Néptáncbemutató a soproni Szent Orsolya-óvodában

2017. május 4. (csütörtök) 12:00

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog,
ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” (Kodály Zoltán)


A soproni Szent Orsolya-óvodában a rengeteg napi ének és körjáték mellett év eleje óta heti rendszerességgel ismerkednek gyermekeink Marázné Németh Nikolett néptánc-oktató segítségével a néptánc alapjaival, a népi játékokkal, énekekkel. A sok-sok örömben, jókedvben eltöltött táncos percek meghozták gyümölcsüket, hisz év végére a gyermekek rengeteg új népi játékkal, énekkel gazdagodnak. Április utolsó hetében mindkét óvodai csoportnak táncházas „bemutatót” szerveztünk, ahol egy kis ízelítőt kaphattak a szülők. A gyerekek szép néptáncos viseletben, fonott hajjal, mentékben, mosolygós arccal, vidáman mutatták be szüleiknek a kedves táncaikat. Az óvodások a műsor végén táncba hívták a szüleiket is, mely után egy kis kötetlen beszélgetés, eszem-iszom, dínom-dánom következett.

Diakónust szenteltek a győri bencéseknél

2017. május 4. (csütörtök) 11:00

Április 22-én ünnepre, diakónusszentelésre hívtak a győri bencés templom új harangjai. Tullner Jób testvért Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát-püspök szentelte fel a felelősségteljes szerpapi szolgálatra. A szentmise elején Sárai-Szabó Kelemen győri perjel köszöntötte az ünneplő közösséget, akik elfogadták a bencés közösség és Jób testvér meghívását: pannonhalmi, tihanyi és budapesti bencések, a győri egyházmegye papjai és kispapjai, az orsolyita és szervita nővérek, alexiánus testvérek, a bencés diákszövetség győri egyesületének vezetősége és tagjai szép számmal, egykori és jelenlegi bencés diákok, valamint Jób testvér barátai, volt munkatársai.

Veszprémben jártak a baji ministránsok

2017. május 4. (csütörtök) 10:00

A baji Assisi Szent Ferenc-templomban szolgálatot teljesítő fiatal ministránsok számára 2016-ban kezdődött a „Püspökségek nyomában” hiterősítő zarándoklat-sorozat, melynek keretében eddig a győri, a pozsonyi, és a pécsi püspöki székhelyek felkeresésére került sor. Idén a tavaszi szünetben, április 18-án a Veszprémi Érsekség felkeresésével folytatódott a zarándoklat-sorozat, melynek során fiataljaink megismerkedhettek a Szent Mihály-bazilikával, és az érseki palotával.

A szent három nap szertartásai a soproni Szent Margit-templomban

2017. május 3. (szerda) 12:00

A soproni Árpádházi Szent Margit-plébániatemplomban Marics István teológiai tanár, plébános meghívására április 13-16. között dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök végezte a szent három nap és húsvét ünnepének liturgiáit. Nagy öröm volt plébániai közösségünk lelkipásztora és hívei számára, hogy az apostolutód vezetésével ünnepelhettük hitünk legnagyobb titkait.

A szent három nap eseményei Bajon

2017. május 3. (szerda) 11:00

A szent három nap nagycsütörtökön az utolsó vacsora emlékmiséjével kezdődött a baji Assisi Szent Ferenc-templomban, Váradi Kristóf tatai káplán atya fehér ruhában celebrálta a szentmisét. Homíliájában a lábmosásról mint szolgálattételről elmélkedett, Jézust szolgáló szeretetén keresztül bemutatva, melynek során az életét váltságul adta sokakért. Ezután felhívta a figyelmet arra, hogy gondoljuk át az utolsó vacsorát: minek lettünk részesei. Kiemelte, az utolsó vacsora ajándék, mely nem csupán testi táplálék, melyből fölépül testünk, hanem lelki táplálék, melyből a lelkünket építhetjük fel. Hát éljünk e lehetőséggel! A prédikációt követően Kristóf atya elvégezte a lábmosás, majd a szentmise végén az oltárfosztás szertartását.

