Fatimai szentmisék Fertőszentmiklóson

2017. május 25. (csütörtök) 10:00

A fertőszentmiklósi Szent Miklós-egyházközség, a fatimai Mária-jelenések 100. évében május 13-tól október 13-ig havi engesztelő szentmisére és gyertyás körmenetre hívja a híveket a fertőszentmiklósi Szeredi-kápolnához. Németh István plébános atya meghívására a szentmiséket a Fertőszentmiklósról származó lelkipásztorok celebrálják.

A nehezebb utat választani – Ternyák Csaba egri érsek szentmisét celebrált Győrben Boldog Apor Vilmos vértanú püspök ünnepén

2017. május 24. (szerda) 14:00

Ternyák Csaba egri érsek Boldog Apor Vilmos vértanú püspök emléknapja alkalmából a Győri Egyházmegye papsága számára rekollekciót tartott a Győri Hittudományi Főiskolán, majd szentmisét mutatott be a győri Kármelhegyi Boldogasszony-templomban a rekollekció résztvevőivel. A szentmisén koncelebrált Veres András győri megyéspüspök és Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök. 

„Dicsértessék és dicsőítessék általad az Isten neve!” – A gradistyei horvátok Boldog Alojzije Stepinac vértanú bíboros, érsek sírjához zarándokoltak

2017. május 24. (szerda) 13:00

Ägidius Johann Zsifkovics kismartoni megyéspüspök kezdeményezésére az Ausztria Burgenland tartományában, Nyugat-Magyarországon, valamint Pozsonyban élő gradistyei horvátok 2017. május 19. és 21. között először zarándokoltak el együtt Zágrábba, az „öreg haza” szívébe, hogy a főváros vértanú érsekének sírja mellett fejezzék ki összetartozásukat egymással és az anyaországgal.

Jézus jött el hozzám, örül a szívem – Elsőáldozás Bajon

2017. május 24. (szerda) 12:00

Díszbe öltözve várta május 21-én, a vasárnapi szentmisén a baji Assisi Szent Ferenc-templom az első szentáldozáshoz járuló fiatalokat. Egyházközségünk tizenhárom fiatal tagja e szép napon vette először magához az Oltáriszentséget. Az elsőáldozók lelkiekben felkészülve várták, hogy Jézus eljöjjön hozzájuk az Oltáriszentségben. Váradi Kristóf tatai káplán atya homíliájában felhívta az elsőáldozók figyelmét, hogy az Oltáriszentség táplálék, melyet Jézus azért adott, hogy éljünk vele. Kiemelte, Jézus egyre nehezebb feladatokat bízott tanítványaira Jézus ugyanúgy bízza rátok is a feladatokat, lépésről, lépésre, szólította meg Kristóf atya az elsőáldozókat. Az elsőáldozás e lépések egyike, de Jézus a feladatokhoz lelki táplálékot is ad. Ez az Oltáriszentség: a lelki táplálék, mely segítséget nyújt a kapott feladatok elvégzésében. A gyermekek, mielőtt Jézus asztalához járultak és magukhoz vették az Oltáriszentséget, saját szavaikkal mindnyájan megerősítették keresztségi fogadalmukat. A település sváb hagyományaihoz híven az Oltáriszentség első alkalommal történő vételét németül felhangzó énekkel köszöntötték a hívek.

A győri Prohászka-iskola gimnazistáinak ballagása

2017. május 24. (szerda) 10:00

Május 5-én, péntek délután tartották meg a győri Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda középiskolásainak ballagását az iskolában és a győr-újvárosi Urunk Színeváltozása-plébániatemplomban. A továbbiakban az a beszéd olvasható, mely a búcsúzó diákok nevében hangzott el az ünnepségen.

