Gyertyagyújtás és szentmise a pozsonyi csata emlékére Nagyszombatban

2017. április 20. (csütörtök) 10:00

Nagyszombatban a magyar forradalom és szabadságharc emléknapjának előestéjén, március 14-én tartották az immár hagyományos megemlékezést, igazodva az októbertől júniusig immár négy esztendeje bemutatott havi magyar nyelvű misék keddi időpontjához. 18 órától a nagyszombati temetőben található nagyszombati csata emlékművénél gyűltek össze az emlékező Nagyszombati Diák Klub egyetemistái, egyetemi oktatók, helyi és környékbeli magyarok. Először a dunaszerdahelyi Pántlika zenekar fiatal zenész-énekes tagjai léptek fel Sebő József tanáruk vezényletével.

A grúz férfikari éneklés nagykövetei adnak hangversenyt Győrben

2017. április 19. (szerda) 12:00

Az Öt Templom Fesztivált szervező Karzat Színház Nonprofit Kft.-t az elmúlt években egyre gyakrabban keresték meg olyan értékes programokkal, melyek a fesztivál tematikus körébe tartoznak, azonban a rendezvény hagyományos időpontjaival nem összeegyeztethetőek. Ezek a kivételes koncertek valósulhatnak most meg „az Öt Templom Fesztivál bemutatja” szlogennel. Ennek a sorozatnak az első darabja az Iberi-kórus fellépése Győrben. A másfélezer éves múltra visszatekintő, UNESCO-oltalommal védett, egyedülálló grúz férfikari éneklés utazó nagykövetei, a Buba Murghulia vezette Iberi kórus Győrben ad hangversenyt április 23-án 19 órától az evangélikus öregtemplomban (Győr, Petőfi tér 2.). A szervezők az egyiptomi Tantában és Alexandriában végrehajtott terrortámadások áldozatainak, a kopt keresztény közösségnek ajánlják fel a koncert teljes bevételét.

A „Szent László-estek” második alkalma

2017. április 19. (szerda) 11:20

Április 20-án 17 óra 30 perckor kezdődik a Győri Egyházmegye által szervezett Szent László-estek második alkalma a győri Múzeumházban. A program keretében Maróti Gábor gönyűi plébános, a kánonjogtudomány doktora, a Győri Hittudományi Főiskola Egyházjogi Tanszékének vezetője tart előadást A szentté avatás története és jelenlegi folyamata, összefüggésben a magyarországi Szent László-kultusszal címmel. Az előadást követően Lunczer Vivien, a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola növendéke és Pődör Lea, a Győri Hittudományi Főiskola Egyházzenei Tanszékének hallgatója, a győr-révfalui Szentháromság-templom kántora Georg Philipp Telemann (1681-1767) Ein Dutzend Menuette című művének IV., VII., X. és XII. tételét adja elő, a zeneszerző halálának 250. évfordulójára emlékezve. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Helyes és helytelen istenképeink – Előadás a Hitünk és életünk Szabadegyetemen

2017. április 19. (szerda) 10:00

Dr. Fodor János atya teológiai tanár, devecseri plébános tartotta a Győri Hittudományi Főiskola Hitünk és életünk címmel megrendezett szabadegyetemének hetedik előadását március 22-én, szerdán a Győri Szeminárium kápolnájában. János atya előadásában a helyes és helytelen istenképekről beszélt, és arról, hogy ezek hogyan alakulnak ki, hogyan alakíthatóak a Krisztus által kinyilatkoztatott istenképpé saját magunk számára.

Faültetés áldással Pinnyén

2017. április 18. (kedd) 12:00

Április 9-én, a virágvasárnapi szentmise után ünnepélyes keretek között elültették Pinnye fáját, melyet Ferling György nagylózsi plébános megáldott. György atya rövid köszöntőjében kifejtette, a fát a gyökér táplálja, viharos időben az anyaföldbe kapaszkodva megtartja a fa többi részét. A törzs tartja a fa díszét, szállítja az éltető nedveket. A lombkorona a fa ékessége, árnyékot ad a megpihenőnek, rejtekhelyet az ég madarainak. A színes virágszirmok és termések a fát díszítő gyöngyszemek. Mindez gyönyörű harmónia – egységben, hangsúlyozta a plébános. A fa ültetését a jelenlévők örömmel fogadták, és a közelgő ünnep alkalmából húsvéti tojásokkal díszítették.