Gál Imre atya vasmiséje

2017. május 3. (szerda) 10:00

Gál Imre nyugalmazott plébános pappá szentelésének 65. évfordulója alkalmából április 20-án mutatta be ünnepi szentmiséjét lakóhelyén, a Győr Egyházmegyei Papi Otthon kápolnájában Németh László általános püspöki helynök, Winkler Zsolt öttevényi plébános és a papi otthon idős paptestvéreinek koncelebrálásával, a lakók, a dolgozók, Imre atya egykori hívei és tisztelői jelenlétében. Gál Imrét 1952. április 20-án Papp Kálmán megyéspüspök szentelte pappá az „öregszeminárium” könyvtár-kápolnájában, jelenlegi lakóhelyén.

„Zsongás 2017” Kapuváron

2017. május 2. (kedd) 12:00

Agyagosszergény település polgármesterként vehettem részt a Nyitott Kapu-vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ meghívására április 21-én a „Zsongás 2017” elnevezésű kapuvári rendezvényen, melynek keretében Győr-Moson-Sopron megye fogyatékkal élőkkel foglalkozó kilenc intézményét látták vendégül a helyi sportcsarnokban. A program közös imádsággal kezdődött Radó Tamás kapuvári plébános vezetésével, majd dr. Hoffer Imre kapuvári alpolgármester köszöntötte kedves szavakkal a lelkes vendégeket, és természetesen házigazdákat. Odoricsné Buthi Krisztina, a szolgáltató központ igazgatója első alkalommal állt a résztvevők elé, s elmondta, boldog a naponta kapott kedves mosolyokért, szavakért. A nap ezután közös vetélkedőkkel, különböző foglalkozásokkal, sportprogramokkal és finom ebéddel telt.

Húsvétvasárnapi Isten-keresés Peresztegen

2017. május 2. (kedd) 10:00

Peresztegen hat éve újra életre keltették a húsvétvasárnapi Isten-keresés hagyományát. Ez a népszokás több helyen is Krisztus-keresés néven él, de nálunk az idősek mindig úgy emlegették, hogy Isten-keresés. A szokás szerint eső esetén a templomnál, kedvező idő esetén viszont a falu határától kb. 1 km-re található a Kálváriánál találkoznak húsvétvasárnap hajnali 5 órakor a hívek.

A horvát nemzetiségű hívek zarándoklata a győri Könnyező Szűzanyához

2017. május 1. (hétfő) 12:00

A horvát nemzetiségű hívek hagyományos zarándoklatára Szent László jubileumi évében, 2017. május 7-én a győri Loyolai Szent Ignác bencés templomban kerül sor. A Győri Egyházmegye által szervezett zarándoklat alkalmából a bencés templomban kihelyezik a győri Könnyező Szűzanya kegyképét. Az esemény délelőtt 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődik, amelynek főcelebránsa Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A püspöki szentmisét a 14 órakor kezdődő Mária-köszöntő követi. Az imádságot Joško Kuzmić, a Kismartoni Egyházmegye horvát nyelvű szekciójának liturgikus referense vezeti. A zarándokok részére a parkolási lehetőség biztosított a káptalandombi Nagyboldogasszony-székesegyháznál.

Húsvéthétfői ünnepi szentmise Fertőszentmiklóson

2017. május 1. (hétfő) 10:00

Április 17-én, húsvéthétfőn a fertőszentmiklósi Szent Miklós-plébániatemplomban lélekemelő ünnepi szentmisének lehettünk részesei. A szentmisét Németh István plébános celebrálta, közreműködött a Pannonischer Singkreis Szent Cecília-kórus és zenekar, vezényelt Tarcsay Iván. A szentmisén felcsendült Michael Haydn Missa ex C DE St. Raphaele című darabja, G. F. Händel Hallelujá-ja, valamint Giuseppe Torelli és Antonio Vivaldi művei. Jézus feltámadásának ünnepén ez a szentmise más volt, mint általában: magasztosabb, felemelőbb. A zenében, az énekben, a résztvevők sokasága lélekben eggyé forrt. Érezhettük: a zene nyelvén megfogalmazott imádság a legszebb imádság.

Katolikus Társadalmi Napok: filmpályázat fiataloknak

2017. április 28. (péntek) 10:00

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 2017-es Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS) kapcsán filmpályázatot hirdet, „A család öröme” címmel. A pályázaton  16–35 éves fiatalok vehetnek részt legfeljebb egy pályaművel; lehetnek amatőr alkotók vagy alkotóközösségek (akik felsőfokú filmes képzésben még nem vettek részt) vagy jelenleg filmes képzésben tanuló hallgatók. A pályázatra az alábbiakban megjelölt témákban várnak 3–15 perc időtartamú kisfilmeket. A pályázat célja a családbarát szemléletformálás olyan filmek által, amelyek motiválhatnak, segítséget adhatnak a párválasztásban, az elköteleződéshez, a családtervezésben.

