Városi keresztút Mosonmagyaróváron

2017. április 15. (szombat) 12:00

Április 7-én, pénteken 16 órakor a magyaróvári Szent Gotthárd-templomból indult a mosonmagyaróvári hívek közös városi keresztútja. A mosoni Nepomuki Szent János-templomig a városon keresztül bejárt szabadtéri keresztutat Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök vezette. A város lelkipásztorainak és híveinek részvételével lezajlott keresztút szentmisével fejeződött be a mosoni Nepomuki Szent János-templomban.

Nagyszombat és húsvéti vigília

2017. április 15. (szombat) 11:00

Nagyszombaton az Egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik a szentsír előtt időzve. Az esti vigília-szertartással veszi kezdetét a Katolikus Egyház legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus Krisztus feltámadt a halálból és mindenkit meghív az örök életre.

Katolikus csendesnap Sopronban

2017. április 15. (szombat) 10:00

„Aki nem hoz döntést, hatalmas döntést hoz” mottóval április 6-án tartották meg a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum katolikus csendesnapját. Megközelítőleg 450 katolikus diák vett részt a Szent György plébánián és az iskolában rendezett programon. Az idei évben 300 diákunk számára az Inigo jezsuita ifjúságpasztorációs és hivatásgondozó csoportot kértük fel a csendesnap levezetésére, és javaslatuk alapján a döntés lett a fő témánk.

A Szent László-napok rendezvénysorozat támogatói

2017. április 14. (péntek) 20:00

Hálásan köszönjük, hogy támogatásukkal hozzájárultak a Győri Egyházmegye által szervezett, 2017. június 25. és 27. napja között megrendezett Szent László-napok programsorozat sikeréhez. 

Veres András ünnepi szentmisét mutatott be az utolsó vacsora emlékére

2017. április 14. (péntek) 18:00

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ünnepi szentmisét mutatott be az utolsó vacsora emlékére április 13-án, nagycsütörtökön a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. 

A hit nem magánügy – Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

2017. április 14. (péntek) 17:00

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke április 13-án, nagycsütörtökön olajszentelési szentmisét mutatott be az egyházmegye papságával a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban.

Zenés passiójáték Győrzámolyon

2017. április 14. (péntek) 12:00

Sillye Jenő „Értem is meghalt” című oratóriumának felhasználásával zenés passiójáték hangzott el a Mosolyország Színkör és barátainak előadásában április 9-én, virágvasárnap 15 órai kezdettel a győrzámolyi Szent László-templom kertjében. Az alábbiakban az egyik előadó tudósítása olvasható az eseményről.

Hildegard-óvodások győri zarándoklata

2017. április 14. (péntek) 11:00

A mosonmagyaróvári Hildegard Óvoda iskolába készülő nagycsoportosaival március végén zarándoklatra indultunk Győrbe. Fő úti célunk a győri székesegyház és kincseinek megtekintése volt. Már a vonattal való utazás is nagy izgalmat váltott ki a gyerekekből, emellett tanulhatták a tömegközlekedési eszközökön való utazás és viselkedés szabályait.

Virágvasárnap Bajon

2017. április 14. (péntek) 10:00

A virágvasárnapi szentmisével kezdődik meg a nagyhét, mely során Jézus szenvedésein és kereszthalálán keresztül jutunk el a feltámadás ünnepéig. Egyházunkban virágvasárnap egyben ifjúsági világnap is, melynek rendszeres megtartását Szent II. János Pál pápa vezette be 1985-ben. Ez a nap azóta az új nemzedék ünnepévé is vált, ezért a baji Assisi Szent Ferenc-plébánia ifjai is nagy várakozással készültek e szép ünnepre.

