Veres András KALOT-előadása Kapuváron

2017. április 5. (szerda) 10:00

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke tartott előadást április 2-án Kapuváron, az Assisi Szent Ferenc-templomban a Gartai Népfőiskola hagyományos, évente megszervezett „Hangverseny a KALOT szellemében” elnevezésű rendezvényén. A főpásztor Kereszténynek lenni egy átalakuló világban című előadásában a kihívásokról beszélt, melyekkel szembe kell néznie korunk keresztény emberének; és arra keresett válaszokat, hogy mi a feladatunk keresztényként a világban.

Felújítják Sopron legrégebbi plébániatemplomát

2017. április 5. (szerda) 9:00

Százötven év után újra jelentős átalakítás előtt áll Magyarország második legrégebbi gótikus temploma, a soproni Szent Mihály-plébániatemplom. A felújítás várhatóan több mint kétmilliárd forintba fog kerülni – tájékoztatta Horváth Imre kanonok, városplébános az MTI-t. A 15. században felszentelt templom mai formáját a 19. században nyerte el, a berendezése neogótikus, idősebb Stornó Ferenc tervei alapján készült. Ezt az állapotot állítják helyre a mostani felújításkor, emellett megújul a műemlék épület környezete. Az előkészítésre és a feladatok koordinálására még tavaly konzorciumot hozott létre a tulajdonos Győri Egyházmegye és a Soproni Önkormányzat. A projekt részét képezi a „Modern városok” program keretein belül megvalósuló történelmi belváros felújításának.

Gyermekek keresztútja Agyagosszergényben

2017. április 4. (kedd) 12:00

Az agyagosszergényi Szent László-templomban március 25-én, vasárnap 14 órakor Szarka Gábor plébános vezetésével a hittanos gyerekkel jártuk végig a keresztúti állomásokat. A keresztút  kiinduló gondolata az az tapasztalat volt, hogy az ember sokszor érezheti magát egyedül, megijed, talán fél is. Ilyenkor legszívesebben sírna, és fájdalmát a világba kiabálná. Jézus is elhagyott, magányos volt, amikor utolsó útjára indult. A gyerekek ezúttal vele indultak, végigkísérték az úton, nem hagyták egyedül, segítették vinni súlyos keresztjét. A gyerekek állomásról állomásra belefoglalták elmélkedéseikbe saját feladataikat, mint a szófogadást, segítségnyújtást, az imádság szükségességét, a kötelesség teljesítését, a betegek látogatását és megsegítését. S végül erőt kértek és hálásan mondtak köszönetet az Úr Jézusnak azért a hatalmas és mérhetetlen szeretetért, amellyel szeret minden embert.

Veres András győri szakkollégiumi előadása

2017. április 4. (kedd) 11:00

Veres András megyéspüspök március 21-én előadást tartott a győri Szent László Katolikus Szakkollégiumban „Az Egyház a mai fiatalok életében és Fegyveres konfliktusok a világban, népvándorlás” címmel. A főpásztor előadását a fiatalok szerepével kezdte, miszerint a keresztség szentsége által mindnyájan Isten gyermekei lettünk, és ez nem függ attól, hogy ki milyen életkorban van. János apostol szavai szerint: igaz, hogy már szentek és az Egyház tagjai vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Az Egyház tagjának lenni egy életformát jelent, amely meghatározza Krisztushoz való viszonyunkat és helyünket az Egyházban. Azonban az elmúlt időszak felmérései sajnos azt mutatják, hogy egyre csökken azon fiatalok száma, akik keresztényként élnek és gyakorolják a vallásukat. Kevés ember van, aki őszintén felvállalja a hitét, ennek eredményeként a kereszténység nagyfokú gyengülését érezhetjük, pedig ma már vallása miatt retorzió, diszkrimináció senkit sem érhet.

