Hamvazószerdával kezdődik a nagyböjti készület húsvétra

2018. február 13. (kedd) 23:00

Hamvazószerdán – amely idén február 14-re esik – veszi kezdetét a negyvennapos böjt, melynek során a keresztények húsvétra, Jézus Krisztus föltámadásának ünnepére készülnek. Hamvazószerdán és a rá következő vasárnapon a hívek homlokát az előző év virágvasárnapján szentelt barka hamujával hinti meg vagy  kereszt alakú hamujellel jelöli meg a pap, miközben hagyományosan a következőket mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!” Vagy: „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban!”

Időseknek szerveztek bált Harkán

2018. február 13. (kedd) 11:00

A harkai karitászcsoport önkéntesei a helyi időseknek szerveztek bált. Az eseményre február 3-én került sor. A bál kellemes hangulatához Baranyai László zenész is hozzájárult. A résztvevők a mulatság keretében felköszöntöttek egy házaspárt, akik a közeljövőben ünneplik házasságkötésük ötvenedik évfordulóját. Németh Antal harkai plébános megáldotta a jubilálókat. 

Hatodik alkalommal rendezték meg a Győri Bencés Bált

2018. február 13. (kedd) 10:00

Immár hatodik alkalommal rendezték meg a Győri Bencés Bált. A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium épülete február 3-án ismét ünnepi díszbe öltözött, és kitárta kapuit az egykori diákok és a győri bencés közösség barátai előtt. Az est idén is „becsengetéssel” kezdődött, melyet a Szent Benedek-himnusz közös eléneklése követett. A bálon az ünneplő öregdiákok mellett jelen voltak a bencés atyák és a gimnázium tanárai.

Veres András megnyitotta a magyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd-templom jubileumi évét

2018. február 13. (kedd) 9:00

Püspöki szentmisével nyitotta meg jubileumi évét február 11-én a mosonmagyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd-plébániatemplom. A gazdag programsorozatra épülő év a családok és a plébánia mint családközösség megerősítését szolgálja. 2018-ban ünneplik a templom felszentelésének 350., névadója, a hildesheimi püspök halálának 980. évfordulóját, és tíz éve van annak, hogy Gotthárd csontereklyéjét elhelyezték a magyaróvári templomban.

Jézus keresztjének ereje szentté szelídítette – Sankó Szabolcs szentmisét mutatott be Apor Vilmos püspök szentté avatásáért

2018. február 13. (kedd) 8:00

Február 5-én Sankó Szabolcs dunaszerdahelyi segédlelkész szentmisét mutatott be Boldog Apor Vilmos püspök szentté avatásáért a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmise elején Magyaros László győr-belvárosi segédlelkész köszöntötte paptestvérét, akivel együtt készült a győri szemináriumban a lelkipásztori hivatásra, s akit hozzá hasonlóan a tavalyi évben szenteltek áldozópappá.

Elhunyt Borbély Mária Magdolna Petra nővér

2018. február 11. (vasárnap) 8:00

A Szervita Nővérek a Fájdalmas Anya Szolgálói fájó szívvel, de a feltámadás reményében tudatják mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy nővértársuk, Borbély Mária Magdolna Petra nővér 2018. február 9-én, életének 92. évében hazatért Teremtőjéhez. 

„Éltető sodrásban” – Vasárnap kezdődik a házasság hete

2018. február 10. (szombat) 9:00

A tizenegyedik alkalommal megrendezendő házasság hete idei programjait sajtótájékoztató keretében mutatták be február 8-án, Budapesten. A keresztény egyházak és civil szervezetek összefogásával február 11. és 18. között megvalósuló rendezvény idei házaspár-arca Fazekas Rita mediátor és Zámbori Soma szinkronszínművész. A központi programok fővédnöke Herczegh Anita, Áder János köztársasági elnök felesége.

Ferenc pápa üzenete a betegek 26. világnapjára

2018. február 10. (szombat) 8:00

„Az Egyház jól tudja, hogy különleges kegyelemre van szüksége ahhoz, hogy megfeleljen evangéliumi szolgálatának a betegekről való gondoskodásban. Ezért imádkozzunk mindnyájan együtt az Úr édesanyjához kitartó könyörgéssel, hogy az Egyház minden tagja megélje szeretettel az élet és az egészség szolgálatára szóló hivatását.” A lourdes-i Szűzanya napján, február 11-én ünnepeljük az egész Egyházban a betegek 26. világnapját. A Szentatya ez alkalomra küldött hagyományos üzenetét az alábbiakban olvashatják.

Elhunyt Simon József

2018. február 8. (csütörtök) 9:00

Veres András győri megyéspüspök az Egyházmegye papsága és a gyászoló rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Simon József pápóci prépost, székesegyházi kanonok, nyugalmazott teológiai tanár életének 94., papságának 69. évében 2018. február 7-én, hosszan tartó betegeskedés után, a szentségekkel megerősítve elhunyt. Temetése 2018. február 12-én, a 11 órakor bemutatott szentmise után lesz a győri Nagyboldogasszony-székesegyház kanonoki kriptájában.

