Advent Agyagosszergényben

2017. december 31. (vasárnap) 8:00

Az agyagosszergényi Szent László-templom adventi koszorúján az első gyertyát Szarka Gábor plébános, a másodikat pedig a hittanos gyermekek gyújtották meg. A második adventi hétvégén az agyagosszergényi egyházközség vendége volt a kapuvári Ars Camerata Kórus. A kórustagok zenei szolgálatukkal segítették a lelki készületet. A harmadik gyertya fénye mellett családok tettek tanúságot, imádkoztak és megerősítették elköteleződésüket. A negyedik gyertyánál az agyagosszergényi közösség idős tagjai fohászkodtak az Úrhoz.

Pásztorjátékkal köszöntötték Jézus Krisztus születésének ünnepét Győr-Révfaluban

2017. december 30. (szombat) 9:00

December 24-én délután a győr-révfalui Szentháromság-templomban hosszú idő után ismét pásztorjátékkal köszöntötték Jézus Krisztus születésének ünnepét a helyi plébániához tartozó gyermekek és fiatalok. A misztériumjáték szereplőit Vagyon István készítette fel az előadásra. 

Énekkel dicsérik az Urat

2017. december 30. (szombat) 8:00

A beledi Kisboldogasszony-templom hittanos gyermekekből álló kórusának tagjai (a fotón látható sorrendben, balról jobbra): Ferenczi Tímea, Pintér Nikolett, Pintér Viktória, Foki Janka, Foki Anna és Horváth Cecília. A tehetséges diákok immár harmadik éve végeznek zenei szolgálatot a vasárnapi szentmiséken. 

A hívek összefogásával újult meg a ciráki templom orgonája

2017. december 29. (péntek) 12:00

December 23-án ünnepi orgonakoncertet tartott Maróti Gábor egyházmegyei zeneigazgató, a Győri Hittudományi Főiskola Egyházzenei Tanszékének vezetője a ciráki Szent Mihály Templomban. A jelenlévőket Tóth Imre plébános és Tóth Sándor, a település polgármestere köszöntötte. A hangverseny előtt Maróti Gábor bemutatta a Kemenesi Sándor szombathelyi orgonaépítő által készített egymanuálos, pedálos, nyolcregiszteres, hibrid vezérlésű (egyszerre mechanikus és pneumatikus) hangszert. Az előadó beszámolt az orgona építéstörténetéről és a közelmúltban zajlott rekonstrukció folyamatáról, melyet Perlaki György hangszerész vezetett. A Győri Egyházmegye zeneigazgatója köszönetet mondott a híveknek, hogy közel kétmillió forinttal támogatták az orgona felújítását. 

Bodó Zoltán a karácsonyi ünnepkör teológiai megközelítéséről tartott előadást a Győri Hittudományi Főiskolán

2017. december 29. (péntek) 11:00

December 13-án a Hitünk és életünk szabadegyetem keretében Bodó Zoltán magyaróvári plébános, a Győri Hittudományi Főiskola oktatója tartott előadást a karácsonyi ünnepkör teológiai megközelítéséről. Az előadás bevezetőjében az idő meghatározásáról és jelentőségéről hallhattak összefoglalót az érdeklődők. A régi időktől kezdve a Nap és a Hold járása határozta meg az emberek mindennapjait, így a liturgikus év ünnepeit is.

A kicsinyek bölcsessége – Karácsony a végeken

2017. december 29. (péntek) 10:00

Jó döntés volt, hogy december 20-án Veres András püspök atyával, Szabó György karitászigazgatóval és Csizmadia Gergely kollégánkkal tartottam két győri gyermekotthon és egy hajléktalanszálló meglátogatásában. Ugyan egyik helyre sem mentünk üres kézzel, de az ajándékoknál sokkal többet jelentett a találkozás élménye. 

Karácsonyi ünnepség a Győri Egyházmegyei Papi Otthonban

2017. december 29. (péntek) 9:00

December 20-án került sor a Győri Egyházmegyei Papi Otthon hagyományos karácsonyi ünnepségére. A délelőtt folyamán Veres András győri megyéspüspök és az Egyházmegye papságát képviselve Végerbauer Richárd atya tisztelte meg az intézményt látogatásával, idős paptestvéreivel ünnepelve Jézus Krisztus születését. A főpásztor ünnepi gondolatai és jókívánsága mellett ajándékot adott át az otthon lakóinak és dolgozóinak. 

Szenteste a győri Szent Imre-templomban – Vaday Tamás képriportja

2017. december 29. (péntek) 8:00

December 24-én a győri Szent Imre-templom ministránsai pásztorjátékot mutattak be. A forgatókönyvet írta és a darabot rendezte: Pozsgai Ágnes hitoktató.

Pásztorjáték Kapuváron

2017. december 28. (csütörtök) 8:00

December 20-án a kapuvári Szent Anna-templomban a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda negyedik osztályosai adták elő Jézus születésének misztériumjátékát. A gyerekek heteken keresztül lelkesen készültek a fellépésre Gerencsérné Farkas Éva és Dobos Zoltánné osztályfőnökök vezetésével. 

Általa a szeretet visszavonhatatlanul belépett a világba

2017. december 25. (hétfő) 12:00

Az Istengyermek születésével új korszak kezdődött az emberiség nagy családjának életében. Ő minden ember életében otthont akar venni, mert minden ember megváltására jött a világba. Isten Fia emberré lett, közénk jött, magára vette a mi teremtménysorsunkat – hangsúlyozta Veres András megyéspüspök december 25-én, az Úr Jézus születésének ünnepén elmondott szentbeszédében a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. Az ünnepi szentmisén a győri főpásztorral koncelebrált Németh László általános püspöki helynök, Bognár István városplébános, püspöki irodaigazgató, valamint Schmatovich János, a győri Német Ispita-templom igazgatója.