Szále János Regionális Rajzversenyt rendeztek Mosonmagyaróváron

2017. május 23. (kedd) 12:00

A mosonmagyaróvári Piarista Iskolában az idei évben már huszadik alkalommal került sor a Szále János Regionális Rajzversenyre. Meghívásunkra 9 intézmény válaszolt, 34 ügyes és tehetséges diák próbálhatta ki magát csendéletrajzolás témában. A zsűri a szokott módon a kísérőtanárokból állt össze, a verseny ideje és az értékelés így szakmai témák, aktualitások megvitatására és tapasztalatcserére is alkalmat adott. Komoly és elmélyült munka folyt a termekben, figyelemről és érzékenységről, nagy kitartásról árulkodó tanulmányrajzok születtek. A 7-8. évfolyamosok mezőnyében Haszonits Martina harmadik, Győrfi Maja pedig első helyezett lett a Bolyai iskola színeiben. A második díjat Dörner Renáta nyerte a Békefi Ernő Általános Iskolából. A 9-10. évfolyam versenyében a piaristás diákok vehették át a díjakat. Horváth Fanni harmadik, Seres Ádám második, Szabó Levente pedig első helyezést ért el. A legidősebbeknél a harmadik legjobbnak ítélt rajzot Szűcs Bernadett piarista diák készítette, második lett Máté Veronika, a Hunyadi iskolából, első díjat pedig Mihályi Gergő kapott, aki a Kossuth gimnázium tanulója. A győztes alkotások májusban iskolánk földszinti folyosóján megtekinthetők. Ezúton is köszönjük minden versenyző bátorságát és a felkészítő és kísérő kollégák áldozatos munkáját.

Domonkos zarándoklat Olaszországba

2017. május 23. (kedd) 11:00

Ez év húsvét hetében ötnapos olaszországi domonkos zarándoklatra került sor, melynek résztvevői főként a soproni domonkos templom híveiből és világi domonkosokból verbuválódtak. A zarándoklat első napján hajnalban még indulás előtt a soproni domonkos templomban volt szentmisénk, majd a hosszú úton rövid időre megállva a népszerű ferences szónok, Páduai Szent Antal sírját tekintettük meg.

Három egyházközség plébániai tanácsadó testületének találkozója

2017. május 23. (kedd) 10:00

Május 6-án rendezték meg immár hagyományos módon a három egyházközség, Kunsziget, Mosonszentmiklós és Öttevény plébániai tanácsadó testületének közös találkozóját. A helyszín idén az öttevényi Multifunkcionális Szolgáltatóház volt, ahol Király Péter, az öttevényi testület alelnöke fogadta az egybegyűlteket. Összejövetelünk mottója Teréz anyától származik: „Soha ne engedd, hogy valaki ne legyen boldogabb a veled való találkozás után, mint előtte.” Az összejövetelen köszöntöttük Winkler Zsolt plébános atyát névnapja és születésnapja alkalmából, illetve hálából az egész éves szolgálatáért, és kifejeztük reményünket, hogy még sokáig tudhatjuk őt plébánosunknak. Az egyházközségek között baráti, családi a légkör, így jót beszélgettünk rég nem látott ismerősökkel, és új barátságok is köttettek. Nagyon jó estét tölthettünk el együtt. Köszönjük Zsolt atyának, aki összeköti egyházközségeinket nemcsak szolgálatával, de szeretetével is.

Ballagás a győri Apor-iskolában

2017. május 23. (kedd) 9:00

Május 6-án, szombaton újra felhangzottak a győri Apor-iskolában a hagyományos ballagási dalok. Végzős diákjaink az utolsó osztályfőnöki órát követően az alsóbb évfolyamos diákok sorfala közt egy utolsó tiszteletkört tettek az iskola folyosóin. Az aulába érve a Szűzanya előtt rótták le tiszteletüket a ballagók. Az ünnepségen Szabó Réka 11. a osztályos tanuló látta el a narrátori feladatokat. A tizenegyedikesek részéről Böcskei Mátyás búcsúzott, ezt követte Csonka Ádám szavalata, majd Szücs Anna búcsúzott a végzősök nevében. Kiss Zoltán igazgató úr ünnepi beszédében köszöntötte a vendégeket, külön kiemelve Stolmár Katalin, Kokas Márta és Vida Gábor osztályfőnököket, majd igazi útravalót kaptak tőle fiataljaink. Sokan kaptak elismerést az utolsó osztályfőnöki órán, a legkiemelkedőbbek az ünnepségen vehették át a megérdemelt jutalmat: Becker Klaudia Anna (12. a), Ács Regina (12. b), Horváth Petra (12. b), Kránitz Krisztián (12. b), Töreki Evelin (12. b), Hofstetter Dalma (12. c), Kolonics Hella (12. c), Kulifai Kitti (12. c), Szabó Regina (12. c). Idén az Apor-emlékérmet Szücs Anna (12. a) osztályos tanuló kapta a nevelőtestület döntése alapján. Az ünnepség igeliturgiával folytatódott, amelyben együtt imádkozhattunk végzőseinkért. Benkovich Ferenc plébános, iskolalelkész szívhez szóló beszédében intelmeket, jótanácsokat, követendő példát vázolt fel a résztvevők számára Szent János apostol Rómaiakhoz írt levele alapján.

