Húsvéti élelmiszeradományt kaptak a rászorulók

2017. április 6. (csütörtök) 13:00

Családonként 8-10 kg tartósélelmiszer-adományt kaptak a rászorulók, nagycsaládosok Győrben húsvét előtt: a Katolikus Karitásznál április 3-án, hétfő délelőtt vehették át az érintettek az adományokat. A csomagokban olajat, lisztet, cukrot, konzerveket, kekszet, száraztésztát, rizst találhattak a rászorulók, a nagycsaládosoknak pedig még némi aprósággal, csokival, teával is kedveskedtek húsvét alkalmából az adományozók.

Szirénamegáldás Petőházán

2017. április 6. (csütörtök) 12:00

Április 1-jén 17 órakor szerény ünnepség keretében Dömötör László plébános megáldotta Petőháza nemrég felszerelt katasztrófavédelmi szirénáját. Az ünnepségen beszédet mondott Piskolti Béla polgármester, Galumba Lajos alezredes, tűzoltósági felügyelő, valamint Barcza Attila, Sopron város tanácsnoka.

Nagyböjti lelkigyakorlat Kapuváron

2017. április 6. (csütörtök) 11:00

A kapuvári Szent Anna-plébániatemplomban április 1-jén és 2-án, az esti szentmiséken tartott nagyböjti lelkigyakorlat lehetőséget adott az egyházközség híveinek a lelki elmélyülésre. A szentbeszédeket Mészáros Miklós peresznyei plébános atya tartotta. A hívek gyóntatását mindkét alkalommal a szentmisék előtt egy órával kezdték az atyák, sokan éltek a lehetőséggel. Miklós atya Radó Tamás plébános atyához intézett köszönettel vezette be gondolatait, utalva arra, hogy a nagyböjti idő ötödik vasárnapjának előesti szentmiséjén és vasárnap este is a kapuvári hívek szolgálatára lehet.

Nagyböjti ifjúsági lelkigyakorlatot tartottak Győrújbaráton

2017. április 6. (csütörtök) 10:00

Március 31. és április 2. között a Győri Egyházmegye háromnapos, bentlakásos lelkigyakorlatot szervezett az egyházmegye fiataljai számára a győrújbaráti Apor Vilmos lelkigyakorlatos Házban. A lelkigyakorlatot Sárai-Szabó Kelemen OSB templomigazgató, a győri Szent Mór Bencés Perjelség elöljárója vezette „Emberségünk – kereszténységünk” témában.

A Credo áprilisi adása

2017. április 6. (csütörtök) 9:00

A 2012 őszén újraindult Credo című keresztény TV-magazin GyőrPlusz TV-n sugárzott, 2017. áprilisi adása elérhető honlapunkon, a Videók menüpontban, valamint alább.

Házi hangverseny és intézménybemutató a Győri Hittudományi Főiskolán

2017. április 5. (szerda) 13:00

A Győr-Moson-Sopron megyében működő közoktatási és művészetoktatási intézmények igazgatói, oktatási vezetői és osztályfőnökei számára tartott intézménybemutató előadásra került sor március 29-én a Győri Hittudományi Főiskola dísztermében. Lukácsi Zoltán rektor köszöntötte a meghívottakat, majd röviden ismertette a főiskola és a papnevelő intézet történetét, elhelyezve a győri felsőoktatás korábbi és jelenlegi szerkezetében, majd Maróti Gábor, az Egyházzenei Tanszék vezetője és hallgatói előadásában egy házi hangverseny következett.

Nagyböjti zarándoklat a győri Szentlélek-templomban

2017. április 5. (szerda) 12:00

A győri Szent Kamillus- és Szentlélek-egyházközség március 31-én, pénteken közös nagyböjti Könnyező Szűzanya-zarándoklaton vett részt a Szentlélek-templomban.

Rákóczis diákok keresztútja

2017. április 5. (szerda) 11:00

Március 24-én, pénteken a csornai II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola diákjai közös keresztútjáráson vettek részt a csornai Jézus Szíve-templomban. A nagyböjt az elcsendesedés, a lemondások, a bűnbánat ideje. Ilyenkor az ember saját bensőjét szemlélve átélheti esendőségét, és az oly gyakran elviselhetetlennek tűnő terhek, amelyeket az élet ró ránk, szinte eltörpülnek Jézus szenvedései mellett. A keresztút stációin elmélkedve végigkísérjük az értünk szenvedő Krisztust. Tanulhatunk tőle türelmet, alázatot, emberszeretetet, megbocsátást és hitben való megerősödést. Jézus élete példájával és szenvedésével is megmutatta nekünk, hogyan tudjuk őt követni. Ezt tették iskolánk nyolcadik évfolyamos tanulói is, Varga Balázs plébános atya vezetésével. Végigjárták Jézus keresztútját, és a stációknál megállva rövid elmélkedéssel idézték fel a szenvedés pillanatait. Iskolánk többi, felső tagozatos tanulója pedig tanáraik kíséretében imádkozhatott, és mondhatta együtt: „Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.”

