Elhunyt Németh Gyula atya – Paptestvérei emlékeznek

2018. március 29. (csütörtök) 8:00

Veres András győri megyéspüspök az Egyházmegye papsága és a gyászoló rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Németh Gyula atya életének 82., papságának 58. évében, 2018. március 28-án, nagyszerdán szentségekkel megerősítve elhunyt a Győri Egyházmegyei Papi Otthonban. Temetése 2018. április 6-án, a 11 órakor bemutatott szentmise után lesz a győri Nagyboldogasszony-székesegyház kanonoki kriptájában.

Nagycsütörtök az Eucharisztia és a papság alapításának ünnepe

2018. március 29. (csütörtök) 0:30

Délelőtt olajszentelési misét tartanak a püspöki székesegyházakban. A püspök együtt misézik az egyházmegye papjaival, megszenteli a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a krizmát. A papság ilyenkor megújítja szenteléskor tett ígéreteit. Este minden templomban szentmisével emlékeznek az utolsó vacsorára, az Oltáriszentség és az egyházi rend alapítására.

Via Crucis by night – Fiatalok keresztútja a Püspökerdőben

2018. március 28. (szerda) 22:00

Március 27-én, nagykedden este Kaposi Gábor győr-révfalui plébános, egyetemi lelkész vezetésével keresztutat jártak a győri egyetemista és középiskolás fiatalok, akikhez szép számmal csatlakoztak a helyi egyházközség tagjai is. A résztvevők együtt vonultak át a győr-révfalui Szentháromság-templomtól a Püspökerdőbe, ahol a keresztút végigjárásával Krisztus szenvedésére emlékeztek.

Áll a kereszt, míg forog a világ – „Mindenki Krisztusa” a Káptalandombon

2018. március 28. (szerda) 15:00

Március 28-án, nagyszerdán Veres András megyéspüspök megáldotta Lebó Ferenc Mindenki Krisztusa című köztéri alkotását a győri Püspökvár előtt. Az eseményen köszöntőt mondott Fekete Dávid, Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere, Bogisich Ferenc üzletember, a Qualitative Production Gépipari és Kereskedelmi Zrt. vezérigazgatója, valamint a mű alkotója, Lebó Ferenc szobrászművész. 

Két kisgyermeket keresztelt Veres András püspök Peresztegen

2018. március 28. (szerda) 8:00

Veres András megyéspüspök a Családok éve alkalmából tett felajánlására – mely szerint a negyedik vagy többedik gyermek megkeresztelését személyesen vállalja – jelentkezett a peresztegi Tarjányi házaspár, Zsolt és Tünde is. A keresztelőre szentmise keretében került sor március 16-án a peresztegi Szent Miklós-templomban. A család negyedik gyermeke a Nimród István nevet kapta, így  védőszentje Szent István vértanú lett.  Két nagyobb testvére, Zalán és Ábel már ministránsként, míg a kisebb fiú, Örs szülei mellett vett részt a szertartáson. Veres András püspök atya ez alkalommal Nimród István unokatestvérét, Árpád Miklóst is megkeresztelte. 

Nyílt napot tartott és tartósélelmiszert osztott a Győri Egyházmegyei Karitász

2018. március 27. (kedd) 10:00

A Győri Egyházmegyei Karitász – történetében első alkalommal – március 20-ra, a szociális munka világnapjára nyílt napot hirdetett. A győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszékével együttműködésben, több más partnerszerveztet mellett mi is vártuk a tevékenységünk iránt érdeklődőket Apor Vilmos Házunkba (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 10.). Vendégeink hallhattak szervezetünk segítő tevékenységének változatos formáiról, betekinthettek a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának részleteibe, valamint részt vehettek munkatársunk, Borsodi Erzsébet érzékenyítő előadásán. Erzsébet a gyengénlátók és vakok sorsáról, nehézségeiről és lehetőségeiről beszélt, a közönség pedig kipróbálhatta az általa használt speciális eszközöket.

Családok keresztútja Agyagosszergényben

2018. március 27. (kedd) 8:00

Minden családnak van keresztje. Minden családtagnak is van keresztje. Merik-e felvenni és egymásért hordozni? Ezen gondolatokkal járták végig a résztvevők a családok keresztútját az agyagosszergényi kálvárián március 25-én, virágvasárnap. Családok tagjai tettek tanúságot a keresztút során, amelyet Szarka Gábor plébános az egyházközség minden családjáért felajánlott.  

