Elkészült a győr-gyárvárosi Jézus Szíve-plébániatemplom honlapja

2017. május 9. (kedd) 12:00

Hosszabb ideje érlelődött a gondolat, hogy a győri Jézus Szíve-egyházközség életéről az interneten keresztül is tájékoztatni kellene az érdeklődőket, hiszen az ifjabb generációk szemében „ami nincs fent az interneten, az nincs is.” A gyárvárosi plébániatemplom és vele az egyházközség létezik, bekapcsolódva az egyházmegye életébe és megszólítva a környékbelieket. Az elkészült honlap címe: https://jezusszivegyor.wixsite.com/jezusszivegyor.

Ismét megrendezik Győrben az Öt Templom Fesztivált – beharangozó

2017. május 9. (kedd) 11:00

Koncertek, előadások és vezetett séták szerepelnek az idei győri Öt Templom Fesztivál programjában, amelyet május 11. és 15. között rendeznek a megyeszékhely újvárosi templomaiban. A rendezvény az európai kulturális sokszínűség értékeit, a kultúrák és vallások közötti másság elfogadását és megértését hirdeti – tájékoztatta a szervező Karzat Színház Nonprofit Kft. az MTI-t.

Konvent-lelkigyakorlaton vettek részt a premontreiek Csornán

2017. május 9. (kedd) 10:00

Május 1. és 3. között konvent-lelkigyakorlatot tartottak Csornán, melyen a helyiek mellett jelen voltak a nagyváradi premontrei szerzetesek is. A lelkigyakorlat vezetője Szentmártoni Mihály jezsuita szerzetes, a római Pápai Gergely Egyetem professzora, a Szentek Ügyeinek Kongregációja konzultora volt. A jezsuita szerzetes személyes hangvételű előadásaiban a szerzetesek és minden ember istenképének fontosságáról beszélt, valamint Jézus és Isten személyének lényegi szerepéről életünkben; és elmélkedett a szerzetesi élet és a hivatás titkáról is, segítve a résztvevőket küldetésük és közösségi életük hitelesebb megélésében. A csornai apátság szerzetesein kívül a lelkigyakorlaton részt vettek a Nagyváradról érkezett premontrei testvérek apátjuk kísértetében, valamint a rendhez közel álló egyházmegyés papok is.

Horvát nemzetiségű hívek zarándokoltak a győri Könnyező Szűzanyához

2017. május 8. (hétfő) 14:00

A gradistyei horvát nemzetiségű hívek hagyományos zarándoklatára Szent László király jubileumi évében május 7-én a győri Loyolai Szent Ignác bencés templomban került sor. A Győri Egyházmegye által szervezett zarándoklat alkalmából a bencés templomban kihelyezték a Könnyező Szűzanya kegyképét. A Győri Egyházmegye gradistyei horvát hívei mellett érkeztek zarándokok a Kismartoni és a Szombathelyi Egyházmegyéből, valamint a Pozsonyi Főegyházmegyéből is. Az esemény gradistyei horvát nyelvű szentmisével kezdődött, amelynek főcelebránsa Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. 

Könyörgés a jó termésért Bajon

2017. május 8. (hétfő) 12:00

A baji egyházközségben április 30-án, vasárnap került sor a jó termésért való könyörgés és a búzaszentelés szertartására. Az időjárás kegyes volt a résztvevőkhöz, így délután, Baj község határában, a Szent András dűlő búzaszentelő, nagy keresztjénél zajlott le a szertartás Váradi Kristóf tatai káplán atya vezetésével.

