Elsőáldozás Hegyeshalomban

2017. május 31. (szerda) 12:00

Május 28-án, vasárnap a 9 órakor kezdődő szentmise keretében került sor az elsőáldozásra a hegyeshalmi Szent Bertalan-templomban. Szalai Kálmán aranymisés plébános az idei évben hét gyermeket részesített első alkalommal az Oltáriszentség kegyelmében. Kálmán atya szentbeszédében Jézus és a szamariai asszony történetét kifejtve rámutatott, a mai korban, amikor sokak számára csak a pénz számít, tudatosítanunk kell magunkban, hogy a legfőbb értékek nem vásárolhatóak meg. A hit, a béke, Krisztus szeretete és kegyelme ajándék, melyet nem lehet sem kiérdemelni, sem aprópénzre váltani. A szónok figyelmeztette az elsőáldozókat, hogy Krisztus most önmagát adja táplálékul nekik, s azt kívánta, legyenek mindig méltó fogadói a Megváltónak. A szentbeszéd után az elsőáldozók megújították keresztségi fogadalmukat, majd az áldozás szertartása alatt magukhoz vették az Oltáriszentséget. A szentmise végén az elsőáldozók verssel és imádsággal mondtak köszönetet szüleiknek, Szalai Kálmán plébánosnak, valamint Pintérné Tuboly Marianna hitoktatónak, majd a szertartás után rövid szeretetvendégségben részesülhettek családjaikkal együtt.

Bérmálkozókkal a bérmálkozókért zarándokoltak Kópházára

2017. május 31. (szerda) 11:00

Május 27-én több mint 70 diákkal – bérmálkozókkal, barátaikkal, zarándoktársaknak fogadott fiatalabbakkal és idősebbekkel – zarándokoltunk gyalog Sopronból Kópházára, a „Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen” mottó nyomán. Zarándokcsapatunk a soproni Szent György-plébánia fiataljaiból verbuválódott, akik a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum katolikus diákjai, illetve a Széchenyi István Gimnázium bérmálkozó jelöltjei. Induláskor lelkivezetőnk, Óra Krisztián körmendi káplán atya az öröm felfedezésére buzdított minket, és játékos feladatra hívta a diákokat, találjanak magukban valami jót, amit meg tudnak osztani másokkal. Következő megállóhelyünk témája nem csak a saját jó tulajdonságaink megosztásáról szólt, hanem a Lélek gyümölcseiről is. Ezt a tavaly bérmálkozó diákok jelenítették meg: plakátokkal, egyedi tervezésű pólóval, lufikba zárt idézetekkel, süteményekkel. A Kópházán bemutatott zárómisén Krisztián atya a nap történéseit állította párhuzamba Jézus buzdító szavaival, és tovább bátorította a diákokat a hiteles keresztény élet megélésére: örömmel, Isten felé való nyitottsággal, kéréssel és elfogadással.

Szentmise Virágh János atyáért Tatán

2017. május 31. (szerda) 10:00

A tatai Szent Imre kapucinus plébánia papsága és hívei május 21-én, vasárnap, a 8.45-kor kezdődő ünnepélyes szentmisében emlékeztek meg Virágh János kapucinus atyáról, közösségük néhai plébánosáról halálának 10. évfordulóján. A szentmisét követően bemutattak a János atya tisztelői által szerkesztett kötetet, mely visszaemlékezéseket és János atya válogatott szentbeszédeit tartalmazza.

Aporos sikerek az országos vizuális alkotóversenyen

2017. május 30. (kedd) 12:00

Az alapfokú művészetoktatási iskolák számára meghirdetett I. Országos Vizuális Alkotó Gyakorlat Verseny döntőjét a Budai Rajziskola – Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium rendezte meg. A versenyre 33 intézmény küldte meg nevezését (180 pályamunka, 264 fő versenyző), mely nevezések jogosultságát a versenyszervező ellenőrizte. A 264 versenyző közül a zsűri döntése alapján 70 fő jutott a döntőbe, melyet május 19-20. között rendeztek meg. A győri Apor Művészeti Iskolából két tanuló, Varga Barnabás és Tarr Mihály 5. a osztályos tanulók jutottak be a budapesti döntőbe. Barnabás elődöntős munkája Leonardo da Vincit népszerűsítő pop-up könyv, Mihály alkotása egy ókori római amfiteátrum gladiátorokkal, oroszlánnal és zászlókkal.

