Röjtökmuzsaj (Kisboldogasszony) plébánia

Győr környéki Esperesi Kerület

9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki út 26.

Templom titulusa: Kisboldogasszony

Telefon: 99/380-972

Fertőszentmiklós (Szent Miklós püspök) plébániához tartozik.

 

Miserend

nap télen nyáron
szerda 16:30 18:00
vasárnap 9:00 9:00

 

A templom története

A templomról először 1524-ben történik említés a település életében. Majd 1651-ben a püspöki látogatás jegyzőkönyve szerint jó állapotban van, de 1688-ban a törökök feldúlták, csak a szentély maradt épen, s még 1697-ben sem állították helyre. 1760-ban újjáépült a templom, és Szent Judit tiszteletére szentelték fel. A főoltáron lévő Szent Judit-szobor az idők folyamán eltűnt. 1879-ben azonban lebontották és Handler Nándor soproni építész tervei szerint építették fel a jelenleg is álló templomot romantikus stílusban.

A templomot 1879. október 12-én szentelte fel Zalka János győri püspök Kisboldogasszony tiszteletére. A főoltáron a vimpáci (Burgeland) minorita templomból való Mária-szobor található. A gyakori és sorozatos imameghallgatások hatására a győri püspök 1811-ben megengedte, hogy a kegyszobor a templom főoltárára kerüljön nyilvános tiszteltre. A kegytemplom búcsúja a Kisboldogasszony ünnepét követő vasárnap. Művészi érték a templom keresztútja melyet Mattioni Eszter művész készítet hímeskőből 1955-ben.

Említésre méltó a szentély homlokfalán található secco, mely Mária hét örömét ábrázolja.

1979-ben a templom felszentelésének 100. évfordulójára, a hívek áldozatos adományából a templomot teljesen felújították.

Térkép