Keresztút Páli Szent Vince gondolataival Kapuváron

2017. március 23. (csütörtök) 12:00

Az idei esztendő nagyböjtjének kapuvári harmadik keresztútján, március 17-én 18 órai kezdettel plébánosunk, Radó Tamás atya vezetésével a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola felső tagozatosai imádkoztak közösen Némethné Tóth Katalin tanárnő kíséretével. A keresztút stációinál Páli Szent Vince gondolatait, keresztúti imádságait olvasták a diákok. Részletek az elhangzottakból:

Szent Benedek ünnepe a győri bencéseknél

2017. március 23. (csütörtök) 11:00

Nursiai Szent Benedekre, a bencés rend alapítójára emlékezik a bencés világ március 21-én, halálának érfordulóján. A győri bencés gimnázium diákjaival ünnepelt Veres András győri megyéspüspök is. Évtizedes hagyományként a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium diáksága lelkigyakorlaton vett részt az ünnephez kapcsolódóan. A készület a mai kor igényei és lehetőségei szerint zajlott: míg korábban központilag irányítottan valósult meg, ma már osztályszinten szervezték az elcsendesedést és lelki felfrissülést az ünnep előtti napon, március 20-án. Győr mellett Tihanyban, Sopronban vagy éppen Dunaszegen segítették atyák az elmélyülést egy-egy, az adott osztály igényeihez igazított témában.

A Szent László Látogatóközpont kiállítóterében látható a Szent László-herma és a Könnyező Szűzanya-kegykép

2017. március 23. (csütörtök) 10:00


Március 20-án a szakemberek átszállították a győri Nagyboldogasszony-székesegyházból a szomszédos Szent László Látogatóközpont Káptalandomb 13. szám alatt található kiállítóterébe a Könnyező Szűzanya-kegyképet és a Szent László-hermát a Székesegyházban kezdődő felújítás miatt. A Szent László-herma és a Könnyező Szűzanya-kegykép a hét minden napján, 10 órától 18 óráig ingyenesen megtekinthető.

Keresztútjárás a peresztegi hittanosokkal

2017. március 22. (szerda) 12:00

A nagyböjti keresztútjárásokon minden évben folyamatosan részt vesznek a peresztegi hittanosok is. Hagyományosan nagyböjt második keresztútján a gyerekek olvasnak fel keresztúti gondolatokat és bűnbánati elmélkedéseket minden egyes stációnál. Az idei évben március 10-én, a péntek 17 órakor kezdődő szentmise után az alsós és felsős hittanosok egyaránt képviseltették magukat a keresztútjáráson, melyet Ferling György plébános vezetett. A kifejezetten gyerekek számára készült bűnbánati elmélkedések segítettek a fiataloknak megérteni, miért szenvedett Jézus értünk.

Nagyböjti lelkigyakorlat Zsirán

2017. március 22. (szerda) 10:00

Március 12-én, nagyböjt 2. vasárnapján volt a zsirai Szent Lőrinc-templomban a nagyböjti lelkigyakorlat, melyet Benkó Attila magyaróvári káplán vezetett. A szentmise 18 órakor kezdődött, előtte lehetőség volt a húsvéti szentgyónás elvégzésére. A helyi plébános, Mészáros Miklós atya köszöntötte Attila atyát, és megköszönte, hogy meghívására eljött hozzánk, a mi templomunkba. Az olvasmányt, szentleckét és a hívek könyörgését Jagadics Renáta olvasta fel. Köszönjük szépen Attila atyának a lelkiekben gazdag szentbeszédet, és hogy eljött a mi falunkba. A jó Isten áldását kérjük további papi munkájára.

Keresztútjárás Hegyeshalomban

2017. március 21. (kedd) 12:00

Rendhagyó keresztútjárásra gyűltek össze a hegyeshalmi hívek március 18-án, szombaton. A Szent Bertalan-templomban 16 órától megtartott keresztútjárást Szalai Kálmán plébános vezette, az egyes állomásoknál pedig Thomas Merton gondolatai hangzottak el a hívek tolmácsolásában. A szertartás gitáros zenei szolgálatát a helyi családos énekkar végezte.

Nagyböjti zarándoklat Győr-Gyárvárosban

2017. március 21. (kedd) 10:00

Március 17-én délután győr-gyárvárosi és győrszabadhegyi hívek sokasága vett részt a Tájmel Antal győrszabadhegyi plébános atya által vezetett keresztúti ájtatosságon, s az azt követő ünnepélyes püspöki szentmisén a győr-gyárvárosi Jézus Szíve-templomban. Elöljáróban Győri Imre esperes, gyárvárosi plébános köszöntötte a zarándoklatra érkezőket, és megfogalmazta azt, amit a jelenlévők is éreztek: kivételes pillanat részesei. Míg eddig a hívek keresték fel a székesegyházban a Könnyező Szűz Mária kegyképét, most a Szűzanya jött el Gyárvárosba, kereste fel a Jézus Szíve-templomot, hogy viszonozza az eddigi látogatásokat és hogy találkozzon tisztelőivel.

