Könyvtármegáldás Agyagosszergényben

2017. április 18. (kedd) 10:00

Február 28-án adták át Agyagosszergény lakosságának új könyvtárukat, mely a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg. Gyopáros Alpár országgyűlési képviselőnk köszöntötte a megjelent szép számú érdeklődőt, majd dr. Horváth József, a megyei könyvtár igazgató-helyettese adta át hivatalosan is az új közösségi terünket, melyet Szarka Gábor plébános atya áldott meg. Ovisaink szép kis versei, Szalay Rozi kisdiák meséje, valamint a Hámor Józsefné által elmondott vers színesítette az ünnepséget. Könyvtárunk állományát plébános atya, a Fidesz helyi csoportjának, illetve a Közi Horváth József Népfőiskola könyvfelajánlásai is gazdagítják. Könyvtárosunk Szalai Cserne lett, akinek személye biztosíték arra, hogy egy újabb kis közösség alakulhat ki Agyagosszergényben, amely újabb embereket tud megcélozni, hogy együtt legyenek, közösséget alkossanak. A könyvtár átadás után, négy egykori iskolai tanterem felújításával kialakulhat egy a falu centrumában olyan oktatási, művelődési központ, melyre méltán lehetünk büszkék.

Húsvét mindannyiunk számára legyen az öröm és az újrakezdés ünnepe! – Veres András ünnepi szentmisét mutatott be húsvét vasárnapján

2017. április 17. (hétfő) 10:30

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ünnepi szentmisét mutatott be április 16-án, húsvét vasárnapján. Ma örvendező arccal köszöntjük egymást: „Föltámadt Krisztus! Valóban föltámadt!” – kezdte szentbeszédét a főpásztor. Mit is jelent, mit hozott számunkra Krisztus feltámadása? Az apostolok, akik Jézus földi életében nem egyszer ingadoztak, hitetlenkedtek, majd Jézus letartóztatásakor elszéledtek, húsvét hajnalán nem várt bátorságról tesznek tanúságot. Vajon mi okozta életükben ezt a hatalmas fordulatot? – tette fel a kérdést Veres András. Nem kétséges annak bizonyossága, hogy Jézus valóban feltámadt, mert mindnyájan találkoztak vele feltámadása után. Azonban már Jézus földi életében számos esemény történt, amely meghozhatta volna az apostolok életében ezt a fordulatot: hiszen Jézus tanításának újszerűsége még azokat is meglepte, akik az elfogatását kívánták. Jézus tanítása egyszerre isteni és emberi: már ez bizonyságot adhatott volna a tanítványoknak. Legalább azok a csodák megerősíthették volna a hitüket, amelyeket előttük vitt végbe, vagy látva az emberek sokaságát, akik Jézus köré gyűltek, és készek lettek volna követni őt a pusztába is. A feltámadt Krisztussal való találkozás jelentette az apostolok életében a döntő pillanatot. Mi is vágyakozunk erre a nagyszerű fordulatra, mai ünnepünkön ennek a vágyakozásnak adunk hangot. 

Győri kispapok zarándoklata Máriavölgybe és Pozsonyba

2017. április 17. (hétfő) 10:00

Az aranymisés, győri prépost-kanonok, nyugalmazott teológiai tanár, dr. Schmatovich János meghívására és szervezésében a Győri Hittudományi Főiskola tanári kara és papnövendékei ez év március 15-én Máriavölgyben, Pozsonyban és Horvátjárfaluban jártak zarándoklat keretében, majd meglátogatták a jubiláns atya szülőföldjét, Bezenye környékét.

Valami új kezdődik ezen az éjszakán – Veres András megyéspüspök ünnepi szentmisét celebrált húsvét vigíliáján

2017. április 16. (vasárnap) 17:00

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ünnepi szentmisét mutatott be április 15-én, húsvét vigíliáján. 

„Utat váltságunkra nyit”– Keresztutat jártak nagypénteken Győr belvárosában

2017. április 15. (szombat) 15:00

Április 14-én, nagypéntek estéjén izgalommal és lelkesedéssel vegyes készülődés a győri Nagyboldogasszony-székesegyház sekrestyéjében. A győri szeminaristák, a helyi plébániák fiataljai és a cserkészek Mogyorósi Márk püspöki titkár útmutatásai szerint készülnek fel az első belvárosi keresztútra. Ki a jókora fakereszt, ki a fáklya, ki a tizennégy stációból álló keresztút egy-egy képének hordozását kapja feladatul. Minden és mindenki a helyére kerül: a keresztet hordozók a Székesegyház bejáratában gyülekeznek, a stációkat tartók előresietnek, hogy jelezzék az útvonalat.

