Elhunyt Kozák János

2017. május 16. (kedd) 9:00

A győri püspök a maga, az egyházmegye papsága és a mélyen gyászoló rokonság nevében is fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Kozák János tb. esperes, plébános életének 84., papságának 59. évében, 2017. május 9-én szentségekkel megerősítve a győri Petz Aladár Kórházban elhunyt. Temetése május 18-án, csütörtökön az écsi templomban a 15 órakor kezdődő szentmisét követően lesz.

Édesanyák köszöntése az osli Nagyboldogasszony-templomban

2017. május 15. (hétfő) 12:00

Május első vasárnapja az édesanyák napja, melyet az osli Nagyboldogasszony-templomban is szentmisével ünnepeltünk, melyet dr. Szaradics József plébános mutatott be. A szertartás elején Németh Bence, Bakodi Luca és Gaál Alexandra tanulók köszöntő versei örömkönnyeket csaltak az édesanyák és a nagymamák szemébe. Németh László a plébániai tanácsadó testület nevében rámutatott köszöntő beszédében, mennyi mondanivalója lehet egyetlen szónak: „édesanya”, ami egyben a világ legszebb szava. A köszöntés végén kérte a jó Isten áldását az édesanyákra, hogy ragyogja be éveiket, majd a Szűzanya tiszteletére az oltárra helyeztük a kezünkben lévő virágokat. A szentmise végén minden édesanyát egy emlékképpel ajándékoztak meg.

Püspöki áldás a Győri Egyházmegyei Karitászközpont felújított épületrészén

2017. május 15. (hétfő) 11:00

Dr. Veres András győri megyéspüspök áldotta meg május 12-én pénteken a Győri Egyházmegyei Karitász Apor Vilmos Házának felújított épületrészét, mely az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, az Egyházi beruházások támogatása című operatív program keretében (EGYH-KCP 16-0513) valósult meg.

Az édesanyákat köszöntötték Kapuváron

2017. május 15. (hétfő) 10:00

Évtizedek óta hagyomány, hogy az édesanyákat, nagymamákat május első vasárnapján köszöntik a gyermekek. Így történt ez a kapuvári Szent Anna-templomban a május 6-án, szombat esti elővételezett szentmisén, valamint a kapuvár-házhelyi Sarlós Boldogasszony-templomban május 7-én, a vasárnapi 8 órai szentmisén. Mindkét alkalommal Radó Tamás plébános atya mutatta be a szentmise-áldozatot. A liturgiákon az édesanyákért szóltak a könyörgő imádságok, a köszöntő versek.

Képriport – Kilenc gyermek részesült az elsőáldozás szentségében Zsirán

2017. május 14. (vasárnap) 22:00

Május 14-én, húsvét 5. vasárnapján Mészáros Miklós plébános kilenc gyermeket részesített az elsőáldozás szentségében a zsirai Szent Lőrinc-templomban. A szentmise végén az elsőáldozók megköszönték lelkipásztoruknak, hogy az Úr szent asztalához vezette őket, valamint hitoktatójuknak, Sulicsné Sági Henriettának, hogy felkészítette őket az elsőáldozásra. 

Megnyitották Győrben a „Lászlóban lett kereszténnyé és szentté…” című kiállítást

2017. május 13. (szombat) 20:30

Május 12-én Veres András győri megyéspüspök és Lukácsi Zoltán, a Győri Hittudományi Főiskola rektora megnyitották a Lászlóban lett kereszténnyé és szentté… című kiállítást a lovagkirály jubileumi évének alkalmából. A szent király váradi és győri tiszteletét bemutató tárlatnak a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár ad otthont 2017. december 31-ig. 

Közösen ünnepeljük a szivárvány alatti létünket – Elsőáldozás Kapuváron

2017. május 12. (péntek) 10:00

A kapuvári Szent Anna-plébániatemplomban május első vasárnapján május 7-én a 10 órai szentmisén tartották a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola 3. a osztályosainak elsőáldozását. Bernáth Krisztián káplán atya a szentmise bevezetőjében úgy fogalmazott, a mai vasárnapon közösen ünnepeljük a szivárvány alatti létünket. A szivárvány Istennek az emberekkel kötött szövetségének a jelképe, melyben elsőáldozási gyermekeinket Istenhez akarjuk kapcsolni. Az elsőáldozás kommunió, ami annyit jelent, hogy egyesülünk Jézussal és mindazokkal, akik hisznek benne.