Megjelent a májusi Hitvallás

2017. május 8. (hétfő) 11:00

Egyházmegyei lapunk, a Hitvallás legfrissebb, májusi számában az idei Szent László-év és a nagyváradi Szent László-ünnep alkalmából felidézzük Szent László király és Nagyvárad közös történetét (12-13. oldal), beszámolunk a győri városi keresztútról (2. oldal), illetve egy nemrégiben elkészült országos keresztény véleménykutatásról (14. oldal) Címlapunkon J. Kovács Andrea gondolatai olvashatóak Szűz Máriáról és a keresztény nőiségről, valamint beszélgetés található Érszegi Márk Auréllal (11. oldal) és Spissichné Gesztesi Zsófiával (18. oldal). Egyházmegyei híreink (2-5. oldal) és lelkiségi írásaink mellett hátlapunkon hírt adunk a május 21-én megrendezendő XV. Győri Szeretet Napokról is.

A hajó mint közösség – Katolikus iskolások elsőáldozása Kapuváron

2017. május 8. (hétfő) 10:00

A kapuvári Szent Anna-plébániatemplomban április 30-án 10 órakor kezdődött a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola 3. b osztályosainak elsőáldozási szentmiséje. A szentmise elején Radó Tamás plébános így köszöntötte az ünnepi liturgián jelenlévőket: „Kedves elsőáldozók, szülők, kedves vendégeink! Mai vasárnapon örömmel gyűltünk össze a szentmisére, mert a gyermekek egyházközségünkből felvételt nyernek Urunk Jézus Krisztus asztalközösségébe. A kenyér és a borszínében a mai napon, Isten kinyilvánítja végtelen szeretetét gyermekeinknek, akik nagyon várták már ezt a boldog találkozást. Az elsőáldozás mottója itt látható a kivetített képen: a hajó mint közösség; azt fejezi ki, hogy mi keresztények, egy hajóban evezünk Jézus Krisztussal. A hajóban Krisztus mindig velünk van és az Istenszeretet biztos kikötőjébe szeretne elvezetni minket. Ez a felismerés vezessen minket most az ünnepi szentmisében és egész életünkben.” A bevezetőt követően két gyermek lépett az oltár elé, hogy elsőáldozó társaik nevében köszönetet mondjanak és áldást kérjenek e szép ünnep kapcsán.

Ferenc pápa üzenete a hivatások 54. világnapjára

2017. május 7. (vasárnap) 10:00

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük Ferenc pápa üzenetét, melyet 2017. május 7., a hivatások 54. világnapjának alkalmából írt. Mottó: A Lélek indít bennünket küldetésünkre.

Gondviselés van, véletlenek nincsenek – Beszélgetés Katona Tibor kántor-karnaggyal

2017. május 6. (szombat) 12:00

Katona Tibort, a győri Nagyboldogasszony-székesegyház kántor-karnagyát 2017. március 15-én a győri közgyűlés Pro Urbe díjjal tüntette ki. Az elismerés mellett pályája indulásáról, Győrbe érkezéséről, a székesegyházi Palestrina-kórus újjászervezésről, valamint a Szent László-év kapcsán a lovagkirályhoz való személyes kötődéséről beszélgettünk. Katona Tibor arra is kitért, hogy a Palestrina-kórus milyen programokkal készül a jubileumi évben. 

Őseikre emlékeztek a bajiak

2017. május 5. (péntek) 10:00

A baji Assisi Szent Ferenc-plébániatemplomban április 22-én délután hálaadó szentmisével emlékeztek meg az 1745-ben a településre érkező őseikről a bajiak. A betelepítés 272. évfordulóján Havassy Bálint Lászó, a tatai Szent Kereszt-templom plébánosa celebrálta német nyelvű szertartást. A templomot megtöltötték a bajaikkal együtt ünneplő alsógallai, dunaszentmiklósi és tarjáni, sváb hagyományaikat őrző vendégek.

