Rendalapítójukat ünnepelték a premontreiek

2013. június 13. (csütörtök) 7:09

Június 6-án emlékezik meg az egyetemes Egyház a premontrei rend alapítójáról, Szent Norbertről. Rendalapítójuk ünnepét a csornai premontrei szerzetesek idén is több napon keresztül ünnepelték.

Az Apor-óvoda hálaadó szentmiséje

2013. június 13. (csütörtök) 5:54

Óvodánk hagyományos hálaadó tanévzáró családi miséjét június 9-én tartottuk a Szentlélek-templomban. Hálát adtunk a nevelési év örömeiért, gondjaiért a sok közös programért. Megköszöntük, hogy volt feladatunk, a munkához erőnk, türelmünk és lelkesedésünk. Köszönjük az ének- és zenekar együttműködését és segítségét, hogy mindig készek voltak a szolgálatra, és alkalmazkodtak hozzánk. Plébánosunkra, Benkovich Ferenc atyára a mennyei Atya áldása szálljon, hogy továbbra is tudja vállalt és kapott feladatait a családok körében jó egészségben végezni.

Lange Nacht der Kirchen – Templomok éjszakája Ausztriában

2013. június 12. (szerda) 11:42

A „Templomok éjszakája” Ausztriában az ökumenikus egységet hivatott kifejezni, e rendezvényre kilencedik alkalommal, idén május 24-én került sor Burgenlandban. A templomok 18 órától éjfél utánig álltak nyitva, és összesen mintegy 3000 rendezvényen vehettek részt a látogatók. Az a nagy megtiszteltetés érte a Vox Angelica kórust, hogy ezen alkalomra ismét meghívtak bennünket a frauenkircheni bazilikába, hogy az est nyitásaként egy 60 perces koncertet adjunk. Kihívás volt ez számunkra, de nagy örömmel készültünk.

Úrnapja a győri Szentlélek-templomban

2013. június 12. (szerda) 9:13

Június 2-án,  Urunk Jézus Krisztus testének és vérének ünnepén a 10.30-kor kezdődő szentmisét követően került sor a hagyományos körmenetre Benkovich Ferenc plébános vezetésével.

Az Út – Matusz Péter Pál művésztanár kiállítása Lébényben

2013. június 12. (szerda) 7:42

Matusz Péter Pál Credo című, ötödik éve utazó vándorkiállításának tízedik állomása Lébény volt, május 17-től néhány napon át falunkban is megtekinthették a bibliai témájú képeket. A kiállítást Farkas István piarista szerzetes-iskolaigazgató nyitotta meg irodalmi szemelvényekkel tűzdelt, lebilincselő előadással, amelynek mondanivalóját a hét főbűnt ábrázoló képsorozatra építette. A megnyitón közreműködött a Szent Jakab-templom Vox Angelica kórusa.

Úrnapja Dénesfán

2013. június 12. (szerda) 6:55

Június 2-án, Úrnapján 11 órakor ünnepi szentmise keretében emlékeztünk meg Jézus szent testének és vérének ünnepéről a dénesfai kápolnában. A szentmisét Jász László plébános mutatta be, melyen a ciráki és gyórói hívek is részt vettek. A körmenet idejére a Nap is előbújt, s így az utcai oltároknál is ünnepelhettük az Oltáriszentséget.

A győri Szent Imre-templom 70 éves jubileuma

2013. június 12. (szerda) 6:06

70 esztendeje, 1943. június 3-án, áldozócsütörtökön szentelte fel templomunkat boldog Apor Vilmos győri megyéspüspök. A templomszentelés kerek évfordulóján utóda, Dr. Pápai Lajos püspök atya celebrálta az ünnepi szentmisét.

Elsőáldozás a győri Szentlélek-templomban

2013. június 11. (kedd) 11:43

Templomunkban június 2-án került sor a plébániai hittanosok elsőáldozására. A szép ünnep Úrnapjára esett, amikor is a gyermekek először vehették magukhoz Krisztus szent testét.

Árvíz: folyamatos a munka a Duna mentén

2013. június 11. (kedd) 10:10

Habár a Győri Egyházmegye területét már elhagyta az ár, a Katolikus Karitász továbbra is segít a védekezésben. Vámosszabadiból munkatársaink folyamatosan koordinálták az önkéntesek szállítását és a váltás biztosítását. Múlt pénteken a győri Püspökvár védelmének kiépítése után a gát éjjeli őrzéséhez is vittünk önkénteseket. Egész éjjel dolgoztak csapataink a mecséri gátaknál.

Jócselekedettel igazolni a hitet – Lelkigyakorlat Kozma Imre atyával

2013. június 11. (kedd) 9:03

A tatai plébániák és környékbeli települések hívei, lelkipásztorai tartottak lelki napot június 9-én a hit éve kapcsán, ahol a meghívott vendég Kozma Imre irgalmasrendi szerzetes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke volt. A lelki programok, elmélkedések középpontjában az a szent páli gondolat állt, miszerint a „hit tettek nélkül holt dolog.”

