Életünk minden napján tanúságot kell tennünk Krisztusról – Húsvét Jánossomorján

2018. április 12. (csütörtök) 8:00

Április 1-jén, húsvétvasárnap ünnepi szentmisét mutatott be Kótai László plébános a jánossomorjai Keresztelő Szent János-templomban. „Krisztus győz a sötétség felett, és vezeti azokat, akik hisznek benne. A fény így veszi át a sötétség helyét. Életünk minden napján tanúságot kell tennünk Krisztusról” – hangsúlyozta szentbeszédében a lelkipásztor.

Jézuskeresés Kunszigeten

2018. április 11. (szerda) 8:00

Az esős idő ellenére idén is több százan vettek részt a húsvétvasárnap hajnali jézuskeresésen. A jelenlévők a kunszigeti templom előtt találkoztak, felidézve az első jézuskeresést, amikor az asszonyok az üres sírhoz mentek. Az április elseji jézuskeresés előénekese, vezetője Medgyesy S. Norbert művelődéstörténész volt. 

Egykori győri bencés diákok találkoztak Budapesten

2018. április 10. (kedd) 12:00

A Czuczor Gergely Bencés Gimnázium 1970-ben, Ruttmayer Ince OSB osztályában érettségizett diákjai Pukler Antal szervezésében havonta tartanak összejövetelt Győrött. Április 4-én kivételesen Budapesten, a Stefánia Étteremben találkoztak az egykori diáktársak. Felidézték azt a hatalmas tudásanyagot, melyet szerzetes tanáraiktól kaptak. A bencés alma materben szerzett tudás mindannyiuk számára meghatározó volt. A budapesti találkozón részt vett Bujtás László, Demetrovics Szilárd, Horváth Ciprián, Körmendi Benő, Ladocsi Gáspár, Pukler Antal és Schmidt Péter. 

Kiemelt arany minősítésben részesült a kapuvári Szent Anna-schola

2018. április 10. (kedd) 8:00

A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium a korábbi évekhez hasonlóan, 2018-ban ismét meghirdette az országos Rajeczky Benjamin gregorián- és népdalének-, valamint népi hangszeres versenyt a hazai katolikus iskolák diákjai számára. A kapuvári Szent Anna Plébánia tizenhat fős scholája a március 22-én megrendezett versenyen Borsodiné Szabó Judit egyházzenész, zenetanár vezetésével vett részt. A harmadik osztályos, felső tagozatos és egyetemista diákokból álló csoport a gregorián ének kategóriában szerepelt. 

„Jöjj, Teremtő Lélek!” – Megkezdődtek a bérmálások Egyházmegyénkben

2018. április 9. (hétfő) 8:00

Az Isteni Irgalmasság vasárnapjának előestéjén, április 7-én a nagycenki Szent István király templomban Veres András megyéspüspök ünnepi szentmise keretében szolgáltatta ki – az idei évben első alkalommal – a bérmálás szentségét tizennyolc fiatalnak. A főpásztor szentbeszédében az isteni nagylelkűségről tanított, mely mint ajándék továbbadható a keresztények hiteles vallásossága által. Erre a meggyőződéses keresztény életformára buzdította Veres András püspök a bérmálkozókat, akik ezt követően részesültek a Szentlélek ajándékaiban. A szertartás végén a megbérmált fiatalok nevében az egyházközség világi vezetője megköszönte a főpásztori látogatást. 

Brenner János vértanúságáról tartott előadást Soós Viktor Attila

2018. április 8. (vasárnap) 8:00

Március 28-án Soós Viktor Attila, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) tagja, a boldoggá avatás történész szakértője tartott előadást a Győri Hittudományi Főiskolán a kommunista diktatúra egyházüldözéséről, Brenner János életútján keresztül. A Hitünk és életünk szabadegyetem keretében megtartott előadásában a fennmaradt források és visszaemlékezések segítségével mutatta be a diktatúra egyházpolitikáját és a vértanú pap életútját.

