Kántorképző

9021 Győr, Káptalandomb 10.
Tel.: 06-20/565-7225
Vezető:
Katona Tibor karnagy (v)

Néhány gondolat a Győri Kántorképző Tanfolyamról

Győrben a kántorképzés hosszú múltra tekint vissza. Már az ötvenes években, a szerzetesrendek szétszóratása után felmerült az igény, hogy a válaszút elé állított kántortanítók helyére kiképezzenek új egyházzenészeket. Ez az igény hívta életre a kántorképző tanfolyamot Győrött is és országszerte a püspöki székvárosokban.

Győrben is – mint általában országosan – magasan képzett, elhivatott zenészek oktattak és oktatnak ma is, hogy másokat ne említsek, Maitz Imre atya, Jáki Teodóz atya. A mai tanári kar méltó utódja a régi „nagyoknak”.

A tanári kar névsora tantárgyak szerint:

  • Hittan, Liturgika: Dr. Maróti Gábor atya
  • Gregorián, népének: Somfai Elemér (Győr, Szentlélek-templom)
  • Szolfézs, karvezetés: Katona Tibor (Győr, Bazilika)
  • Zeneelmélet: Fülöp Ferenc
  • Hangszer: Kovácsné Juhász Orsolya (Győr, Bazilika); Cziglényi László (Győr, Bazilika); Soós Gábor (Győr, Szent Imre-templom); Horváth József (Csorna, Premontrei perjelség); Katona Tibor (Győr, Bazilika)

Az oktatás szombatonként reggel 9 órától délután 4 óráig tart, délelőtt hangszeres, délután csoportos elméleti órákkal. A négy évfolyamon jelenleg 26 növendék tanul, zömében fiatalok, akik az egyházi zene különleges, lélekemelő szépsége és az Istendicséret egyik legmagasztosabb módja, a liturgia zenei szolgálata miatt vállalják a többletterhelést.

Az idei év végén öt hallgató szeretne képesítő vizsgát tenni és szolgálni egyházközségében a szent liturgiát.

Célunk, hogy felkeltsük az érdeklődést az egyházi zene és annak művelői iránt, illetve bemutatni azt az utat, ahogyan el lehet jutni a szent zene igazi szolgálatához.

Kapcsolódó események