Segédanyag készült a lovagkirály tiszteletének előmozdítására

2017. április 4. (kedd) 10:00

Az idei Szent László-évben a Győri Egyházmegye számos eseménnyel és kezdeményezéssel szeretné megerősíteni a magyar lovagkirály emlékezetét és tiszteletét. A nagyszabású programok mellett azonban a helyi, plébániai tisztelet növekedésére is szükség van, melyhez egyházmegyénk ingyenesen letölthető segédanyagot kínál. A Medgyesy S. Norbert művelődéstörténész, egyetemi adjunktus (PPKE) által összeállított segédanyagban liturgikus, historikus és könyörgő énekek, litániák, prédikációk, legenda- és mondaszövegek, továbbá a lovagkirályról szóló költemények olvashatók. Az összeállítással szeretnénk segítséget nyújtani a lelkipásztoroknak, kántoroknak, hitoktatóknak, kórusoknak, együtteseknek, plébániai közösségeknek, ifjúsági csoportoknak, irodalom-, történelem- és honismeret-tanároknak és minden hívőnek, hogy az egyház által jóváhagyott tételekkel és további értékes, hiteles irodalmi és színházi alkotásokkal gazdagítsák ünnepségeiket és imádságos életüket Szent László király tiszteletére. A segédanyag ezen kívül iskolai ünnepségekhez és a most meghirdetett Szent László Tanulmányi Versenyhez  is sok támpontot nyújt, különösen a történeti, az irodalmi és a zenei vonatkozások területén. Az összeállításhoz ingyenesen letölthető hang- és kottaanyag is csatlakozik. A hitéleti és oktatási, továbbá ünnepi alkalmakra szabadon felhasználható segédanyag honlapunk dokumentumtárában elérhető.

Megnyílt Sopron „lelki erőműve”, a domonkosok Örökimádás-kápolnája

2017. április 4. (kedd) 9:00

Veres András püspök április 1-jén Sopronban megáldotta az Aquinói Szent Tamás- (Örökimádás-) kápolnát, amelyet a belvárosi domonkos rendházban alakítottak ki.

A templom kapuja felé tartva elhaladunk az új kápolna mellett. Megpróbálok bemenni, de még zárva van. Külön egység, nem a templomból nyílik, derül ki később.

Rendkívüli pillanatokat élünk – mondja Barna Máté domonkos a mise kezdetén a kápolna megáldására érkezett Veres András győri püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét üdvözlő beszédében. – Ma egy új szent hely jön létre Sopronban, amelytől azt reméljük, hogy kiárasztja a városra és a környékre az ima erejét. A püspök válaszában „lelki erőmű”-nek nevezi az Örökimádás-kápolnát, és megköszöni a domonkosoknak, hogy otthont adtak a szép kezdeményezésnek.

Virrasztást tartottak Győrben Boldog Apor Vilmos vértanú püspök halálának évfordulóján

2017. április 3. (hétfő) 15:00

Április 1-jén, Boldog Apor Vilmos vértanú püspök mennyei születésnapjának előestéjén a Győri Egyházmegye virrasztást szervezett. A megemlékezés a győri Kármelhegyi Boldogasszony-templom kriptájában kezdődött, ahol negyvenegy évig nyugodott Győr vértanú püspöke. Ezt követően megkoszorúzták a Püspökvár pincéjének bejáratánál található emléktáblát, amely jelzi, hogy azon a helyen kapta a halálát okozó lövéseket a főpásztor, miközben az óvóhelyen menedéket kereső nőket védte a szovjet katonákkal szemben. Majd Bognár István, a győri Nagyboldogasszony-székesegyház plébánosa helyezett el koszorút és imádkozott Apor Vilmos püspök sírjánál. Barsi Balázs ferences szerzetes, a sümegi Sarlós Boldogasszony ferences kegytemplom igazgatója tartott lelkigyakorlatot a Székesegyházban. Barsi Balázs gondolatai után Bognár István keresztutat vezetett, amelynek során Krisztus passiójával párhuzamot vonva Apor Vilmos szenvedéséről elmélkedett. A keresztutat követően ünnepi szentmisét mutatott be Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Apor Vilmos boldoggá avatásának 20.,  vértanúságának 72., születésének 125. évfordulójára emlékezve. 

