Az 1956-os októberi forradalomra és szabadságharcra emlékeztek az Apor-iskolában

2017. november 24. (péntek) 10:00

Október 20-án a győri Apor-iskola diákjai és tanárai egy ünnepi műsor keretében emlékeztek az 1956-os októberi forradalomra és szabadságharcra.

Az időseket ünnepelték a győri Szent Anna Otthonban

2017. november 24. (péntek) 9:00

A győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont tanulói október 11-én, az idősek napja alkalmából köszöntötték a Szent Anna Otthonban élőket. A gyermekek hálatelt szívvel köszönték meg a sok imádságot és szeretetet, amivel az év minden napján támogatják az oktatási intézmény tanulóit. A program keretében az alsó tagozatos gyermekek kórusának előadását és a 3. osztályos diákok vidám verses és prózai összeállítását hallgathatták meg a résztvevők. Befejezésül a 8. évfolyamos diákok tánccsoportja latin-amerikai táncokat mutatott be. A diákokat az Apor-iskola pedagógusai, Kovács Anna Zsuzsanna, Somfai Elemér, Ásványiné Kiss Anikó, Csákiné Kiss Zsuzsanna, valamint Pintér Mónika készítette fel az előadásra. 

Bemutatkozott a magyaróvári egyházközség karitászcsoportja

2017. november 21. (kedd) 9:00

2017 őszén alakult meg a mosonmagyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd Plébánia karitászcsoportja, amelynek tagjai november 16-án egy sajtótájékoztató keretében mutatkoztak be. 

„Beszélgess velem!” – A győri Széchenyi István Egyetem vendége lesz Veres András püspök

2017. november 21. (kedd) 8:00

A győri Széchenyi István Egyetem által szervezett Beszélgess velem! programsorozat november 28-i alkalmának témája a házasság lesz. A 17 órakor kezdődő rendezvény vendége Veres András győri megyéspüspök. A szervezők célja, hogy – nem kizárólag – főiskolás és egyetemista hallgatók és tanáraik részére ingyenes, szabadon választható program keretében lehetőséget teremtsenek arra, hogy az élet különböző területeiről meghívott elismert előadókkal párbeszédet folytathassanak Istenbe vetett hitükről, munkájukról és eredményeikről. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, így a beszélgetés helyszínét a jelentkezők számához igazodva három nappal a beszélgetés előtt hirdetik ki a program hivatalos honlapján és Facebook-oldalán.

Zarándoklaton vettek részt a gyalókai, a peresznyei és a répcevisi hívek

2017. november 21. (kedd) 7:00

A gyalókai, peresznyei és répcevisi hívek Mészáros Miklós plébános vezetésével zarándoklatra indultak október 21-én, amelynek keretében ellátogattak a máriabesnyői kegyhelyre, egy őrbottyáni harangöntő műhelybe, valamint Hollókőre.   

„A szegény napszámos asszony álma” – 75 éves a kapuvári ferences templom

2017. november 20. (hétfő) 9:00

A barátok templomának vagy ferences templomnak nevezett Assisi Szent Ferenc-templom felszentelésének 75. évfordulóját ünnepelni gyűltek össze a hívek november 11-én Kapuváron. Az ünnepi szentmisét Veres András győri megyéspüspök mutatta be.

Családi napot tartottak a hegykői Szent Mihály-plébánián

2017. november 20. (hétfő) 8:00

Szent Vendel Hegykő fogadott védőszentje. Közbenjárását kérték a hegykőiek ősei, ha veszély fenyegette a jószágukat. Mivel meghallgatásra találtak, nem mulasztották el a hálaadást sem. Minden évben megünnepelték Szent Vendel napját, és ezt örökül hagyták az utókorra is, amit a mai napig megtartanak a hegykői hívek. Hogy a napot még ünnepélyesebbé tegyék, immár hagyományossá vált, hogy a Hegykői Szivárvány Alapítvány szervezésében egy évben egyszer családi napot tartanak az egyházközségben. Idén október 21-én került sor ennek megrendezésére. 

