Utat váltságunkra nyit – Nagypénteki keresztút Győr belvárosában

2017. április 14. (péntek) 9:00

Április 14-én, nagypénteken Jézus Krisztus kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezve Veres András megyéspüspök Utat váltságunkra nyit mottóval keresztutat vezet Győr belvárosában. A keresztút a Nagyboldogasszony-székesegyházban 20 órakor kezdődik, majd a Frigyláda-szobor előtt, a Dunakapu téren és a Stelczer Lajos utcán át a Széchenyi téren folytatódik. A résztvevők a Kazinczy utcán és Bécsi kapu téren keresztül térnek vissza a Nagyboldogasszony-székesegyházba. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Magyaróvári hívek keresztútja

2017. április 13. (csütörtök) 12:00

Március 11-én, szombaton délután a mosonmagyaróvári Szent Gotthárd-plébánia hívei szabadtéri keresztútjáráson vettek részt. Az alábbiakban az egyik résztvevő, Suri Alajosné rövid összefoglalóját közöljük az eseményről.

Virágvasárnapi szentmise Kapuváron

2017. április 13. (csütörtök) 11:00

A kapuvári Szent Anna-plébániatemplomban április 9-én, virágvasárnap a 9 órai szentmisén emlékeztünk meg Jézus jeruzsálemi bevonulásáról. A szentmise elején Radó Tamás plébános atya a ministránsokkal és a plébániai tanácsadó testület tagjaival a templomkertbe vonult, ahol megszentelte, majd kiosztotta a szabadtéri oltáron elhelyezett barkaágakat. Az Úr bevonulásáról szóló evangélium után a miséző atya „Kövessük a Jézust ünneplő jeruzsálemi nép példáját és induljunk békességgel, Krisztus nevében!” felszólítással indította a körmenetet a templomba. A Páli Szent Vince katolikus iskola harmadik osztályosai pálmaágakat és színes ruhákat terítettek a templom kövezetére, melyen a szentmisét bemutató plébánosunk áthaladt. A körmenet ünnepi csúcspontja a kereszt imádása volt. A templom szkólája a hívekkel közös énekléssel fejezték ki kereszthódolatukat. A liturgia Jézus szenvedéstörténetével, a passióénekléssel folytatódott, melyet a kapuvári Haydn kórus előadásában hallhattunk.

Virágvasárnap ünnepe a soproni Szent Margit-templomban

2017. április 13. (csütörtök) 10:00

A soproni Árpádházi Szent Margit-plébániatemplomban április 9-én, virágvasárnap 11 órakor Marics István teológiai tanár, plébános mutatott be ünnepi szentmisét, amely a templom előtti téren kezdődött barka-megáldással és körmenettel. Az ünnepi körmenet alatt plébániánk ministránsai barkaágakat és ruhát terítettek a bevonuló pap elé, ezzel szimbolizálva a jeruzsálemiek Jézust fogadó gesztusát. Az ünnepi szentmisében templomunk Julianeum-énekkara énekelte a passiót Szent Máté evangéliuma szerint, valamint több – az alkalomra írt – motettát szólaltatott meg. A kórust vezényelte Sárdi Barbara, orgonán közreműködött Rázó Emőke. Az ünnepi plébániai szentmisénken részt vettek a győri Széchenyi István Egyetem hallgatói közül heten, akik a győri Szent László Katolikus Szakkollégiumban egyházjog kurzusának hallgatói. A virágvasárnapi ünnepi szentmisével plébániánk hívei megkezdték a nagyhét liturgiáját, amely Urunk, Jézus Krisztus szenvedését, halálát és dicsőséges feltámadását ünnepli.

Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalálának napja

2017. április 13. (csütörtök) 9:00

Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb napja: Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Ezen a napon nincs szentmise. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök Főpap mutatta be véres áldozatát a kereszt oltárán. Az egyház nagypénteken szigorú böjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 év közötti hívek háromszor étkezhetnek, és egyszer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket Jézus iránt. A nap folyamán a templomokban elhangzik a lamentáció (Jeremiás siralmai) és általában délután három órakor keresztút-járást is tartanak.

Veres András győri megyéspüspök hajléktalan emberekkel ebédelt nagyszerdán

2017. április 12. (szerda) 15:00

Veres András győri megyéspüspök április 12-én, nagyszerdán a győri Hajléktalanokat Segítő Szolgálat likócsi egységébe látogatott, ahol a húsvét lényegéről beszélt az intézmény által ellátott, nehéz sorsú embereknek. A főpásztor kiemelte, hogy Jézus Krisztus szenvedése előtt apostolaival együtt fogyasztotta el a pászkavacsorát, majd a jelenlévőket a húsvétot bevezető ebédre hívta, amelyet helyben szolgáltak fel. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke arra bátorította vendégeit, hogy vegyenek részt a templomi szertartásokon. A találkozó és a vendéglátás a Győri Egyházmegye megbízásából az Egyházmegyei Karitász szervezésében valósult meg.