Szent László gyermekszemmel – Gyerekek alkotásaiból nyílt kiállítás Győrben

2017. május 30. (kedd) 11:00

A katolikus óvodák, iskolák számára a Szent László-év alkalmából meghirdetett rajz-, tárgyalkotó és fotópályázatok díjnyertes alkotásaiból, valamint a szakképző intézmények diákjai által készített mestermunkákból nyílt kiállítás május 26-án Győrben, az Egyházmegyei Kincstár és Könyvtárban. A két termet magában foglaló kiállítást, amelyet Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke nyitott meg, a Győri Egyházmegye és a Katolikus Pedagógiai Intézet (KaPI) szervezte.

Biharban jártak a soproni Orsolya-iskolások

2017. május 30. (kedd) 10:00

Hagyományteremtő szándékkal vett részt a soproni Szent Orsolya-iskola 7. évfolyama a Határtalanul pályázat Irodalmi értékek és túrázás Erdélyben és a Biharban elnevezésű kirándulásán május 6–9. között. A túra szervezési és pályázatírási feladatait Budainé Takács Márta tanárnőnek köszönhetjük, őt segítette a kisebb-nagyobb adminisztrációknak, bemutatókban, a korábbi budapesti kirándulás megrendezésében Czömpöly Andrea és Czingráber Mária tanárnő. Kísérőként támogatta munkájukat Kovács István gazdasági vezető és felesége, Kovácsné Horváth Ildikó, Vincze Rita és Horváthné Bertha Ágnes tanárnő, Konstesveller László tanár úr, szülőként pedig dr. Kovácsné Vinkovics Éva és Fehér György.

Eredményesen zárult az általános iskolások számára meghirdetett egyházmegyei hittanverseny döntője

2017. május 29. (hétfő) 13:00

Május 27-én tartották az általános iskolások részére meghirdetett egyházmegyei hittanverseny döntőjét Győrben, az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban Berkes Gyula, az egyházmegyei hitoktatási bizottság elnöke, győr-nádorvárosi plébános szervezésében. A feladatok megoldását követően a diákok ünnepi szentmisén vettek részt, amelyet Veres András megyéspüspök mutatott be Benkovich Ferenc, a győri Szentlélek-templom plébánosa, püspöki biztos, Benkó Attila magyaróvári káplán, valamint Mogyorósi Márk püspöki titkár koncelebrálásával. A szentmise után került sor az eredmények kihirdetésére. Az egy adott évfolyamba tartozó versenyzők aszerint mérték össze tudásukat, hogy a plébánia által szervezett hitoktatásban vesznek részt vagy egyházi iskolában tanulnak. Az érdeklődők az eredményekkel kapcsolatban további információkat a hitoktatóktól kaphatnak. 

Fáklyás keresztutat jártak Fertőszentmiklóson

2017. május 29. (hétfő) 12:00

Április 14-én, nagypéntek csendjében nem mindennapi útra hívott bennünket Németh István fertőszentmiklósi plébános atya. Egy különleges, rendhagyó keresztútra, melynek stációit városunk útszéli keresztjei, Mária- és Pieta-szobrai jelölték. Kisvárosunkban a kora esti szürkületben a millenniumi kettőskeresztnél gyülekeztünk, hogy végig járjuk a közel 7,5 km-es utat, melynek során Krisztus kínszenvedéseire és halálára emlékezünk. A nagypéntek csendjében imádságos lélekkel indultunk útnak, hogy először a szerdahelyi városrészt bejárva átérjünk a szentmiklósi városrész emlékhelyeihez, majd utunkat lélekben megerősödve, az esti sötétségben Krisztus világosságával a város felett magasodó Fénykeresztnél fejezzük be.

Kiáltás-imádság Győrből Boldog Apor Vilmos ünnepén

2017. május 29. (hétfő) 11:00

Május 23-án, Boldog Apor Vilmos ünnepén 20 órától a Mária Rádió élő közvetítést sugárzott a győri Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium kápolnájából. A „Kiáltás” című negyedórás közös ima a négy magyar nyelvű adó, a magyarországi, az erdélyi, a délvidéki és a felvidéki Mária Rádió műsorában egyszerre hangzik fel minden este. A főként Mária-kegyhelyekről sugárzott közvetítésben Győrre négyhetente kerül sor, a közös imádság szándéka a magyarság lelki megújulása. Boldog Apor Vilmos ünnepén a Bognár István székesegyházi plébános, püspöki irodaigazgató által vezetett imádságban és énekben megemlékeztek a vértanú püspökről, melyen szép számmal vettek részt a hívek. Külön köszönet illeti a Prohászka-iskola vezetését, hogy a székesegyház felújítása miatt az új helyszínt és a technikai lehetőséget biztosították.