Isten úgy tesz rendet életünkben, mint egy fejkendős néni – Vízi Elemér a Könnyező Szűzanya-ünnepen

2017. március 20. (hétfő) 14:00

A Könnyező Szűzanya búcsújának harmadik napján, március 19-én szentmisét mutatott be Veres András megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmise szónoka Vízi Elemér jezsuita szerzetes, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának provinciálisa volt. 

Március 15. kisgyermekszemmel – Szent Orsolya-óvodások ünnepe

2017. március 20. (hétfő) 12:00

Március 15. az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kezdete, a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe. Már az ünnepet megelőző hetekben nagy készülődés volt a soproni Szent Orsolya-óvodában. Zászlófestés, kokárdadíszítés, huszárcsákó és pártakészítés, huszárdalok, Kossuth-nóták, versek, mondókák... A nagy nap elérkezett! Izgatottak voltunk, hiszen szép ruhában, díszes pártában, huszárcsákóban, kokárdával szívünkön indultunk útnak az Orsolya térre, hogy ott igazi lovas huszárokkal találkozzunk, hogy egy kicsit „megértsük”, mi is történt 1848. március idusán.

Hitvallás-exkluzív: Isten kovászává lenni

2017. március 20. (hétfő) 10:00

Honlapunk új szolgáltatásaként egyházmegyei lapunk, a Hitvallás frissen megjelent számából közlünk egy-egy nagyobb terjedelmű írást. Márciusi számunkban beszélgetés olvasható a 90 éves szervita Petra nővérrel.

Az együttszenvedés a szeretet legszebb kifejeződése – Veres András a Könnyező Szűzanya ünnepén

2017. március 19. (vasárnap) 18:50

Veres András megyéspüspök március 18-án ünnepi szentmise keretében nyitotta meg a hívek zarándoklatát a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban a Könnyező Szűzanya búcsújának alkalmából. A főpásztor a szentmise elején külön köszöntötte az Egri Főegyházmegye és a Szombathelyi Egyházmegye zarándokait, valamint a Győr-Moson-Sopron megyei Vénekről érkezett gyalogos zarándokokat, akik a Mosoni-Duna töltésén, tizenkét kilométer megtétele után értek a Székesegyházba, hogy imádkozzanak a Könnyező Szűzanyához. 

Szűz Mária segít az őszinte bűnbánat gyakorlásában – Pannonhalmiak a győri Könnyező Szűzanya ünnepén

2017. március 18. (szombat) 16:15

A Szűzanya könnyezésének 320. évfordulójának alkalmából március 17-én, Szent Patrik emléknapján a pannonhalmi egyházközség tagjai a Könnyező Szűzanyához zarándokoltak. A zarándoklatot Bese Gergő Péter lelkipásztor vezette, aki a Könnyező Szűzanya búcsújának alkalmából szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmise szónoka Hegedűs Odó bencés szerzetes volt. 

„Isten görbe vonalakkal is egyenesen tud írni” – Pápai Lajos a Könnyező Szűzanya ünnepén

2017. március 18. (szombat) 15:15

A Könnyező Szűzanya búcsújának alkalmából szentmisét mutatott be Pápai Lajos nyugalmazott megyéspüspök a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban március 17-én. A szentmise főcelebránsa emlékeztetett arra, hogy az Írországból származó kegyképen ábrázolt Szűzanya 320 éve, ezen a napon vérrel könnyezett. 

Isten kezdeményez és megszólít – Böcskei László a győri Könnyező Szűzanya-ünnep papi zarándoklatán

2017. március 17. (péntek) 14:30

Böcskei László nagyváradi megyéspüspök vezette március 17-én a Könnyező Szűzanya győri búcsúja papi zarándoklatának lelkigyakorlatát, 11 órakor pedig ünnepi szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban Veres András győri megyéspüspökkel, Pápai Lajos nyugalmazott püspökkel, valamint az egyházmegye papságával együtt.

Pro Urbe-díjat kapott Katona Tibor karnagy

2017. március 17. (péntek) 10:00

A győri közgyűlés az idei nemzeti ünnepen négy személynek, egy iskolának és egy borlovagrendnek adományozta a kitüntető címeket. Katona Tibor, a győri Nagyboldogasszony-székesegyház kántor-karnagya Pro Urbe-díjat kapott.

Hittanos farsang Kunszigeten

2017. március 16. (csütörtök) 12:00

Az öttevényi, kunszigeti és mosonszentmiklósi hittanosok idei farsangját február 19-én, vasárnap délután rendezték meg Kunszigeti Kultúrházban. A szép számmal megjelent gyereksereg játékos vetélkedőn vehetett részt, ahol a csapatok összemérhették tudásukat a jobbnál jobb állatos feladatokban.