Nagyböjti hangverseny a magyaróvári plébániatemplomban

2018. március 27. (kedd) 7:00

A magyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd-templom felszentelésének 350. évfordulója alkalmából meghirdetett jubileumi év keretében került megrendezésre a március 19-i nagyböjti hangverseny. Bodó Zoltán plébános köszöntő szavait követően hét kórus előadásában huszonöt kompozíció csendült fel a magyaróvári plébániatemplomban. Az esten közreműködött a lébényi Vox Angelica Kórus, a Heideröslein Német Nemzetiségi Dalkör, a Vissz-Hang Vegyeskar, a mosonmagyaróvári Nepomuki Szent János-templom Szent Cecília Kórusa, a Halmos László Énekegyüttes, a Lajtha László Vegyeskar, valamint a magyaróvári plébánia Szent Krisztina Kórusa. 

Az Úr szenvedésének vasárnapja a Káptalandombon

2018. március 26. (hétfő) 8:00

Március 25-én, virágvasárnap Veres András megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szertartás a Székesegyház mellett található Apor Vilmos püspök terén, az Árpád-kori templom romjai előtt kezdődött. A főpásztor ezen a helyen szentelte meg a barkákat, majd prédikációt mondott. A szentbeszédet követően a liturgia a Székesegyházban folytatódott Jézus Krisztus szenvedésének és kereszthalálának felidézésével. A passiót a Palestrina Kórus énekelte. 

Virágvasárnap Fertőd-Eszterházán

2018. március 25. (vasárnap) 20:00

Fertőd-Eszterházán, a Szent Kereszt felmagasztalása templomban március 25-én, virágvasárnap szentmisét mutatott be Turner Lajos plébános. A szertartás körmenettel kezdődött, melynek keretében Turner Lajos atya megáldotta a barkaágakat. A jelenlévők meghallgathatták a kapuvár-gartai Szent Cecília Kórus előadásában Werner Alajos Virágvasárnapi passió Szent Máté szerint című művét a Harmat Artúr által komponált kórusbetétekkel (turbákkal), és Philipp Friedrich Silcher Ó, nézd a Golgotát című kompozícióját. A zenei szolgálatot Kóródi Sándor, a kapuvár-gartai Szent Sebestyén-templom karnagya, a Győri Hittudományi Főiskola Egyházzenei Tanszékének hallgatója vezette. 

Nagyböjti lelkigyakorlat Peresztegen

2018. március 25. (vasárnap) 9:00

Március 17-én nagyböjti lelkigyakorlatra került sor a peresztegi Szent Miklós-templomban Ferling György plébános és Kovács Gergő Vilmos, a soproni Szeplőtelen Fogantatás orsolyita templom igazgatójának vezetésével. A lelkigyakorlat szentmisével zárult, amelyet Kovács Gergő Vilmos atya mutatott be. Szentbeszédében mindennapi keresztjeinkről beszélt. 

Virágvasárnap a nagyhét ünnepélyes megnyitása

2018. március 23. (péntek) 9:00

Virágvasárnappal, az idei évben március 25-én, megkezdődik a nagyhét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet el minket. Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egyház.

Stabat Mater – A Győri Filharmonikus Zenekar negyheti hangversenye a győri evangélikus öregtemplomban

2018. március 23. (péntek) 8:00

A Győri Filharmonikus Zenekar Istvánffy Benedek-hangversenybérletének nagyheti hangversenye március 28-án, nagyszerdán, 19 órakor kezdődik a győri evangélikus öregtemplomban. A Stabat Mater című koncerten az olasz opera történetének nagy mestere, Gioacchino Rossini azonos című műve hangzik el. A kompozíció a Győri Filharmonikus Zenekar és Veszprém Város Vegyeskara – karigazgató: Erdélyi Ágnes – mellett magyar énekesek közreműködésével csendül fel. Az esten szólistaként fellép Kolonits Klára (szoprán), Megyesi Schwartz Lúcia (alt), Pataki Adorján (tenor) és Kovács István (basszus). A hangversenyen vezényel a március 15-i nemzeti ünnep alkalmával Liszt-díjjal kitüntetett Pad Zoltán, a Magyar Rádió Énekkarának vezető karnagya. Jegyek kaphatók a Richter Terem jegypénztárában és a Jegymester hálózatában. A szervezők szeretettel hívnak és várnak mindenkit. 

Győri kispapok zarándokoltak Észak-Burgenlandba

2018. március 22. (csütörtök) 9:00

Március 15-én, nemzeti ünnepünkön Schmatovich János székesegyházi prépost-kanonok, professzor, teológiai tanár vezetésével a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet elöljárói, tanárai és növendékei Észak-Burgenlandba zarándokoltak.