Hitébresztő foglalkozás a mosonmagyaróvári Hildegard Óvodában

2017. április 3. (hétfő) 12:00

A Győri Hittudományi Főiskola szervezésében március 24-én a mosonmagyaróvári Hildegard Óvodában jelenlegi és leendő hittanárok vehettek részt egy hitélet felé vezető óvodai bemutató foglalkozáson. Ezt követően a részt vevők meghallgatták egy édesanya és édesapa beszámolóját arról, hogyan folytatódik az óvodában elindított keresztény nevelés a családban. A délelőtt zárásaként pedig Tóth Adrienn nővér (Jézus Szíve Nővérek Társasága) tartott előadást az „Öt Pont” szemléltető módszerről, és arról, hogy a fegyelmezésben mennyire fontos a jót megerősítő eljárás.

Megkoszorúzták Bedy Vince emléktábláját a győri Káptalandombon

2017. április 3. (hétfő) 11:00

Ünnepélyes megemlékezés keretében koszorúzták meg Bedy Vince (1866-1938) győri nagyprépost, jeles egyháztörténész tavaly felavatott emléktábláját a győri Káptalandombon. A Győri Egyházmegyei Levéltár által szervezett megemlékezés elején Nemes Gábor történész, levéltári munkatárs köszöntötte a jelenlévőket, majd Veres András megyéspüspök mondott rövid beszédet. A főpásztor kifejtette, hogy manapság sajnos kevéssé adatik meg, hogy egy pap a teológiai tanulmányok mellett egy-egy világi tudományban is elmélyüljön. Bedy Vince főképp ebben lehet számunkra példakép, s abban, hogy az európai kultúrában, mely manapság bizonyos értelemben veszélyben van, őrizzük a tiszta keresztény értékeket és elődeink szellemi teljesítményét az utókor szellemi-lelki gazdagodására.

Megjelent az áprilisi Hitvallás

2017. április 3. (hétfő) 10:00

Egyházmegyei lapunk, a Hitvallás legfrissebb, áprilisi számát Nagyhét és Húsvét titkának szenteltük. Címlapunkon Ferling György atya gondolatai olvashatóak, bemutatjuk a dunaszentmiklósi örömutat (12-13. oldal), valamint ajánljuk a nagypénteken Győrben első alkalommal megrendezendő városi keresztutat (hátlap). Áprilisi számunkban beszélgetést olvashatnak Bognár István püspöki irodaigazgatóval, a győri Nagyboldogasszony-székesegyház plébánosával (11. oldal), beszámolunk az idei Könnyező Szűzanya-ünnepről (2. oldal), megszólaltatjuk Kovács Antal olimpiai bajnokot (14. oldal), Polgári László görögkatolikus parókust (18. oldal), valamint a győri Pál utcai fiúk-előadás gyerekszereplőit (22-23. oldal). Kulturális rovatunk (16-17. oldal), egyházmegyei híreink (2-5. oldal) és lelkiségi írásaink mellett a Szent László-év alkalmából lelki útravalót (17. oldal), illetve változatos pályázati lehetőségeket is ajánlunk (9. oldal).

„Köszönöm a Jó Istennek, hogy elfogadta áldozatomat” – Apor-virrasztást tartanak Győrben