A Győri Hittudományi Főiskola szeretettel várja leendő hallgatóit

2017. május 11. (csütörtök) 12:00

A Győri Hittudományi Főiskola szeretettel várja leendő hallgatóit a 2017-18-as tanévre. Intézményünk az Ön jelentkezését is várja képzéseire! Képzési kínálatunk: 1. teológia (12 félév), 2. hittanár-nevelőtanár (10 félév), 3. hittanár-nevelőtanár (rövid ciklusú MA: 2-4-5 félév), 4. katekéta-lelkipásztori munkatárs – BA (6 félév), 5. római katolikus kántor – BA (6 félév). További információkért a www.gyhf.hu és a elérhetőségeken lehet érdeklődni. Jelentkezési határidő: 2017. május 31.

Búzaszentelés Kapuváron

2017. május 11. (csütörtök) 11:00

Húsvét harmadik vasárnapján, április 30-án a 19 órai szentmise keretében tartotta a búzaszentelés szertartását Radó Tamás, a kapuvári Szent Anna-templom plébánosa. Tamás atya a ministránsokkal körmenetben vonult az égtájakat szimbolizáló mellékoltárokhoz, és bőséges, jó termésért imádkozott. A Jóisten áldását kérte vetéseinkre, gyümölcsöseinkre, majd főoltárhoz visszatérve megszentelte az ott elhelyezett friss hajtásokat.

Sajtótájékoztatót tartottak a KATTÁRS és a Szent László-napok győri programjairól

2017. május 11. (csütörtök) 10:00

A Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS) és a Szent László-napok várható győri eseményeiről Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Székely János püspök, az MKPK Caritas in Veritate Bizottságának elnöke tájékoztatta a sajtó képviselőit május 9-én Győrben.

A közösségért munkálkodva – A Ménfői Ifjúsági Kórus tavaszi szolgálatai

2017. május 10. (szerda) 12:00

A győr-ménfőcsanaki Nagyboldogasszony-plébánia gitáros zenekara 2014. szeptemberében alakult. A közösség és Sándor Gábor plébános támogatásának köszönhetően minden hónap utolsó szombati szentmiséjén szolgálhatunk. Az idei tavasz ismét alkalmat adott arra, hogy kicsit távolabb szálljon a dallam a ménfői határköveknél. Április 8-án immár második alkalommal zenéltünk az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont alsó tagozatos tanulóinak keresztútján, első alkalommal előadva „Nehéz lépések” című keresztutunkat. A mű megalkotásakor az egyszerűségre törekedtünk a dallam és a szöveg tekintetében is, hogy minden testvér velünk énekelhessen.

Indulj el, hogy megérkezhess! – Zarándoklat Péliföldszentkeresztre

2017. május 10. (szerda) 11:00

A baji Assisi Szent Ferenc-templom hívei – mint az elmúlt évszázadok során minden évben – május 6-án, szombaton korán reggel ismét gyalogos zarándoklatra indultak a péliföldszentkereszti Mária-búcsúra. E zarándoklat eredete az 1700 évek derekán a településre érkezett svábokig vezethető vissza. A hagyományok szerint a sikeres megérkezésért hálából ajánlották fel a Szűzanyának zarándoklatukat. Azóta is kisebb megszakításokkal a mai napig él a zarándoklat.

„Via lucis”-imádság Kapuváron

2017. május 10. (szerda) 10:00

A kapuvári Szent Anna-plébániatemplomban húsvét harmadik vasárnapján, április 30-án 14 órától a megváltás kegyelméért a „Via lucis”-t (a Fény, a Feltámadás, a Világosság útja) imádkoztuk. Az egyes stációkat a kivetített képek szimbolizálták. Az állomásokhoz tartozó evangéliumi szakaszokat, kapcsolódó imádságokat plébánosunk, Radó Tamás atya és káplánunk, Bernáth Krisztián atya felváltva olvasta fel. A hívek rövid válaszimája így hangzott: „Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak!” A stációk között húsvéti énekeket énekeltünk.

Elkészült a győr-gyárvárosi Jézus Szíve-plébániatemplom honlapja

2017. május 9. (kedd) 12:00

Hosszabb ideje érlelődött a gondolat, hogy a győri Jézus Szíve-egyházközség életéről az interneten keresztül is tájékoztatni kellene az érdeklődőket, hiszen az ifjabb generációk szemében „ami nincs fent az interneten, az nincs is.” A gyárvárosi plébániatemplom és vele az egyházközség létezik, bekapcsolódva az egyházmegye életébe és megszólítva a környékbelieket. Az elkészült honlap címe: https://jezusszivegyor.wixsite.com/jezusszivegyor.

Ismét megrendezik Győrben az Öt Templom Fesztivált – beharangozó

2017. május 9. (kedd) 11:00

Koncertek, előadások és vezetett séták szerepelnek az idei győri Öt Templom Fesztivál programjában, amelyet május 11. és 15. között rendeznek a megyeszékhely újvárosi templomaiban. A rendezvény az európai kulturális sokszínűség értékeit, a kultúrák és vallások közötti másság elfogadását és megértését hirdeti – tájékoztatta a szervező Karzat Színház Nonprofit Kft. az MTI-t.