A Credo júniusi adása

2013. június 11. (kedd) 7:51

A tavaly ősszel újraindult Credo című keresztény TV-magazin Győr+ TV-n sugárzott júniusi adása elérhető honlapunkon, a Videók menüpontban, valamint alább.

Bérmálás Fertőd-Süttörön

2013. június 11. (kedd) 7:07

Pünkösd vigíliáján, május 18-án ünnepi szentmise keretében a fertőd-süttöri Szent András-templomban Németh József koppánymonostori apát, a győri Prohászka  Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Igazgatója szolgáltatta ki a bérmálás szentségét 16 fiatal számára.

Múzeumok éjszakája – Sajtótájékoztató Győr tetején

2013. június 11. (kedd) 5:49

Hangulatos gitármuzsika fogadta a média megjelent képviselőit június 10-én 14 órakor a győri püspökvár tornyának kilátóján, ahol különleges sajtótájékoztatóra gyülekezhettek az érdeklődők. Három intézmény, a Zichy Ferenc Látogatóközpont, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum és a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ idén szoros együttműködésben vesz részt a Múzeumok éjszakájának győri rendezvényein – erről tartottak tájékoztatót a három intézmény vezetői.

Fogadalom a győri Szentlélek-templomban

2013. június 10. (hétfő) 10:19

Az Apor-iskolában kezdeményezett Tiszta Szívek Mozgalmának zárószentmiséjére került sor május 27-én a győri Szentlélek-templomban. A fiatalokkal következetes és kitartó munkát koordináló Némethné Gábor Krisztina és Pappné Marietta szervezésében az évek során gazdag, lélekformáló programon vehettek részt fiataljaink. A zárómisén, melyen Bognár István, Benkovich Ferenc és Németh Gábor atya koncelebrált, 17 fiatal vehette fel a tisztasággyűrűt, vállalva, hogy tisztán készülnek a házasság szentségére.

Templomok éjszakája a soproni Szent Imre- és Jézus Szíve-templomban

2013. június 10. (hétfő) 9:03

„Nem lesz nappal és nem lesz éjszaka, és este is világos lesz (Zak 14,7)” – ez a bibliai idézet volt a mottója idén a Templomok éjszakája elnevezésű programsorozatnak, amelyet május 25-én rendeztek meg Sopronban. Az eseményhez hét soproni templom – köztük a Szent Imre- és a Jézus Szíve-templom – csatlakozott. Mindkét helyen változatos és minőségi programok várták az érdeklődőket.

Templomtetőt szenteltek Szákszenden

2013. június 10. (hétfő) 7:56

Templomszentelésre gyűltek össze a hívek május 1-jén a szákszendi  Munkás Szent József-templomban, hogy együtt emlékezzenek a névadóra, s örüljenek a templom megújulásának.

Jézus szíve-ünnep Kapuváron

2013. június 10. (hétfő) 7:08

Június 7-én pénteken, Jézus Szentséges Szívének ünnepén a kapuvári Szent Anna-plébániatemplomban 18.30-kor szentséges litániát, majd azt követően ünnepi szentmisét tartott plébánosunk, Radó Tamás káplánunkkal, Mogyorósi Márkkal.

Árvízi helyzet a Káptalandombon – Szombat

2013. június 10. (hétfő) 5:46

Képeink a szombati tetőzés idején készültek Győrben, a Káptalandombon. A példaértékű összefogásért köszönet és hála minden önkéntesnek és segítőnek!

Úrnapja Szákszenden

2013. június 9. (vasárnap) 10:00

Régi hagyományokat őrizve idén június 2-án is felállítottuk az úrnapi sátrakat, melyek felállítása a férfiak feladata volt, az asszonyok pedig gondoskodtak a rengeteg virágról és a díszítésről. Körmenetben a templomfalain kívül énekekkel, imával kísértük az Oltáriszentséget. Így teszünk tanúságot teszünk, Jézus iránt való szeretetünkről: az Oltáriszentség a szeretet iskolája, ahol napról napra növekedhetünk Isten és felebarátaink szeretetében. A díszes oltároknál Író Sándor plébános az Eucharisztiához kapcsolódó evangéliumi szakaszt olvasta fel, majd szentségi áldást adott.

Szent László arcrekonstrukciója – Kiállítás a győri székesegyházban

2013. június 8. (szombat) 10:00

2013. június 7-én 16 órától a Zichy Ferenc Látogatóközpont székesegyházi kiállítótermében a Magyar Képzőművészeti Egyetem Szent László-arcrekonstrukcióval kapcsolatos műveiből nyílt kiállítás. A képtár anyagát az egyetem diákjainak és oktatóinak azon grafikái adják, melyek Szent László Győrben őrzött koponya-ereklyéjének 2011-es arcrekonstrukcióját modellezik, elképzelve a magyar lovagkirály egykori, vélhető kinézetét.