Veres András KALOT-előadása Kapuváron

2017. április 5. (szerda) 10:00

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke tartott előadást április 2-án Kapuváron, az Assisi Szent Ferenc-templomban a Gartai Népfőiskola hagyományos, évente megszervezett „Hangverseny a KALOT szellemében” elnevezésű rendezvényén. A főpásztor Kereszténynek lenni egy átalakuló világban című előadásában a kihívásokról beszélt, melyekkel szembe kell néznie korunk keresztény emberének; és arra keresett válaszokat, hogy mi a feladatunk keresztényként a világban.

Felújítják Sopron legrégebbi plébániatemplomát

2017. április 5. (szerda) 9:00

Százötven év után újra jelentős átalakítás előtt áll Magyarország második legrégebbi gótikus temploma, a soproni Szent Mihály-plébániatemplom. A felújítás várhatóan több mint kétmilliárd forintba fog kerülni – tájékoztatta Horváth Imre kanonok, városplébános az MTI-t. A 15. században felszentelt templom mai formáját a 19. században nyerte el, a berendezése neogótikus, idősebb Stornó Ferenc tervei alapján készült. Ezt az állapotot állítják helyre a mostani felújításkor, emellett megújul a műemlék épület környezete. Az előkészítésre és a feladatok koordinálására még tavaly konzorciumot hozott létre a tulajdonos Győri Egyházmegye és a Soproni Önkormányzat. A projekt részét képezi a „Modern városok” program keretein belül megvalósuló történelmi belváros felújításának.

Gyermekek keresztútja Agyagosszergényben

2017. április 4. (kedd) 12:00

Az agyagosszergényi Szent László-templomban március 25-én, vasárnap 14 órakor Szarka Gábor plébános vezetésével a hittanos gyerekkel jártuk végig a keresztúti állomásokat. A keresztút  kiinduló gondolata az az tapasztalat volt, hogy az ember sokszor érezheti magát egyedül, megijed, talán fél is. Ilyenkor legszívesebben sírna, és fájdalmát a világba kiabálná. Jézus is elhagyott, magányos volt, amikor utolsó útjára indult. A gyerekek ezúttal vele indultak, végigkísérték az úton, nem hagyták egyedül, segítették vinni súlyos keresztjét. A gyerekek állomásról állomásra belefoglalták elmélkedéseikbe saját feladataikat, mint a szófogadást, segítségnyújtást, az imádság szükségességét, a kötelesség teljesítését, a betegek látogatását és megsegítését. S végül erőt kértek és hálásan mondtak köszönetet az Úr Jézusnak azért a hatalmas és mérhetetlen szeretetért, amellyel szeret minden embert.

Veres András győri szakkollégiumi előadása

2017. április 4. (kedd) 11:00

Veres András megyéspüspök március 21-én előadást tartott a győri Szent László Katolikus Szakkollégiumban „Az Egyház a mai fiatalok életében és Fegyveres konfliktusok a világban, népvándorlás” címmel. A főpásztor előadását a fiatalok szerepével kezdte, miszerint a keresztség szentsége által mindnyájan Isten gyermekei lettünk, és ez nem függ attól, hogy ki milyen életkorban van. János apostol szavai szerint: igaz, hogy már szentek és az Egyház tagjai vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Az Egyház tagjának lenni egy életformát jelent, amely meghatározza Krisztushoz való viszonyunkat és helyünket az Egyházban. Azonban az elmúlt időszak felmérései sajnos azt mutatják, hogy egyre csökken azon fiatalok száma, akik keresztényként élnek és gyakorolják a vallásukat. Kevés ember van, aki őszintén felvállalja a hitét, ennek eredményeként a kereszténység nagyfokú gyengülését érezhetjük, pedig ma már vallása miatt retorzió, diszkrimináció senkit sem érhet.