Győri Szeretet Napok tizenötödször

2017. május 22. (hétfő) 12:00

Május 21-én immár tizenötödik alkalommal rendezte meg a Győri Püspökség a Szeretet Napokat, mely egyházmegyei és városi összefogással teljes egészében Böjte Csaba ferences szerzetes gyermekmentő misszióját támogatja. A jubileumi rendezvényt dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök szentmisével nyitotta, az egész napos vidám forgatagot pedig a Misztrál együttes koncertje zárta.

Boldog Apor Vilmos vértanú püspök ünnepe a győri Kármelhegyi Boldogasszony-templomban

2017. május 22. (hétfő) 11:05

Május 23-án, Boldog Apor Vilmos vértanú püspök emléknapján, 11 órai kezdettel Ternyák Csaba egri érsek ünnepi szentmisét mutat be a Győri Egyházmegye papságával a győri Kármelhegyi Boldogasszony-templomban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

Németh László aranymiséje Mosonban

2017. május 22. (hétfő) 11:00

Május 16-án, egykori plébánosi állomáshelyén, a mosoni templom védőszentjének, Nepomuki Szent János áldozópap, vértanú ünnepén mutatott be szentmisét Németh László általános püspöki helynök pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából. A szentmise elején Giffinger Mihály, a Plébániai Tanácsadó Testület elnöke köszöntötte László atyát, felidézve az itt eltöltött 16 év szép emlékeit. László atya szentbeszédében Nepomuki Szent János példájának követésére hívta fel a hívek figyelmét: hűségesnek kell lenni Istenhez, és kiemelte, hogy mindenért hálát kell adni: jóért, rosszért egyaránt. Az ünnepség a mosoni plébánia udvarán folytatódott, ahol az egyházközség híveinek szeretetét megfogalmazva a jelenlegi plébános, Kapui Jenő,  majd egykori tanítványa és ministránsa, Dékány Sixtus zirci apát, valamint Árvay István, Mosonmagyaróvár város polgármestere is köszöntötte a jubilánst.

Győri Kincsestábor: Szent László nyomában – beharangozó

2017. május 22. (hétfő) 10:00

Júliusban nyári művészeti alkotótábort szerveznek 8 és 14 év közötti gyerekek számára a győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtárban (Káptalandomb 26.). Példaképünk, alkotó tevékenységünk egész heti témája a Lovagkirály, Szent László és kora. A Győrben őrzött herma meglátogatása mellett múzeumi foglalkozáson és egész napos kiránduláson is részt vehetnek a gyerekek. A részletek az alábbiakban olvashatóak.

Elhunyt Molnár Zoltán

2017. május 22. (hétfő) 9:00

A győri püspök a maga, az egyházmegye papsága és a mélyen gyászoló rokonság nevében is fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Molnár Zoltán érdemes esperes, nyugalmazott plébános életének 79., papságának 54. évében 2017. április 30-án a székesfehérvári Papi Otthonban szentségekkel megerősítve csendesen elhunyt. Temetése 2017. május 25-én a székesfehérvári Papi Otthon templomában délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise után a Hosszú temető papi parcellájában lesz.

A lovagkirály kultusza Litvániában – Folytatódik Győrben a „Szent László-estek” programsorozat

2017. május 20. (szombat) 13:00

2017. május 25-én 17 óra 30 perckor kezdődik a Győri Egyházmegye által szervezett Szent László-estek című ismeretterjesztő programsorozat  harmadik alkalma a győri Múzeumházban (Bécsi kapu tér 4.), amelynek keretében Kuzmányi István, a Magyar Kurír és az Új Ember igazgató-főszerkesztője tart előadást Hogyan került Szent László kultusza Litvániába? címmel. Majd Czéhné Zilahi-Szabó Judit, a Győri Hittudományi Főiskola tanára és Maróti Gábor egyházmegyei zeneigazgató, a Győri Hittudományi Főiskola Egyházzenei Tanszékének vezetője Arcangelo Corelli (1653–1713) itáliai barokk zeneszerző Sonate per violino e basso continuo című művéből a X. Szonáta Preludio és Adagio tételét, továbbá a VII. Szonáta Preludio, Vivace, Sarabanda, Largo és Corrente, valamint Allegro tételét adják elő.

