„Szava után büszkén járunk...” – Szanyi iskolások Szent László-évi túrája

2017. április 12. (szerda) 12:00

Szinte nyárias meleg köszöntött minket április 2-án, vasárnap a Bakonyban. Az ünnepi emlékévben Szent László király megünneplésének szokatlan, ám túraklubunkhoz illő módját választottuk: Bakonyszentlászlóra látogattunk. A falut és vele a plébániát a hagyomány szerint Szent László király alapította. Jelenlegi kerek templomát az Eszterházy család építtette Fellner Jakab tervei alapján.

Keresztút gyermekeknek Osliban

2017. április 12. (szerda) 11:00

Húsvét előtt, március utolsó hetében nagy öröm volt látni és hallani az osli Nagyboldogasszony-templomban a helyi alsósokat és óvodásokat a számukra tartott keresztútjárásokon. Mindkét alkalommal a gyerekekkel közösen jártuk végig a keresztút állomásait, ahol a stációk előtt néhány gondolat az ő nyelvükön fogalmazódott meg. Az iskolás gyermekek saját maguk, míg az óvodásoknál egy segítő olvasta fel az elmélkedéseket. Köszönettel tartozunk a szép kezdeményezésért a tanároknak, a hitoktatónak, az óvónőknek és Szaradits József plébános atyának.

Tavaszváró kirándulás Vértestolnán

2017. április 12. (szerda) 10:00

Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén Kovács Csaba Albert plébános és Váradi Kristóf káplán atya részvételével tavaszváró közös kirándulást tartott a vértestolnai Német Nemzetiségi Önkormányzat és a vértestolnai Páduai Szent Antal-egyházközség. A hosszú tél után már mindenki nagyon várta az első tavaszi napokat, szerencsére az időjárás kegyeibe fogadta csapatunkat, és csodálatos tavaszi időben vágtunk neki az útnak. Vezetőnk Schneider Ferenc volt, aki gyakorta járja az erdőt, jól ismeri a környéket és a kirándulóhelyeket.

Húsvéti játszóház a kapuvári plébánián

2017. április 12. (szerda) 9:00

A Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda április 8-án, szombaton 10 órától húsvéti ajándékok készítésére játszóházat szervezett az óvodáskorú és az alsó tagozatos iskolások számára. A játszóháznak otthont adó Szent Anna-plébánia nagyterme ezen a délelőttön „hobby-műhelyként” működött. A tanító nénik kifogyhatatlan, gazdag ötlettára minden évben újabb és újabb meglepetéseket tartogat az érdeklődők számára. A gyerekek buzgó lelkesedéssel követték a kapott útmutatásokat lépésről-lépésre, majd ügyeskedésük által „megformálódtak” a húsvéti figurák. A gyerekek örömtől sugárzó arca, csillogó tekintete igazolta, hogy sok-sok ajándék készült a családtagok részére. Boldogan rakosgatták táskájukba és vitték haza otthonukba.

Nagycsütörtök az Eucharisztia és a papság alapításának ünnepe

2017. április 12. (szerda) 9:00

Délelőtt olajszentelési misét tartanak a püspöki székesegyházakban. A püspök együtt misézik az egyházmegye papjaival, megszenteli a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a krizmát. A papság ilyenkor megújítja szenteléskor tett ígéreteit. Este minden templomban szentmisével emlékeznek az utolsó vacsorára, az Oltáriszentség alapítására.

Nagyböjti lelkigyakorlat Mosonszentmiklóson

2017. április 11. (kedd) 12:00

Március 16. és 18. között tartották a mosonszentmiklósi egyházközség nagyböjti lelkigyakorlatát Benkó Attila magyaróvári segédlelkész vezetésével, aki szentbeszédeivel segítette a mosonszentmiklósi plébánia híveit a húsvéti felkészülésben. „Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban!” – kezdte szentbeszédét csütörtökön Attila atya, majd felhívta figyelmünket a bűnbánat fontosságára. Kiemelte, Isten velünk van, magához ölel bennünket, és mindig megbocsájtja bűneinket. A pénteki szentmise előtt Attila atya vezetésével keresztutat imádkoztunk, melyen a hittanos gyerekek is részt vettek. A lelkigyakorlatos atya szombaton tett megrendítő tanúságtétele adjon mindnyájunknak bátorságot a szívből jövő bűnbánathoz, és erős hitet, mert Isten megbocsátó szeretetében mindig részesülünk. Csöndesedjünk el a nagyböjti időben, fedezzük fel magunkban Istent, így készüljünk Jézus feltámadásának ünnepére.