Segédanyag készült a lovagkirály tiszteletének előmozdítására

2017. április 4. (kedd) 10:00

Az idei Szent László-évben a Győri Egyházmegye számos eseménnyel és kezdeményezéssel szeretné megerősíteni a magyar lovagkirály emlékezetét és tiszteletét. A nagyszabású programok mellett azonban a helyi, plébániai tisztelet növekedésére is szükség van, melyhez egyházmegyénk ingyenesen letölthető segédanyagot kínál. A Medgyesy S. Norbert művelődéstörténész, egyetemi adjunktus (PPKE) által összeállított segédanyagban liturgikus, historikus és könyörgő énekek, litániák, prédikációk, legenda- és mondaszövegek, továbbá a lovagkirályról szóló költemények olvashatók. Az összeállítással szeretnénk segítséget nyújtani a lelkipásztoroknak, kántoroknak, hitoktatóknak, kórusoknak, együtteseknek, plébániai közösségeknek, ifjúsági csoportoknak, irodalom-, történelem- és honismeret-tanároknak és minden hívőnek, hogy az egyház által jóváhagyott tételekkel és további értékes, hiteles irodalmi és színházi alkotásokkal gazdagítsák ünnepségeiket és imádságos életüket Szent László király tiszteletére. A segédanyag ezen kívül iskolai ünnepségekhez és a most meghirdetett Szent László Tanulmányi Versenyhez  is sok támpontot nyújt, különösen a történeti, az irodalmi és a zenei vonatkozások területén. Az összeállításhoz ingyenesen letölthető hang- és kottaanyag is csatlakozik. A hitéleti és oktatási, továbbá ünnepi alkalmakra szabadon felhasználható segédanyag honlapunk dokumentumtárában elérhető.

Megnyílt Sopron „lelki erőműve”, a domonkosok Örökimádás-kápolnája

2017. április 4. (kedd) 9:00

Veres András püspök április 1-jén Sopronban megáldotta az Aquinói Szent Tamás- (Örökimádás-) kápolnát, amelyet a belvárosi domonkos rendházban alakítottak ki.

A templom kapuja felé tartva elhaladunk az új kápolna mellett. Megpróbálok bemenni, de még zárva van. Külön egység, nem a templomból nyílik, derül ki később.

Rendkívüli pillanatokat élünk – mondja Barna Máté domonkos a mise kezdetén a kápolna megáldására érkezett Veres András győri püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét üdvözlő beszédében. – Ma egy új szent hely jön létre Sopronban, amelytől azt reméljük, hogy kiárasztja a városra és a környékre az ima erejét. A püspök válaszában „lelki erőmű”-nek nevezi az Örökimádás-kápolnát, és megköszöni a domonkosoknak, hogy otthont adtak a szép kezdeményezésnek.

Virrasztást tartottak Győrben Boldog Apor Vilmos vértanú püspök halálának évfordulóján

2017. április 3. (hétfő) 15:00

Április 1-jén, Boldog Apor Vilmos vértanú püspök mennyei születésnapjának előestéjén a Győri Egyházmegye virrasztást szervezett. A megemlékezés a győri Kármelhegyi Boldogasszony-templom kriptájában kezdődött, ahol negyvenegy évig nyugodott Győr vértanú püspöke. Ezt követően megkoszorúzták a Püspökvár pincéjének bejáratánál található emléktáblát, amely jelzi, hogy azon a helyen kapta a halálát okozó lövéseket a főpásztor, miközben az óvóhelyen menedéket kereső nőket védte a szovjet katonákkal szemben. Majd Bognár István, a győri Nagyboldogasszony-székesegyház plébánosa helyezett el koszorút és imádkozott Apor Vilmos püspök sírjánál. Barsi Balázs ferences szerzetes, a sümegi Sarlós Boldogasszony ferences kegytemplom igazgatója tartott lelkigyakorlatot a Székesegyházban. Barsi Balázs gondolatai után Bognár István keresztutat vezetett, amelynek során Krisztus passiójával párhuzamot vonva Apor Vilmos szenvedéséről elmélkedett. A keresztutat követően ünnepi szentmisét mutatott be Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Apor Vilmos boldoggá avatásának 20.,  vértanúságának 72., születésének 125. évfordulójára emlékezve. 

Hitébresztő foglalkozás a mosonmagyaróvári Hildegard Óvodában

2017. április 3. (hétfő) 12:00

A Győri Hittudományi Főiskola szervezésében március 24-én a mosonmagyaróvári Hildegard Óvodában jelenlegi és leendő hittanárok vehettek részt egy hitélet felé vezető óvodai bemutató foglalkozáson. Ezt követően a részt vevők meghallgatták egy édesanya és édesapa beszámolóját arról, hogyan folytatódik az óvodában elindított keresztény nevelés a családban. A délelőtt zárásaként pedig Tóth Adrienn nővér (Jézus Szíve Nővérek Társasága) tartott előadást az „Öt Pont” szemléltető módszerről, és arról, hogy a fegyelmezésben mennyire fontos a jót megerősítő eljárás.

