Brenner János vértanúságáról tartott előadást Soós Viktor Attila

2018. április 8. (vasárnap) 8:00

Március 28-án Soós Viktor Attila, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) tagja, a boldoggá avatás történész szakértője tartott előadást a Győri Hittudományi Főiskolán a kommunista diktatúra egyházüldözéséről, Brenner János életútján keresztül. A Hitünk és életünk szabadegyetem keretében megtartott előadásában a fennmaradt források és visszaemlékezések segítségével mutatta be a diktatúra egyházpolitikáját és a vértanú pap életútját.

Május 16-ig látogatható a „Fájdalmak útján” című kiállítás Nagycenken

2018. április 8. (vasárnap) 7:00

A nagycenki Alkotóházban május 16-ig látogatható az Alpokalja Szociális Központ zsirai otthonában élő Csikós László és Tekán János alkotásaiból rendezett, Fájdalmak útján címet viselő kiállítás. Csikós László és Tekán János művei a szenvedő Úr Jézust jelenítik meg. Az alkotásokon keresztül a fogyatékossággal élő, verbálisan nehezen kommunikáló művészek kifejezik gondolataikat szeretetről, hitről, fájdalomról és önfeláldozásról. 

Szabadtéri keresztút Mocsán

2018. április 6. (péntek) 9:00

Március 30-án, nagypénteken a helyi fiatalok szervezésében valósult meg a szabadtéri keresztút Mocsán, „Járjuk együtt!” mottóval. A megszólítás nyitott szívekre talált: közel nyolcvanan – katolikusok és reformátusok, fiatalok és idősebbek egyaránt – indultak útnak az Erzsébet-kertben, hogy szenvedésének útján kísérjék Jézust. 

Új helyszínen kerül sor Brenner János boldoggá avatására

2018. április 6. (péntek) 8:00

Az alábbiakban a Szombathelyi Egyházmegye közleményét adjuk közre: „Nagy öröm számunkra, hogy a regisztráció határidejéig a vártnál sokkal többen jelezték részvételi szándékukat Brenner János boldoggá avatására. A regisztráltak száma több mint 15 ezer fő. Mivel ennyi ember biztonságos körülmények között nem fért volna el az eredetileg tervezett helyszínen, és senkit sem szerettünk volna megfosztani a nagyszerű eseményen való részvételtől, az a döntés született, hogy új helyszínen, a szombathelyi Emlékmű-dombon kerül sor Brenner János boldoggá avatására. 

„Legyen meg a te akaratod!” – Apor Vilmosra emlékeztünk mennyei születésnapján

2018. április 5. (csütörtök) 9:00

Különleges volt az idei húsvét: napjai dátum szerint éppen azokra a napokra estek, mint 1945-ben, amikor Győr vértanú főpásztora, Apor Vilmos életét adta a rábízottakért. A szentéletű püspök életáldozatára emlékeztünk Győrben március 30-án, nagypénteken és április 2-án, húsvéthétfőn, mennyei születésnapjának évfordulóján. Húsvéthétfőn Barsi Balázs OFM mutatott be ünnepi szentmisét Boldog Vilmos püspök tiszteletére a Nagyboldogasszony-székesegyházban.  

Letették a soproni Szent Orsolya Óvoda alapkövét

2018. április 5. (csütörtök) 8:00

Március 26-án, nagyhétfőn óvodások műsorával kezdődött a Szent Orsolya Tagóvoda alapkőletételének alkalmából rendezett ünnepség Sopronban. Az alapkövet Veres András győri megyéspüspök áldotta meg. Az új óvoda az egykori Árpád-házi Szent Margit Óvoda helyén épül, a kivitelező két hónapja kezdte meg a munkálatokat.

