Győri Nagyboldogasszony-székesegyház (Belvárosi plébánia)

JEGYESOKTATÁSI IDŐPONTOK

Győri Székesegyházi Plébánia

Tisztelettel tájékoztatjuk a kedves Párokat, hogy akik 2018. május 31-ig bezárólag kötnek házasságot plébániánkon (Belváros), az alábbi 3 jegyesoktatási időponton kell részt venniük! Más plébániák által tartott jegyesoktatást is elfogadunk a részvételt igazoló dokumentum ellenében!

2018. február 3. (szombat) 19 óra

2018. február 10. (szombat) 19 óra

2018. február 17. (szombat) 19 óra

Gyülekező a győri Székesegyház főbejárata előtt lesz! Mindhárom oktatáson részt kell venni!

Jelentkezni e-mailen (), vagy telefonon lehet hivatali időben a 96/618-304-es telefonszámon.

A júniustól tartandó esküvők jegyesoktatási időpontjait is közzé tesszük hamarosan!

________________________________________________________________________________________

KÖZLEMÉNY

Dr. Pápai Lajos  nyugalmazott püspök 663/2016. szám alatt kelt rendelkezésével – előzetesen meghallgatva a Egyházmegyei Papi Szenátus véleményét – a CIC (Egyházi Törvénykönyv) 515. kánonjának 2. §. alapján a Győri Egyházmegye területén lévő valamennyi lelkészséget és filiát plébánia rangra emelt, valamint ugyanezen hatállyal elrendelte valamennyi plébánia nevének az előírtak szerinti módosítását.

Eszerint a Győr-Belváros Plébánia elnevezése az alábbira változott:

Teljes (hosszú) név:

GYŐRI SZÉKESEGYHÁZI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

Rövid név:

GYŐRI SZÉKESEGYHÁZI PLÉBÁNIA

Heti hirdetések

Plébániai Hírlevél Plébániai Hírlevél426.04 KB2018-01-21
Plébániai Hírlevél Plébániai Hírlevél492.03 KB2018-01-14
Plébániai Hírlevél Plébániai Hírlevél351.75 KB2018-01-07
Plébániai Hírlevél Plébániai Hírlevél352.02 KB2017-12-31

Székesegyházi esperesi kerület

9021 Győr, Káptalandomb 17.

Templom titulusa: Székesegyház tit.: Nagyboldogasszony

plébános: Bognár István
segédlelkész: Magyaros László

Telefon: 96/618-304, Fax: 96/618-305

Honlap: http://gyor.egyhazmegye.hu/szekesegyhaz

Email:

A plébániához tartozik:

 

Miserend

nap télen nyáron
hétfő adventben 6:00
18:00
6:45
18:00
kedd adventben 6:00
18:00
6:45
18:00
szerda adventben 6:00
18:00
6:45
18:00
csütörtök adventben 6:00
18:00
6:45
18:00
péntek adventben 6:00
18:00
6:45
18:00
szombat adventben 6:00 6:45
előeste 18:00 18:00
vasárnap 8:30
10:00
12:00
18:00
8:30
10:00
12:00
18:00

 

Rövid ismertető a Győri Székesegyházi Plébániáról – Frissítése folyamatban

A belváros lakosainak száma kb. 14 500 fő, ebből katolikusok száma kb. 8000 fő. Egyházközségünkben több csoport is aktívan kiveszi részét a mindennapok és az ünnepek megszervezésében:

  • Plébániai Tanácsadó Testület (PTT): szívügyének tartja az egység, a közösség ápolását, az ingó és ingatlan értékeink megőrzését, karbantartását, segít a lelkipásztori munkában.
  • Kántorok: három állandó (Katona Tibor karnagy, Cziglényi László orgonaművész, Kovácsné Juhász Orsolya) és több alkalmilag kisegítő kántor működik a Székesegyházban. Feladatuk a liturgiában a szent zene művelése, megtanítása, alkalmazása.

