Székely János szombathelyi megyéspüspök körlevele Brenner János boldoggá avatásáról

2018. február 7. (szerda) 8:00

Székely János szombathelyi megyéspüspök Brenner János boldoggá avatásáról szóló körlevelét teljes terjedelmében közöljük. 

Szent Ágota emléknapján találkoztak a Győri Egyházmegye lelkipásztorai

2018. február 6. (kedd) 8:00

Február 5-én, Szent Ágota szűz és vértanú, a mell- és méhrákban szenvedő asszonyok védőszentjének emléknapján rekollekciót tartott a Győri Egyházmegye papsága Veres András megyéspüspök vezetésével a Győri Hittudományi Főiskolán.

A baptista gyülekezet imaházában zárult az ökumenikus imahét győri programsorozata

2018. február 5. (hétfő) 8:00

Január 28-án az ökumenikus imahét győri eseménysorozatának zárásaként Bognár István városplébános, püspöki irodaigazgató tartott elmélkedést a Hajnalcsillag Baptista Gyülekezet imaházában. „Közös imahetünk lezárásaként a nagy apostolt, Szent Pált hívjuk segítségül Krisztus követésében az Atyához vezető úton. Pál apostol valóban jézusi szemmel látva, az ő szívével érezve irányít bennünket az egység felé. Jézus Urunk után Pálnak is szinte utolsó kérése, sóhaja volt, hogy a Krisztust követők egyek legyenek. Az általa alapított közösségekben ugyanis mindig megtapasztalta – még szüntelen imái ellenére is – a szétszakítottság botrányát” – hangsúlyozta Bognár István. 

A felajánlás és az önátadás ünnepe – Főpásztori szentmise a megszentelt élet napján

2018. február 4. (vasárnap) 8:00

Február 2-án, Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, a megszentelt élet napján Veres András győri megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be a győri Loyolai Szent Ignác bencés templomban a Győri Egyházmegye területén élő szerzetesek részvételével. A szentmise a gyertyák megszentelésének liturgiájával kezdődött a templom főbejáratánál. 

„Isten atyai arca – Bibliai apaképek” – Németh Norbert tartott előadást a Győri Hittudományi Főiskolán

2018. február 1. (csütörtök) 8:00

Január 17-én Németh Norbert, a Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központjának szakigazgatója, teológiai tanár tartott előadást Isten atyai arca – Bibliai apaképek címmel a „Hitünk és életünk” szabadegyetem keretein belül. A győri szeminárium kápolnáját ez alkalommal is zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők.

Ökumenikus imahét Komáromban

2018. január 31. (szerda) 8:00

Komáromban is csatlakoztak az ökumenikus imahéthez január 24. és 27. között. Az első napon a komáromi baptista közösség volt a vendéglátó, ezen az alkalmon Veres József evangélikus lelkész hirdetett igét. 

Nyílt nap a győri szemináriumban

2018. január 30. (kedd) 8:00

A Győri Papnevelő Intézet nyílt napot szervez február 24-én 9 órától a papi hivatás iránt érdeklődők számára. A résztvevők 10 órától szentmisét ünnepelnek, majd a kispapok bemutatják a szemináriumot. Jelentkezni lehet Martos Levente Balázs prefektusnál február 19-ig a +3696/313-055-ös telefonszámon vagy a  elektronikus postacímen. 

Árpád-házi Szent Margitra emlékeztek a IV. KESU DIÁKnap résztvevői

2018. január 27. (szombat) 8:00

Árpád-házi Szent Margit életét és csodatetteit ismerhették meg a komáromi hittanosok a negyedik alakalommal megrendezett KESU (keresztény sulis) DIÁKnapon, melynek január 20-án a komáromi Szent Ignác Közösségi Ház adott otthont. A helyi Jézus Szíve Plébánia által szervezett rendezvénysorozat egyedülállónak számít az egyházközség történetében, hiszen hasonló, a komáromi általános iskolák hittanosait egybegyűjtő kezdeményezésre eddig még nem volt példa. 

„Hogy egyek legyenek!” (Vö. Jn 17,11) – Ökumenikus imahét a Győri Egyházmegyében

2018. január 25. (csütörtök) 20:00

2018-ban a keresztények egységéért meghirdetett ökumenikus imahét január 21. és 28. között került megrendezésre. Az imahét elmélkedéseit a karibi keresztény testvérek állították össze, amelynek központi igéje így hangzik: „Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” / „Uram, a jobbod kitűnik erejével…” (2Móz/Kiv 15,6). Az imahét eseménysorozatához a Győri Egyházmegye is csatlakozott. 

A Kismartoni Egyházmegye nyugalmazott főpásztorát köszöntötték

2018. január 25. (csütörtök) 10:00

A Kismartoni Egyházmegye (Diözese Eisenstadt) nyugalmazott főpásztorát, Paul Ibyt ünnepi szentmise keretében köszöntötték püspökké szentelésének 25. évfordulója, valamint 83. születésnapja és névnapja alkalmából a kismartoni Szent Márton-székesegyházban január 20-án. Az eseményt többek között megtisztelte jelenlétével Ägidius J. Zsifkovics kismartoni megyéspüspök, Veres András győri megyéspüspök és Várszegi Asztrik OSB püspök, pannonhalmi főapát. 