KÓTA-díjjal tüntették ki Katona Tibor székesegyházi kántor-karnagyot

2018. február 8. (csütörtök) 8:00

Január 21-én Katona Tibor, a győri Nagyboldogasszony-székesegyház Palestrina Kórusának, valamint a Győri Pedagógus Énekkar karnagya a magyar zenekultúra szolgálatában végzett kiemelkedő művészi tevékenységéért, az egyházi és világi zene értékes repertoárjának magas szintű tolmácsolásáért, az éneklő közösségek megtartásáért, karnagyi munkájáért a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA) díjában részesült. 

Elsőáldozók bemutatása Kapuváron

2018. február 8. (csütörtök) 7:00

A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda harmadik osztályosai elsőáldozásra készülnek. Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, bemutatásuk alkalmával a helyi Szent Anna-templomban ígéretet tettek arra, hogy Krisztus útján járnak. A gyermekek égő gyertya fényénél vallották meg hitüket. A templom és az iskola közössége imáival kíséri őket. 

Jubileumi évet hirdet a magyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd-plébánia

2018. február 7. (szerda) 20:00

A magyaróvári egyházközség 2018-ban gazdag programsorozattal vár mindenkit abból az alkalomból, hogy 350 évvel ezelőtt szentelték fel a Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd-plébániatemplomot. Az ünnepségsorozat február 11-én 10.30-kor püspöki szentmisével kezdődik, melyet Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutat be.

Székely János szombathelyi megyéspüspök körlevele Brenner János boldoggá avatásáról

2018. február 7. (szerda) 8:00

Székely János szombathelyi megyéspüspök Brenner János boldoggá avatásáról szóló körlevelét teljes terjedelmében közöljük. 

Szent Ágota emléknapján találkoztak a Győri Egyházmegye lelkipásztorai

2018. február 6. (kedd) 8:00

Február 5-én, Szent Ágota szűz és vértanú, a mell- és méhrákban szenvedő asszonyok védőszentjének emléknapján rekollekciót tartott a Győri Egyházmegye papsága Veres András megyéspüspök vezetésével a Győri Hittudományi Főiskolán.

A baptista gyülekezet imaházában zárult az ökumenikus imahét győri programsorozata

2018. február 5. (hétfő) 8:00

Január 28-án az ökumenikus imahét győri eseménysorozatának zárásaként Bognár István városplébános, püspöki irodaigazgató tartott elmélkedést a Hajnalcsillag Baptista Gyülekezet imaházában. „Közös imahetünk lezárásaként a nagy apostolt, Szent Pált hívjuk segítségül Krisztus követésében az Atyához vezető úton. Pál apostol valóban jézusi szemmel látva, az ő szívével érezve irányít bennünket az egység felé. Jézus Urunk után Pálnak is szinte utolsó kérése, sóhaja volt, hogy a Krisztust követők egyek legyenek. Az általa alapított közösségekben ugyanis mindig megtapasztalta – még szüntelen imái ellenére is – a szétszakítottság botrányát” – hangsúlyozta Bognár István. 

A felajánlás és az önátadás ünnepe – Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

2018. február 4. (vasárnap) 8:00

Február 2-án, Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, a megszentelt élet napján Veres András győri megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be a győri Loyolai Szent Ignác bencés templomban a Győri Egyházmegye területén élő szerzetesek részvételével. A szentmise a gyertyák megszentelésének liturgiájával kezdődött a templom főbejáratánál. 

„Isten atyai arca – Bibliai apaképek” – Németh Norbert tartott előadást a Győri Hittudományi Főiskolán

2018. február 1. (csütörtök) 8:00

Január 17-én Németh Norbert, a Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központjának szakigazgatója, teológiai tanár tartott előadást Isten atyai arca – Bibliai apaképek címmel a „Hitünk és életünk” szabadegyetem keretein belül. A győri szeminárium kápolnáját ez alkalommal is zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők.

Ökumenikus imahét Komáromban

2018. január 31. (szerda) 8:00

Komáromban is csatlakoztak az ökumenikus imahéthez január 24. és 27. között. Az első napon a komáromi baptista közösség volt a vendéglátó, ezen az alkalmon Veres József evangélikus lelkész hirdetett igét. 

Nyílt nap a győri szemináriumban

2018. január 30. (kedd) 8:00

A Győri Papnevelő Intézet nyílt napot szervez február 24-én 9 órától a papi hivatás iránt érdeklődők számára. A résztvevők 10 órától szentmisét ünnepelnek, majd a kispapok bemutatják a szemináriumot. Jelentkezni lehet Martos Levente Balázs prefektusnál február 19-ig a +3696/313-055-ös telefonszámon vagy a  elektronikus postacímen. 

Árpád-házi Szent Margitra emlékeztek a IV. KESU DIÁKnap résztvevői

2018. január 27. (szombat) 8:00

Árpád-házi Szent Margit életét és csodatetteit ismerhették meg a komáromi hittanosok a negyedik alakalommal megrendezett KESU (keresztény sulis) DIÁKnapon, melynek január 20-án a komáromi Szent Ignác Közösségi Ház adott otthont. A helyi Jézus Szíve Plébánia által szervezett rendezvénysorozat egyedülállónak számít az egyházközség történetében, hiszen hasonló, a komáromi általános iskolák hittanosait egybegyűjtő kezdeményezésre eddig még nem volt példa.