Keresztútjárás Csepregen

2017. április 11. (kedd) 11:00

Április 2-án vasárnap szép, napsütéses délutánon Finta József plébános vezetésével keresztutat jártak a csepregi hívek a Boldogasszony-kápolnához vezető stációk mentén. Imáinkat felajánlottuk a családokért, a betegekért, egyházközségünk valamennyi tagjáért és magyar hazánkért. A kápolnában énekeink Máriát dicsérték. A hitéleti részt beszélgetés és a gyerekek vidám játéka követte. Hazaindulás előtt bekapcsolódtunk a házastársak imájába. Köszönjük a jó Istennek és egymásnak a szép vasárnapi együttlét minden kegyelmét és örömét.

A szanyi katolikus iskola Ki mit tud?-vetélkedője

2017. április 11. (kedd) 10:00

Március utolsó napján izgatott kis- és nagy diákok lepték el a szanyi Művelődési Házat: a Szent Anna-iskola által meghirdetett Ki mit tud?-ra gyülekeztek. Az előadások reggel nyolctól délig szinte megállás nélkül zajlottak. Vers és ének, jelenet és próza, néptánc és modern tánc váltogatták egymást. Felsorolni is nehéz a sokféle produkciót, hisz összesen mintegy 70 műsorszámot adtak elő lelkes tanítványaink.

Baji ministránsok tavaszköszöntő kirándulása

2017. április 11. (kedd) 9:00

A baji Assisi Szent Ferenc-templomban szolgálatot végző ministránsok a tardosi Malom-völgyben köszöntötték a tavasz megérkezését április elsején. Az időjárás a dátumhoz híven kicsit „bolondosra” sikerült: a gyönyörű napsütést időnként az erős szél váltotta, ám ez sem tudta megakadályozni a gyermekek, és kísérőik jókedvét.

Új honlapot indított a fertőszentmiklósi egyházközség

2017. április 10. (hétfő) 12:00

A nagyböjti időszakban új honlappal jelentkezett a fertőszentmiklósi Szent Miklós-egyházközség. Németh István plébános köszöntőjében kifejezi örömét, hogy „hogy a kommunikáció e csatornáján keresztül is megoszthatjuk keresztény hitünk kincseit minden érdeklődővel. Szeretettel ajánljuk lelki programjainkat, képes beszámolóinkat mindnyájuk figyelmébe. Reméljük, hogy segíteni tudunk mindazoknak, akik törekednek a Krisztus-követő életre. Mai világunkban szeretnénk, ha ez a weboldal csupán egy eszköz volna a találkozáshoz, elősegítené Istennel és embertársainkkal való szeretetteljes találkozást, a személyes kapcsolatot.” Ide kapcsolódó (s részben az új honlapon is megtalálható) hír, hogy nagypénteken városi keresztutat, húsvéthétfőn pedig ünnepi kórus-szentmisét szervez a plébánia hívő közössége, melyre szeretettel várnak mindenkit.

Keresztényüldözés a 21. század elején – Plébániai est Öttevényen

2017. április 10. (hétfő) 11:00

Március 28-án az öttevényi plébániai esték sorozatának újabb alkalmára gyűltünk össze: dr. Győrfi Károly, az óbudai evangélikus egyházközség felügyelőjének „Keresztényüldözés a 21. század elején” című előadására.

Hitvallás-exkluzív: Kegyelmi erőtérben szolgálni

2017. április 10. (hétfő) 10:00

Honlapunk új szolgáltatásaként egyházmegyei lapunk, a Hitvallás frissen megjelent számából közlünk egy-egy nagyobb terjedelmű írást. Áprilisi számunkban Bognár István püspöki irodaigazgatóval, a győri székesegyház plébánosával beszélgettünk.

A barkaágak jelzik, hogy Krisztushoz tartozunk – Veres András virágvasárnapi szentmiséje Győrben

2017. április 10. (hétfő) 9:00

Április 9-én, virágvasárnap Veres András megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szertartás a székesegyház mellett található Apor Vilmos püspök terén, az Árpád-kori templom romjai előtt kezdődött. A főpásztor ezen a helyen szentelte meg a barkákat, majd elmondta homíliáját. A szentbeszédet követően a liturgia a székesegyházban folytatódott.