Könyvtármegáldás Agyagosszergényben

2017. április 18. (kedd) 10:00

Február 28-án adták át Agyagosszergény lakosságának új könyvtárukat, mely a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg. Gyopáros Alpár országgyűlési képviselőnk köszöntötte a megjelent szép számú érdeklődőt, majd dr. Horváth József, a megyei könyvtár igazgató-helyettese adta át hivatalosan is az új közösségi terünket, melyet Szarka Gábor plébános atya áldott meg. Ovisaink szép kis versei, Szalay Rozi kisdiák meséje, valamint a Hámor Józsefné által elmondott vers színesítette az ünnepséget. Könyvtárunk állományát plébános atya, a Fidesz helyi csoportjának, illetve a Közi Horváth József Népfőiskola könyvfelajánlásai is gazdagítják. Könyvtárosunk Szalai Cserne lett, akinek személye biztosíték arra, hogy egy újabb kis közösség alakulhat ki Agyagosszergényben, amely újabb embereket tud megcélozni, hogy együtt legyenek, közösséget alkossanak. A könyvtár átadás után, négy egykori iskolai tanterem felújításával kialakulhat egy a falu centrumában olyan oktatási, művelődési központ, melyre méltán lehetünk büszkék.

Húsvét mindannyiunk számára legyen az öröm és az újrakezdés ünnepe! – Veres András ünnepi szentmisét mutatott be húsvét vasárnapján

2017. április 17. (hétfő) 10:30

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ünnepi szentmisét mutatott be április 16-án, húsvét vasárnapján. Ma örvendező arccal köszöntjük egymást: „Föltámadt Krisztus! Valóban föltámadt!” – kezdte szentbeszédét a főpásztor. Mit is jelent, mit hozott számunkra Krisztus feltámadása? Az apostolok, akik Jézus földi életében nem egyszer ingadoztak, hitetlenkedtek, majd Jézus letartóztatásakor elszéledtek, húsvét hajnalán nem várt bátorságról tesznek tanúságot. Vajon mi okozta életükben ezt a hatalmas fordulatot? – tette fel a kérdést Veres András. Nem kétséges annak bizonyossága, hogy Jézus valóban feltámadt, mert mindnyájan találkoztak vele feltámadása után. Azonban már Jézus földi életében számos esemény történt, amely meghozhatta volna az apostolok életében ezt a fordulatot: hiszen Jézus tanításának újszerűsége még azokat is meglepte, akik az elfogatását kívánták. Jézus tanítása egyszerre isteni és emberi: már ez bizonyságot adhatott volna a tanítványoknak. Legalább azok a csodák megerősíthették volna a hitüket, amelyeket előttük vitt végbe, vagy látva az emberek sokaságát, akik Jézus köré gyűltek, és készek lettek volna követni őt a pusztába is. A feltámadt Krisztussal való találkozás jelentette az apostolok életében a döntő pillanatot. Mi is vágyakozunk erre a nagyszerű fordulatra, mai ünnepünkön ennek a vágyakozásnak adunk hangot. 

Győri kispapok zarándoklata Máriavölgybe és Pozsonyba

2017. április 17. (hétfő) 10:00

Az aranymisés, győri prépost-kanonok, nyugalmazott teológiai tanár, dr. Schmatovich János meghívására és szervezésében a Győri Hittudományi Főiskola tanári kara és papnövendékei ez év március 15-én Máriavölgyben, Pozsonyban és Horvátjárfaluban jártak zarándoklat keretében, majd meglátogatták a jubiláns atya szülőföldjét, Bezenye környékét.

Valami új kezdődik ezen az éjszakán – Veres András megyéspüspök ünnepi szentmisét celebrált húsvét vigíliáján

2017. április 16. (vasárnap) 17:00

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ünnepi szentmisét mutatott be április 15-én, húsvét vigíliáján. 

Apor Vilmos-rajzpályázatot hirdet a Szent László Látogatóközpont

2017. április 16. (vasárnap) 10:00

A Győri Egyházmegye Szent László Látogatóközpontja Boldog Apor Vilmos győri püspök vértanúságára emlékezve idén is meghirdeti rajzpályázatát általános iskolás diákok részére. A szabadon választott technikával, maximum A4-es méretben elkészült rajzokat 2017. május 15-ig a Győr Egyházmegyei Vagyonkezelő Központ (9021 Győr, Káptalandomb 13.) címre lehet elküldeni vagy személyesen leadni. A díjazott alkotások készítői hasznos tárgyjutalomban részesülnek, s műveiket kiállításon mutatják be. Az elkészül művek hátuljára kérjük ráírni az alkotó nevét, életkorát, elérhetőségét (lakcím és telefonszám), iskoláját és annak elérhetőségét, valamint rajztanára nevét.

