Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ (Szent Orsolya) kápolna

Székesegyházi esperesi kerület

9022 Győr, Vörösmarty u. 2.

Templom titulusa: Szent Orsolya

Győr-Belváros (Székesegyház tit.: Nagyboldogasszony) plébániához tartozik.

 

Miserend

 

A kápolnáról bővebben itt olvashatnak.

Kápolnaigazgató: Németh József c. apát, iskolaigazgató, lelkész

Szentségek felvételével kapcsolatban részletes információt a Győri Székesegyházi Plébánián kérhet!

Térkép