Néptáncbemutató a soproni Szent Orsolya-óvodában

2017. május 4. (csütörtök) 12:00

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog,
ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” (Kodály Zoltán)


A soproni Szent Orsolya-óvodában a rengeteg napi ének és körjáték mellett év eleje óta heti rendszerességgel ismerkednek gyermekeink Marázné Németh Nikolett néptánc-oktató segítségével a néptánc alapjaival, a népi játékokkal, énekekkel. A sok-sok örömben, jókedvben eltöltött táncos percek meghozták gyümölcsüket, hisz év végére a gyermekek rengeteg új népi játékkal, énekkel gazdagodnak. Április utolsó hetében mindkét óvodai csoportnak táncházas „bemutatót” szerveztünk, ahol egy kis ízelítőt kaphattak a szülők. A gyerekek szép néptáncos viseletben, fonott hajjal, mentékben, mosolygós arccal, vidáman mutatták be szüleiknek a kedves táncaikat. Az óvodások a műsor végén táncba hívták a szüleiket is, mely után egy kis kötetlen beszélgetés, eszem-iszom, dínom-dánom következett.

Diakónust szenteltek a győri bencéseknél

2017. május 4. (csütörtök) 11:00

Április 22-én ünnepre, diakónusszentelésre hívtak a győri bencés templom új harangjai. Tullner Jób testvért Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát-püspök szentelte fel a felelősségteljes szerpapi szolgálatra. A szentmise elején Sárai-Szabó Kelemen győri perjel köszöntötte az ünneplő közösséget, akik elfogadták a bencés közösség és Jób testvér meghívását: pannonhalmi, tihanyi és budapesti bencések, a győri egyházmegye papjai és kispapjai, az orsolyita és szervita nővérek, alexiánus testvérek, a bencés diákszövetség győri egyesületének vezetősége és tagjai szép számmal, egykori és jelenlegi bencés diákok, valamint Jób testvér barátai, volt munkatársai.

Veszprémben jártak a baji ministránsok

2017. május 4. (csütörtök) 10:00

A baji Assisi Szent Ferenc-templomban szolgálatot teljesítő fiatal ministránsok számára 2016-ban kezdődött a „Püspökségek nyomában” hiterősítő zarándoklat-sorozat, melynek keretében eddig a győri, a pozsonyi, és a pécsi püspöki székhelyek felkeresésére került sor. Idén a tavaszi szünetben, április 18-án a Veszprémi Érsekség felkeresésével folytatódott a zarándoklat-sorozat, melynek során fiataljaink megismerkedhettek a Szent Mihály-bazilikával, és az érseki palotával.

A szent három nap szertartásai a soproni Szent Margit-templomban

2017. május 3. (szerda) 12:00

A soproni Árpádházi Szent Margit-plébániatemplomban Marics István teológiai tanár, plébános meghívására április 13-16. között dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök végezte a szent három nap és húsvét ünnepének liturgiáit. Nagy öröm volt plébániai közösségünk lelkipásztora és hívei számára, hogy az apostolutód vezetésével ünnepelhettük hitünk legnagyobb titkait.

A szent három nap eseményei Bajon

2017. május 3. (szerda) 11:00

A szent három nap nagycsütörtökön az utolsó vacsora emlékmiséjével kezdődött a baji Assisi Szent Ferenc-templomban, Váradi Kristóf tatai káplán atya fehér ruhában celebrálta a szentmisét. Homíliájában a lábmosásról mint szolgálattételről elmélkedett, Jézust szolgáló szeretetén keresztül bemutatva, melynek során az életét váltságul adta sokakért. Ezután felhívta a figyelmet arra, hogy gondoljuk át az utolsó vacsorát: minek lettünk részesei. Kiemelte, az utolsó vacsora ajándék, mely nem csupán testi táplálék, melyből fölépül testünk, hanem lelki táplálék, melyből a lelkünket építhetjük fel. Hát éljünk e lehetőséggel! A prédikációt követően Kristóf atya elvégezte a lábmosás, majd a szentmise végén az oltárfosztás szertartását.

