„Meg nem hajló szálfa” – In memoriam Simon József

2018. február 18. (vasárnap) 8:00

Simon József pápóci prépost, székesegyházi kanonok, nyugalmazott teológiai tanár életének 94., papságának 69. évében február 7-én, hosszan tartó betegeskedés után, a szentségekkel megerősítve elhunyt. A sokak által Simon apát úrként ismert lelkipásztorra Bognár István városplébános, püspöki irodaigazgató emlékezik. 

Új elöljáró a Tihanyi Bencés Apátság élén

2018. február 17. (szombat) 12:00

A Tihanyi Bencés Apátság közleményét olvashatják az alábbiakban.

Kegyelmi időszak kezdődik – Főpásztori szentmise hamvazószerdán

2018. február 16. (péntek) 20:00

Veres András győri megyéspüspök február 14-én, hamvazószerdán szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmisén koncelebráltak: Németh László általános püspöki helynök és Bognár István városplébános, püspöki irodaigazgató, továbbá a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet elöljárói, Lukácsi Zoltán rektor és Martos Levente Balázs prefektus, valamint Schmatovich János, a Német Ispita (Szentháromság) templom igazgatója.  

Hortobágyi Cirill a Pannonhalmi Főapátság új apátja

2018. február 16. (péntek) 12:15

A Pannonhalmi Főapátság szerzetesközösségének közleményét a pannonhalmi főapát megválasztásáról az alábbiakban közöljük.

Húshagyó kedd Mocsán

2018. február 16. (péntek) 8:00

Horváth István mocsai plébános atya meghívására gyűltek össze az egyházközség tagjai február 13-án a helyi Szent Miklós-udvarban, hogy közösen zárják le a farsangi időszakot beszélgetéssel, nótázással, a közös élmények felidézésével. Este tizenegy órakor megszólaltak a templom harangjai, figyelmeztetve arra, hogy éjfélkor már mindenki az otthonában kezdje meg a nagyböjti időszakot. 

Betegek világnapja a győr-szigeti egyházközségben

2018. február 15. (csütörtök) 9:00

Németh Gábor plébános február 10-én a lourdes-i Szűzanya ünnepe és a betegek 26. világnapja alkalmából szentmisét mutatott be a győr-szigeti Szent Rókus és Sebestyén-templomban.  A szentmisén koncelebrált Juhos Imre, a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet spirituálisa. A liturgia keretében került sor a betegek kenetének kiszolgáltatására.  Németh Gábor atya szentbeszédében az orvosok és az egészségügyi dolgozók gyógyításban betöltött szerepét emelte ki. 

Generációk találkoztak a győr-révfalui katolikus bálon

2018. február 15. (csütörtök) 8:00

Február 9-én, a győri Széchenyi Étteremben került sor a Római Katolikus Egyetemi Lelkészség, a győr-révfalui Szentháromság Plébánia, valamint a Szent László Katolikus Szakkollégium farsangi báljára. Az eseményt megtisztelte jelenlétével a bál fővédnöke, Veres András megyéspüspök és Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora. „A jövő kapuit a fiatalok nyitják, de a kulcsokat az idősebbek őrzik. Nincs növekedés gyökerek nélkül, ahogy nincs virágzás új sarjak nélkül. Ezért nagy öröm, hogy ezen a bálon generációk találkoznak” – fogalmazott köszöntőjében Kaposi Gábor plébános, egyetemi lelkész.

A győri Szent Anna Otthon fennállásának 20. évfordulóját ünnepelték

2018. február 14. (szerda) 8:00

Veres András győri megyéspüspök február 10-én a lourdes-i Szűzanya ünnepe és a betegek 26. világnapja alkalmából szentmisét mutatott be a győri Szent Anna Otthon kápolnájában, az idősek számára létesített szociális intézmény munkatársainak és lakóinak részvételével. A szentmisén koncelebrált Németh László általános püspöki helynök és Benkovich Ferenc, a győri Szentlélek-templom plébánosa, a Szent Anna Otthon alapító lelkipásztora. A szentmise keretében került sor a betegek kenetének kiszolgáltatására.   Az ünnepséget többek között megtisztelte jelenlétével Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő, Somogyi Tivadar győri alpolgármester, valamint Kiss Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont igazgatója. 

Hamvazószerdával kezdődik a nagyböjti készület húsvétra

2018. február 13. (kedd) 23:00

Hamvazószerdán – amely idén február 14-re esik – veszi kezdetét a negyvennapos böjt, melynek során a keresztények húsvétra, Jézus Krisztus föltámadásának ünnepére készülnek. Hamvazószerdán és a rá következő vasárnapon a hívek homlokát az előző év virágvasárnapján szentelt barka hamujával hinti meg vagy  kereszt alakú hamujellel jelöli meg a pap, miközben hagyományosan a következőket mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!” Vagy: „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban!”

Időseknek szerveztek bált Harkán

2018. február 13. (kedd) 11:00

A harkai karitászcsoport önkéntesei a helyi időseknek szerveztek bált. Az eseményre február 3-én került sor. A bál kellemes hangulatához Baranyai László zenész is hozzájárult. A résztvevők a mulatság keretében felköszöntöttek egy házaspárt, akik a közeljövőben ünneplik házasságkötésük ötvenedik évfordulóját. Németh Antal harkai plébános megáldotta a jubilálókat. 