„Szava után büszkén járunk...” – Szanyi iskolások Szent László-évi túrája

2017. április 12. (szerda) 12:00

Szinte nyárias meleg köszöntött minket április 2-án, vasárnap a Bakonyban. Az ünnepi emlékévben Szent László király megünneplésének szokatlan, ám túraklubunkhoz illő módját választottuk: Bakonyszentlászlóra látogattunk. A falut és vele a plébániát a hagyomány szerint Szent László király alapította. Jelenlegi kerek templomát az Eszterházy család építtette Fellner Jakab tervei alapján.

Keresztút gyermekeknek Osliban

2017. április 12. (szerda) 11:00

Húsvét előtt, március utolsó hetében nagy öröm volt látni és hallani az osli Nagyboldogasszony-templomban a helyi alsósokat és óvodásokat a számukra tartott keresztútjárásokon. Mindkét alkalommal a gyerekekkel közösen jártuk végig a keresztút állomásait, ahol a stációk előtt néhány gondolat az ő nyelvükön fogalmazódott meg. Az iskolás gyermekek saját maguk, míg az óvodásoknál egy segítő olvasta fel az elmélkedéseket. Köszönettel tartozunk a szép kezdeményezésért a tanároknak, a hitoktatónak, az óvónőknek és Szaradits József plébános atyának.

Tavaszváró kirándulás Vértestolnán

2017. április 12. (szerda) 10:00

Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén Kovács Csaba Albert plébános és Váradi Kristóf káplán atya részvételével tavaszváró közös kirándulást tartott a vértestolnai Német Nemzetiségi Önkormányzat és a vértestolnai Páduai Szent Antal-egyházközség. A hosszú tél után már mindenki nagyon várta az első tavaszi napokat, szerencsére az időjárás kegyeibe fogadta csapatunkat, és csodálatos tavaszi időben vágtunk neki az útnak. Vezetőnk Schneider Ferenc volt, aki gyakorta járja az erdőt, jól ismeri a környéket és a kirándulóhelyeket.

Húsvéti játszóház a kapuvári plébánián

2017. április 12. (szerda) 9:00

A Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda április 8-án, szombaton 10 órától húsvéti ajándékok készítésére játszóházat szervezett az óvodáskorú és az alsó tagozatos iskolások számára. A játszóháznak otthont adó Szent Anna-plébánia nagyterme ezen a délelőttön „hobby-műhelyként” működött. A tanító nénik kifogyhatatlan, gazdag ötlettára minden évben újabb és újabb meglepetéseket tartogat az érdeklődők számára. A gyerekek buzgó lelkesedéssel követték a kapott útmutatásokat lépésről-lépésre, majd ügyeskedésük által „megformálódtak” a húsvéti figurák. A gyerekek örömtől sugárzó arca, csillogó tekintete igazolta, hogy sok-sok ajándék készült a családtagok részére. Boldogan rakosgatták táskájukba és vitték haza otthonukba.

Nagycsütörtök az Eucharisztia és a papság alapításának ünnepe

2017. április 12. (szerda) 9:00

Délelőtt olajszentelési misét tartanak a püspöki székesegyházakban. A püspök együtt misézik az egyházmegye papjaival, megszenteli a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a krizmát. A papság ilyenkor megújítja szenteléskor tett ígéreteit. Este minden templomban szentmisével emlékeznek az utolsó vacsorára, az Oltáriszentség alapítására.

Nagyböjti lelkigyakorlat Mosonszentmiklóson

2017. április 11. (kedd) 12:00

Március 16. és 18. között tartották a mosonszentmiklósi egyházközség nagyböjti lelkigyakorlatát Benkó Attila magyaróvári segédlelkész vezetésével, aki szentbeszédeivel segítette a mosonszentmiklósi plébánia híveit a húsvéti felkészülésben. „Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban!” – kezdte szentbeszédét csütörtökön Attila atya, majd felhívta figyelmünket a bűnbánat fontosságára. Kiemelte, Isten velünk van, magához ölel bennünket, és mindig megbocsájtja bűneinket. A pénteki szentmise előtt Attila atya vezetésével keresztutat imádkoztunk, melyen a hittanos gyerekek is részt vettek. A lelkigyakorlatos atya szombaton tett megrendítő tanúságtétele adjon mindnyájunknak bátorságot a szívből jövő bűnbánathoz, és erős hitet, mert Isten megbocsátó szeretetében mindig részesülünk. Csöndesedjünk el a nagyböjti időben, fedezzük fel magunkban Istent, így készüljünk Jézus feltámadásának ünnepére.