2017. március 31. (péntek) 10:00

Boldog Apor Vilmos születésének 125., boldoggá avatásának 20. évfordulójának évében virrasztást szerveznek a vértanú győri püspök emlékére. A tiszteletadás április 1-jén 18 órakor gyertyagyújtással kezdődik a győri Kármelhegyi Boldogasszony-templom kriptájában, ahol Boldog Apor Vilmos halála után 30 évig nyugodott. Ezt követően a vértanúság helyén, a győri Püspökvár kertjében emlékeznek a főpásztorra, beszédet mond: Mogyorósi Márk püspöki titkár. A program 19 órakor koszorúzással folytatódik a győri Nagyboldogasszony-székesegyház Héderváry-kápolnájában, Boldog Apor Vilmos sírjánál, majd Barsi Balázs ferences szerzetes, a sümegi Sarlós Boldogasszony ferences kegytemplom igazgatója tart elmélkedést. 20.30-kor Bognár István székesegyházi plébános vezet Apor-keresztutat, 21 órakor pedig Veres András megyéspüspök mutat be szentmisét a vértanú püspök szentté avatásáért. A szentmise végeztével szentségimádás kezdődik, éjjel 1 óráig nyitott kapuknál. A virrasztást ezután csendes imádkozással folytatódik zárt kapuk mögött. A templomot az előző csoport belülről nyitja, az egész órakor történő bebocsátásra a főbejáratnál lehet várakozni.

Vers- és prózamondó verseny a mosonmagyaróvári piarista iskolában

2017. március 30. (csütörtök) 12:00

Idén március 3-án rendezték meg a mosonmagyaróvári piarista iskolában hagyománnyá vált vers- és prózamondó versenyt. Az eseményen közel 30 felsős és gimnazista diák adott elő vers kategóriában egy kötelező és egy szabadon választott; próza kategóriában pedig egy szabadon választott alkotást, mely a versenykiírás követelményeinek megfelelően XX. századi szerzőtől származó mű lehetett. A felkészült versenyzők teljesítményét háromtagú zsűri – Stipkovitsné Katona Ágnes, Borsicsné Molnár Márta és Bozók Ferenc – értékelte, és arany, ezüst, illetve bronz oklevéllel díjazta a résztvevőket. A helyezést elért versenyzők értékes könyvjutalomban részesültek. A verseny eredménye megtekinthető az iskola honlapján.

Példaértékű összefogás Komandó megsegítésére

2017. március 30. (csütörtök) 10:00

Komandónak, az erdélyi Kovászna megye legmagasabban (több mint 1000 m tengerszint felett) fekvő településének, a Háromszéki-havasok végeláthatatlan fenyves erdői közt megbúvó mintegy 1000 főnyi lakosa rendületlenül őrzi hitét és nemzettudatát. 2017. január 9-én azonban magyar nyelvű iskolájuk teljes egészében fából készült épületének mintegy 25 %-át a lángok emésztettek fel. A tűz pusztítása után talán a magyar kultúra forrása, az iskolai könyvtár megsemmisülése volt a legnagyobb veszteség.

Szent József ünnepe Salamonfán

2017. március 29. (szerda) 12:00

Március 20-án, hétfőn, Szent Józsefnek, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének ünnepén ünnepi szentmisét mutattak be a salamonfai Szent József-templomban, melyet Brezina Balázs kónyi plébános celebrált. A szentmise 18 órakor kezdődött. A helyi plébános, Mészáros Miklós atya köszöntötte Balázs atyát, és megköszönte, hogy meghívására eljött hozzánk, a salamonfai templomba erre a szép ünnepünkre. Az olvasmányt, szentleckét és a hívek könyörgését Nagyné Czipetits Szilvia olvasta fel, az evangéliumot pedig Mészáros Miklós atya. Az ünnepi szónok a meghívott atya volt.

Nagyböjti lelkigyakorlat Hegyeshalomban

2017. március 29. (szerda) 11:00

Március 24-én, pénteken nagyböjti lelkigyakorlatot tartott Farkas István piarista szerzetes, dunaszigeti plébános a hegyeshalmi Szent Bertalan-templomban. A lelkigyakorlat 16 órakor gyóntatással kezdődött, majd 17 órától Farkas István atya szentmise keretében szólt az összegyűlt hívekhez.