Gál Imre atya vasmiséje

2017. május 3. (szerda) 10:00

Gál Imre nyugalmazott plébános pappá szentelésének 65. évfordulója alkalmából április 20-án mutatta be ünnepi szentmiséjét lakóhelyén, a Győr Egyházmegyei Papi Otthon kápolnájában Németh László általános püspöki helynök, Winkler Zsolt öttevényi plébános és a papi otthon idős paptestvéreinek koncelebrálásával, a lakók, a dolgozók, Imre atya egykori hívei és tisztelői jelenlétében. Gál Imrét 1952. április 20-án Papp Kálmán megyéspüspök szentelte pappá az „öregszeminárium” könyvtár-kápolnájában, jelenlegi lakóhelyén.

„Zsongás 2017” Kapuváron

2017. május 2. (kedd) 12:00

Agyagosszergény település polgármesterként vehettem részt a Nyitott Kapu-vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ meghívására április 21-én a „Zsongás 2017” elnevezésű kapuvári rendezvényen, melynek keretében Győr-Moson-Sopron megye fogyatékkal élőkkel foglalkozó kilenc intézményét látták vendégül a helyi sportcsarnokban. A program közös imádsággal kezdődött Radó Tamás kapuvári plébános vezetésével, majd dr. Hoffer Imre kapuvári alpolgármester köszöntötte kedves szavakkal a lelkes vendégeket, és természetesen házigazdákat. Odoricsné Buthi Krisztina, a szolgáltató központ igazgatója első alkalommal állt a résztvevők elé, s elmondta, boldog a naponta kapott kedves mosolyokért, szavakért. A nap ezután közös vetélkedőkkel, különböző foglalkozásokkal, sportprogramokkal és finom ebéddel telt.

Húsvétvasárnapi Isten-keresés Peresztegen

2017. május 2. (kedd) 10:00

Peresztegen hat éve újra életre keltették a húsvétvasárnapi Isten-keresés hagyományát. Ez a népszokás több helyen is Krisztus-keresés néven él, de nálunk az idősek mindig úgy emlegették, hogy Isten-keresés. A szokás szerint eső esetén a templomnál, kedvező idő esetén viszont a falu határától kb. 1 km-re található a Kálváriánál találkoznak húsvétvasárnap hajnali 5 órakor a hívek.

A horvát nemzetiségű hívek zarándoklata a győri Könnyező Szűzanyához

2017. május 1. (hétfő) 12:00

A horvát nemzetiségű hívek hagyományos zarándoklatára Szent László jubileumi évében, 2017. május 7-én a győri Loyolai Szent Ignác bencés templomban kerül sor. A Győri Egyházmegye által szervezett zarándoklat alkalmából a bencés templomban kihelyezik a győri Könnyező Szűzanya kegyképét. Az esemény délelőtt 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődik, amelynek főcelebránsa Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A püspöki szentmisét a 14 órakor kezdődő Mária-köszöntő követi. Az imádságot Joško Kuzmić, a Kismartoni Egyházmegye horvát nyelvű szekciójának liturgikus referense vezeti. A zarándokok részére a parkolási lehetőség biztosított a káptalandombi Nagyboldogasszony-székesegyháznál.

Húsvéthétfői ünnepi szentmise Fertőszentmiklóson

2017. május 1. (hétfő) 10:00

Április 17-én, húsvéthétfőn a fertőszentmiklósi Szent Miklós-plébániatemplomban lélekemelő ünnepi szentmisének lehettünk részesei. A szentmisét Németh István plébános celebrálta, közreműködött a Pannonischer Singkreis Szent Cecília-kórus és zenekar, vezényelt Tarcsay Iván. A szentmisén felcsendült Michael Haydn Missa ex C DE St. Raphaele című darabja, G. F. Händel Hallelujá-ja, valamint Giuseppe Torelli és Antonio Vivaldi művei. Jézus feltámadásának ünnepén ez a szentmise más volt, mint általában: magasztosabb, felemelőbb. A zenében, az énekben, a résztvevők sokasága lélekben eggyé forrt. Érezhettük: a zene nyelvén megfogalmazott imádság a legszebb imádság.