Két kisgyermeket keresztelt Veres András püspök Peresztegen

2018. március 28. (szerda) 8:00

Veres András megyéspüspök a Családok éve alkalmából tett felajánlására – mely szerint a negyedik vagy többedik gyermek megkeresztelését személyesen vállalja – jelentkezett a peresztegi Tarjányi házaspár, Zsolt és Tünde is. A keresztelőre szentmise keretében került sor március 16-án a peresztegi Szent Miklós-templomban. A család negyedik gyermeke a Nimród István nevet kapta, így  védőszentje Szent István vértanú lett.  Két nagyobb testvére, Zalán és Ábel már ministránsként, míg a kisebb fiú, Örs szülei mellett vett részt a szertartáson. Veres András püspök atya ez alkalommal Nimród István unokatestvérét, Árpád Miklóst is megkeresztelte. 

Nyílt napot tartott és tartósélelmiszert osztott a Győri Egyházmegyei Karitász

2018. március 27. (kedd) 10:00

A Győri Egyházmegyei Karitász – történetében első alkalommal – március 20-ra, a szociális munka világnapjára nyílt napot hirdetett. A győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszékével együttműködésben, több más partnerszerveztet mellett mi is vártuk a tevékenységünk iránt érdeklődőket Apor Vilmos Házunkba (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 10.). Vendégeink hallhattak szervezetünk segítő tevékenységének változatos formáiról, betekinthettek a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának részleteibe, valamint részt vehettek munkatársunk, Borsodi Erzsébet érzékenyítő előadásán. Erzsébet a gyengénlátók és vakok sorsáról, nehézségeiről és lehetőségeiről beszélt, a közönség pedig kipróbálhatta az általa használt speciális eszközöket.

Családok keresztútja Agyagosszergényben

2018. március 27. (kedd) 8:00

Minden családnak van keresztje. Minden családtagnak is van keresztje. Merik-e felvenni és egymásért hordozni? Ezen gondolatokkal járták végig a résztvevők a családok keresztútját az agyagosszergényi kálvárián március 25-én, virágvasárnap. Családok tagjai tettek tanúságot a keresztút során, amelyet Szarka Gábor plébános az egyházközség minden családjáért felajánlott.  

Nagyböjti hangverseny a magyaróvári plébániatemplomban

2018. március 27. (kedd) 7:00

A magyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd-templom felszentelésének 350. évfordulója alkalmából meghirdetett jubileumi év keretében került megrendezésre a március 19-i nagyböjti hangverseny. Bodó Zoltán plébános köszöntő szavait követően hét kórus előadásában huszonöt kompozíció csendült fel a magyaróvári plébániatemplomban. Az esten közreműködött a lébényi Vox Angelica Kórus, a Heideröslein Német Nemzetiségi Dalkör, a Vissz-Hang Vegyeskar, a mosonmagyaróvári Nepomuki Szent János-templom Szent Cecília Kórusa, a Halmos László Énekegyüttes, a Lajtha László Vegyeskar, valamint a magyaróvári plébánia Szent Krisztina Kórusa. 

Az Úr szenvedésének vasárnapja a Káptalandombon

2018. március 26. (hétfő) 8:00

Március 25-én, virágvasárnap Veres András megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szertartás a Székesegyház mellett található Apor Vilmos püspök terén, az Árpád-kori templom romjai előtt kezdődött. A főpásztor ezen a helyen szentelte meg a barkákat, majd prédikációt mondott. A szentbeszédet követően a liturgia a Székesegyházban folytatódott Jézus Krisztus szenvedésének és kereszthalálának felidézésével. A passiót a Palestrina Kórus énekelte. 

Virágvasárnap Fertőd-Eszterházán

2018. március 25. (vasárnap) 20:00

Fertőd-Eszterházán, a Szent Kereszt felmagasztalása templomban március 25-én, virágvasárnap szentmisét mutatott be Turner Lajos plébános. A szertartás körmenettel kezdődött, melynek keretében Turner Lajos atya megáldotta a barkaágakat. A jelenlévők meghallgathatták a kapuvár-gartai Szent Cecília Kórus előadásában Werner Alajos Virágvasárnapi passió Szent Máté szerint című művét a Harmat Artúr által komponált kórusbetétekkel (turbákkal), és Philipp Friedrich Silcher Ó, nézd a Golgotát című kompozícióját. A zenei szolgálatot Kóródi Sándor, a kapuvár-gartai Szent Sebestyén-templom karnagya, a Győri Hittudományi Főiskola Egyházzenei Tanszékének hallgatója vezette. 

Nagyböjti lelkigyakorlat Peresztegen

2018. március 25. (vasárnap) 9:00

Március 17-én nagyböjti lelkigyakorlatra került sor a peresztegi Szent Miklós-templomban Ferling György plébános és Kovács Gergő Vilmos, a soproni Szeplőtelen Fogantatás orsolyita templom igazgatójának vezetésével. A lelkigyakorlat szentmisével zárult, amelyet Kovács Gergő Vilmos atya mutatott be. Szentbeszédében mindennapi keresztjeinkről beszélt. 