Győrzámolyi hittanosok farsangja

2018. január 25. (csütörtök) 9:00

A győrzámolyi plébánián január 23-án került sor a hittanosok farsangjára. „Az ötletes jelmezekből nem volt hiány: a pilótának, a manónak, a Mickey egérnek, a jedi lovagnak és a focistának öltözött gyerekek egyaránt nagy sikert arattak. Közösségünket erősítik ezek az iskolán kívüli találkozások, élmények” – számolt be Karácsonyné Mayer Éva hitoktató.

A Szeretet vonzásában

2018. január 25. (csütörtök) 8:00

Január 17-én a Tiszta Szívek Mozgalma által szervezett program keretében Béri László Renátó OCD a homokkomáromi Nyolc Boldogság Közösség tagjaival, Kovács Erika és Valter Krisztina Margit nővérekkel beszélgetett a győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban. 

A Don-kanyarban elesett hősökre emlékeztek Osliban és Veszkényben

2018. január 25. (csütörtök) 7:00

Az osli Nagyboldogasszony- és a veszkényi Keresztelő Szent János születése templomban január 13-án és 14-én engesztelő szentmisével emlékeztek az 1943-as doni áttörés során hősi halált halt honvédekre. A szentmiséket Osli és Veszkény lelkipásztora, Szaradits József nyugalmazott tábori lelkész ezredes mutatta be. „Isten végtelen irgalmába ajánljuk a magyar nemzet minden katonáját, akik a világháború kegyetlen harcaiban estek el, és nem térhettek haza szeretteik körébe" – fogalmazott Szaradits József. 

Kármelita közösség látogatott Agyagosszergénybe

2018. január 21. (vasárnap) 9:00

Január 13-án a magyar Sarutlan Karmelita Rendtartomány tartományfőnöke, Vörös Imre András József OCD mutatott be szentmisét Szarka Gábor plébánossal az agyagosszergényi Szent László-templomban. A szentmisét szentségimádás, valamint a kármelita harmadrend tagjainak tanúságtétele és elmélkedése előzte meg. A szentmisét követően a hívek számára lehetőség nyílt arra, hogy a skapulárét, a kármelita közösséghez való tartozás jelét a vállukra vegyék. A skapuláré felvételével elköteleződtek az Istennek való teljes odaadottságban, az állandó imában és a felebaráti szeretetben. 

Házszentelés a csornai katolikus óvodában

2018. január 21. (vasárnap) 8:00

Varga Balázs, a csornai Jézus Szíve templom plébánosa vízkereszt ünnepe alkalmából a gyermekek körében megáldotta a helyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda csoportszobáit. „Arra törekszünk a 2018-as évben is, hogy gyermekeink hitben, erkölcsi értékekben gyarapodjanak, a szeretet gyakorlásában igyekezzenek kivívni társaik és a felnőttek elismerését” – fogalmazták meg az új esztendőre szóló tervüket az intézmény óvodapedagógusai.

Várjuk a nagycsaládok jelentkezését

2018. január 19. (péntek) 9:00

Dr. Veres András győri megyéspüspök a Családok Éve alkalmából azzal is szeretné kifejezni az Egyház családok, nagycsaládok iránti megbecsülését, hogy minden negyedik vagy többedik gyermek megkeresztelését szívesen vállalja a Győri Egyházmegye teljes területén, ha ezt a szülők kérik. Bővebb tájékoztatást igényelni és jelentkezni a területileg illetékes plébánián lehet. 

A Győri Egyházmegye közleménye a bérmálás szentségének kiszolgáltatásáról

2018. január 19. (péntek) 8:00

A bérmálás szentsége a Szentlélek ajándékaival erősít meg és az Egyház teljes jogú, felnőtt tagjává tesz. Dr. Veres András megyéspüspök döntését a Tanácsosok Testülete és az Egyházmegyei Papi Szenátus meghallgatása után hozta meg. E döntés szerint a 2019/2020-as tanévtől, a tudatosság és az elköteleződés jegyében a 9. évfolyamos tanulók fognak bérmálkozni. 2018-ban még a 8. osztályos hittanosok részesülnek a bérmálás szentségében. Az új rend bevezetéséhez egy év szünetre van szükség, ezért 2019-ben a Győri Egyházmegyében nem lesz bérmálás.

Ökumenikus imahét a Győri Egyházmegye területén

2018. január 16. (kedd) 8:00

2018-ban az ökumenikus imahét január 21-28. között kerül megrendezésre. Az imahét anyagát a karibi keresztyén testvérek állították össze, amelynek a központi igéje így hangzik: „Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” / „Uram, a jobbod kitűnik erejével…” (2Móz/Kiv 15,6). Az imafüzet innen letölthető. 

A legfontosabb szó a megtestesült Ige – Markovics Milán Mór szentmisét mutatott be a Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére

2018. január 15. (hétfő) 10:00

Január 13-án a Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére gyűltek össze a hívek a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban, ahol ebből az alkalomból Markovics Milán Mór tatai tábori lelkész mutatott be szentmisét. Az ünnepen koncelebrált Bognár István győri városplébános, püspöki irodaigazgató. 

A Don-kanyarban elesett hősökre emlékeztek Kapuváron

2018. január 15. (hétfő) 9:30

Engesztelő szentmisével emlékeztek az 1943-as doni áttörés során hősi halált halt honvédekre január 12-én a kapuvári Assisi Szent Ferenc-templomban. A szentmisét Szaradits József osli plébános, nyugalmazott tábori lelkész ezredes mutatta be.