Családi napot tartottak Szanyban

2018. október 12. (péntek) 11:00

Szeptember 29-én, Szent Mihály napján családi napot tartottak a szanyi Szent Anna-kápolnánál, ahol találkozhattak a helyi egyházközség hívei és a falu civil képviselői. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Veres András győri megyéspüspök. A program ünnepi szentmisével kezdődött, melyet a település plébánosa, Henczel Szabolcs atya mutatott be a Szent Anna-kápolnában. A szentmisét követően a családi nap főzőversennyel folytatódott, amely a Legler család győzelmével zárult. A zsűri elismerését fejezte ki a tizenöt nevező családnak, akik között a helyi cigány közösség is képviseltette magát. 

A Karitász önkénteseinek tartottak képzést Pannonhalmán

2018. október 11. (csütörtök) 10:00

A Katolikus Karitász országos központja az egyházmegyék karitászaival együttműködve országszerte szervez képzéseket az önkénteseknek azzal a céllal, hogy a karitatív munka egyre hatékonyabban valósulhasson meg a rászorulók javára. A „Jól segíteni” program keretében szeptember 29-én a pannonhalmi Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánián rendezték meg a Győri és a Pannonhalmi Egyházmegye karitászönkénteseinek szóló szociális, karitatív alapképzést, amelyen a két egyházmegyéből összesen 76 önkéntes vett részt. A résztvevőket Lőrincz Pál OSB pannonhalmi plébános köszöntötte. 

Közös rózsafüzér imádsággal indítják a napot a győri Prohászka-iskolában

2018. október 11. (csütörtök) 8:00

Októberben közös rózsafüzér imádsággal indítják a napot a győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ munkatársai és diákjai Vlaj Márk győr-belvárosi segédlelkész, az oktatási intézmény püspöki biztosa vezetésével. 

Örök nyugalomra helyezték Barna Máté atyát

2018. október 10. (szerda) 10:00

Október 9-én örök nyugalomra helyezték Barna F. Máté domonkos szerzetest a soproni Szent Mihály-temetőben. A Szent Mihály-templomban bemutatott szentmisét és a temetési szertartást Veres András győri megyéspüspök vezette. Szabó Sándor Bertalan OP, a soproni Szent Júdás Tádé apostolról elnevezett Rendház házfőnöke szentbeszédben búcsúzott rendtársától. 

Egyházmegyénk lelkipásztorai együtt köszöntötték a Szűzanyát Győrben

2018. október 10. (szerda) 9:00

A Győri Egyházmegye papsága rekollekción vett részt október 8-án, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya főünnepén a Győri Hittudományi Főiskolán. A program Semsey Gábor egyetemi adjunktus, a Semmelweis Egyetem (Egészségügyi Közszolgálati Kar, Mentálhigiéné Intézet) munkatársának előadásával kezdődött. A rekollekció keretében a lelkipásztorok ünnepi szentmisét celebráltak Veres András megyéspüspökkel a Nagyboldogasszony-székesegyházban. A főpásztor örömét fejezte ki, hogy ezen a sajátosan magyar Mária-ünnepen mutathatja be a legszentebb áldozatot paptestvéreivel.  

A hit gyümölcse az öröm – Főpásztori szentmise Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya ünnepén

2018. október 10. (szerda) 8:00

Október 8-án, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpátrónája főünnepén Veres András megyéspüspök szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A főpásztorral koncelebrált Németh László általános püspöki helynök, Bognár István városplébános, püspöki irodaigazgató, valamint a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet elöljárói, Reisner Ferenc rektor és Kálmán Imre prefektus. A szentmisén zenei szolgálatot végzett a Győri Székesegyház Énekkara Vántusné Gaál Zsófia karnagy vezetésével, Pődör Lea kántor közreműködésével. Előadásukban többek között felcsendült Kodály Zoltán Magyar mise című kompozíciója.

