Győri Nagyboldogasszony-székesegyház (Belvárosi plébánia)

JEGYESOKTATÁSI IDŐPONTOK

Győri Székesegyházi Plébánia

Tisztelettel tájékoztatjuk a kedves Párokat, hogy akik 2018-ban kötnek házasságot plébániánkon (Belváros), az alábbi 3 jegyesoktatási kurzus valamelyikén részt kell venniük! Más plébániák által tartott jegyesoktatást is elfogadunk a részvételt igazoló dokumentum ellenében!

I. kurzus (ajánlott időpontok áprilisi, májusi esküvőkhöz)

2018. február 3. (szombat) 19 óra
2018. február 10. (szombat) 19 óra
2018. február 17. (szombat) 19 óra


II. kurzus (ajánlott időpontok júniusi, júliusi, augusztusi esküvőkhöz)

2018. május 4. (péntek) 19 óra
2018. május 11. (péntek) 19 óra
2018. május 18. (péntek) 18 óra


III. kurzus (ajánlott időpontok szeptemberi, októberi, decemberi esküvőkhöz)

2018. július 20. (péntek) 19 óra
2018. július 27. (péntek) 19 óra
2018. augusztus 3. (péntek) 18 óra

Gyülekező a győri Székesegyház főbejárata előtt lesz! Egy kurzus mindhárom oktatásán részt kell venni!

Jelentkezni e-mailen (), vagy telefonon lehet hivatali időben a 96/618-304-es telefonszámon.

________________________________________________________________________________________

KÖZLEMÉNY

Dr. Pápai Lajos  nyugalmazott püspök 663/2016. szám alatt kelt rendelkezésével – előzetesen meghallgatva a Egyházmegyei Papi Szenátus véleményét – a CIC (Egyházi Törvénykönyv) 515. kánonjának 2. §. alapján a Győri Egyházmegye területén lévő valamennyi lelkészséget és filiát plébánia rangra emelt, valamint ugyanezen hatállyal elrendelte valamennyi plébánia nevének az előírtak szerinti módosítását.

Eszerint a Győr-Belváros Plébánia elnevezése az alábbira változott:

Teljes (hosszú) név:

GYŐRI SZÉKESEGYHÁZI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

Rövid név:

GYŐRI SZÉKESEGYHÁZI PLÉBÁNIA

Heti hirdetések

Plébániai Hírlevél Plébániai Hírlevél358.81 KB2018-06-17
Plébániai Hírlevél Plébániai Hírlevél356.99 KB2018-06-10
Plébániai Hírlevél Plébániai Hírlevél360.03 KB2018-06-03
Plébániai Hírlevél Plébániai Hírlevél417.59 KB2018-05-27

Székesegyházi esperesi kerület

9021 Győr, Káptalandomb 17.

Templom titulusa: Székesegyház tit.: Nagyboldogasszony

plébános: Bognár István
segédlelkész: Magyaros László

Telefon: 96/618-304, Fax: 96/618-305

Honlap: http://gyor.egyhazmegye.hu/szekesegyhaz

Email:

A plébániához tartozik:

 

Miserend

nap télen nyáron
hétfő adventben 6:00
18:00
6:45
18:00
kedd adventben 6:00
18:00
6:45
18:00
szerda adventben 6:00
18:00
6:45
18:00
csütörtök adventben 6:00
18:00
6:45
18:00
péntek adventben 6:00
18:00
6:45
18:00
szombat adventben 6:00 6:45
előeste 18:00 18:00
vasárnap 8:30
10:00
12:00
18:00
8:30
10:00
12:00
18:00

 

Rövid ismertető a Győri Székesegyházi Plébániáról – Frissítése folyamatban

A belváros lakosainak száma kb. 14 500 fő, ebből katolikusok száma kb. 8000 fő. Egyházközségünkben több csoport is aktívan kiveszi részét a mindennapok és az ünnepek megszervezésében:

  • Plébániai Tanácsadó Testület (PTT): szívügyének tartja az egység, a közösség ápolását, az ingó és ingatlan értékeink megőrzését, karbantartását, segít a lelkipásztori munkában.
  • Kántorok: három állandó (Katona Tibor karnagy, Cziglényi László orgonaművész, Kovácsné Juhász Orsolya) és több alkalmilag kisegítő kántor működik a Székesegyházban. Feladatuk a liturgiában a szent zene művelése, megtanítása, alkalmazása.

