Peresztegiek zarándokoltak Székesfehérvárra

2017. november 17. (péntek) 7:00

A peresztegi egyházközség tagjai szeptember 30-án Székesfehérvárra zarándokoltak Ferling György plébános vezetésével. A zarándoklat első állomása az Almássy telepen található Krisztus Király-templom és plébánia volt. A helyi egyházközség alapítójáról, a peresztegi származású Berkényi Alajos plébánosról a templom belső falán látható emléktáblával emlékeztek meg a székesfehérvári egyházközség hívei. 

A Győri Egyházmegye kórusai Csornán találkoznak Szent Cecília ünnepe alkalmából

2017. november 16. (csütörtök) 12:00

A Győri Egyházmegye kórusainak hagyományos találkozójára november 25-én kerül sor Szent Cecília ünnepe alkalmából. A rendezvénynek a csornai Jézus Szíve templom ad otthont. A program 10 órakor próbával kezdődik, majd 11 órai kezdettel szentmisét mutat be Németh László általános püspöki helynök. A szentmisén Cziglényi László orgonaművész, a győri Nagyboldogasszony-székesegyház orgonistája orgonál. Ezt követően ebéddel és akusztikai próbával (kórusonként nyolc perc) folytatódik a nap. A kórusok egyéni bemutatkozója 14 órakor kezdődik.  

A Győri Egyházmegye lelkipásztorai találkoztak

2017. november 16. (csütörtök) 11:00

November 6-án papi rekollekciót tartottak a győri szeminárium dísztermében, amelynek keretében Ferencz Károly egri főegyházmegyés pap, szendrői plébános a papi kiégés problémájáról beszélt. A rekollekción részt vevő lelkipásztorokkal együtt Veres András megyéspüspök mutatott be szentmisét a szeminárium kápolnájában. 

Bellovics Gábor SJ újmisét mutatott be Szent Imre ünnepén Győrben

2017. november 16. (csütörtök) 10:00

November 5-én, Szent Imre ünnepén újmisét mutatott be Bellovics Gábor mosoni származású jezsuita szerzetes a győri Szent Imre-templomban. Bellovics Gábort a közelmúltban szentelte áldozópappá Veres András megyéspüspök Budapesten.

Védőszentjére emlékezett a győri Szent Imre-plébánia közössége

2017. november 15. (szerda) 9:00

November 4-én – a hagyományokhoz híven – a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet elöljáróival és növendékeivel ünnepelték a győri Szent Imre-plébánia hívei védőszentjük ünnepének előestéjét. A szentmise főcelebránsa Juhos Imre, a győri szeminárium spirituálisa volt. Martos Levente Balázs, az intézmény prefektusa szentbeszédében rámutatott arra, hogy nagy szükség van olyan lélekben fiatal emberekre, akik Szent Imre herceg példáját követik, akikben él a tanulási vágy, mernek áldozatot hozni, s akár az életüket is oda tudják adni. A szentmisét követően Martos Levente Balázs vezetésével a kispapok és a hívek együtt imádkozták Szent Imre matutinumát, virrasztó zsolozsmáját.

Sankó Szabolcs szentmisét mutatott be a Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére

2017. november 15. (szerda) 8:00

Sankó Szabolcs dunaszerdahelyi segédlelkész szentmisét mutatott be a Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére november 13-án az orsolyita nővérek győri Szent Anna-templomában. A szentmise elején Magyaros László győr-belvárosi segédlelkész köszöntötte paptestvérét, akivel együtt készült a győri szemináriumban a lelkipásztori hivatásra, s akit hozzá hasonlóan ebben az évben szenteltek áldozópappá. 

Magyarul is megjelent a püspöki szinódus ifjúsági kérdőíve

2017. november 14. (kedd) 12:00

Fiatalok, hit, hivatástisztázás – ez a három kulcsszó áll a 2018 őszén esedékes püspöki szinódus munkájának középpontjában. A szinódusra való felkészülés már hónapokkal ezelőtt megkezdődött: a hazai előkészületek egyik fontos lépéseként a napokban megnyílt http://szia.katolikus.hu oldalról november eleje óta már magyarul is elérhető a Vatikán által közreadott átfogó ifjúsági felmérés kérdőíve. A 16-29 éves fiatalok válaszait 2018. január 15-ig várják a szervezők.

