Pro Urbe-díjat kapott Katona Tibor karnagy

2017. március 17. (péntek) 10:00

A győri közgyűlés az idei nemzeti ünnepen négy személynek, egy iskolának és egy borlovagrendnek adományozta a kitüntető címeket. Katona Tibor, a győri Nagyboldogasszony-székesegyház kántor-karnagya Pro Urbe-díjat kapott.

Hittanos farsang Kunszigeten

2017. március 16. (csütörtök) 12:00

Az öttevényi, kunszigeti és mosonszentmiklósi hittanosok idei farsangját február 19-én, vasárnap délután rendezték meg Kunszigeti Kultúrházban. A szép számmal megjelent gyereksereg játékos vetélkedőn vehetett részt, ahol a csapatok összemérhették tudásukat a jobbnál jobb állatos feladatokban.

Linzben is csatlakoztak a Szent László-emlékévhez

2017. március 16. (csütörtök) 11:00

Március 5-én a linzi Jó Pásztor-templomban szentmisével és előadással emlékeztek meg Szent László királyról. Szent László országépítő király volt, aki sokat tett a nemzet felemelkedéséért, a magyar államiság megerősítéséért, a kereszténység védelméért és a Kárpát-medencei népek együttműködéséért. Tizennyolc évi uralkodása alatt minden erejét Szent István örökségének fenntartására fordította. Az országot gazdaságilag felvirágoztatta, a törvényhozás által rendet teremtett – fejtette ki szentbeszédében a szentmise főcelebránsa, Vencser László, az ausztriai idegen nyelvű lelkészségek országos igazgatója, aki nagyon fontosnak tartja, hogy a figyelmünket minden eddiginél jobban ráirányítsuk „Szent István művének folytatójára.” A lelkipásztor kifejtette, a nagy király számos erénye: uralkodói-vezetői képessége, katonai rátermettsége, vallásos buzgalma, bőkezűsége, igazságérzete, bátorsága, bölcsessége, béketűrése ma is követendő példaként áll előttünk.

A Könnyező Szűzanya győri búcsúja – beharangozó

2017. március 16. (csütörtök) 10:00

A győri Nagyboldogasszony-székesegyházban őrzött kegyképen látható Szűzanya szeméből 320 évvel ezelőtt, 1697. március 17-én véres könnyek folytak. A könnyezés emlékére a Győri Egyházmegye minden évben megszervezi a Könnyező Szűzanya búcsúját a Káptalandombon álló székesegyházban. A búcsú idén március 17-én, pénteken, reggel 6 órakor – az egykori könnyezés órájában – a papság zarándoklatával kezdődik. Az ünnep 11 órakor folytatódik azzal a szentmisével, amelynek főcelebránsa Böcskei László nagyváradi megyéspüspök lesz. Pápai Lajos nyugalmazott győri megyéspüspök ezen a napon 18 órakor mutat be szentmisét.

Keresztútjárás az alsó tagozatosokkal Kapuváron

2017. március 15. (szerda) 12:00

Nagyböjt második kapuvári keresztúti ájtatosságán, március 10-én a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos kisdiákjai Vörösné Varga Erzsébet hitoktató vezetésével közösen imádkoztak, énekeltek a hívekkel. A keresztútjárás megkezdése előtt a kivetítőn Szent Patrik és a győri Könnyező Szűzanya képe volt látható, melyekről Radó Tamás plébános atya rövid elmélkedés tartott: „A Könnyező Szűzanya képét Walter Lynch írországi püspök hozta Magyarországra, amikor a Cromwell-féle üldözés idején menekülni kényszerült hazájából. Írországban évtizedek múlva újra kitört a katolikusüldözés, amikor parlamenti határozat alapján az ország összes püspökét száműzték. Szent Patriknak, Írország térítő apostolának és védőszentjének ünnepén, 1697. március 17-én, a győri képen ábrázolt Szűzanya szeméből reggel 6 órától 9 óráig véres könnyek hulltak, melyeket fehér gyolcskendővel itattak fel. Zichy Ferenc püspök 1767-ben emeltette a márványoltárt, melyen a kegykép látható. Egyházmegyénk papsága minden év március 17-én zarándoklattal egybekötött lelkigyakorlatot tart a Könnyező Szűzanya képe előtt.”