Utat váltságunkra nyit – Nagypénteki keresztút Győr belvárosában

2017. április 14. (péntek) 9:00

Április 14-én, nagypénteken Jézus Krisztus kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezve Veres András megyéspüspök Utat váltságunkra nyit mottóval keresztutat vezet Győr belvárosában. A keresztút a Nagyboldogasszony-székesegyházban 20 órakor kezdődik, majd a Frigyláda-szobor előtt, a Dunakapu téren és a Stelczer Lajos utcán át a Széchenyi téren folytatódik. A résztvevők a Kazinczy utcán és Bécsi kapu téren keresztül térnek vissza a Nagyboldogasszony-székesegyházba. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Magyaróvári hívek keresztútja

2017. április 13. (csütörtök) 12:00

Március 11-én, szombaton délután a mosonmagyaróvári Szent Gotthárd-plébánia hívei szabadtéri keresztútjáráson vettek részt. Az alábbiakban az egyik résztvevő, Suri Alajosné rövid összefoglalóját közöljük az eseményről.

Virágvasárnapi szentmise Kapuváron

2017. április 13. (csütörtök) 11:00

A kapuvári Szent Anna-plébániatemplomban április 9-én, virágvasárnap a 9 órai szentmisén emlékeztünk meg Jézus jeruzsálemi bevonulásáról. A szentmise elején Radó Tamás plébános atya a ministránsokkal és a plébániai tanácsadó testület tagjaival a templomkertbe vonult, ahol megszentelte, majd kiosztotta a szabadtéri oltáron elhelyezett barkaágakat. Az Úr bevonulásáról szóló evangélium után a miséző atya „Kövessük a Jézust ünneplő jeruzsálemi nép példáját és induljunk békességgel, Krisztus nevében!” felszólítással indította a körmenetet a templomba. A Páli Szent Vince katolikus iskola harmadik osztályosai pálmaágakat és színes ruhákat terítettek a templom kövezetére, melyen a szentmisét bemutató plébánosunk áthaladt. A körmenet ünnepi csúcspontja a kereszt imádása volt. A templom szkólája a hívekkel közös énekléssel fejezték ki kereszthódolatukat. A liturgia Jézus szenvedéstörténetével, a passióénekléssel folytatódott, melyet a kapuvári Haydn kórus előadásában hallhattunk.

Virágvasárnap ünnepe a soproni Szent Margit-templomban

2017. április 13. (csütörtök) 10:00

A soproni Árpádházi Szent Margit-plébániatemplomban április 9-én, virágvasárnap 11 órakor Marics István teológiai tanár, plébános mutatott be ünnepi szentmisét, amely a templom előtti téren kezdődött barka-megáldással és körmenettel. Az ünnepi körmenet alatt plébániánk ministránsai barkaágakat és ruhát terítettek a bevonuló pap elé, ezzel szimbolizálva a jeruzsálemiek Jézust fogadó gesztusát. Az ünnepi szentmisében templomunk Julianeum-énekkara énekelte a passiót Szent Máté evangéliuma szerint, valamint több – az alkalomra írt – motettát szólaltatott meg. A kórust vezényelte Sárdi Barbara, orgonán közreműködött Rázó Emőke. Az ünnepi plébániai szentmisénken részt vettek a győri Széchenyi István Egyetem hallgatói közül heten, akik a győri Szent László Katolikus Szakkollégiumban egyházjog kurzusának hallgatói. A virágvasárnapi ünnepi szentmisével plébániánk hívei megkezdték a nagyhét liturgiáját, amely Urunk, Jézus Krisztus szenvedését, halálát és dicsőséges feltámadását ünnepli.

Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalálának napja

2017. április 13. (csütörtök) 9:00

Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb napja: Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Ezen a napon nincs szentmise. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök Főpap mutatta be véres áldozatát a kereszt oltárán. Az egyház nagypénteken szigorú böjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 év közötti hívek háromszor étkezhetnek, és egyszer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket Jézus iránt. A nap folyamán a templomokban elhangzik a lamentáció (Jeremiás siralmai) és általában délután három órakor keresztút-járást is tartanak.