A mi főpapunk ruháitól megfosztva mutatja be áldozatát – Veres András nagypénteki szertartást vezetett Győrben

2017. április 15. (szombat) 14:00

Veres András megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke április 14-én nagypénteki szertartást vezetett a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban Jézus Krisztus kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezve. 

Városi keresztút Mosonmagyaróváron

2017. április 15. (szombat) 12:00

Április 7-én, pénteken 16 órakor a magyaróvári Szent Gotthárd-templomból indult a mosonmagyaróvári hívek közös városi keresztútja. A mosoni Nepomuki Szent János-templomig a városon keresztül bejárt szabadtéri keresztutat Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök vezette. A város lelkipásztorainak és híveinek részvételével lezajlott keresztút szentmisével fejeződött be a mosoni Nepomuki Szent János-templomban.

Nagyszombat és húsvéti vigília

2017. április 15. (szombat) 11:00

Nagyszombaton az Egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik a szentsír előtt időzve. Az esti vigília-szertartással veszi kezdetét a Katolikus Egyház legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus Krisztus feltámadt a halálból és mindenkit meghív az örök életre.

Katolikus csendesnap Sopronban

2017. április 15. (szombat) 10:00

„Aki nem hoz döntést, hatalmas döntést hoz” mottóval április 6-án tartották meg a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum katolikus csendesnapját. Megközelítőleg 450 katolikus diák vett részt a Szent György plébánián és az iskolában rendezett programon. Az idei évben 300 diákunk számára az Inigo jezsuita ifjúságpasztorációs és hivatásgondozó csoportot kértük fel a csendesnap levezetésére, és javaslatuk alapján a döntés lett a fő témánk.

Veres András ünnepi szentmisét mutatott be az utolsó vacsora emlékére

2017. április 14. (péntek) 18:00

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ünnepi szentmisét mutatott be az utolsó vacsora emlékére április 13-án, nagycsütörtökön a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. 

A hit nem magánügy – Veres András olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön

2017. április 14. (péntek) 17:00

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke április 13-án, nagycsütörtökön olajszentelési szentmisét mutatott be az egyházmegye papságával a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban.

Zenés passiójáték Győrzámolyon

2017. április 14. (péntek) 12:00

Sillye Jenő „Értem is meghalt” című oratóriumának felhasználásával zenés passiójáték hangzott el a Mosolyország Színkör és barátainak előadásában április 9-én, virágvasárnap 15 órai kezdettel a győrzámolyi Szent László-templom kertjében. Az alábbiakban az egyik előadó tudósítása olvasható az eseményről.

Hildegard-óvodások győri zarándoklata

2017. április 14. (péntek) 11:00

A mosonmagyaróvári Hildegard Óvoda iskolába készülő nagycsoportosaival március végén zarándoklatra indultunk Győrbe. Fő úti célunk a győri székesegyház és kincseinek megtekintése volt. Már a vonattal való utazás is nagy izgalmat váltott ki a gyerekekből, emellett tanulhatták a tömegközlekedési eszközökön való utazás és viselkedés szabályait.

Virágvasárnap Bajon

2017. április 14. (péntek) 10:00

A virágvasárnapi szentmisével kezdődik meg a nagyhét, mely során Jézus szenvedésein és kereszthalálán keresztül jutunk el a feltámadás ünnepéig. Egyházunkban virágvasárnap egyben ifjúsági világnap is, melynek rendszeres megtartását Szent II. János Pál pápa vezette be 1985-ben. Ez a nap azóta az új nemzedék ünnepévé is vált, ezért a baji Assisi Szent Ferenc-plébánia ifjai is nagy várakozással készültek e szép ünnepre.

Utat váltságunkra nyit – Nagypénteki keresztút Győr belvárosában

2017. április 14. (péntek) 9:00

Április 14-én, nagypénteken Jézus Krisztus kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezve Veres András megyéspüspök Utat váltságunkra nyit mottóval keresztutat vezet Győr belvárosában. A keresztút a Nagyboldogasszony-székesegyházban 20 órakor kezdődik, majd a Frigyláda-szobor előtt, a Dunakapu téren és a Stelczer Lajos utcán át a Széchenyi téren folytatódik. A résztvevők a Kazinczy utcán és Bécsi kapu téren keresztül térnek vissza a Nagyboldogasszony-székesegyházba. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Magyaróvári hívek keresztútja

2017. április 13. (csütörtök) 12:00

Március 11-én, szombaton délután a mosonmagyaróvári Szent Gotthárd-plébánia hívei szabadtéri keresztútjáráson vettek részt. Az alábbiakban az egyik résztvevő, Suri Alajosné rövid összefoglalóját közöljük az eseményről.