Templomunkban egy énekkar működik:

  • Palestrina Kórus (alapítva: 1931-ben), akik az ünnepi püspöki- és plébániai szentmiséken énekelnek. A kórus vezetője: Katona Tibor Karnagy. Próba minden szerdán és pénteken 18.00-20.00-ig a Káptalandomb 10. szám alatt. Szeretettel várjuk kórusunkba az énekelni szeretőket!

Tálos István sekrestyés látja el a liturgia előkészítését és a Székesegyház felügyeletét.

Általános tájékoztatás a leggyakrabban felmerülő kérdésekkel kapcsolatban:

  • Szentségek (keresztség, bérmálás, Eucharisztia-elsőáldozás, szentgyónás, házasságkötés, betegek kenete) felvételével kapcsolatban és tisztségek (keresztszülőség, bérmaszülőség, házassági tanúként való közreműködés) vállalásával kapcsolatban szívesen adunk tájékoztatást akár személyesen, akár telefonon vagy e-mailen keresztül.

GYŐRI SZÉKESEGYHÁZI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
Plébános: Bognár István
Plébániai adminisztrátor: Ács Tamás
Hivatali idő a plébánián:
Hétfő, Szerda, Csütörtök, Péntek: 9-12, 15-17 óra
Kedd: nincs félfogadás
Gyóntatás: rendszerint mise alatt.

NAGYBOLDOGASSZONY SZÉKESEGYHÁZ (BAZILIKA)
Konszekrált templom, dedikációjának ünnepe: szeptember 13.
Szentségimádási nap: január 1.
A Székesegyházzal kapcsolatban minden hivatalos ügyet a Győri Székesegyházi Plébánia intéz.
Búcsúk:
A Szűzanya győri Könnyező Kegyképének ünnepe: március 17.
Szent László Király ünnepe: június 27.
Székesegyház titulusa: Nagyboldogasszony ünnepe: augusztus 15.
Templom felszentelésének napja: szeptember 13.
Győr város és a belvárosi egyházközség védőszentje – Szent István diakónus, vértanú ünnepe: december 26.

A székesegyház részletes története itt elolvasható.

A plébánia területén működő templomigazgatóságok

Magyar Ispita templom (9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 6.)
Templom titulusa: Szent Anna.
Konszekrálva: 1735-ben.
Szentségimádás: január 5.
Templomigazgató: Bognár István püspöki irodaigazgató, városplébános
Szentségek felvételével kapcsolatban részletes információt a Győri Székesegyházi Plébánián kérhet!

Német Ispita templom (9022 Győr, Vörösmarty u. 6.)
Templom titulusa: Szentháromság.
Szentségimádás: január 4.
Templomigazgató: Dr. habil. Schmatovich János székesegyházi prépost-kanonok, egyetemi magántanár
Szentségek felvételével kapcsolatban részletes információt a Győri Székesegyházi Plébánián kérhet!

Szent Orsolya Rend Szent Anna temploma (9022 Győr, Apáca u. 41.)
Konszekrálva: 1762. szeptember 12.
Szentségimádás: január 6.
Templomigazgató: Bognár István püspöki irodaigazgató, városplébános
Szentségek felvételével kapcsolatban részletes információt a Győr-Belváros Plébánián kérhet!

Szent Benedek Rend Loyolai Szent Ignác temploma (9022 Győr, Széchenyi tér 9.)
Szentségimádás: január 2.
Templomigazgató: Sárai-Szabó Kelemen OSB

Kármelhegyi Boldogasszony templom (9021 Győr, Aradi vértanúk u. 2.)
Konszekrálva: 1725. október 7.
Szentségimádás: január 3.
Templomigazgató: Béri László Renátó OCD
Szentségek felvételével kapcsolatban részletes információt a Győri Székesegyházi Plébánián kérhet!

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda kápolnája (9022 Győr, Vörösmarty u. 2.)
Kápolnaigazgató: Németh József c. apát, iskolaigazgató, lelkész

Térkép