Veres András győri megyéspüspök hajléktalan emberekkel ebédelt nagyszerdán

2017. április 12. (szerda) 15:00

Veres András győri megyéspüspök április 12-én, nagyszerdán a győri Hajléktalanokat Segítő Szolgálat likócsi egységébe látogatott, ahol a húsvét lényegéről beszélt az intézmény által ellátott, nehéz sorsú embereknek. A főpásztor kiemelte, hogy Jézus Krisztus szenvedése előtt apostolaival együtt fogyasztotta el a pászkavacsorát, majd a jelenlévőket a húsvétot bevezető ebédre hívta, amelyet helyben szolgáltak fel. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke arra bátorította vendégeit, hogy vegyenek részt a templomi szertartásokon. A találkozó és a vendéglátás a Győri Egyházmegye megbízásából az Egyházmegyei Karitász szervezésében valósult meg.

„Szava után büszkén járunk...” – Szanyi iskolások Szent László-évi túrája

2017. április 12. (szerda) 12:00

Szinte nyárias meleg köszöntött minket április 2-án, vasárnap a Bakonyban. Az ünnepi emlékévben Szent László király megünneplésének szokatlan, ám túraklubunkhoz illő módját választottuk: Bakonyszentlászlóra látogattunk. A falut és vele a plébániát a hagyomány szerint Szent László király alapította. Jelenlegi kerek templomát az Eszterházy család építtette Fellner Jakab tervei alapján.

Keresztút gyermekeknek Osliban

2017. április 12. (szerda) 11:00

Húsvét előtt, március utolsó hetében nagy öröm volt látni és hallani az osli Nagyboldogasszony-templomban a helyi alsósokat és óvodásokat a számukra tartott keresztútjárásokon. Mindkét alkalommal a gyerekekkel közösen jártuk végig a keresztút állomásait, ahol a stációk előtt néhány gondolat az ő nyelvükön fogalmazódott meg. Az iskolás gyermekek saját maguk, míg az óvodásoknál egy segítő olvasta fel az elmélkedéseket. Köszönettel tartozunk a szép kezdeményezésért a tanároknak, a hitoktatónak, az óvónőknek és Szaradits József plébános atyának.

Tavaszváró kirándulás Vértestolnán

2017. április 12. (szerda) 10:00

Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén Kovács Csaba Albert plébános és Váradi Kristóf káplán atya részvételével tavaszváró közös kirándulást tartott a vértestolnai Német Nemzetiségi Önkormányzat és a vértestolnai Páduai Szent Antal-egyházközség. A hosszú tél után már mindenki nagyon várta az első tavaszi napokat, szerencsére az időjárás kegyeibe fogadta csapatunkat, és csodálatos tavaszi időben vágtunk neki az útnak. Vezetőnk Schneider Ferenc volt, aki gyakorta járja az erdőt, jól ismeri a környéket és a kirándulóhelyeket.

Húsvéti játszóház a kapuvári plébánián

2017. április 12. (szerda) 9:00

A Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda április 8-án, szombaton 10 órától húsvéti ajándékok készítésére játszóházat szervezett az óvodáskorú és az alsó tagozatos iskolások számára. A játszóháznak otthont adó Szent Anna-plébánia nagyterme ezen a délelőttön „hobby-műhelyként” működött. A tanító nénik kifogyhatatlan, gazdag ötlettára minden évben újabb és újabb meglepetéseket tartogat az érdeklődők számára. A gyerekek buzgó lelkesedéssel követték a kapott útmutatásokat lépésről-lépésre, majd ügyeskedésük által „megformálódtak” a húsvéti figurák. A gyerekek örömtől sugárzó arca, csillogó tekintete igazolta, hogy sok-sok ajándék készült a családtagok részére. Boldogan rakosgatták táskájukba és vitték haza otthonukba.

Nagycsütörtök az Eucharisztia és a papság alapításának ünnepe

2017. április 12. (szerda) 9:00

Délelőtt olajszentelési misét tartanak a püspöki székesegyházakban. A püspök együtt misézik az egyházmegye papjaival, megszenteli a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a krizmát. A papság ilyenkor megújítja szenteléskor tett ígéreteit. Este minden templomban szentmisével emlékeznek az utolsó vacsorára, az Oltáriszentség alapítására.