Regionális cursillista találkozó a felvidéki Pereden

2017. május 29. (hétfő) 10:00

A győri Szentlélek-egyházközség nagyon szoros kapcsolatot ápol a felvidéki Pered községgel. A 3800 lelkes, 85 %-ban magyar ajkú faluból sokan elvégezték nálunk a cursillót, és visszajárnak adventi, nagyböjti lelkigyakorlatokra. Ennek révén rengeteg baráti kapcsolat alakult. A peredi testvérek 2009 óta kétévente megrendezik a regionális cursillista találkozót, az ultreyaként ismert lelkinapot. Május 20-án ötödik alkalommal vettünk részt ezen a szívet-lelket melengető rendezvényen.

Szent László-estek Győrben: A lovagkirály és Litvánia

2017. május 26. (péntek) 10:00

A „Szent László-estek” című programsorozat harmadik alkalmán, május 25-én Kuzmányi István, a Magyar Kurír és az Új Ember igazgató-főszerkesztője, a Vilnius-, illetve a Litvánia-könyvek szerzője tartott előadást Szent László litvániai kultuszáról és annak kialakulásáról. A Győri Egyházmegye által szervezett ismeretterjesztő estet a város Múzeumházában tartották. Az eseményen jelen volt Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Németh László általános püspöki helynök, valamint Lukácsi Zoltán, a Győri Hittudományi Főiskola rektora és Mogyorósi Márk püspöki titkár. Kuzmányi István, aki közel három évet élt Litvánia fővárosában, Vilniusban, a könyveiben és publicisztikáiban feltárt magyar–litván kapcsolatok mentén mutatta be Szent László litvániai kultuszát.

A Győri Egyházmegye és a Katolikus Pedagógiai Intézet közös kiállítása a Szent László-évben

2017. május 25. (csütörtök) 13:00

Május 26-án 16 órakor a katolikus óvodák, iskolák számára a Szent László-év alkalmából meghirdetett rajz-, tárgyalkotó és fotópályázatok díjnyertes alkotásaiból, valamint a szakképző intézmények diákjai által készített mestermunkákból nyílik kiállítás a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtárban (Gutenberg tér 2.) a Győri Egyházmegye és a Katolikus Pedagógiai Intézet szervezésében. A kiállítást Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke nyitja meg. A pályaműveket Tokár Imre János OFM, a Katolikus Pedagógiai Intézet vezetője méltatja. A megnyitón közreműködik a győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont alsó tagozatos kórusa, szólót énekel Bogdányi Boróka. A kiállítás megtekinthető 2017. május 26-tól július 15-ig mindennap, 10 és 18 óra között. A belépés díjtalan.

Elsőáldozás Agyagosszergényben

2017. május 25. (csütörtök) 12:00

Május 14-én az agyagosszergényi Szent László-templomban öt harmadik osztályos (négy agyagosszergényi és egy ebergőci) gyermek részesült az Eucharisztia szentségében. Először találkoztak az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal. Keresztény életünk középpontjában van az Úr Jézussal való találkozás, ami a kenyér és a bor magunkhoz vételével valósul meg. Erre készültek ezek a gyermekek, erre az életüket meghatározó találkozásra, Jézus befogadására és valódi megismerésére.

Képszentelés Boldog Apor Vilmos ünnepén

2017. május 25. (csütörtök) 11:00

Május 23-án dr. Veres András püspök atya ünnepi szentmisét mutatott be a 80 éve alapított győri Szent Imre-templomban. Hetek-hónapok óta nagy várakozással tekintettek a plébánia közösségének tagjai az idei Apor-ünnepre, hiszen ez alkalommal került megáldásra a templom homlokzatát díszítő óriás méretű, a templomszentelést megörökítő kép. A szentmisén megjelent Sándor József Péter alkotász, és felesége, Samu Eszter keramikusművész, akik a gyönyörű műalkotást készítették, valamint Kara Ákos államtitkár, országgyűlési képviselő és Varga-Lang Károly, a Lang Szolg Kft. vezetője, akik kiemelkedően magas összeggel támogatták a mű megvalósulását.

Fatimai szentmisék Fertőszentmiklóson

2017. május 25. (csütörtök) 10:00

A fertőszentmiklósi Szent Miklós-egyházközség, a fatimai Mária-jelenések 100. évében május 13-tól október 13-ig havi engesztelő szentmisére és gyertyás körmenetre hívja a híveket a fertőszentmiklósi Szeredi-kápolnához. Németh István plébános atya meghívására a szentmiséket a Fertőszentmiklósról származó lelkipásztorok celebrálják.