Nagyböjti lelkigyakorlat Sopronban

2017. március 15. (szerda) 10:00

Március 1-jén hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjti időszak. A soproni Szent György-templomban három napos lelkigyakorlat segített a híveknek a még elmélyültebb felkészülésben. A lelkigyakorlat március 6-án kezdődött, melynek vezetője Vértesaljai László jezsuita atya, a Vatikáni Rádió magyar adásának főszerkesztője volt. László atyának már ismerősek voltak a Szent György-templom hívei, ugyanis Henczel Szabolcs plébános szervezésével Rómában, a Vatikáni Rádióban néhányan már találkozhattak vele.  Vértesaljai László atya jezsuitaként először a kispesti Szent Ignác-szakkollégium igazgatója volt, majd a pesti Jézus Szíve-templom pásztora lett, amikor Rómába küldték a Vatikáni Rádióhoz. Attól kezdve a pápa rádiójából hirdeti, tolmácsolja Ferenc pápa tanítását, üzeneteit. Nemcsak a Vatikáni Rádió szerkesztőségének vezetője, hanem a Római Német-Magyar Kollégiumban a magyar kispapok lelkivezetője is. Elmondása szerint nagy örömmel érkezett Sopronba és már az első napon rendkívül meghatotta a zsúfolásig megtelt templom látványa. Sopron város valamennyi plébánosa jelen volt a lelkigyakorlaton, ahol a szentmisén való koncelebrálással, illetve gyóntatással segítették a lelkigyakorlat menetét.

Püspöki áldás Szopor megújult templomán

2017. március 14. (kedd) 12:00

Március 5-én, nagyböjt első vasárnapján Veres András megyéspüspök szentmise keretében áldotta meg Szopor megújult katolikus templomát. A szentmisét püspök atya Kovács Pál plébános atyával és Mogyorósi Márk püspöki titkárral közösen mutatta be. A templom rossz műszaki állapota miatt szükséges volt a teljes felújítás, így ehhez tervek készültek (Supka-Kovács Tamás), majd a szükséges örökségvédelmi engedélyezési eljárást követően megkezdődtek az előkészületek a megvalósításhoz. Mivel a falu népe jelenleg is vegyes vallású, így szükség volt egyházmegyei támogatásra is a felújítási munka elvégzéséhez. A kivitelezést a csepregi Bauwerk Kft. végezte el, Kóczán Géza műszaki ellenőri felügyelete mellett. Természetesen a helyi közösség is sokat tett azért, hogy a felújítás a látható szép eredménnyel fejeződjön be. Püspök atya az ünnepen külön köszöntötte Őri Istvánné Erzsi nénit, valamint Varga Ferencet, aki nemcsak plébániai tanácsadó testületi tagként, hanem asztalosmesterként is helytállt a munkálatok során. A Győri Egyházmegye a felújítási munkákat 22 millió Ft-tal támogatta.

A Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére mutattak be szentmisét Győrben

2017. március 14. (kedd) 11:00

Minden hónap 13. napján a Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére mutatnak be szentmisét a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban, megemlékezve arról, hogy 1917. május 13-án a portugáliai Fatima közelében három pásztorgyermeknek megjelent a Szűzanya. A márciusi szentmisét a csallóközi Nyékvárkony lelkipásztora, Boros Károly plébániai kormányzó mutatta be. A szentmise elején Boros Károlyt Bognár István, a Nagyboldogasszony-székesegyház plébánosa köszöntötte. Bognár István elmondta, hogy a Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére bemutatott szentmise lelki előkészület a székesegyház március 17. és 19. között tartandó Könnyező Szűzanya-búcsújára. A székesegyház plébánosa emlékeztetett arra, hogy négy évvel ezelőtt, 2013. március 13-án választották meg a bíborosok Ferenc pápát.

„Atom Anti” sikeres és boldog – Bencés Szabadegyetem Győrben

2017. március 14. (kedd) 10:00

Emlékeznek még „Atom Antira”, a magyar cselgáncs első olimpiai bajnokára? 25 év telt el a barcelonai siker óta és sok víz lefolyt azóta Paksnál a Dunán. Kovács Antal paksiként szerzett sportsikereket, de a számos világ-, Európa-, és hazai bajnoki címei mellett egyetemet végzett, a magyar olimpikonok közül ő szerzett elsőként PhD fokozatot, ma pedig a Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója. Március 6-án, hétfőn a Bencés Diákok Győri Egyesületének meghívásának eleget téve tartott előadást a győri bencés gimnázium dísztermében.