Gazdag őszi programsorozattal várták a híveket a mocsai Rózsafüzér Királynéja plébánián

2017. november 20. (hétfő) 7:00

„Szeptemberben a nyitott templomok éjszakáján lehetővé tettük az érdeklődők számára, hogy megismerkedjenek templomunk történetével és értékeivel. A gyermekeket interaktív foglalkozással vártuk, amelynek során kötetlen beszélgetéssel, játékos feladatok révén szerezhettek új ismereteket. Beszéltünk a közös ima erejéről, a szentmisén való részvétel fontosságáról, az Oltáriszentség tiszteletéről, a következő, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eucharisztikus kongresszusról, ezzel is segítve őket a lelki felkészülésben” – tájékoztatott Horváth István plébános.

Ferenc pápa üzenete a szegények első világnapjára

2017. november 18. (szombat) 12:00

Ferenc pápa tavaly, az irgalmasság szentéve végén hirdette meg 2017. november 19-re, az évközi idő XXXIII. vasárnapjára a szegények első világnapját, azzal a céllal, hogy a keresztény közösségek az egész világon egyre inkább Krisztus szeretetének konkrét jelei legyenek a szegények és rászorulók számára. Ferenc pápa üzenetét teljes terjedelmében közöljük.

A kapuvári Szent Anna-templom felszentelésének jubileumát ünnepelték

2017. november 18. (szombat) 8:00

A kapuvári Szent Anna-templom felszentelésének 133. évfordulójára szentmisével emlékeztek a hívek október 29-én. A szentmise főcelebránsa Radó Tamás plébános volt, az ünnepen a kapuvári születésű, Detroitban szolgáló Kiss György Barnabás OFM koncelebrált. A liturgián közreműködött az Ars Camerata kórus Brandné Szabó Ildikó vezényletével, orgonán kísért Borsodiné Szabó Judit.

Egyórás szentségimádásra hív Krisztus Király főünnepének előestéjén a NEK Általános Titkársága

2017. november 17. (péntek) 8:00

Magyarország a Katolikus Egyház legnagyobb világrendezvényére készül. A 2020 szeptemberére meghirdetett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) előkészítő folyamatának első évét értékelve Fábry Kornél, a NEK Általános Titkárságának főtitkára reményét fejezte ki, hogy a négy éven át tartó készület elősegíti a magyar Egyház megújulását. Ennek az előkészületnek a része a Krisztus Király főünnepének előestéjére meghirdetett szentségimádás. Fábry Kornél felhívását teljes terjedelmében közöljük: 

Peresztegiek zarándokoltak Székesfehérvárra

2017. november 17. (péntek) 7:00

A peresztegi egyházközség tagjai szeptember 30-án Székesfehérvárra zarándokoltak Ferling György plébános vezetésével. A zarándoklat első állomása az Almássy telepen található Krisztus Király-templom és plébánia volt. A helyi egyházközség alapítójáról, a peresztegi származású Berkényi Alajos plébánosról a templom belső falán látható emléktáblával emlékeztek meg a székesfehérvári egyházközség hívei. 

A Győri Egyházmegye kórusai Csornán találkoznak Szent Cecília ünnepe alkalmából

2017. november 16. (csütörtök) 12:00

A Győri Egyházmegye kórusainak hagyományos találkozójára november 25-én kerül sor Szent Cecília ünnepe alkalmából. A rendezvénynek a csornai Jézus Szíve templom ad otthont. A program 10 órakor próbával kezdődik, majd 11 órai kezdettel szentmisét mutat be Németh László általános püspöki helynök. A szentmisén Cziglényi László orgonaművész, a győri Nagyboldogasszony-székesegyház orgonistája orgonál. Ezt követően ebéddel és akusztikai próbával (kórusonként nyolc perc) folytatódik a nap. A kórusok egyéni bemutatkozója 14 órakor kezdődik.  