„Utat váltságunkra nyit”– Keresztutat jártak nagypénteken Győr belvárosában

2017. április 15. (szombat) 15:00

Április 14-én, nagypéntek estéjén izgalommal és lelkesedéssel vegyes készülődés a győri Nagyboldogasszony-székesegyház sekrestyéjében. A győri szeminaristák, a helyi plébániák fiataljai és a cserkészek Mogyorósi Márk püspöki titkár útmutatásai szerint készülnek fel az első belvárosi keresztútra. Ki a jókora fakereszt, ki a fáklya, ki a tizennégy stációból álló keresztút egy-egy képének hordozását kapja feladatul. Minden és mindenki a helyére kerül: a keresztet hordozók a Székesegyház bejáratában gyülekeznek, a stációkat tartók előresietnek, hogy jelezzék az útvonalat.

A mi főpapunk ruháitól megfosztva mutatja be áldozatát – Veres András nagypénteki szertartást vezetett Győrben

2017. április 15. (szombat) 14:00

Veres András megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke április 14-én nagypénteki szertartást vezetett a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban Jézus Krisztus kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezve. 

Városi keresztút Mosonmagyaróváron

2017. április 15. (szombat) 12:00

Április 7-én, pénteken 16 órakor a magyaróvári Szent Gotthárd-templomból indult a mosonmagyaróvári hívek közös városi keresztútja. A mosoni Nepomuki Szent János-templomig a városon keresztül bejárt szabadtéri keresztutat Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök vezette. A város lelkipásztorainak és híveinek részvételével lezajlott keresztút szentmisével fejeződött be a mosoni Nepomuki Szent János-templomban.

Nagyszombat és húsvéti vigília

2017. április 15. (szombat) 11:00

Nagyszombaton az Egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik a szentsír előtt időzve. Az esti vigília-szertartással veszi kezdetét a Katolikus Egyház legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus Krisztus feltámadt a halálból és mindenkit meghív az örök életre.

Katolikus csendesnap Sopronban

2017. április 15. (szombat) 10:00

„Aki nem hoz döntést, hatalmas döntést hoz” mottóval április 6-án tartották meg a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum katolikus csendesnapját. Megközelítőleg 450 katolikus diák vett részt a Szent György plébánián és az iskolában rendezett programon. Az idei évben 300 diákunk számára az Inigo jezsuita ifjúságpasztorációs és hivatásgondozó csoportot kértük fel a csendesnap levezetésére, és javaslatuk alapján a döntés lett a fő témánk.

Veres András ünnepi szentmisét mutatott be az utolsó vacsora emlékére

2017. április 14. (péntek) 18:00

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ünnepi szentmisét mutatott be az utolsó vacsora emlékére április 13-án, nagycsütörtökön a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. 

A hit nem magánügy – Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

2017. április 14. (péntek) 17:00

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke április 13-án, nagycsütörtökön olajszentelési szentmisét mutatott be az egyházmegye papságával a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban.

Zenés passiójáték Győrzámolyon

2017. április 14. (péntek) 12:00

Sillye Jenő „Értem is meghalt” című oratóriumának felhasználásával zenés passiójáték hangzott el a Mosolyország Színkör és barátainak előadásában április 9-én, virágvasárnap 15 órai kezdettel a győrzámolyi Szent László-templom kertjében. Az alábbiakban az egyik előadó tudósítása olvasható az eseményről.

Hildegard-óvodások győri zarándoklata

2017. április 14. (péntek) 11:00

A mosonmagyaróvári Hildegard Óvoda iskolába készülő nagycsoportosaival március végén zarándoklatra indultunk Győrbe. Fő úti célunk a győri székesegyház és kincseinek megtekintése volt. Már a vonattal való utazás is nagy izgalmat váltott ki a gyerekekből, emellett tanulhatták a tömegközlekedési eszközökön való utazás és viselkedés szabályait.

Virágvasárnap Bajon

2017. április 14. (péntek) 10:00

A virágvasárnapi szentmisével kezdődik meg a nagyhét, mely során Jézus szenvedésein és kereszthalálán keresztül jutunk el a feltámadás ünnepéig. Egyházunkban virágvasárnap egyben ifjúsági világnap is, melynek rendszeres megtartását Szent II. János Pál pápa vezette be 1985-ben. Ez a nap azóta az új nemzedék ünnepévé is vált, ezért a baji Assisi Szent Ferenc-plébánia ifjai is nagy várakozással készültek e szép ünnepre.