Ferenc pápa üzenete a tömegtájékoztatás 51. világnapjára

2017. május 19. (péntek) 10:00

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük Szentatyánk, Ferenc pápa üzenetét, melyet 2017. május 21-re, tömegtájékoztatás 51. világnapjának alkalmára írt. Üzenetének témája: A reményt és a bizalmat kommunikálni korunkban, mottója: „Ne félj hát, mert veled vagyok!” (Iz 43,5)

Rákóczi-iskolások anyák napi műsora Csornán

2017. május 18. (csütörtök) 12:00

„Boldogságos Szűzanyánk!
Fogadj minden édesanyát anyai palástod alá,
segítsd őket, hogy szeretettel gondozzák gyermekeiket.”


A csornai II. Rákóczi Ferenc Katolikus Óvoda és Általános Iskola gyermekközössége és pedagógusai az idei évben is szívet melengető anyák napi műsorral örvendeztették meg az édesanyákat és a nagymamákat május első vasárnapján a Jézus Szíve-templomban. Az intézmény nagycsoportos óvodásai és az iskolás tanulók által bemutatott zenés, mozgásos koreográfiák, verses összeállítások könnyeket csaltak a résztvevő vendégek szemébe.

Debrecenben fogadták Szent László koponyaereklyéjét

2017. május 18. (csütörtök) 11:00

Négyszáztíz év után először hagyta el Győr városát Szent László király koponyacsont-ereklyéje. A relikviát, amit a nagyváradi Szent László-ünnepségre szállítottak, május 13-án Debrecenben, a Szent Anna-székesegyházban fogadták. Az ereklye ünnepélyes fogadása után Orosz Lőrinc, a Szent Anna-székesegyház plébánosa mutatott be szentmisét, ezután Bognár István, a győri székesegyház plébánosa előadást tartott a relikviáról, végül késő estébe nyúló énekes virrasztáson, közös imádkozáson vettek részt a hívek. Másnap, május 14-én, vasárnap a közel ezeréves ereklyét a nagyváradi Szent László-ünnepségre szállították, majd este visszaérkezett Debrecenbe. Az egyházmegye több településéről érkező zarándokok részvételével Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be a Szent Anna-székesegyházban az ereklye jelenlétében. A szentmisén részt vett Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek is.

Kapuvári sikerek német tanulmányi versenyen

2017. május 18. (csütörtök) 10:00

A csornai II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Általános Iskola a 2016/2017-es tanévben is szervezett német nyelvi tanulmányi csapatversenyt április 27-én Deutsch macht Spaß – Team címmel. A meghirdetett versenyre azok a diákok nevezhettek, akik a német nyelvet heti 3 órában tanulják. A versenyre, több mint százan jelentkeztek, a kapuvári Páli Szent Vince-iskolát a 4-8 évfolyamos gyerekekből álló csapatok képviselték a megmérettetésen.

A győri Nagyboldogasszony-székesegyház belső tere is visszanyeri eredeti szépségét

2017. május 17. (szerda) 13:00

Május 12-én Veres András győri megyéspüspök egy sajtótájékoztató keretében ismertette a győri Nagyboldogasszony-székesegyház belső felújításának részleteit. A felújítási munkálatok május első napjaiban kezdődtek el.  A közelmúltban újult meg kívülről a Székesegyház, most a belső felújításokra kerül sor – hangsúlyozta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A szakemberek a felújítási munkálatokat az épületgépészeti, a biztonsági és a hangosítási rendszer korszerűsítésével, valamint a burkolat kicserélésével kezdik. A 20. század második felében lerakott járólapok helyett mészkő burkolatot kap a Székesegyház. A felújítási munkálatok első szakaszában, amelyek előreláthatólag 180 napig, 2017 novemberéig fognak tartani, a Könnyező Szűzanya oltárát is restaurálják. A felújítás második szakaszában többek között sor kerül a beázások miatt megrongálódott, Franz Anton Maulbertsch osztrák festő által a 18. században festett mennyezetfreskók helyreállítására. A Nagyboldogasszony-székesegyházban található mellékoltárokat, festményeket, szobrokat, fal- és márványfelületeket is felújítják. A cél az, hogy a Székesegyház belső tere visszakapja eredeti szépségét.