Veres András megyéspüspök nagyböjti zarándoklatot vezetett a győri Szent Kamillus-templomban

2017. április 9. (vasárnap) 20:00

Veres András győri megyéspüspök vezette a nagyböjti zarándoklatok hatodik alkalmát a győr-nádorvárosi Szent Kamillus-templomban április 7-én. A püspöki szentmisén koncelebrált Berkes Gyula, a Szent Kamillus-templom plébánosa, Bognár István, a Nagyboldogasszony-székesegyház plébánosa, valamint Németh László általános püspöki helynök és Mogyorósi Márk püspöki titkár. A szentmisét templomi keresztút követte. 

Ferenc pápa üzenete a XXXII. ifjúsági világnapra

2017. április 7. (péntek) 10:00

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük Szentatyánk, Ferenc pápa üzenetét, melyet 2017. április 9-re, a XXXII. ifjúsági világnapjának alkalmából írt.

„Nagy dolgokat tett velem a Mindenható” (Lk 1,49)

Virágvasárnap a Nagyhét ünnepélyes megnyitása

2017. április 7. (péntek) 10:00

Virágvasárnappal megkezdődik a Nagyhét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül a feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet el minket. Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egyház.

A virágvasárnapi szentmise a bevonulásra emlékező körmenettel kezdődik, melynek során a hívek pálmaágakkal és barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét, ahogy egykor a jeruzsálemiek is hódoltak Krisztus előtt. Sokan a nép közül ruhájukat terítették az útra, mások ágakat törtek a fákról, s eléje szórták: „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, ki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!” (Mt 21,8) A virágvasárnapi liturgia része az a körmenethez szorosan kapcsolódó szertartás, amelynek során a hívek által hozott barkákat a pap megáldja: „Mindenható, örök Isten, szenteld meg áldásoddal ezeket az ágakat, hogy mi, akik most örvendezve lépünk Krisztus Király nyomába, őáltala egykor az örök Jeruzsálembe is eljussunk.”

Párhuzamos forradalmak – Ír-magyar kiállítás nyílt Győrben

2017. április 7. (péntek) 9:00

Párhuzamos forradalmak címmel nyílt kiállítás a győri Prohászka-iskolában április 5-én, melynek megnyitó ünnepségén többek között Pat Kelly magyarországi ír nagykövet, Veres András győri megyéspüspök, valamint Németh József iskolaigazgató vett részt az iskola tanárainak és diákjainak társaságában. A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott emlékbizottság támogatta. A továbbiakban Boros Klaudia érettségiző diák tudósítását tesszük közzé.

Húsvéti élelmiszeradományt kaptak a rászorulók

2017. április 6. (csütörtök) 13:00

Családonként 8-10 kg tartósélelmiszer-adományt kaptak a rászorulók, nagycsaládosok Győrben húsvét előtt: a Katolikus Karitásznál április 3-án, hétfő délelőtt vehették át az érintettek az adományokat. A csomagokban olajat, lisztet, cukrot, konzerveket, kekszet, száraztésztát, rizst találhattak a rászorulók, a nagycsaládosoknak pedig még némi aprósággal, csokival, teával is kedveskedtek húsvét alkalmából az adományozók.

Szirénamegáldás Petőházán

2017. április 6. (csütörtök) 12:00

Április 1-jén 17 órakor szerény ünnepség keretében Dömötör László plébános megáldotta Petőháza nemrég felszerelt katasztrófavédelmi szirénáját. Az ünnepségen beszédet mondott Piskolti Béla polgármester, Galumba Lajos alezredes, tűzoltósági felügyelő, valamint Barcza Attila, Sopron város tanácsnoka.

Nagyböjti lelkigyakorlat Kapuváron

2017. április 6. (csütörtök) 11:00

A kapuvári Szent Anna-plébániatemplomban április 1-jén és 2-án, az esti szentmiséken tartott nagyböjti lelkigyakorlat lehetőséget adott az egyházközség híveinek a lelki elmélyülésre. A szentbeszédeket Mészáros Miklós peresznyei plébános atya tartotta. A hívek gyóntatását mindkét alkalommal a szentmisék előtt egy órával kezdték az atyák, sokan éltek a lehetőséggel. Miklós atya Radó Tamás plébános atyához intézett köszönettel vezette be gondolatait, utalva arra, hogy a nagyböjti idő ötödik vasárnapjának előesti szentmiséjén és vasárnap este is a kapuvári hívek szolgálatára lehet.