Harangszentelés Egyházaskeszőn

2018. október 10. (szerda) 7:00

Veres András győri megyéspüspök szeptember 29-én, Szent Mihály, Szent Gábriel és Szent Rafael főangyalok ünnepén szentmise keretében áldotta meg az egyházaskeszői temető lélekharangját. A főpásztort Henczel Szabolcs plébános köszöntötte. Egyházaskesző a Győri Egyházmegye Rábán túli, Veszprém megyéhez tartozó egyházközsége. A helyiek összefogásából készült el a temetőkert harangja, amely az elhunytakért hív imára mindenkit.

Veres András győri megyéspüspök volt az egri ministránstalálkozó vendége

2018. október 9. (kedd) 10:00

Október 6-án az Egri Főegyházmegye ministránstalálkozójának vendége volt Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Ternyák Csaba egri érsek meghívására. Az eseményről Kiss Péter, a Magyar Kurír munkatársa tudósított. 

A bő termésért adtak hálát Kocson

2018. október 9. (kedd) 8:00

Október 7-én szentmise keretében adtak hálát a hívek a bő termésért a kocsi Szentháromság-templomban Horváth István plébános vezetésével. „Amikor a tavaszi búzaszentelés alkalmával könyörögtünk a jó termésért, és a négy égtáj felé fordulva a jó Istenre bíztuk az emberi munka gyümölcsét, aligha tudtuk mindazt, amivel ma már tisztában vagyunk: Isten gondviselő jósága megadta nekünk a mindennapi kenyeret. Az idei évben sem »maradt bizonyíték nélkül, mert jót tett, adott nektek esőt és gyümölcsöt érlelő nyarat, ételt és a szívetekbe örömet« (ApCsel 14,17)” – fogalmazott beszámolójában a lelkipásztor. 

Gyémántmisés lelkipásztorok találkoztak Piliscsabán

2018. október 8. (hétfő) 12:00

1958. június 15-én Papp Kálmán győri püspök tizenhárom diakónust szentelt pappá a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. Összetartó évfolyamtársak, évente találkoznak. Az Egyházközségi Nővérek Társaságának meghívására az idei találkozót szeptember 19-én Piliscsaba-Klotildligeten tartották, ahol Bindes Ferenc atya a nővérek anyaházának lelkipásztoraként rendszeresen segít a környező plébániák lelkipásztori munkájának ellátásában. Bindes Ferenc atya mellett Németh István, Péntek József és Rédly Elemér atya tudott részt venni a találkozón.

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

2018. október 8. (hétfő) 11:00

Október 6-án a budapesti Magyar Szentek templomában ünnepi szentmisében adott hálát Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Katolikus Karitász elnöke, az egyházmegyei karitászigazgatók és mintegy 200 önkéntes és vendég azokért, akik önzetlenül segítik a rászorulókat. A szentmisét követően adták át a Caritas Hungarica díjat, amelyet ebben az évben 40 önkéntes vehetett át: köztük Lőrinczné Harcsa Julianna Gizella, a soproni Szent Imre Plébánia keretein belül működő karitászcsoport munkatársa, valamint Oroz Veronika, a nagybajcsi karitászcsoport tagja. 

Örök nyugalomra helyezték Ács Lajos atyát

2018. október 8. (hétfő) 10:00

Szeptember 28-án a szanyi Szent Kereszt megtalálása templomban a feltámadás reményében vettek búcsút a falu szülöttétől, Ács Lajos nyugalmazott plébánostól, székesegyházi kanonoktól, aki életének 81., papságának 57. évében szentségekkel megerősítve hunyt el. A gyászmisét Veres András győri megyéspüspök mutatta be a paptestvérek koncelebrálásával.