Megkoszorúzták Bedy Vince emléktábláját a győri Káptalandombon

2017. április 3. (hétfő) 11:00

Ünnepélyes megemlékezés keretében koszorúzták meg Bedy Vince (1866-1938) győri nagyprépost, jeles egyháztörténész tavaly felavatott emléktábláját a győri Káptalandombon. A Győri Egyházmegyei Levéltár által szervezett megemlékezés elején Nemes Gábor történész, levéltári munkatárs köszöntötte a jelenlévőket, majd Veres András megyéspüspök mondott rövid beszédet. A főpásztor kifejtette, hogy manapság sajnos kevéssé adatik meg, hogy egy pap a teológiai tanulmányok mellett egy-egy világi tudományban is elmélyüljön. Bedy Vince főképp ebben lehet számunkra példakép, s abban, hogy az európai kultúrában, mely manapság bizonyos értelemben veszélyben van, őrizzük a tiszta keresztény értékeket és elődeink szellemi teljesítményét az utókor szellemi-lelki gazdagodására.

Megjelent az áprilisi Hitvallás

2017. április 3. (hétfő) 10:00

Egyházmegyei lapunk, a Hitvallás legfrissebb, áprilisi számát Nagyhét és Húsvét titkának szenteltük. Címlapunkon Ferling György atya gondolatai olvashatóak, bemutatjuk a dunaszentmiklósi örömutat (12-13. oldal), valamint ajánljuk a nagypénteken Győrben első alkalommal megrendezendő városi keresztutat (hátlap). Áprilisi számunkban beszélgetést olvashatnak Bognár István püspöki irodaigazgatóval, a győri Nagyboldogasszony-székesegyház plébánosával (11. oldal), beszámolunk az idei Könnyező Szűzanya-ünnepről (2. oldal), megszólaltatjuk Kovács Antal olimpiai bajnokot (14. oldal), Polgári László görögkatolikus parókust (18. oldal), valamint a győri Pál utcai fiúk-előadás gyerekszereplőit (22-23. oldal). Kulturális rovatunk (16-17. oldal), egyházmegyei híreink (2-5. oldal) és lelkiségi írásaink mellett a Szent László-év alkalmából lelki útravalót (17. oldal), illetve változatos pályázati lehetőségeket is ajánlunk (9. oldal).

„Köszönöm a Jó Istennek, hogy elfogadta áldozatomat” – Apor-virrasztást tartanak Győrben

2017. március 31. (péntek) 10:00

Boldog Apor Vilmos születésének 125., boldoggá avatásának 20. évfordulójának évében virrasztást szerveznek a vértanú győri püspök emlékére. A tiszteletadás április 1-jén 18 órakor gyertyagyújtással kezdődik a győri Kármelhegyi Boldogasszony-templom kriptájában, ahol Boldog Apor Vilmos halála után 30 évig nyugodott. Ezt követően a vértanúság helyén, a győri Püspökvár kertjében emlékeznek a főpásztorra, beszédet mond: Mogyorósi Márk püspöki titkár. A program 19 órakor koszorúzással folytatódik a győri Nagyboldogasszony-székesegyház Héderváry-kápolnájában, Boldog Apor Vilmos sírjánál, majd Barsi Balázs ferences szerzetes, a sümegi Sarlós Boldogasszony ferences kegytemplom igazgatója tart elmélkedést. 20.30-kor Bognár István székesegyházi plébános vezet Apor-keresztutat, 21 órakor pedig Veres András megyéspüspök mutat be szentmisét a vértanú püspök szentté avatásáért. A szentmise végeztével szentségimádás kezdődik, éjjel 1 óráig nyitott kapuknál. A virrasztást ezután csendes imádkozással folytatódik zárt kapuk mögött. A templomot az előző csoport belülről nyitja, az egész órakor történő bebocsátásra a főbejáratnál lehet várakozni.

Vers- és prózamondó verseny a mosonmagyaróvári piarista iskolában

2017. március 30. (csütörtök) 12:00

Idén március 3-án rendezték meg a mosonmagyaróvári piarista iskolában hagyománnyá vált vers- és prózamondó versenyt. Az eseményen közel 30 felsős és gimnazista diák adott elő vers kategóriában egy kötelező és egy szabadon választott; próza kategóriában pedig egy szabadon választott alkotást, mely a versenykiírás követelményeinek megfelelően XX. századi szerzőtől származó mű lehetett. A felkészült versenyzők teljesítményét háromtagú zsűri – Stipkovitsné Katona Ágnes, Borsicsné Molnár Márta és Bozók Ferenc – értékelte, és arany, ezüst, illetve bronz oklevéllel díjazta a résztvevőket. A helyezést elért versenyzők értékes könyvjutalomban részesültek. A verseny eredménye megtekinthető az iskola honlapján.