Virágvasárnapi szentmise Kapuváron

2017. április 13. (csütörtök) 11:00

A kapuvári Szent Anna-plébániatemplomban április 9-én, virágvasárnap a 9 órai szentmisén emlékeztünk meg Jézus jeruzsálemi bevonulásáról. A szentmise elején Radó Tamás plébános atya a ministránsokkal és a plébániai tanácsadó testület tagjaival a templomkertbe vonult, ahol megszentelte, majd kiosztotta a szabadtéri oltáron elhelyezett barkaágakat. Az Úr bevonulásáról szóló evangélium után a miséző atya „Kövessük a Jézust ünneplő jeruzsálemi nép példáját és induljunk békességgel, Krisztus nevében!” felszólítással indította a körmenetet a templomba. A Páli Szent Vince katolikus iskola harmadik osztályosai pálmaágakat és színes ruhákat terítettek a templom kövezetére, melyen a szentmisét bemutató plébánosunk áthaladt. A körmenet ünnepi csúcspontja a kereszt imádása volt. A templom szkólája a hívekkel közös énekléssel fejezték ki kereszthódolatukat. A liturgia Jézus szenvedéstörténetével, a passióénekléssel folytatódott, melyet a kapuvári Haydn kórus előadásában hallhattunk.

Virágvasárnap ünnepe a soproni Szent Margit-templomban

2017. április 13. (csütörtök) 10:00

A soproni Árpádházi Szent Margit-plébániatemplomban április 9-én, virágvasárnap 11 órakor Marics István teológiai tanár, plébános mutatott be ünnepi szentmisét, amely a templom előtti téren kezdődött barka-megáldással és körmenettel. Az ünnepi körmenet alatt plébániánk ministránsai barkaágakat és ruhát terítettek a bevonuló pap elé, ezzel szimbolizálva a jeruzsálemiek Jézust fogadó gesztusát. Az ünnepi szentmisében templomunk Julianeum-énekkara énekelte a passiót Szent Máté evangéliuma szerint, valamint több – az alkalomra írt – motettát szólaltatott meg. A kórust vezényelte Sárdi Barbara, orgonán közreműködött Rázó Emőke. Az ünnepi plébániai szentmisénken részt vettek a győri Széchenyi István Egyetem hallgatói közül heten, akik a győri Szent László Katolikus Szakkollégiumban egyházjog kurzusának hallgatói. A virágvasárnapi ünnepi szentmisével plébániánk hívei megkezdték a nagyhét liturgiáját, amely Urunk, Jézus Krisztus szenvedését, halálát és dicsőséges feltámadását ünnepli.

Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalálának napja

2017. április 13. (csütörtök) 9:00

Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb napja: Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Ezen a napon nincs szentmise. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök Főpap mutatta be véres áldozatát a kereszt oltárán. Az egyház nagypénteken szigorú böjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 év közötti hívek háromszor étkezhetnek, és egyszer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket Jézus iránt. A nap folyamán a templomokban elhangzik a lamentáció (Jeremiás siralmai) és általában délután három órakor keresztút-járást is tartanak.

Veres András győri megyéspüspök hajléktalan emberekkel ebédelt nagyszerdán

2017. április 12. (szerda) 15:00

Veres András győri megyéspüspök április 12-én, nagyszerdán a győri Hajléktalanokat Segítő Szolgálat likócsi egységébe látogatott, ahol a húsvét lényegéről beszélt az intézmény által ellátott, nehéz sorsú embereknek. A főpásztor kiemelte, hogy Jézus Krisztus szenvedése előtt apostolaival együtt fogyasztotta el a pászkavacsorát, majd a jelenlévőket a húsvétot bevezető ebédre hívta, amelyet helyben szolgáltak fel. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke arra bátorította vendégeit, hogy vegyenek részt a templomi szertartásokon. A találkozó és a vendéglátás a Győri Egyházmegye megbízásából az Egyházmegyei Karitász szervezésében valósult meg.