Változások a győri Kármelhegyi Boldogasszony-templom nyitvatartási rendjében

2018. október 8. (hétfő) 8:35

Tisztelettel tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy változások történtek a győri Kármelhegyi Boldogasszony-templom nyitvatartási, mise- és gyóntatási rendjében. A templom hétfőtől szombatig 7.30 és 11 óra között, valamint 16.00 és 17.30 között (pénteken és szombaton az esti szentmise végéig), vasárnap 8.30 és 12 óra, továbbá 16 és 18 óra között látogathatóHétfőtől csütörtökig a szentmisék reggel 8 órakor, pénteken 17 órakor, szombaton reggel 8 órakor és 17 órakor, vasárnap 9; 11 és 17 órakor kezdődnek. 

Meg kell találnunk az egymáshoz vezető utat – Veres András megyéspüspök Nyúlon tartott előadást

2018. október 8. (hétfő) 8:00

Szeptember 24-én a nyúli faluházban Veres András győri megyéspüspök tartott előadást a helyi Nefelejcs Nyugdíjas Egyesület szervezésében. Az egyesület tagjai által feltett kérdések alapján a főpásztor beszélt az idősek egyházi szerepvállalásának fontosságáról, a közösségek szerepéről, a bérmálás szentségének kiszolgáltatásával kapcsolatos egyházmegyei változásról, az elváltak lelki támogatásáról, valamint a napjaink társadalmi és politikai diskurzusának középpontjában álló migrációs válságról. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Géberné Gombás Márta, a Nefelejcs Nyugdíjas Egyesület elnöke, valamint Schmiedt Henrik polgármester. 

Mohos Gábor az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye új segédpüspöke

2018. október 5. (péntek) 11:40

2018. október 4-én Őszentsége Ferenc pápa főtisztelendő Mohos Gábor pápai káplánt az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. Mohos Gábor 1973. szeptember 11-én született Budapesten. 1999. június 19-én szentelték pappá. Filozófiai tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán végezte, teológiát Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen tanult.

A győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ közös imára hív

2018. október 5. (péntek) 11:15

A győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ közös rózsafüzér imádságra hívja a híveket a Szűzanya hónapjában. Az imádságnak a gimnázium kápolnája ad helyet október 4-től október 27-ig, a tanítási napok minden reggelén, 7.30-tól. 

Az Úr Jézus segítse az iskolatáskák hordozását! – Veni Sancte a győr-gyárvárosi Jézus Szíve templomban

2018. október 4. (csütörtök) 10:00

Szeptember 30-án reggel a szentmisére érkezőket szokatlan látvány fogadta a győr-gyárvárosi Jézus Szíve templomban: az ambó előtti lépcsőket színes iskolatáskák töltötték meg. A tanévkezdő szentmise keretében ugyanis az iskolaszerek megáldására is sor került.

Az életszentség mindenki számára megélhető – Szentmise Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére

2018. október 4. (csütörtök) 9:45

Október 1-jén Béri László Renátó kármelita szerzetes mutatott be szentmisét Boldog Apor Vilmos tiszteletére a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmisén koncelebrált Bognár István városplébános és Kálmán Imre, a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet prefektusa.

Megáldották a Szent Kamillus-templom mellékoltárait

2018. október 3. (szerda) 9:00

Szeptember 30-án Veres András győri megyéspüspök ünnepi szentmise keretében megáldotta a győr-nádorvárosi Szent Kamillus-templom restaurált mellékoltárait. A főpásztorral koncelebrált Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök és Berkes Gyula plébános. Az ünnepet megtisztelte jelenlétével Borkai Zsolt győri polgármester, valamint Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő. 

Október 9-én helyezik örök nyugalomra Barna F. Máté domonkos szerzetest

2018. október 3. (szerda) 8:00

A Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnöksége, a soproni Domonkos Rendház, valamint a gyászoló család, megrendülve, de a boldog feltámadás reményében tudatja, hogy Barna Ferenc Máté OP életének 52., szerzetesi fogadalmas életének 27., papságának 21. évében, az Egyház szentségeivel megerősítve, 2018. október 1-jén hazatért a Mennyei Atya házába.