Mindnyájan lehetünk szentek – Veres András püspökkel ünnepelt a soproni Szent Imre-plébánia közössége

2017. november 14. (kedd) 8:00

Veres András győri megyéspüspök november 5-én szentmisét mutatott be a soproni Szent Imre-templomban, a templom búcsúja és felszentelésének huszadik évfordulója alkalmából. A szentmisén koncelebrált Kálmán Imre plébános. A főpásztor a szentmise végén megáldotta azt az emléktáblát, amellyel az egyházközség kifejezi tiszteletét Pápai Lajos nyugalmazott püspök és Turner Lajos templomépítő plébános iránt. A szentmisén zenei szolgálatot végzett a plébánia Gaudium kórusa Árendás György karnagy vezetésével.

Húsz éve avatták boldoggá Apor Vilmost – Emlékkiállítás nyílt Győrben

2017. november 10. (péntek) 10:00

„Mindenkinek mindene...” címmel rendezett emlékkiállítást a Győri Egyházmegye Apor Vilmos boldoggá avatásának huszadik évfordulójára. Veres András megyéspüspök nyitotta meg a tárlatot a győri Szent László Látogatóközpontban november 8-án.

Győri egyetemisták zarándokoltak Lengyelországba

2017. november 10. (péntek) 9:00

November 3. és 5. között a győri egyetemi lelkészség tizennégy fiatalja lengyelországi zarándoklaton vett részt Kaposi Gábor egyetemi lelkész, győr-révfalui plébános vezetésével. A zarándoklat vezetője a krakkói Isteni Irgalmasság bazilika magyar altemplomában szentmisét mutatott be az egyetemisták részvételével. A szentmisét követően Szent Fausztina nővér sírjánál imádkoztak. Az egyetemisták ellátogattak a II. János Pál Centrumba is, amelynek része a szent pápa tiszteletére felszentelt templom. Ennek altemplomában megtekintették II. János Pál pápa eredeti sírkövét és vérereklyéjét. 

Reformáció 500 – Református, evangélikus és katolikus püspök párbeszédkötete a megújulásért

2017. november 10. (péntek) 8:30

Hit által címmel jelent meg az az interjúkötet, melyben Bogárdi Szabó István református, Gáncs Péter evangélikus és Veres András katolikus püspök vall az egységkeresés lelkületével hitről, életről, közös gondokról, megoldásokról. A kiadványt november 8-án mutatták be Győrben.

Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóját ünnepelték a győri kármelita templomban

2017. november 10. (péntek) 8:00

Veres András szentmisét celebrált Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján, november 9-én a győri Kármelhegyi Boldogasszony-templomban. A szentmise keretében esküt tettek a Győri Egyházmegye esperesi kerületeinek új vezetői, Szakály Gyula (Csornai Esperesi Kerület), Bognár István (Győri Esperesi Kerület), Winkler Zsolt (Győr környéki Esperesi Kerület), Turner Lajos (Kapuvári Esperesi Kerület), Simonics Péter (Komáromi Esperesi Kerület), Kapui Jenő (Mosoni Esperesi Kerület), Horváth Imre (Soproni Esperesi Kerület) és Ferling György (Sopron környéki Esperesi Kerület), valamint a Tanácsosok Testületének tagjai: Bognár István, Kapui Jenő, Kótai László, Németh László, Reisner Ferenc és Turner Lajos. 

Ősbemutatóval és előadásokkal folytatódtak a Szent László-estek októberben

2017. november 10. (péntek) 7:00

Október 12-én Nemes Gábor, a Győri Egyházmegyei Levéltár főlevéltárosa a Szent László-herma közép- és kora újkori történetéről tartott előadást, október 17-én pedig Székely Zoltán művészettörténész, a mosonmagyaróvári Hansági Múzeum igazgatója mutatta be Szent László képzőművészeti ábrázolásait a győri Múzeumházban, a Magyar Katolikus Kulturális Hetek keretében. Ez utóbbi programon zenei élményben is részük lehetett a jelenlévőknek, hiszen meghallgathatták Lehotka Gábor (1938-2009) orgonaművész, zeneszerző Téged egek áldanak című himnuszát Bognár Krisztina énekművész, a Győri Hittudományi Főiskola Egyházzenei Tanszékének tanára és Pődör Lea, a győr-révfalui Szentháromság-templom kántora, a Győri Hittudományi Főiskola Egyházzenei Tanszékének hallgatója előadásában, valamint Maróti Gábor egyházmegyei zeneigazgató, zeneszerző ősbemutatóját: az Örülj, Krisztus szűz Szülője című himnusz csendült fel Bognár Krisztina és Soós Gábor orgonaművész tolmácsolásában. 