Május 16-ig látogatható a „Fájdalmak útján” című kiállítás Nagycenken

2018. április 8. (vasárnap) 7:00

A nagycenki Alkotóházban május 16-ig látogatható az Alpokalja Szociális Központ zsirai otthonában élő Csikós László és Tekán János alkotásaiból rendezett, Fájdalmak útján címet viselő kiállítás. Csikós László és Tekán János művei a szenvedő Úr Jézust jelenítik meg. Az alkotásokon keresztül a fogyatékossággal élő, verbálisan nehezen kommunikáló művészek kifejezik gondolataikat szeretetről, hitről, fájdalomról és önfeláldozásról. 

Szabadtéri keresztút Mocsán

2018. április 6. (péntek) 9:00

Március 30-án, nagypénteken a helyi fiatalok szervezésében valósult meg a szabadtéri keresztút Mocsán, „Járjuk együtt!” mottóval. A megszólítás nyitott szívekre talált: közel nyolcvanan – katolikusok és reformátusok, fiatalok és idősebbek egyaránt – indultak útnak az Erzsébet-kertben, hogy szenvedésének útján kísérjék Jézust. 

Új helyszínen kerül sor Brenner János boldoggá avatására

2018. április 6. (péntek) 8:00

Az alábbiakban a Szombathelyi Egyházmegye közleményét adjuk közre: „Nagy öröm számunkra, hogy a regisztráció határidejéig a vártnál sokkal többen jelezték részvételi szándékukat Brenner János boldoggá avatására. A regisztráltak száma több mint 15 ezer fő. Mivel ennyi ember biztonságos körülmények között nem fért volna el az eredetileg tervezett helyszínen, és senkit sem szerettünk volna megfosztani a nagyszerű eseményen való részvételtől, az a döntés született, hogy új helyszínen, a szombathelyi Emlékmű-dombon kerül sor Brenner János boldoggá avatására. 

„Legyen meg a te akaratod!” – Apor Vilmosra emlékeztünk mennyei születésnapján

2018. április 5. (csütörtök) 9:00

Különleges volt az idei húsvét: napjai dátum szerint éppen azokra a napokra estek, mint 1945-ben, amikor Győr vértanú főpásztora, Apor Vilmos életét adta a rábízottakért. A szentéletű püspök életáldozatára emlékeztünk Győrben március 30-án, nagypénteken és április 2-án, húsvéthétfőn, mennyei születésnapjának évfordulóján. Húsvéthétfőn Barsi Balázs OFM mutatott be ünnepi szentmisét Boldog Vilmos püspök tiszteletére a Nagyboldogasszony-székesegyházban.  

Letették a soproni Szent Orsolya Óvoda alapkövét

2018. április 5. (csütörtök) 8:00

Március 26-án, nagyhétfőn óvodások műsorával kezdődött a Szent Orsolya Tagóvoda alapkőletételének alkalmából rendezett ünnepség Sopronban. Az alapkövet Veres András győri megyéspüspök áldotta meg. Az új óvoda az egykori Árpád-házi Szent Margit Óvoda helyén épül, a kivitelező két hónapja kezdte meg a munkálatokat.

Rajzpályázatot hirdet a Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelője Apor Vilmos püspök tiszteletére

2018. április 3. (kedd) 10:00

A Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelője Boldog Apor Vilmos győri püspök vértanúságára emlékezve idén is meghirdeti rajzpályázatát általános iskolás diákok részére. Az A/4-es méretben, műszaki rajzlapra készült rajzokat 2018. május 15-ig a Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelőjének címére (9021 Győr, Káptalandomb 13.) lehet elküldeni vagy személyesen leadni. A díjazott alkotások készítői hasznos tárgyjutalomban részesülnek, továbbá  kiállításon mutatják be műveiket. A rajzverseny szervezői az elkészült művek hátoldalán kérik feltüntetni az alkotó nevét, életkorát, elérhetőségét, iskolájának nevét és annak elérhetőségét, valamint felkészítő tanára nevét. A pályaművek visszaszolgáltatására nincs lehetőség. Az alkotásokról készült másolatok, fotók későbbi felhasználásának jogát a pályázat kiírója fenntartja. 