Virágvasárnap a nagyhét ünnepélyes megnyitása

2018. március 23. (péntek) 9:00

Virágvasárnappal, az idei évben március 25-én, megkezdődik a nagyhét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet el minket. Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egyház.

Stabat Mater – A Győri Filharmonikus Zenekar negyheti hangversenye a győri evangélikus öregtemplomban

2018. március 23. (péntek) 8:00

A Győri Filharmonikus Zenekar Istvánffy Benedek-hangversenybérletének nagyheti hangversenye március 28-án, nagyszerdán, 19 órakor kezdődik a győri evangélikus öregtemplomban. A Stabat Mater című koncerten az olasz opera történetének nagy mestere, Gioacchino Rossini azonos című műve hangzik el. A kompozíció a Győri Filharmonikus Zenekar és Veszprém Város Vegyeskara – karigazgató: Erdélyi Ágnes – mellett magyar énekesek közreműködésével csendül fel. Az esten szólistaként fellép Kolonits Klára (szoprán), Megyesi Schwartz Lúcia (alt), Pataki Adorján (tenor) és Kovács István (basszus). A hangversenyen vezényel a március 15-i nemzeti ünnep alkalmával Liszt-díjjal kitüntetett Pad Zoltán, a Magyar Rádió Énekkarának vezető karnagya. Jegyek kaphatók a Richter Terem jegypénztárában és a Jegymester hálózatában. A szervezők szeretettel hívnak és várnak mindenkit. 

Győri kispapok zarándokoltak Észak-Burgenlandba

2018. március 22. (csütörtök) 9:00

Március 15-én, nemzeti ünnepünkön Schmatovich János székesegyházi prépost-kanonok, professzor, teológiai tanár vezetésével a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet elöljárói, tanárai és növendékei Észak-Burgenlandba zarándokoltak.

A győri Könnyező Szűzanya-búcsú második napja

2018. március 22. (csütörtök) 8:00

Március 17-én a Győri Egyházmegye lelkipásztorai és szüleik zarándokoltak el a Káptalandombra, hogy kifejezzék tiszteletüket a Könnyező Szűzanya kegyképe előtt. A nap papi rekollekcióval kezdődött Varga László kaposvári megyéspüspök vezetésével. A rekollekcióval egy időben Veres András győri megyéspüspök a paptestvérek szüleivel találkozott. A délelőtti szentmisére hívek sokasága töltötte meg a Székesegyházat. Az oltár körül állt Varga László főcelebráns mellett Veres András győri megyéspüspök és Pápai Lajos nyugalmazott püspök, Németh László általános püspöki helynök és Bognár István városplébános, püspöki irodaigazgató. 

A szeretet szolgálatában – Nyílt napot szervez a Győri Egyházmegyei Karitász

2018. március 19. (hétfő) 9:00

Egyházmegyei segélyszervezetünk, a Győri Egyházmegyei Karitász március 20-ra, a szociális munka világnapjára nyílt napot hirdet. A győri Apor Vilmos Ház (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 10.) munkatársai a 9-től 12 óráig tartó nyílt nap során bemutatják az intézmény működését, feladatait és lehetőségeit, valamint megosztják a tettekben megnyilvánuló, szolgáló szeretettel kapcsolatos élményeiket. A látogatók emellett fogyatékkal élőkkel kapcsolatos érzékenyítő előadást hallgathatnak meg az egyik érintett munkatárs, Borsodi Erzsébet előadásában. A Karitász ezen a napon szeretettel várja önkénteseit, az Egyházmegye plébániai közösségeit, hittancsoportjait, katolikus iskoláink diákjait és minden kedves érdeklődőt. Legyen Ön is a szolgáló szeretet apostola!

A Szűzanya ma is könnyezik miattunk – Fazakas Zoltán Márton premontrei apát mutatott be szentmisét a búcsú harmadik napján

2018. március 19. (hétfő) 8:00

A Könnyező Szűzanya búcsújának harmadik napján, nagyböjt ötödik vasárnapján, március 18-án ünnepi szentmisét mutatott be Fazakas Zoltán Márton OPraem csornai apát a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmise elején Veres András győri megyéspüspök külön köszöntötte a Sopronkövesdről érkezett gyalogos zarándokokat. 

Gyermeknevelésről szóló kerekasztal-beszélgetést tartottak Mosonmagyaróváron

2018. március 19. (hétfő) 6:00

Február 1-jén a mosonmagyaróvári Óvárosi Kávéház és Étterem adott otthont annak a Családok Éve alkalmából, az Óvárosi esték programsorozat keretében szervezett kerekasztal-beszélgetésnek, amelynek központi témája a gyermekvállallás és a gyermeknevelés volt. Az eseményen részt vett Kapui Jenő mosoni plébános, Cselovszki Katalin óvónő, fejlesztő pedagógus, valamint Stencinger Noémi, a helyi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője. A résztvevők kiemelték, a gyermekek családon belüli és társadalmi helyzetével, a gyermekvállalással és gyermekneveléssel kapcsolatos problémáknak kétségtelen, hogy globális okai is vannak, és a helyzetet jelentős mértékben befolyásolja a folyamatosan alakuló társadalom, az anomáliák azonban leginkább a korábbi többgenerációs családmodell felbomlásával, a családon belüli szerepek módosulásával, az értékrendek markáns megváltozásával állnak összefüggésben.