A győri Könnyező Szűzanya-búcsú második napja

2018. március 22. (csütörtök) 8:00

Március 17-én a Győri Egyházmegye lelkipásztorai és szüleik zarándokoltak el a Káptalandombra, hogy kifejezzék tiszteletüket a Könnyező Szűzanya kegyképe előtt. A nap papi rekollekcióval kezdődött Varga László kaposvári megyéspüspök vezetésével. A rekollekcióval egy időben Veres András győri megyéspüspök a paptestvérek szüleivel találkozott. A délelőtti szentmisére hívek sokasága töltötte meg a Székesegyházat. Az oltár körül állt Varga László főcelebráns mellett Veres András győri megyéspüspök és Pápai Lajos nyugalmazott püspök, Németh László általános püspöki helynök és Bognár István városplébános, püspöki irodaigazgató. 

A szeretet szolgálatában – Nyílt napot szervez a Győri Egyházmegyei Karitász

2018. március 19. (hétfő) 9:00

Egyházmegyei segélyszervezetünk, a Győri Egyházmegyei Karitász március 20-ra, a szociális munka világnapjára nyílt napot hirdet. A győri Apor Vilmos Ház (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 10.) munkatársai a 9-től 12 óráig tartó nyílt nap során bemutatják az intézmény működését, feladatait és lehetőségeit, valamint megosztják a tettekben megnyilvánuló, szolgáló szeretettel kapcsolatos élményeiket. A látogatók emellett fogyatékkal élőkkel kapcsolatos érzékenyítő előadást hallgathatnak meg az egyik érintett munkatárs, Borsodi Erzsébet előadásában. A Karitász ezen a napon szeretettel várja önkénteseit, az Egyházmegye plébániai közösségeit, hittancsoportjait, katolikus iskoláink diákjait és minden kedves érdeklődőt. Legyen Ön is a szolgáló szeretet apostola!

A Szűzanya ma is könnyezik miattunk – Fazakas Zoltán Márton premontrei apát mutatott be szentmisét a búcsú harmadik napján

2018. március 19. (hétfő) 8:00

A Könnyező Szűzanya búcsújának harmadik napján, nagyböjt ötödik vasárnapján, március 18-án ünnepi szentmisét mutatott be Fazakas Zoltán Márton OPraem csornai apát a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmise elején Veres András győri megyéspüspök külön köszöntötte a Sopronkövesdről érkezett gyalogos zarándokokat. 

Gyermeknevelésről szóló kerekasztal-beszélgetést tartottak Mosonmagyaróváron

2018. március 19. (hétfő) 6:00

Február 1-jén a mosonmagyaróvári Óvárosi Kávéház és Étterem adott otthont annak a Családok Éve alkalmából, az Óvárosi esték programsorozat keretében szervezett kerekasztal-beszélgetésnek, amelynek központi témája a gyermekvállallás és a gyermeknevelés volt. Az eseményen részt vett Kapui Jenő mosoni plébános, Cselovszki Katalin óvónő, fejlesztő pedagógus, valamint Stencinger Noémi, a helyi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője. A résztvevők kiemelték, a gyermekek családon belüli és társadalmi helyzetével, a gyermekvállalással és gyermekneveléssel kapcsolatos problémáknak kétségtelen, hogy globális okai is vannak, és a helyzetet jelentős mértékben befolyásolja a folyamatosan alakuló társadalom, az anomáliák azonban leginkább a korábbi többgenerációs családmodell felbomlásával, a családon belüli szerepek módosulásával, az értékrendek markáns megváltozásával állnak összefüggésben.

Kulturális programokkal kezdődött a győri Könnyező Szűzanya búcsúja

2018. március 18. (vasárnap) 8:00

A győri Könnyező Szűzanya búcsúja március 16-án, pénteken kezdődött a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. Köszöntőt mondott és koszorút helyezett el a Könnyező Szűzanya kegyképét a Székesegyháznak örökül hagyó Walter Lynch püspök emléktáblájánál Veres András győri megyéspüspök, Pat Kelly budapesti ír nagykövet és Somogyi Tivadar győri alpolgármester. 

Eucharisztikus hét Sopronban

2018. március 16. (péntek) 9:00

Március 18-án, vasárnap 10 órakor ünnepi szentmisével és szentségkitétellel kezdődik a Szent István-templomban a soproni plébániák közös eucharisztikus hete, amelyet hagyományosan Szent József ünnepének hetében tartanak. Nagy öröm, hogy a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve Sopron plébániái egy közösséget alkotnak az Oltáriszentség előtt. A plébániai és lelkiségi csoportok saját imádságaikkal teszik színessé az eucharisztikus hetet, amely március 25-én, virágvasárnap a Szent Imre-templomban szentségeltétellel zárul. A hét részletes programja a mellékelt plakáton olvasható.