Templomunkban egy énekkar működik:

  • Palestrina Kórus (alapítva: 1931-ben), akik az ünnepi püspöki- és plébániai szentmiséken énekelnek. A kórus vezetője: Katona Tibor Karnagy. Próba minden szerdán és pénteken 18 órától 20 óráig Káptalandomb 10. szám alatt. Szeretettel várjuk kórusunkba az énekelni szeretőket!

Holy Eszter szervita nővér, valamint Lázár Béla és Tálos István sekrestyés látja el a liturgia előkészítését és a Székesegyház felügyeletét.

Általános tájékoztatás a leggyakrabban felmerülő kérdésekkel kapcsolatban:

  • Szentségek (keresztség, bérmálás, Eucharisztia-elsőáldozás, szentgyónás, házasságkötés, betegek kenete) felvételével kapcsolatban és tisztségek (keresztszülőség, bérmaszülőség, házassági tanúként való közreműködés) vállalásával kapcsolatban szívesen adunk tájékoztatást akár személyesen, akár telefonon vagy e-mailen keresztül.

GYŐRI SZÉKESEGYHÁZI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
Plébános: Bognár István
Plébániai adminisztrátor: Ács Tamás
Hivatali idő a plébánián:
Hétfő, Szerda, Csütörtök, Péntek: 9-12, 15-17 óra
Kedd: nincs félfogadás
Gyóntatás: rendszerint mise alatt.

NAGYBOLDOGASSZONY-SZÉKESEGYHÁZ (BAZILIKA)
Konszekrált templom, dedikációjának ünnepe: szeptember 13.
Szentségimádási nap: január 1.
A Székesegyházzal kapcsolatban minden hivatalos ügyet a Győri Székesegyházi Plébánia intéz.
Búcsúk:
A Szűzanya győri Könnyező Kegyképének ünnepe: március 17.
Szent László Király ünnepe: június 27.
Székesegyház titulusa: Nagyboldogasszony ünnepe: augusztus 15.
Templom felszentelésének napja: szeptember 13.
Győr város és a belvárosi egyházközség védőszentje – Szent István diakónus, vértanú ünnepe: december 26.
A sekrestye telefonszáma: +3630/3206266

A Székesegyház részletes története itt elolvasható.

A plébánia területén működő templomigazgatóságok

Magyar Ispita templom (9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 6.)
Templom titulusa: Szent Anna.
Konszekrálva: 1735-ben.
Szentségimádás: január 5.
Templomigazgató: Bognár István püspöki irodaigazgató, városplébános
Szentségek felvételével kapcsolatban részletes információt a Győri Székesegyházi Plébánián kérhet!

Német Ispita templom (9022 Győr, Vörösmarty u. 6.)
Templom titulusa: Szentháromság.
Szentségimádás: január 4.
Templomigazgató: Dr. habil. Schmatovich János székesegyházi prépost-kanonok, egyetemi magántanár
Szentségek felvételével kapcsolatban részletes információt a Győri Székesegyházi Plébánián kérhet!

Szent Orsolya Rend Szent Anna temploma (9022 Győr, Apáca u. 41.)
Konszekrálva: 1762. szeptember 12.
Szentségimádás: január 6.
Templomigazgató: Bognár István püspöki irodaigazgató, városplébános
Szentségek felvételével kapcsolatban részletes információt a Győr-Belváros Plébánián kérhet!

Szent Benedek Rend Loyolai Szent Ignác temploma (9022 Győr, Széchenyi tér 9.)
Szentségimádás: január 2.
Templomigazgató: Sárai-Szabó Kelemen OSB

Kármelhegyi Boldogasszony templom (9021 Győr, Aradi vértanúk u. 2.)
Konszekrálva: 1725. október 7.
Szentségimádás: január 3.
Templomigazgató: Béri László Renátó OCD
Szentségek felvételével kapcsolatban részletes információt a Győri Székesegyházi Plébánián kérhet!

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda kápolnája (9022 Győr, Vörösmarty u. 2.)
Kápolnaigazgató: Németh József c. apát, iskolaigazgató, lelkész

Térkép