Kulturális programokkal kezdődött a győri Könnyező Szűzanya búcsúja

2018. március 18. (vasárnap) 8:00

A győri Könnyező Szűzanya búcsúja március 16-án, pénteken kezdődött a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. Köszöntőt mondott és koszorút helyezett el a Könnyező Szűzanya kegyképét a Székesegyháznak örökül hagyó Walter Lynch püspök emléktáblájánál Veres András győri megyéspüspök, Pat Kelly budapesti ír nagykövet és Somogyi Tivadar győri alpolgármester. 

Eucharisztikus hét Sopronban

2018. március 16. (péntek) 9:00

Március 18-án, vasárnap 10 órakor ünnepi szentmisével és szentségkitétellel kezdődik a Szent István-templomban a soproni plébániák közös eucharisztikus hete, amelyet hagyományosan Szent József ünnepének hetében tartanak. Nagy öröm, hogy a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve Sopron plébániái egy közösséget alkotnak az Oltáriszentség előtt. A plébániai és lelkiségi csoportok saját imádságaikkal teszik színessé az eucharisztikus hetet, amely március 25-én, virágvasárnap a Szent Imre-templomban szentségeltétellel zárul. A hét részletes programja a mellékelt plakáton olvasható.

Jézus nem árul zsákbamacskát – Bellovics Gábor SJ szentmisét mutatott be a Fatimai Szűzanya tiszteletére

2018. március 16. (péntek) 8:00

Március 13-án Bellovics Gábor jezsuita szerzetes mutatott be szentmisét a Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmisén koncelebrált Bognár István városplébános, püspöki irodaigazgató. Bellovics Gábor atya a szertartás végén újmisés áldásban részesítette a Szűzanya köszöntésére egybegyűlt híveket. 

A soproni plébániák közös lelkigyakorlata

2018. március 15. (csütörtök) 12:30

Március 12-én kezdődött a soproni plébániák háromnapos közös lelkigyakorlata a helyi Szent István-templomban Szabó József, az egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisának vezetésével. Az esti szentmisén mondott szentbeszédében a főcelebráns hangsúlyozta: A legnagyobb szabadság az Istentől való tökéletes függés, mert Isten a szeretet, ő a jóság, ő a végtelen hatalom, vagyis Isten mindenben végtelen. Ezért tőle függeni a legnagyobb szabadság. Amikor valaki a belső szabadságát elveszíti, akkor az öröm is eltűnik az életéből. Simone Weil írja, hogy a szomorúság nem bűn, de a szomorúságból sok bűn fakadhat. Sok jó szándékú keresztény azért követ el bűnt, hogy valamilyen örömforráshoz jusson. A pletykálkodók lelkében egy erős vágy van: szeretnék magukat értékesnek látni. Az emberek akkor esnek a pletykálkodás csapdájába, ha azt érezik, az életük nem teljes. Társaságban felemlegetik egy-egy ismerősük gyengeségeit, hogy ez által önmagukat jobb színben tüntessék fel. Erre nem lenne szükségük, ha egyedül az Úr Jézus megítélését tartanák fontosnak.

„Verjetek gyökeret a szeretetben!” – Gőgh Tibor lébényi plébános tartott lelkigyakorlatot Komáromban

2018. március 14. (szerda) 8:00

Húsvétra készülve Gőgh Tibor lébényi plébános tartott háromnapos nagyböjti lelkigyakorlatot a komáromi egyházközség híveinek. Gőgh Tibor atya két évtized elteltével állt ismét a Jézus Szíve templomban összegyűlt hívek elé, lelkipásztori pályafutását ugyanis húsz évvel ezelőtt komáromi káplánként kezdte. Gőgh Tibor atya Bros Gergely komáromi plébános meghívására március 1. és 3. között az esti szentmise keretében mondta el a napi evangéliumhoz és az olvasmányokhoz kapcsolódó gondolatait. 

„Ne csak esőcsepp: könny legyél!” – A Győri Egyházmegye fiataljai zarándokoltak a Könnyező Szűzanyához

2018. március 13. (kedd) 9:00

A Győri Egyházmegye első alkalommal hívta zarándoklatra oktatási intézményeinek diákjait. A győri Magvassy Mihály Sportcsarnokban március 10-én tartott találkozót a Könnyező Szűzanya tiszteletére ajánlották fel. A szentmisét Veres András megyéspüspökkel ünnepelte a fiatalok sokasága.