Linzben is csatlakoztak a Szent László-emlékévhez

2017. március 16. (csütörtök) 11:00

Március 5-én a linzi Jó Pásztor-templomban szentmisével és előadással emlékeztek meg Szent László királyról. Szent László országépítő király volt, aki sokat tett a nemzet felemelkedéséért, a magyar államiság megerősítéséért, a kereszténység védelméért és a Kárpát-medencei népek együttműködéséért. Tizennyolc évi uralkodása alatt minden erejét Szent István örökségének fenntartására fordította. Az országot gazdaságilag felvirágoztatta, a törvényhozás által rendet teremtett – fejtette ki szentbeszédében a szentmise főcelebránsa, Vencser László, az ausztriai idegen nyelvű lelkészségek országos igazgatója, aki nagyon fontosnak tartja, hogy a figyelmünket minden eddiginél jobban ráirányítsuk „Szent István művének folytatójára.” A lelkipásztor kifejtette, a nagy király számos erénye: uralkodói-vezetői képessége, katonai rátermettsége, vallásos buzgalma, bőkezűsége, igazságérzete, bátorsága, bölcsessége, béketűrése ma is követendő példaként áll előttünk.

A Könnyező Szűzanya győri búcsúja – beharangozó

2017. március 16. (csütörtök) 10:00

A győri Nagyboldogasszony-székesegyházban őrzött kegyképen látható Szűzanya szeméből 320 évvel ezelőtt, 1697. március 17-én véres könnyek folytak. A könnyezés emlékére a Győri Egyházmegye minden évben megszervezi a Könnyező Szűzanya búcsúját a Káptalandombon álló székesegyházban. A búcsú idén március 17-én, pénteken, reggel 6 órakor – az egykori könnyezés órájában – a papság zarándoklatával kezdődik. Az ünnep 11 órakor folytatódik azzal a szentmisével, amelynek főcelebránsa Böcskei László nagyváradi megyéspüspök lesz. Pápai Lajos nyugalmazott győri megyéspüspök ezen a napon 18 órakor mutat be szentmisét.

Keresztútjárás az alsó tagozatosokkal Kapuváron

2017. március 15. (szerda) 12:00

Nagyböjt második kapuvári keresztúti ájtatosságán, március 10-én a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos kisdiákjai Vörösné Varga Erzsébet hitoktató vezetésével közösen imádkoztak, énekeltek a hívekkel. A keresztútjárás megkezdése előtt a kivetítőn Szent Patrik és a győri Könnyező Szűzanya képe volt látható, melyekről Radó Tamás plébános atya rövid elmélkedés tartott: „A Könnyező Szűzanya képét Walter Lynch írországi püspök hozta Magyarországra, amikor a Cromwell-féle üldözés idején menekülni kényszerült hazájából. Írországban évtizedek múlva újra kitört a katolikusüldözés, amikor parlamenti határozat alapján az ország összes püspökét száműzték. Szent Patriknak, Írország térítő apostolának és védőszentjének ünnepén, 1697. március 17-én, a győri képen ábrázolt Szűzanya szeméből reggel 6 órától 9 óráig véres könnyek hulltak, melyeket fehér gyolcskendővel itattak fel. Zichy Ferenc püspök 1767-ben emeltette a márványoltárt, melyen a kegykép látható. Egyházmegyénk papsága minden év március 17-én zarándoklattal egybekötött lelkigyakorlatot tart a Könnyező Szűzanya képe előtt.”

Nagyböjti lelkigyakorlat Sopronban

2017. március 15. (szerda) 10:00

Március 1-jén hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjti időszak. A soproni Szent György-templomban három napos lelkigyakorlat segített a híveknek a még elmélyültebb felkészülésben. A lelkigyakorlat március 6-án kezdődött, melynek vezetője Vértesaljai László jezsuita atya, a Vatikáni Rádió magyar adásának főszerkesztője volt. László atyának már ismerősek voltak a Szent György-templom hívei, ugyanis Henczel Szabolcs plébános szervezésével Rómában, a Vatikáni Rádióban néhányan már találkozhattak vele.  Vértesaljai László atya jezsuitaként először a kispesti Szent Ignác-szakkollégium igazgatója volt, majd a pesti Jézus Szíve-templom pásztora lett, amikor Rómába küldték a Vatikáni Rádióhoz. Attól kezdve a pápa rádiójából hirdeti, tolmácsolja Ferenc pápa tanítását, üzeneteit. Nemcsak a Vatikáni Rádió szerkesztőségének vezetője, hanem a Római Német-Magyar Kollégiumban a magyar kispapok lelkivezetője is. Elmondása szerint nagy örömmel érkezett Sopronba és már az első napon rendkívül meghatotta a zsúfolásig megtelt templom látványa. Sopron város valamennyi plébánosa jelen volt a lelkigyakorlaton, ahol a szentmisén való koncelebrálással, illetve gyóntatással segítették a lelkigyakorlat menetét.