A nehezebb utat választani – Ternyák Csaba egri érsek szentmisét celebrált Győrben Boldog Apor Vilmos vértanú püspök ünnepén

2017. május 24. (szerda) 14:00

Ternyák Csaba egri érsek Boldog Apor Vilmos vértanú püspök emléknapja alkalmából a Győri Egyházmegye papsága számára rekollekciót tartott a Győri Hittudományi Főiskolán, majd szentmisét mutatott be a győri Kármelhegyi Boldogasszony-templomban a rekollekció résztvevőivel. A szentmisén koncelebrált Veres András győri megyéspüspök és Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök. 

„Dicsértessék és dicsőítessék általad az Isten neve!” – A gradistyei horvátok Boldog Alojzije Stepinac vértanú bíboros, érsek sírjához zarándokoltak

2017. május 24. (szerda) 13:00

Ägidius Johann Zsifkovics kismartoni megyéspüspök kezdeményezésére az Ausztria Burgenland tartományában, Nyugat-Magyarországon, valamint Pozsonyban élő gradistyei horvátok 2017. május 19. és 21. között először zarándokoltak el együtt Zágrábba, az „öreg haza” szívébe, hogy a főváros vértanú érsekének sírja mellett fejezzék ki összetartozásukat egymással és az anyaországgal.

Jézus jött el hozzám, örül a szívem – Elsőáldozás Bajon

2017. május 24. (szerda) 12:00

Díszbe öltözve várta május 21-én, a vasárnapi szentmisén a baji Assisi Szent Ferenc-templom az első szentáldozáshoz járuló fiatalokat. Egyházközségünk tizenhárom fiatal tagja e szép napon vette először magához az Oltáriszentséget. Az elsőáldozók lelkiekben felkészülve várták, hogy Jézus eljöjjön hozzájuk az Oltáriszentségben. Váradi Kristóf tatai káplán atya homíliájában felhívta az elsőáldozók figyelmét, hogy az Oltáriszentség táplálék, melyet Jézus azért adott, hogy éljünk vele. Kiemelte, Jézus egyre nehezebb feladatokat bízott tanítványaira Jézus ugyanúgy bízza rátok is a feladatokat, lépésről, lépésre, szólította meg Kristóf atya az elsőáldozókat. Az elsőáldozás e lépések egyike, de Jézus a feladatokhoz lelki táplálékot is ad. Ez az Oltáriszentség: a lelki táplálék, mely segítséget nyújt a kapott feladatok elvégzésében. A gyermekek, mielőtt Jézus asztalához járultak és magukhoz vették az Oltáriszentséget, saját szavaikkal mindnyájan megerősítették keresztségi fogadalmukat. A település sváb hagyományaihoz híven az Oltáriszentség első alkalommal történő vételét németül felhangzó énekkel köszöntötték a hívek.

A győri Prohászka-iskola gimnazistáinak ballagása

2017. május 24. (szerda) 10:00

Május 5-én, péntek délután tartották meg a győri Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda középiskolásainak ballagását az iskolában és a győr-újvárosi Urunk Színeváltozása-plébániatemplomban. A továbbiakban az a beszéd olvasható, mely a búcsúzó diákok nevében hangzott el az ünnepségen.

Szále János Regionális Rajzversenyt rendeztek Mosonmagyaróváron

2017. május 23. (kedd) 12:00

A mosonmagyaróvári Piarista Iskolában az idei évben már huszadik alkalommal került sor a Szále János Regionális Rajzversenyre. Meghívásunkra 9 intézmény válaszolt, 34 ügyes és tehetséges diák próbálhatta ki magát csendéletrajzolás témában. A zsűri a szokott módon a kísérőtanárokból állt össze, a verseny ideje és az értékelés így szakmai témák, aktualitások megvitatására és tapasztalatcserére is alkalmat adott. Komoly és elmélyült munka folyt a termekben, figyelemről és érzékenységről, nagy kitartásról árulkodó tanulmányrajzok születtek. A 7-8. évfolyamosok mezőnyében Haszonits Martina harmadik, Győrfi Maja pedig első helyezett lett a Bolyai iskola színeiben. A második díjat Dörner Renáta nyerte a Békefi Ernő Általános Iskolából. A 9-10. évfolyam versenyében a piaristás diákok vehették át a díjakat. Horváth Fanni harmadik, Seres Ádám második, Szabó Levente pedig első helyezést ért el. A legidősebbeknél a harmadik legjobbnak ítélt rajzot Szűcs Bernadett piarista diák készítette, második lett Máté Veronika, a Hunyadi iskolából, első díjat pedig Mihályi Gergő kapott, aki a Kossuth gimnázium tanulója. A győztes alkotások májusban iskolánk földszinti folyosóján megtekinthetők. Ezúton is köszönjük minden versenyző bátorságát és a felkészítő és kísérő kollégák áldozatos munkáját.