Rajzpályázatot hirdet a Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelője Apor Vilmos püspök tiszteletére

2018. április 3. (kedd) 10:00

A Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelője Boldog Apor Vilmos győri püspök vértanúságára emlékezve idén is meghirdeti rajzpályázatát általános iskolás diákok részére. Az A/4-es méretben, műszaki rajzlapra készült rajzokat 2018. május 15-ig a Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelőjének címére (9021 Győr, Káptalandomb 13.) lehet elküldeni vagy személyesen leadni. A díjazott alkotások készítői hasznos tárgyjutalomban részesülnek, továbbá  kiállításon mutatják be műveiket. A rajzverseny szervezői az elkészült művek hátoldalán kérik feltüntetni az alkotó nevét, életkorát, elérhetőségét, iskolájának nevét és annak elérhetőségét, valamint felkészítő tanára nevét. A pályaművek visszaszolgáltatására nincs lehetőség. Az alkotásokról készült másolatok, fotók későbbi felhasználásának jogát a pályázat kiírója fenntartja. 

Megjelent a „Hitvallás” című magazinunk áprilisi száma

2018. április 3. (kedd) 9:00

Megjelent a Hitvallás című magazinunk áprilisi száma, amelyben részletesen beszámolunk az idei Könnyező Szűzanya-búcsúról. A búcsú kapcsán kérdeztük az ír központi szeminárium Győrbe látogató elöljáróit és növendékeit. Aktuális lapszámunkban olvasható interjú Bellovics Gábor jezsuita szerzetessel, valamint Bognár Krisztina énekművésszel és Kecskés Mónika orgonaművésszel. A Színről színre rovatban Jakab Gábor a Lady Bird című amerikai filmet ismerteti. Az #élőkövek rovatban a Győri Egyházmegye által szervezett ifjúsági zarándoklatot a részt vevő diákok élménybeszámolóin és a Magyar Kurír munkatársainak tudósításán keresztül mutatjuk be. A legkisebbeknek pedig A nagyotmondó-verseny című mesével készültünk.

Nagypénteki keresztút Mosonmagyaróváron

2018. április 3. (kedd) 8:00

Március 30-án, Nagypénteken Veres András győri megyéspüspök, valamint a helyi lelkipásztorok vezetésével keresztutat jártak a mosonmagyaróvári hívek. Az eseményen jelen volt Bodó Zoltán magyaróvári és Kapui Jenő mosoni plébános, Varga Zoltán piarista szerzetes, Vlaj Márk káplán és Holpár Balázs diakónus. A keresztút Mosonból indult és Magyaróváron zárult. 

A templomon kívül is legyünk hűségesek Krisztus evangéliumához! – Húsvétvasárnap a Káptalandombon

2018. április 2. (hétfő) 0:00

Április 1-jén, Húsvétvasárnap Veres András megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A negyvennapos böjti idő után eljött az örvendezés ünnepe. A böjtben lelkileg megújulva tudunk örülni Krisztus feltámadásának – kezdte szentbeszédét a Győri Egyházmegye főpásztora. Hitünk legnagyobb titkának ünnepét üljük ezekben a napokban. 

Nem a halálé az utolsó szó – Főpásztori szentmise Húsvét vigíliáján

2018. április 1. (vasárnap) 12:00

Veres András megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be Húsvét vigíliáján, március 31-én a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. Jézus utolsó szava – „beteljesedett” – most, kétezer évvel később már kevésbé döbbenetes, mint azon a pénteken, amikor az Úr kilehelte lelkét. Kevésbé döbbenetes, mert mi már tudjuk: nem a halálé az utolsó szó. Mert a Nagypénteken elnémuló ajkak hamarosan ismét szólásra nyílnak: „Ne féljetek!” Ha az apostolokban élt volna egy szikrányi remény, nem menekültek volna el a kereszt alól – hangsúlyozta prédikációjában a Győri Egyházmegye főpásztora. 

Meg nem hajló szálfa – Apor Vilmos püspök vértanúságára emlékeztek nagypénteken

2018. április 1. (vasárnap) 8:00

Március 30-án, a nagypénteki liturgiát követően emlékeztek meg Boldog Apor Vilmos püspök vértanúságáról a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtárban. A főpásztort 1945 nagypéntekén érték a lövések, melyek április 2-án a halálát okozták.