Megjelent a „Hitvallás” című magazinunk áprilisi száma

2018. április 3. (kedd) 9:00

Megjelent a Hitvallás című magazinunk áprilisi száma, amelyben részletesen beszámolunk az idei Könnyező Szűzanya-búcsúról. A búcsú kapcsán kérdeztük az ír központi szeminárium Győrbe látogató elöljáróit és növendékeit. Aktuális lapszámunkban olvasható interjú Bellovics Gábor jezsuita szerzetessel, valamint Bognár Krisztina énekművésszel és Kecskés Mónika orgonaművésszel. A Színről színre rovatban Jakab Gábor a Lady Bird című amerikai filmet ismerteti. Az #élőkövek rovatban a Győri Egyházmegye által szervezett ifjúsági zarándoklatot a részt vevő diákok élménybeszámolóin és a Magyar Kurír munkatársainak tudósításán keresztül mutatjuk be. A legkisebbeknek pedig A nagyotmondó-verseny című mesével készültünk.

Nagypénteki keresztút Mosonmagyaróváron

2018. április 3. (kedd) 8:00

Március 30-án, Nagypénteken Veres András győri megyéspüspök, valamint a helyi lelkipásztorok vezetésével keresztutat jártak a mosonmagyaróvári hívek. Az eseményen jelen volt Bodó Zoltán magyaróvári és Kapui Jenő mosoni plébános, Varga Zoltán piarista szerzetes, Vlaj Márk káplán és Holpár Balázs diakónus. A keresztút Mosonból indult és Magyaróváron zárult. 

A templomon kívül is legyünk hűségesek Krisztus evangéliumához! – Húsvétvasárnap a Káptalandombon

2018. április 2. (hétfő) 0:00

Április 1-jén, Húsvétvasárnap Veres András megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A negyvennapos böjti idő után eljött az örvendezés ünnepe. A böjtben lelkileg megújulva tudunk örülni Krisztus feltámadásának – kezdte szentbeszédét a Győri Egyházmegye főpásztora. Hitünk legnagyobb titkának ünnepét üljük ezekben a napokban. 

Nem a halálé az utolsó szó – Főpásztori szentmise Húsvét vigíliáján

2018. április 1. (vasárnap) 12:00

Veres András megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be Húsvét vigíliáján, március 31-én a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. Jézus utolsó szava – „beteljesedett” – most, kétezer évvel később már kevésbé döbbenetes, mint azon a pénteken, amikor az Úr kilehelte lelkét. Kevésbé döbbenetes, mert mi már tudjuk: nem a halálé az utolsó szó. Mert a Nagypénteken elnémuló ajkak hamarosan ismét szólásra nyílnak: „Ne féljetek!” Ha az apostolokban élt volna egy szikrányi remény, nem menekültek volna el a kereszt alól – hangsúlyozta prédikációjában a Győri Egyházmegye főpásztora. 

Meg nem hajló szálfa – Apor Vilmos püspök vértanúságára emlékeztek nagypénteken

2018. április 1. (vasárnap) 8:00

Március 30-án, a nagypénteki liturgiát követően emlékeztek meg Boldog Apor Vilmos püspök vértanúságáról a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtárban. A főpásztort 1945 nagypéntekén érték a lövések, melyek április 2-án a halálát okozták.

Utat váltságunkra nyit – Győr belvárosában jártunk keresztutat

2018. március 31. (szombat) 9:00

Március 30-án, Nagypénteken Győr belvárosában jártunk keresztutat Veres András püspök atya vezetésével. Több százan szegődtünk a keresztet hordozó Úr Jézus nyomába, átelmélkedve szenvedéstörténetét. A közös imádság és a találkozások élménye már a feltámadás örömét elővételezte. Hálásan köszönjük a segítséget mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak nagypénteki keresztutunk megvalósulásához. Kegyelmekben gazdag nagyszombatot és áldott húsvétot kívánunk Ács Tamás és Németh Péter képriportjával.

Nagyszombat és a húsvéti vigília

2018. március 31. (szombat) 8:00

Nagyszombaton az Egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik a szent sír előtt. Az esti vigília-szertartással veszi kezdetét a katolikusok legfontosabb ünnepe, a Húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus feltámadt a halálból és mindenkit meghívott az örök életre.

Nagypénteki szertartás a győri Székesegyházban – KÉPRIPORT

2018. március 31. (szombat) 5:00

Jézus Krisztus kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezve Veres András megyéspüspök március 30-án nagypénteki szertartást vezetett a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. Az eseményről Németh Péter készített fotóriportot.