Mindnyájan rászorulunk Isten végtelen irgalmára – Veres András szentmisét mutatott be a Győri Egyházmegye elhunyt püspökeiért és papjaiért

2017. november 7. (kedd) 9:00

November 2-án, halottak napján, Veres András megyéspüspök szentmisét mutatott be a Győri Egyházmegye elhunyt püspökeiért és papjaiért az orsolyita nővérek győri Szent Anna-templomában. A szentmisén koncelebrált Németh László általános püspöki helynök, Bognár István püspöki irodaigazgató, városplébános, Juhos Imre, a Győri Papnevelő Intézet spirituálisa, valamint Magyaros László győr-belvárosi segédlelkész. 

Meg kell tanulnunk kérni és hálát adni – A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda jubileumát ünnepelték

2017. november 7. (kedd) 8:00

Veres András győri megyéspüspök szentmisét mutatott be október 27-én a komáromi Jézus Szíve-templomban a helyi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda jubileuma alkalmából: az idei évben az iskola fennállásának 20., az óvoda alapításának 15. évfordulóját ünneplik. A szentmisén koncelebrált Bros Gergely komáromi és Simonics Péter tárkányi plébános. A szertartást követően ünnepi műsorral emlékeztek az intézmény pedagógusai és diákjai a jubileumra.

Gyermekáldás természetesen – A Creighton Módszer oktatói tartottak előadást a Győri Hittudományi Főiskolán

2017. november 6. (hétfő) 8:00

Déri Viktória és Dervarics-Boros Ágnes, a Creighton Módszer oktatói tartottak előadást Gyermekáldás természetesen címmel a Győri Hittudományi Főiskola dísztermében október 17-én, a Győri Egyházmegye életvédelmi programsorozatának második alkalmán. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Veres András győri megyéspüspök. 

Merjük elhinni, hogy a Szentlélek templomai vagyunk! – Béri László Renátó OCD tartott előadást a komáromi lelkinapon

2017. november 4. (szombat) 8:00

A helyi Szent Ignác Közösségi Ház adott otthont a komáromi Jézus Szíve-plébánia által szervezett október 7-i lelkinapnak, amelynek keretében Béri László Renátó karmelita szerzetes, a győri Kármelhegyi Boldogasszony-templom igazgatója tartott előadást a bennünk élő Isten felfedezéséről. A lelkinapot ünnepi szentmisével zárták a résztvevők a Szent István-templomban. 

Beöltözést és akolitusavatást ünnepeltek a Győri Szemináriumban

2017. november 3. (péntek) 9:00

November 1-jén, mindenszentek ünnepén püspöki szentmise keretében került sor a Győri Szeminárium kispapjainak beöltözési és avatási szertartására a szeminárium kápolnájában. A szentmise főcelebránsa Veres András győri megyéspüspök volt. 

„Több vagy, ha adsz!” – Az agyagosszergényiek is csatlakoztak a „72 óra kompromisszum nélkül” elnevezésű önkéntes akcióhoz

2017. november 3. (péntek) 8:00

Az agyagosszergényi Szent László-plébánia az előző három évhez hasonlóan az idei évben is csatlakozott a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház által immár tizedik alkalommal meghirdetett 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akcióhoz október 13. és 15. között. A kezdeményezés az idei évben a „Több vagy, ha adsz!” mottót kapta.

Huszonnégy órás szentségimádást tartottak Répcevisen

2017. november 2. (csütörtök) 8:00

Mészáros Miklós plébános szervezésében október 14-én és 15-én huszonnégy órás szentségimádást tartottak a répcevisi Szent András-templomban. A szentségimádás esti szentmisével kezdődött, amelyet Németh István fertőszentmiklósi plébános mutatott be. A zenei szolgálatot a Vox Animae énekkar végezte. A szentségkitételt követően a peresznyei Szent Egyed-templom és a csepregi Szent Miklós-templom énekkara, a répcevisi Szent András-kórus, valamint a bői Szent Imre-templom és a zsirai Szent Lőrinc-templom kórusa tartott egyházzenei áhítatot. A szentségimádást október 15-én este Bodó Zoltán magyaróvári plébános zárta le egy ünnepi szentmise bemutatásával.