Konvent-lelkigyakorlaton vettek részt a premontreiek Csornán

2017. május 9. (kedd) 10:00

Május 1. és 3. között konvent-lelkigyakorlatot tartottak Csornán, melyen a helyiek mellett jelen voltak a nagyváradi premontrei szerzetesek is. A lelkigyakorlat vezetője Szentmártoni Mihály jezsuita szerzetes, a római Pápai Gergely Egyetem professzora, a Szentek Ügyeinek Kongregációja konzultora volt. A jezsuita szerzetes személyes hangvételű előadásaiban a szerzetesek és minden ember istenképének fontosságáról beszélt, valamint Jézus és Isten személyének lényegi szerepéről életünkben; és elmélkedett a szerzetesi élet és a hivatás titkáról is, segítve a résztvevőket küldetésük és közösségi életük hitelesebb megélésében. A csornai apátság szerzetesein kívül a lelkigyakorlaton részt vettek a Nagyváradról érkezett premontrei testvérek apátjuk kísértetében, valamint a rendhez közel álló egyházmegyés papok is.

Horvát nemzetiségű hívek zarándokoltak a győri Könnyező Szűzanyához

2017. május 8. (hétfő) 14:00

A gradistyei horvát nemzetiségű hívek hagyományos zarándoklatára Szent László király jubileumi évében május 7-én a győri Loyolai Szent Ignác bencés templomban került sor. A Győri Egyházmegye által szervezett zarándoklat alkalmából a bencés templomban kihelyezték a Könnyező Szűzanya kegyképét. A Győri Egyházmegye gradistyei horvát hívei mellett érkeztek zarándokok a Kismartoni és a Szombathelyi Egyházmegyéből, valamint a Pozsonyi Főegyházmegyéből is. Az esemény gradistyei horvát nyelvű szentmisével kezdődött, amelynek főcelebránsa Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. 

Könyörgés a jó termésért Bajon

2017. május 8. (hétfő) 12:00

A baji egyházközségben április 30-án, vasárnap került sor a jó termésért való könyörgés és a búzaszentelés szertartására. Az időjárás kegyes volt a résztvevőkhöz, így délután, Baj község határában, a Szent András dűlő búzaszentelő, nagy keresztjénél zajlott le a szertartás Váradi Kristóf tatai káplán atya vezetésével.

Megjelent a májusi Hitvallás

2017. május 8. (hétfő) 11:00

Egyházmegyei lapunk, a Hitvallás legfrissebb, májusi számában az idei Szent László-év és a nagyváradi Szent László-ünnep alkalmából felidézzük Szent László király és Nagyvárad közös történetét (12-13. oldal), beszámolunk a győri városi keresztútról (2. oldal), illetve egy nemrégiben elkészült országos keresztény véleménykutatásról (14. oldal) Címlapunkon J. Kovács Andrea gondolatai olvashatóak Szűz Máriáról és a keresztény nőiségről, valamint beszélgetés található Érszegi Márk Auréllal (11. oldal) és Spissichné Gesztesi Zsófiával (18. oldal). Egyházmegyei híreink (2-5. oldal) és lelkiségi írásaink mellett hátlapunkon hírt adunk a május 21-én megrendezendő XV. Győri Szeretet Napokról is.

A hajó mint közösség – Katolikus iskolások elsőáldozása Kapuváron

2017. május 8. (hétfő) 10:00

A kapuvári Szent Anna-plébániatemplomban április 30-án 10 órakor kezdődött a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola 3. b osztályosainak elsőáldozási szentmiséje. A szentmise elején Radó Tamás plébános így köszöntötte az ünnepi liturgián jelenlévőket: „Kedves elsőáldozók, szülők, kedves vendégeink! Mai vasárnapon örömmel gyűltünk össze a szentmisére, mert a gyermekek egyházközségünkből felvételt nyernek Urunk Jézus Krisztus asztalközösségébe. A kenyér és a borszínében a mai napon, Isten kinyilvánítja végtelen szeretetét gyermekeinknek, akik nagyon várták már ezt a boldog találkozást. Az elsőáldozás mottója itt látható a kivetített képen: a hajó mint közösség; azt fejezi ki, hogy mi keresztények, egy hajóban evezünk Jézus Krisztussal. A hajóban Krisztus mindig velünk van és az Istenszeretet biztos kikötőjébe szeretne elvezetni minket. Ez a felismerés vezessen minket most az ünnepi szentmisében és egész életünkben.” A bevezetőt követően két gyermek lépett az oltár elé, hogy elsőáldozó társaik nevében köszönetet mondjanak és áldást kérjenek e szép ünnep kapcsán.