Győrbe látogattak a Pécsi Egyházmegye munkatársai

2017. március 29. (szerda) 10:00

A Pécsi Egyházmegye hivatalának munkatársai Udvardy György pécsi megyéspüspök vezetésével március 21-én látogatást tettek a Győri Püspökségen, ahol Veres András győri megyéspüspök fogadta a vendégeket. Udvardy György a győri zarándoklat keretében szentmisét mutatott be a Kármelhegyi Boldogasszony-templomban. A pécsi zarándokok ezt követően megtekintették a Szent László Látogatóközpont kiállítóterében található Könnyező Szűzanya-kegyképet és a Szent László-hermát, a Nagyboldogasszony-székesegyházat, valamint a püspöki palotát.

Nagyböjti lelkigyakorlat a soproni Szent Pál-szakkollégiumban

2017. március 28. (kedd) 12:00

Szemeszterek mentek, s jönnek is, tanulunk, vizsgázunk, pihenünk és szórakozunk, de minden éven eljön az a pár nap, amikor ezt a rohanást, a külvilágot magunk mögött hagyhatjuk. Idén ez Nagyböjt második hétvégéjén jött el számunkra. Március 10 és 12. között a soproni Szent Pál Katolikus Szakkollégiumban dr. Veres András megyéspüspök atya tette tiszteletét nálunk és tartotta meg a nagyböjti lelkigyakorlatunkat.

Öttevényi ifikörösök túrája a Bakonyban

2017. március 28. (kedd) 11:00

Március 15-én az Öttevényi Ifjúsági Kör Winkler Zsolt plébános vezetésével a Bakonyba kirándult. Vinyétől a Cuha-völgyében lévő Tanösvényt végigjárva eljutottunk Porva-Csesznekre, és a kört bezárva ismét Vinyére értünk. Az egész napos túra során felfedeztük a Kőpince-forrást, a Betyár-barlangot, alagutakat és hidakat, a szerencsésebbek felfrissülhettek a patak hűs vizében, és felfedezhették a még be nem járt hegyek rejtélyeit. A méta sem maradhatott el. A hóvirággal borított erdő, a kellemesen fújó szél és a gyönyörű természet testi-lelki felüdülést adott. Hazafelé megálltunk a Pannonhalmi Bencés Főapátságnál, és megmászva a Boldog Mór kilátót, visszatekintettünk a Bakony vonulataira. Fáradtan, de élményekkel gazdagodva és egy kis izomlázzal tértünk haza.

Komáromiak nagyböjti lelkigyakorlata Pannonhalmán

2017. március 28. (kedd) 10:00

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusai március 17-én és 18-án Bros Gergely Béla plébános atya kezdeményezésére bentlakásos lelkigyakorlaton vettek részt Pannonhalmán. A Szent Jakab Ház közösségi termében ráhangolódó beszélgetéssel kezdődött az első nap dr. Dejcsics Konrád bencés atya vezetésével. Ezután a főapátságban a napközi imaórán együtt imádkoztunk a szerzetes testvérekkel. Az ebédet kövezően folytatódott a lelki beszélgetés, ahol a szeretetnyelvek témakörben mondhatta el mindenki a véleményét, tapasztalatait, egyházi vonatkozásait. A Szentírásból vett példákkal pedig a mennyek országa témakört járhattuk körül. Este a dr. Várszegi Asztrik főapát vezetésével megtartott vesperáson ismét együtt imádkoztunk a bazilikában.

Hajdók Judit orgonatörténeti előadást tartott a Győri Hittudományi Főiskolán

2017. március 27. (hétfő) 15:00

A Győri Hittudományi Főiskola Egyházzenei Tanszékének szervezésében Hajdók Judit orgonaművész, orgonaszakértő, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ orgona-szakreferense március 25-én előadást tartott Kis magyar orgonatörténet címmel. Az eseményen részt vettek a Győri Hittudományi Főiskola Egyházzenei Tanszékének hallgatói, valamint az Egyházmegyei Kántorképző növendékei és tanárai.