Győri görögkatolikus (Szent Miklós) plébánia

Székesegyházi esperesi kerület

9025 Győr, Bálint Mihály u. 54.

Templom titulusa: Szent Miklós

plébános: Polgári László

Telefon: 96/311-499

Honlap: http://gyorigorogkatolikus.hu/

 

Miserend

nap télen nyáron
szombat Vecsernye 18:00 Vecsernye 18:00
vasárnap Utrenye 9:00
Liturgia 10:00
Utrenye 9:00
Liturgia 10:00

 

A győri rác templom

A belvárostól nyugatra fekvő Újváros már a XVIII. században is jelentős külvárosa volt Győrnek. A győri vár törököktől való visszafoglalása után engedélyezték a menekülő rácok letelepedését. A mai Bálint Mihály utcát, az 1700-as években apró, paraszt-barokk stílusú házikók szegélyezték, s lakóik főként a kereskedéssel és áruszállítással foglalkozó rácok voltak. 1703-ban egy, a maihoz hasonló templom állt, melynek helyére 1727-ben a győri szerb ortodox közösség emelte a különböző stílusjegyeket hordozó, Szerb ortodox templomot.

Szentélye ugyancsak támpilléres, a nyolcszög három oldalával zárul. Formás, jóarányú hagymasisakja a második világháború végén megsérült, 1963-ban állították helyre Káldy Barna tervei alapján.

A templom különleges értéke a copfkeretezésű ikonosztázion, és az ugyancsak copf stílusú padok sora.
A korábbi barokk kapu helyett a kosáríves hajlatú kapunyílást modern vonalú kétszárnyú vaskapu tölti ki. A templomkertben régi sírkövek láthatók.

Mivel a XIX. század végére a görögkeleti szerb hívők jóformán kihaltak, a szerb egyházközség vagyonát államosították és a Rákosi-korszaktól kezdve a Rác templom sokáig magányosan állt. Ettől kezdve ezüstveretű misekönyve, ikonjai a többi különleges értéket viselő kegytárggyal együtt a Szentendrei Ortodox Egyházművészeti Gyűjtemény részét képezték. Az ikonosztáziont a sorozatos betörések elől a szentendrei szerb templomba menekítették, majd a győri Xantus János Múzeumba.

Az immár elhagyatott, üres épület az összedőlés szélén állt. Újságcikkek rebesgették a vagyonától megfosztott Rác templom pusztulását. Végül a városvezetés úgy döntött, valamiképpen hasznosítják az épületet. Eredetileg kultúrháznak szerették volna kialakítani, de végül a görögkatolikusok kérésére a Szerb Ortodox Egyház 1997-ben átadta egyházi használatra a templomot a Győri Görögkatolikus Egyházközségnek, mely mai napig szertartásait itt végzi.

1995-ben a templom, a paplakkal együtt felújításra került Fekete András atya vezetésével.

Utódja, Tóth András idejében több átalakításon ment keresztül a parókia. A parókia tulajdonjoga a győri önkormányzaté volt, amit 2011-ben a Görögkatolikus Egyház megvásárolt az önkormányzattól Tóth András parókus idejében.

Egyházközségünk története

Dr. Keresztes Szilárd Hajdúdorogi megyéspüspök 1991-ben megalapította a győri szervezőlelkészséget, és kinevezte Fekete András görögkatolikus papot szervezőlelkésznek.

A Győri Egyházközség a szórvány helynökség része, területe a győri, szombathelyi római egyházmegyék területére terjed ki.

Filiái Pannonhalma, Szombathely, Szent Liturgiát alkalmanként Sopronban is végeznek.

Alapítás után a szervezőlelkészség a Győri Római Katolikus Egyháztól kapott használatba plébániát a Gyepszél utcán, és a Szent Erzsébet templom ellátását bízta rá.

1995-ben a Szerb Egyháztól megkaptuk használatra az akkor romos állapotú Rác templomot, és a Győri Önkörmányzattól a volt Szerb parókia épületet a Bálint Mihály utca 54. szám alatt. A templom, a paplakkal együtt felújításra került Fekete András atya vezetésével, azóta itt működik az egyházközség.

Utódja idejében több átalakításon ment keresztül a parókia. Tulajdonjoga a győri önkormányzaté volt, amit 2011-ben a Görögkatolikus Egyház megvásárolt az önkormányzattól Tóth András parókus idejében.

Fekete András szervezőlelkészi munkája eredményeképpen 2004. január 1-jén Szilárd püspök megalapította a Győri Görögkatolikus Egyházközséget, melynek első parókusa Fekete András volt. 2005. december 1-jével kinevezte Tóth András görögkatolikus papot a Győri Egyházközség parókusává. A parókus ideje alatt került a Görögkatolikus Egyház tulajdonába a parókia épület, megalakult az egyházközséget támogató Aranyszájú Szent János Alapítvány és a Reménység Szent Flóra házi segítségnyújtó szolgálat. Az egyházközség fejlődő közösség, az alapító családok és utódaikon kívül új családokkal is gyarapszik, mind a keresztelők, elsőáldozások, esküvők révén, mind a mai napig munkahely, megélhetés miatt ideköltöző görögkatolikusok révén. Az egyházközség missziós terület is, jelentős a felnőtt keresztségek száma. A 2000. évi népszámlálási adatok alapján Győr és Győr környékén 700 görögkatolikus él (a Győr és a Szombathelyi Egyházmegye területén kb. 2000 fő szétszórtan), ebből a hitüket gyakorló görögkatolikusok száma, kb. 150-re tehető, nagy ünnepeken (húsvét, karácsony, templombúcsú) a szertartások résztvevői 100-120 fő körül van, átlagosan 30-40-en jönnek a vasárnapi liturgiákra.

8 éve indult el az Újvárosi Egyházközségek közös ökumenikus programja az Öt Templom Fesztivál, mely különböző felekezetek színvonalas vallási, kulturális fesztiválja, mely által egyre többen ismerik közösségünket, templomunkat, hagyományainkat.

Szertartásaink:

  • Szombat 18 óra – Vecsernye
  • Vasárnap 9 óra – Utrenye
  • Vasárnap 10 óra – Szent Liturgia
  • Hétköznapi ünnepeken 18 óra – Szent Liturgia

További információ: http://gyorigorogkatolikus.hu

Térkép