Vonakodás nélkül induljunk a ma született Istengyermekhez!

2017. december 25. (hétfő) 3:00

Karácsony éjszakáján szentmisét mutatott be Veres András megyéspüspök a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmisén koncelebrált Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök, Lukácsi Zoltán, a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet rektora, Schmatovich János, a győri Német Ispita-templom igazgatója, valamint Magyaros László győr-belvárosi segédlelkész. 

A Megváltó születését ünnepeljük

2017. december 24. (vasárnap) 15:00

December 25-én Isten Fiának, Jézus Krisztusnak földi születését ünnepeljük. Az örömünnep tárgya a megtestesült Ige földi születése a Boldogságos Szűz Máriától Betlehemben. E születés az üdvtörténet központi eseménye, mert aki született, nemcsak egy az emberek közül, hanem Ő az Atyától a Szentháromságban az idő kezdete előtt születő Fiú. A megváltó Jézus születése mindenki számára üdvösséget hoz, aki engedi, hogy lelkében a kegyelem által megszülethessék.

„Erősítsd bennünk a hitet!” – Veres András püspök gyújtotta meg az adventi koszorú negyedik gyertyáját Győrben

2017. december 24. (vasárnap) 8:00

December 23-án a győri Széchenyi téren Veres András megyéspüspök gyújtotta meg a város adventi koszorúján a negyedik gyertyát. A résztvevőket Simon Róbert Balázs megyei jogú városok fejlesztési végrehajtásáért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntötte. A gyertyagyújtást keretező műsorban közreműködött tanítványaival Illés Gabriella énekművész, valamint Sterkovitz Izabella és Somogyi Márk, a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda 12. osztályos tanulói.

Karácsonyváró hangversenyt tartottak a Győri Hittudományi Főiskola Egyházzenei Tanszékének oktatói és hallgatói

2017. december 22. (péntek) 8:00

Karácsonyváró hangversenyt tartottak a Győri Hittudományi Főiskola Egyházzenei Tanszékének oktatói és hallgatói az intézmény kápolnájában december 19-én. Lukácsi Zoltán, a Győri Hittudományi Főiskola rektora köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy egy éve indították el a kántor szakot. 

Adventi gyertyagyújtás a kapuvári Szent Anna-templomban

2017. december 22. (péntek) 7:00

December 2-án, advent első vasárnapjának előestéjén a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda diákjai, valamint pedagógusai gyújtották meg a kapuvári Szent Anna-templom adventi koszorújának első gyertyáját. A gyertyagyújtást a gyermekek énekei és imái kísérték Vida Ferencné és Kapuiné Titz Ildikó tanárnő vezetésével. 

Gyermekek szentségimádása Kapuváron

2017. december 21. (csütörtök) 18:00

Az egyházi év utolsó vasárnapján, november 26-án, Krisztus Király ünnepén az Oltáriszentséget köszönteni gyűltek össze a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói a kapuvári Szent Anna-templomban: rövid elmélkedésekkel, imádságokkal és gitáros énekekkel dicsőítették az Eucharisztiában jelen lévő Jézus Krisztust. A résztvevők együtt imádkozták a 2020-ban megrendezésre kerülő budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus imáját, mellyel a magyar Egyház, Európa és a világ megújulásáért fohászkodtak.

Szentségimádást tartottak Agyagosszergényben és Hegyeshalomban

2017. december 21. (csütörtök) 17:00

November 25-én, Krisztus Király vasárnapjának előestéjén, a 2020-ban megrendezésre kerülő budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárságának országos felhívásához csatlakozva szentségimádást tartottak az agyagosszergényi Szent László-templomban, valamint a hegyeshalmi Szent Bertalan-templomban. 

Betlehemes játék Hegyeshalomban

2017. december 20. (szerda) 8:00

December 17-én került sor a hegyeshalmi Szent Bertalan-templomban a helyi hittanos gyermekek betlehemes játékára. A műsor elején a negyedik osztályosok köszöntötték versekkel és népi mondókákkal az összegyűlt híveket, ezután a kisdiákok felelevenítették Jézus születésének történetét. A gyerekek játéka nyomán gondolatban a résztvevők is odatérdelhettek a Megváltó elé a pásztorokkal és a napkeleti bölcsekkel. A hívek, köztük a gyermekek családjai mosollyal, tapssal és egy kis édességgel jutalmazták az előadást. Az esemény megszervezéséért a jelenlévők köszönetet mondtak Szalai Kálmán plébánosnak, Pintérné Tuboly Marianna hitoktatónak és Németh Tiborné sekrestyésnek. 

A mosoni Nepomuki Szent János-plébánia karitászcsoportja ellátogatott a rászorulókhoz

2017. december 19. (kedd) 8:00

A mosoni Nepomuki Szent János-plébánia karitászcsoportjának tagjai ellátogatottak a környezetükben élő rászorulókhoz, magányos idős emberekhez. Részükre 150 ajándékcsomagot készítettek a november 18-án tartott jótékonysági bál bevételéből. A szintén a bálra érkezett felajánlásokból összeállított további 50 csomagot pedig a gyermekek között osztották ki – tájékoztatott Weiszné Sáling Éva, a mosoni karitászcsoport vezetője.  

Karácsonyváró hangverseny a Győri Hittudományi Főiskolán

2017. december 18. (hétfő) 17:00

Karácsonyváró hangversenyt adnak a Győri Hittudományi Főiskola Egyházzenei Tanszékének oktatói és hallgatói az intézmény kápolnájában december 19-én 17 órai kezdettel. A belépés ingyenes. A szervezők szeretettel hívnak és várnak mindenkit!