Hitvallás

A Győri Egyházmegye lapja

Megjelenik havonta 2530 példányban.
Megrendelhető a plébániákon és a szerkesztőség címén.
Ára 2015-től: 300 Ft. Előfizetési díj egy évre 260 x 12 = 3120 Ft.
Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
A kéziratok rövidítésének jogát fenntartjuk.
ISSN: 1585-8200

Szerkesztőség:
9021 Győr, Káptalandomb 5/B
Tel.: 96/550-740; Fax: 96/550-741
E-mail:
Web: www.hitvallas.hu

Kiadó:
Győr Egyházmegyei Vagyonkezelő Központ
9021 Győr, Káptalandomb 5/B
Tel.: +3630/7932959


Főszerkesztő:

Juhos Imre

Szerkesztőbizottság:

Csizmadia Gertrúd (v)

Jakab Gábor (v)

Kiss Tamás (v)

Székelyné Szénássy Judit (v)

Korrektor:

Silnicki Beáta (v)

Nyomdai előkészítés:

Konrád Grafikai Stúdió Kft.

Nyomtatás:

Palatia Nyomda, Győr