Hatodik alkalommal rendezték meg a Győri Bencés Bált

2018. február 13. (kedd) 10:00

Immár hatodik alkalommal rendezték meg a Győri Bencés Bált. A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium épülete február 3-án ismét ünnepi díszbe öltözött, és kitárta kapuit az egykori diákok és a győri bencés közösség barátai előtt. Az est idén is „becsengetéssel” kezdődött, melyet a Szent Benedek-himnusz közös eléneklése követett. A bálon az ünneplő öregdiákok mellett jelen voltak a bencés atyák és a gimnázium tanárai.

Veres András megnyitotta a magyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd-templom jubileumi évét

2018. február 13. (kedd) 9:00

Püspöki szentmisével nyitotta meg jubileumi évét február 11-én a mosonmagyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd-plébániatemplom. A gazdag programsorozatra épülő év a családok és a plébánia mint családközösség megerősítését szolgálja. 2018-ban ünneplik a templom felszentelésének 350., névadója, a hildesheimi püspök halálának 980. évfordulóját, és tíz éve van annak, hogy Gotthárd csontereklyéjét elhelyezték a magyaróvári templomban.

Jézus keresztjének ereje szentté szelídítette – Sankó Szabolcs szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök szentté avatásáért

2018. február 13. (kedd) 8:00

Február 5-én Sankó Szabolcs dunaszerdahelyi segédlelkész szentmisét mutatott be Boldog Apor Vilmos püspök szentté avatásáért a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmise elején Magyaros László győr-belvárosi segédlelkész köszöntötte paptestvérét, akivel együtt készült a győri szemináriumban a lelkipásztori hivatásra, s akit hozzá hasonlóan a tavalyi évben szenteltek áldozópappá.

Elhunyt Borbély Mária Magdolna Petra nővér

2018. február 11. (vasárnap) 8:00

A Szervita Nővérek a Fájdalmas Anya Szolgálói fájó szívvel, de a feltámadás reményében tudatják mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy nővértársuk, Borbély Mária Magdolna Petra nővér 2018. február 9-én, életének 92. évében hazatért Teremtőjéhez. 

„Éltető sodrásban” – Vasárnap kezdődik a házasság hete

2018. február 10. (szombat) 9:00

A tizenegyedik alkalommal megrendezendő házasság hete idei programjait sajtótájékoztató keretében mutatták be február 8-án, Budapesten. A keresztény egyházak és civil szervezetek összefogásával február 11. és 18. között megvalósuló rendezvény idei házaspár-arca Fazekas Rita mediátor és Zámbori Soma szinkronszínművész. A központi programok fővédnöke Herczegh Anita, Áder János köztársasági elnök felesége.

Ferenc pápa üzenete a betegek 26. világnapjára

2018. február 10. (szombat) 8:00

„Az Egyház jól tudja, hogy különleges kegyelemre van szüksége ahhoz, hogy megfeleljen evangéliumi szolgálatának a betegekről való gondoskodásban. Ezért imádkozzunk mindnyájan együtt az Úr édesanyjához kitartó könyörgéssel, hogy az Egyház minden tagja megélje szeretettel az élet és az egészség szolgálatára szóló hivatását.” A lourdes-i Szűzanya napján, február 11-én ünnepeljük az egész Egyházban a betegek 26. világnapját. A Szentatya ez alkalomra küldött hagyományos üzenetét az alábbiakban olvashatják.

Elhunyt Simon József

2018. február 8. (csütörtök) 9:00

Veres András győri megyéspüspök az Egyházmegye papsága és a gyászoló rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Simon József pápóci prépost, székesegyházi kanonok, nyugalmazott teológiai tanár életének 94., papságának 69. évében 2018. február 7-én, hosszan tartó betegeskedés után, a szentségekkel megerősítve elhunyt. Temetése 2018. február 12-én, a 11 órakor bemutatott szentmise után lesz a győri Nagyboldogasszony-székesegyház kanonoki kriptájában.

KÓTA-díjjal tüntették ki Katona Tibor székesegyházi kántor-karnagyot

2018. február 8. (csütörtök) 8:00

Január 21-én Katona Tibor, a győri Nagyboldogasszony-székesegyház Palestrina Kórusának, valamint a Győri Pedagógus Énekkar karnagya a magyar zenekultúra szolgálatában végzett kiemelkedő művészi tevékenységéért, az egyházi és világi zene értékes repertoárjának magas szintű tolmácsolásáért, az éneklő közösségek megtartásáért, karnagyi munkájáért a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA) díjában részesült. 

Elsőáldozók bemutatása Kapuváron

2018. február 8. (csütörtök) 7:00

A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda harmadik osztályosai elsőáldozásra készülnek. Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, bemutatásuk alkalmával a helyi Szent Anna-templomban ígéretet tettek arra, hogy Krisztus útján járnak. A gyermekek égő gyertya fényénél vallották meg hitüket. A templom és az iskola közössége imáival kíséri őket. 

Jubileumi évet hirdet a magyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd-plébánia

2018. február 7. (szerda) 20:00

A magyaróvári egyházközség 2018-ban gazdag programsorozattal vár mindenkit abból az alkalomból, hogy 350 évvel ezelőtt szentelték fel a Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd-plébániatemplomot. Az ünnepségsorozat február 11-én 10.30-kor püspöki szentmisével kezdődik, melyet Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutat be.