A Győri Egyházmegye lelkipásztorai találkoztak

2017. november 16. (csütörtök) 11:00

November 6-án papi rekollekciót tartottak a győri szeminárium dísztermében, amelynek keretében Ferencz Károly egri főegyházmegyés pap, szendrői plébános a papi kiégés problémájáról beszélt. A rekollekción részt vevő lelkipásztorokkal együtt Veres András megyéspüspök mutatott be szentmisét a szeminárium kápolnájában. 

Bellovics Gábor SJ újmisét mutatott be Szent Imre ünnepén Győrben

2017. november 16. (csütörtök) 10:00

November 5-én, Szent Imre ünnepén újmisét mutatott be Bellovics Gábor mosoni származású jezsuita szerzetes a győri Szent Imre-templomban. Bellovics Gábort a közelmúltban szentelte áldozópappá Veres András megyéspüspök Budapesten.

Védőszentjére emlékezett a győri Szent Imre-plébánia közössége

2017. november 15. (szerda) 9:00

November 4-én – a hagyományokhoz híven – a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet elöljáróival és növendékeivel ünnepelték a győri Szent Imre-plébánia hívei védőszentjük ünnepének előestéjét. A szentmise főcelebránsa Juhos Imre, a győri szeminárium spirituálisa volt. Martos Levente Balázs, az intézmény prefektusa szentbeszédében rámutatott arra, hogy nagy szükség van olyan lélekben fiatal emberekre, akik Szent Imre herceg példáját követik, akikben él a tanulási vágy, mernek áldozatot hozni, s akár az életüket is oda tudják adni. A szentmisét követően Martos Levente Balázs vezetésével a kispapok és a hívek együtt imádkozták Szent Imre matutinumát, virrasztó zsolozsmáját.

Sankó Szabolcs szentmisét mutatott be a Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére

2017. november 15. (szerda) 8:00

Sankó Szabolcs dunaszerdahelyi segédlelkész szentmisét mutatott be a Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére november 13-án az orsolyita nővérek győri Szent Anna-templomában. A szentmise elején Magyaros László győr-belvárosi segédlelkész köszöntötte paptestvérét, akivel együtt készült a győri szemináriumban a lelkipásztori hivatásra, s akit hozzá hasonlóan ebben az évben szenteltek áldozópappá. 

Magyarul is megjelent a püspöki szinódus ifjúsági kérdőíve

2017. november 14. (kedd) 12:00

Fiatalok, hit, hivatástisztázás – ez a három kulcsszó áll a 2018 őszén esedékes püspöki szinódus munkájának középpontjában. A szinódusra való felkészülés már hónapokkal ezelőtt megkezdődött: a hazai előkészületek egyik fontos lépéseként a napokban megnyílt http://szia.katolikus.hu oldalról november eleje óta már magyarul is elérhető a Vatikán által közreadott átfogó ifjúsági felmérés kérdőíve. A 16-29 éves fiatalok válaszait 2018. január 15-ig várják a szervezők.

Mindnyájan lehetünk szentek – Veres András püspökkel ünnepelt a soproni Szent Imre-plébánia közössége

2017. november 14. (kedd) 8:00

Veres András győri megyéspüspök november 5-én szentmisét mutatott be a soproni Szent Imre-templomban, a templom búcsúja és felszentelésének huszadik évfordulója alkalmából. A szentmisén koncelebrált Kálmán Imre plébános. A főpásztor a szentmise végén megáldotta azt az emléktáblát, amellyel az egyházközség kifejezi tiszteletét Pápai Lajos nyugalmazott püspök és Turner Lajos templomépítő plébános iránt. A szentmisén zenei szolgálatot végzett a plébánia Gaudium kórusa Árendás György karnagy vezetésével.

Húsz éve avatták boldoggá Apor Vilmost – Emlékkiállítás nyílt Győrben

2017. november 10. (péntek) 10:00

„Mindenkinek mindene...” címmel rendezett emlékkiállítást a Győri Egyházmegye Apor Vilmos boldoggá avatásának huszadik évfordulójára. Veres András megyéspüspök nyitotta meg a tárlatot a győri Szent László Látogatóközpontban november 8-án.