Nyílt nap a Győri Hittudományi Főiskolán

2017. április 27. (csütörtök) 12:00

Április 22-én, szombaton a Győri Hittudományi Főiskola nyílt napot tartott az intézmény világi képzései iránt érdeklődők számára. Dr. Lukácsi Zoltán rektor köszöntő beszédében kiemelte: annak ellenére, hogy a főiskola a papképzés révén a Nyugat-Dunántúl legrégebbi felsőoktatási intézménye, csak a nyolcvanas évek második felétől kezdődhetett el a civilekkel való foglalkozás. A főiskola e profilja az eltelt közel három évtized alatt igen népszerűvé vált, s napjainkra a súlypont a civil hallgatók számára elérhető szakokra helyeződött át. Ennek köszönhető, hogy manapság már megdőlni látszik a laikusok körében az az elképzelés, amely a Győri Hittudományi Főiskolát teljes mértékben a papképzéssel azonosítja (holott a főiskola kapui és képzései nyitva állnak a civilek előtt is).

A szent három nap szertartásai Kapuváron

2017. április 27. (csütörtök) 10:00

Nagycsütörtökön 19 órakor kezdődött a kapuvári Szent Anna-plébániatemplomban az utolsó vacsorára emlékező ünnepi szentmise. A szertartás elején, a dicsőítés felhangzását követően elnémult az orgona, a templom csengői és a templom harangja. A szentmise végén következett az oltárfosztás: a miséző atya a ministránsok kíséretével körmenetben vitte az Oltáriszentséget a Szent József mellékoltár szentségházába, majd az oltár díszeit távolította el. Ezek a pillanatok emlékeztettek bennünket Jézus elfogatására és ruháitól való megfosztására. Az oltárfosztás után, az éjszakai virrasztás elején Radó Tamás plébános atya vezetésével a templom szkólája és a jelenlévő hívek a Jeremiás siralmait énekelték. A 22 óráig tartó virrasztás ideje alatt énekes-imádságos imaórát tartottak az imacsoportok.

„Jöjj, Szentlélek Úristen!” – Veres András első bérmálása a Győri Egyházmegyében

2017. április 26. (szerda) 14:00

Április 22-én került sor Veres András győri megyéspüspök első bérmálási ünnepségére a sopronkövesdi Kisboldogasszony-templomban. A szentmisében Püspök atyával Tóth Miklós fertődi és Gyürü Ferenc lövői plébános, Mogyorósi Márk püspöki titkár, valamint a házigazda, Szalai Gábor sopronkövesdi plébános koncelebrált. A 14 fő bérmálkozó a sorponkövesdi és környékbeli települések szorgalmas hittanosaiból állt össze.

Ökumenikus áhítat Gönyűn

2017. április 26. (szerda) 12:00

Április 6-án 16.30-tól húsvéti készülődésre hívták Gönyű hívei a község lakosságát reformátusok és evangélikusok közös használatú templomába. Az áhítatot Magassy Zoltán bőnyi evangélikus lelkész vezette, Kovács Imola református lelkész gyermekeivel és a helyi gyülekezeti közösséggel vett részt az alkalmon. A programra nemcsak a helyiek, hanem a közeli községekből is sokan ellátogattak. A szervezők egy ökumenikus felolvasó-délutánnal készültek, melynek keretében Farkas Jánosné „Fehérke” című történetéből olvasott fel Lencse Lászlóné nyugdíjas óvodapedagógus. A kiválasztott részek között énekeltünk, zenéltünk. Zenei szolgálatot dr. Maróti Gábor gönyűi katolikus plébános, Ács Györgyné nyugdíjas óvodavezető, Molnár Tamásné óvodapedagógus, Bohnerné Vincze Ilona gyógypedagógus és Kelemenné Rácz Tímea óvodavezető teljesített. Az áhítat végén kicsi báránykát osztottunk ajándékként a résztvevőknek. Jó volt osztozni egymás örömében, a csillogó gyermekszemekben, a közös éneklésben.