Utat váltságunkra nyit – Győr belvárosában jártunk keresztutat

2018. március 31. (szombat) 9:00

Március 30-án, Nagypénteken Győr belvárosában jártunk keresztutat Veres András püspök atya vezetésével. Több százan szegődtünk a keresztet hordozó Úr Jézus nyomába, átelmélkedve szenvedéstörténetét. A közös imádság és a találkozások élménye már a feltámadás örömét elővételezte. Hálásan köszönjük a segítséget mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak nagypénteki keresztutunk megvalósulásához. Kegyelmekben gazdag nagyszombatot és áldott húsvétot kívánunk Ács Tamás és Németh Péter képriportjával.

Nagyszombat és a húsvéti vigília

2018. március 31. (szombat) 8:00

Nagyszombaton az Egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik a szent sír előtt. Az esti vigília-szertartással veszi kezdetét a katolikusok legfontosabb ünnepe, a Húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus feltámadt a halálból és mindenkit meghívott az örök életre.

Nagypénteki szertartás a győri Székesegyházban – KÉPRIPORT

2018. március 31. (szombat) 5:00

Jézus Krisztus kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezve Veres András megyéspüspök március 30-án nagypénteki szertartást vezetett a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. Az eseményről Németh Péter készített fotóriportot.

Osztani magad, hogy így sokasodjál – Főpásztori szentmise az Utolsó Vacsora emlékére

2018. március 30. (péntek) 20:00

Veres András győri megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be az Utolsó Vacsora emlékére március 29-én, Nagycsütörtökön a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A Győri Egyházmegye főpásztora szentbeszédében hangsúlyozta, hogy Jézus nem egy elkerülhetetlen végzetbe sodródott, hanem önként, szeretetből adta életét. Ennek megértéséhez Arnaud Beltrame csendőr példáját idézte fel, aki március 23-án a franciaországi Trèbes-ben felajánlotta magát a terrorista által túszul ejtett emberek helyett. A támadó elfogadta az ajánlatot, majd rálőtt Arnaud Beltrame-ra, aki március 24-én belehalt sérüléseibe. A francia csendőr hitét gyakorló, katolikus ember volt. Az, hogy ő képes volt erre a cselekedetre, minden bizonnyal Jézus szavaival hozható összefüggésbe: „nem elveszik az életemet, hanem önként, szeretetből adom oda”. 

Soproni plébániák közös keresztútja – KÉPRIPORT

2018. március 30. (péntek) 15:00

Március 23-án került sor a soproni plébániák közös keresztútjára, amely az idei évben az Árpád-házi Szent Margit-plébánia szervezésében valósult meg. A keresztutat Marics István plébános vezette. Az egyes stációknál a bérmálkozásra készülő fiatalok végeztek szolgálatot. 

Nagyböjti zarándoklat a Kálvária-dombra

2018. március 30. (péntek) 12:00

Március 23-án, az idei nagyböjti zarándoklatok utolsó alkalmán Veres András megyéspüspök szentmisét mutatott be a győr-nádorvárosi Szent Kamillus-templomban. Ezt követően a résztvevők hétstációs keresztutat jártak a Szent Kamillus-templomtól a Kálvária-dombig a Győri Egyházmegye főpásztorának vezetésével.

Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalálának napja

2018. március 30. (péntek) 8:00

Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb napja: Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Ezen a napon nincs szentmise. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök Főpap mutatta be véres áldozatát a kereszt oltárán.

Embernek maradni egy isteni feladat hordozójaként is – Olajszentelési szentmise Győrben

2018. március 29. (csütörtök) 20:00

Veres András győri megyéspüspök március 29-én, nagycsütörtökön olajszentelési szentmisét mutatott be az Egyházmegye papságával a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmisén koncelebrált Pápai Lajos nyugalmazott püspök is.