Keresztútjárás Csepregen

2017. április 11. (kedd) 11:00

Április 2-án vasárnap szép, napsütéses délutánon Finta József plébános vezetésével keresztutat jártak a csepregi hívek a Boldogasszony-kápolnához vezető stációk mentén. Imáinkat felajánlottuk a családokért, a betegekért, egyházközségünk valamennyi tagjáért és magyar hazánkért. A kápolnában énekeink Máriát dicsérték. A hitéleti részt beszélgetés és a gyerekek vidám játéka követte. Hazaindulás előtt bekapcsolódtunk a házastársak imájába. Köszönjük a jó Istennek és egymásnak a szép vasárnapi együttlét minden kegyelmét és örömét.

A szanyi katolikus iskola Ki mit tud?-vetélkedője

2017. április 11. (kedd) 10:00

Március utolsó napján izgatott kis- és nagy diákok lepték el a szanyi Művelődési Házat: a Szent Anna-iskola által meghirdetett Ki mit tud?-ra gyülekeztek. Az előadások reggel nyolctól délig szinte megállás nélkül zajlottak. Vers és ének, jelenet és próza, néptánc és modern tánc váltogatták egymást. Felsorolni is nehéz a sokféle produkciót, hisz összesen mintegy 70 műsorszámot adtak elő lelkes tanítványaink.

Baji ministránsok tavaszköszöntő kirándulása

2017. április 11. (kedd) 9:00

A baji Assisi Szent Ferenc-templomban szolgálatot végző ministránsok a tardosi Malom-völgyben köszöntötték a tavasz megérkezését április elsején. Az időjárás a dátumhoz híven kicsit „bolondosra” sikerült: a gyönyörű napsütést időnként az erős szél váltotta, ám ez sem tudta megakadályozni a gyermekek, és kísérőik jókedvét.

Új honlapot indított a fertőszentmiklósi egyházközség

2017. április 10. (hétfő) 12:00

A nagyböjti időszakban új honlappal jelentkezett a fertőszentmiklósi Szent Miklós-egyházközség. Németh István plébános köszöntőjében kifejezi örömét, hogy „hogy a kommunikáció e csatornáján keresztül is megoszthatjuk keresztény hitünk kincseit minden érdeklődővel. Szeretettel ajánljuk lelki programjainkat, képes beszámolóinkat mindnyájuk figyelmébe. Reméljük, hogy segíteni tudunk mindazoknak, akik törekednek a Krisztus-követő életre. Mai világunkban szeretnénk, ha ez a weboldal csupán egy eszköz volna a találkozáshoz, elősegítené Istennel és embertársainkkal való szeretetteljes találkozást, a személyes kapcsolatot.” Ide kapcsolódó (s részben az új honlapon is megtalálható) hír, hogy nagypénteken városi keresztutat, húsvéthétfőn pedig ünnepi kórus-szentmisét szervez a plébánia hívő közössége, melyre szeretettel várnak mindenkit.

Keresztényüldözés a 21. század elején – Plébániai est Öttevényen

2017. április 10. (hétfő) 11:00

Március 28-án az öttevényi plébániai esték sorozatának újabb alkalmára gyűltünk össze: dr. Győrfi Károly, az óbudai evangélikus egyházközség felügyelőjének „Keresztényüldözés a 21. század elején” című előadására.

Hitvallás-exkluzív: Kegyelmi erőtérben szolgálni

2017. április 10. (hétfő) 10:00

Honlapunk új szolgáltatásaként egyházmegyei lapunk, a Hitvallás frissen megjelent számából közlünk egy-egy nagyobb terjedelmű írást. Áprilisi számunkban Bognár István püspöki irodaigazgatóval, a győri székesegyház plébánosával beszélgettünk.

A barkaágak jelzik, hogy Krisztushoz tartozunk – Veres András virágvasárnapi szentmiséje Győrben

2017. április 10. (hétfő) 9:00

Április 9-én, virágvasárnap Veres András megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szertartás a székesegyház mellett található Apor Vilmos püspök terén, az Árpád-kori templom romjai előtt kezdődött. A főpásztor ezen a helyen szentelte meg a barkákat, majd elmondta homíliáját. A szentbeszédet követően a liturgia a székesegyházban folytatódott.

Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban

2017. április 9. (vasárnap) 20:00

Veres András győri megyéspüspök vezette a nagyböjti zarándoklatok hatodik alkalmát a győr-nádorvárosi Szent Kamillus-templomban április 7-én. A püspöki szentmisén koncelebrált Berkes Gyula, a Szent Kamillus-templom plébánosa, Bognár István, a Nagyboldogasszony-székesegyház plébánosa, valamint Németh László általános püspöki helynök és Mogyorósi Márk püspöki titkár. A szentmisét templomi keresztút követte.