Hogyan avatták szentté László királyt? – Folytatódott Győrben a „Szent László-estek” programsorozat

2017. április 25. (kedd) 20:00

A Szent László-estek címmel indult programsorozat második alkalmán, április 20-án Maróti Gábor gönyűi plébános, kánonjogász, zeneszerző a szentté avatási eljárások történetéről tartott előadást, összefüggésben a magyarországi Szent László-tisztelettel. A győri Múzeumház másodszor adott otthont a Győri Egyházmegye szervezésében megvalósuló programnak. Márciusban Veres András megyéspüspök nyitotta meg az eseménysorozatot, és a második előadást is megtisztelte jelenlétével.

Emlékezés Perlaki Somogy Lipót szombathelyi püspökre, Győr-Újváros egykori plébánosára

2017. április 21. (péntek) 10:00

195 évvel ezelőtt, 1822. február 20-án, hamvazószerdán távozott Perlaki Somogy Lipót Márton (1748-1822), Szombathely szentéletű püspöke a földi létből, akinek egész élete tanúságtétel volt. Püspökként a rangjához méltó pompa helyett végig egyszerűségben és valóban Krisztusi szegénységben élt. Már életében szentként tisztelték, versek, költemények születtek a tiszteletére, s aki valóban Isten embere volt. Büszkék vagyunk arra, hogy Perlaki Somogy Lipót plébánosként szolgált 1781-től Győr-Újváros második templomában, az egykori Szent József-templomban. Tiszteletére plébániánkon is ki van helyezve püspöki portréja, melyet 2015-ben fogadalmi Munkás Szent József-ünnepünkön áldott meg Zsebedics József plébános. Írásunkban a nagy püspök életéről emlékezünk meg, akire méltán lehet büszke Győr-Újváros és Szombathely.

Gyertyagyújtás és szentmise a pozsonyi csata emlékére Nagyszombatban

2017. április 20. (csütörtök) 10:00

Nagyszombatban a magyar forradalom és szabadságharc emléknapjának előestéjén, március 14-én tartották az immár hagyományos megemlékezést, igazodva az októbertől júniusig immár négy esztendeje bemutatott havi magyar nyelvű misék keddi időpontjához. 18 órától a nagyszombati temetőben található nagyszombati csata emlékművénél gyűltek össze az emlékező Nagyszombati Diák Klub egyetemistái, egyetemi oktatók, helyi és környékbeli magyarok. Először a dunaszerdahelyi Pántlika zenekar fiatal zenész-énekes tagjai léptek fel Sebő József tanáruk vezényletével.

A grúz férfikari éneklés nagykövetei adnak hangversenyt Győrben

2017. április 19. (szerda) 12:00

Az Öt Templom Fesztivált szervező Karzat Színház Nonprofit Kft.-t az elmúlt években egyre gyakrabban keresték meg olyan értékes programokkal, melyek a fesztivál tematikus körébe tartoznak, azonban a rendezvény hagyományos időpontjaival nem összeegyeztethetőek. Ezek a kivételes koncertek valósulhatnak most meg „az Öt Templom Fesztivál bemutatja” szlogennel. Ennek a sorozatnak az első darabja az Iberi-kórus fellépése Győrben. A másfélezer éves múltra visszatekintő, UNESCO-oltalommal védett, egyedülálló grúz férfikari éneklés utazó nagykövetei, a Buba Murghulia vezette Iberi kórus Győrben ad hangversenyt április 23-án 19 órától az evangélikus öregtemplomban (Győr, Petőfi tér 2.). A szervezők az egyiptomi Tantában és Alexandriában végrehajtott terrortámadások áldozatainak, a kopt keresztény közösségnek ajánlják fel a koncert teljes bevételét.

A „Szent László-estek” második alkalma

2017. április 19. (szerda) 11:20

Április 20-án 17 óra 30 perckor kezdődik a Győri Egyházmegye által szervezett Szent László-estek második alkalma a győri Múzeumházban. A program keretében Maróti Gábor gönyűi plébános, a kánonjogtudomány doktora, a Győri Hittudományi Főiskola Egyházjogi Tanszékének vezetője tart előadást A szentté avatás története és jelenlegi folyamata, összefüggésben a magyarországi Szent László-kultusszal címmel. Az előadást követően Lunczer Vivien, a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola növendéke és Pődör Lea, a Győri Hittudományi Főiskola Egyházzenei Tanszékének hallgatója, a győr-révfalui Szentháromság-templom kántora Georg Philipp Telemann (1681-1767) Ein Dutzend Menuette című művének IV., VII., X. és XII. tételét adja elő, a zeneszerző halálának 250. évfordulójára emlékezve. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!