A KaPI pályázatokat hirdetett a Szent László-év kapcsán

2017. március 13. (hétfő) 12:00

A Katolikus Pedagógiai Intézet (KaPI) az idei Szent László-év kapcsán pályázatokat ír ki, melyekkel Szent László király jubileumi évének megünneplésére hívja a gyermekeket, diákokat, diákcsoportokat, pedagógusokat. Pályázataink általános célja, hogy a gyermekek, tanulók és pedagógusok mélyebben megismerjék az ünnepelt szentet, az ő életét, a hozzá fűződő hagyományokat, és megfogalmazzák üzenetét a mai ifjúságnak. A pályázatokon részt vehet bármely, a Katolikus Pedagógiai Intézet pedagógiai szakmai szolgáltatását igénybe vevő egyházi köznevelési intézmény. A KaPI összesen 11 pályázatot hirdet, a részletes információk ezen az oldalon keresztül érhetőek el. Az egyes pályázatoknál megtalálhatóak a részletes kiírások (pdf), illetve elérhetőek a nevezési űrlapok. A pályázatokon való részvétel nevezéshez kötött, melynek határideje: 2017. április 10. A nevezés után a regisztrált pályázó módosítására indokolt esetben van mód, amit elektronikus formában a pályázati felelősnél lehet megtenni. Az űrlapot csak regisztrált felhasználók (intézmények) érhetik el. A pedagógusok, tanulók, gyermekek jelentkezését saját intézményük tudja rögzíteni. A pályaművek benyújtásának határideje: 2017. április 21.

Nagyböjti zarándoklat és megemlékezés Halmos László zeneszerzőről Győr-Újvárosban

2017. március 13. (hétfő) 11:00

Győrben igen szép szokás, hogy nagyböjt péntekjein a győri és Győr környéki plébániák hívei zarándokútra indulnak a Nagyboldogasszony-székesegyházba, ahol a vérrel könnyező Szűzanya kegyképét őrzik. Az idei zarándoklatok a Nagyboldogasszony-székesegyház felújítása miatt Győr egy-egy templomában lesznek megtartva, a Könnyező Szűzanya-kegykép egy másolatának jelenlétében. Ez lehetőséget ad arra is, hogy a zarándokló hívek ellátogassanak egymás templomaiba, s erősödjön a lelki közösség Győr hívő népének tagjai között. Az idei zarándoklaton március 3-án, nagyböjt első péntekjén rangban elsőként a győr-újvárosi, győr-szigeti, pinnyédi és Szent Erzsébet-telepi, valamint Kunsziget, Mosonszentmiklós és Öttevény településekről érkező hívek vettek részt a 18 órakor kezdődő ünnepi főpapi szentmisén és az előtte végzett keresztúton a győr-újvárosi Urunk színeváltozása-plébániatemplomban.

Hitvallás-exkluzív: Szükség van keresztény értékrendet képviselő emberekre

2017. március 13. (hétfő) 10:00

Honlapunk új szolgáltatásaként egyházmegyei lapunk, a Hitvallás frissen megjelent számából közlünk egy-egy nagyobb terjedelmű írást. Márciusi számunkban Varga Józsefné dr. Horváth Máriától, a Győri Hittudományi Főiskola szakigazgatójától érdeklődtünk a főiskola képzéseiről.

Foganásod gyógyított – Nagyböjti zarándoklat és ősbemutató Győr-Révfaluban

2017. március 12. (vasárnap) 10:00

Dr. Veres András győri megyéspüspök 2017 februárjában zarándoklatokat hirdetett meg a nagyböjti péntekekre a győri plébániákon. A nagyböjti zarándoklatok második állomása a győr-révfalui Szentháromság-templomban volt március 10-én, a győr-révfalui, a győr-bácsai és a győr-kisbácsai hívek részvételével. A nagyböjti zarándoklatok állomásain kihelyezik a győri német ispitához tartozó Szentháromság-templom festményét, amely a Szűzanyát a Kisded Jézussal ábrázolja – az alkotás a Nagyboldogasszony-székesegyházban található Könnyező Szűzanya-kegyképet reprezentálja –, valamint azt az ezüst ereklyetartóban őrzött kendőt, amellyel a Szűzanya véres könnyeit felitatták 1697. március 17-én. Győr-Révfaluban a keresztutat és a szentmisét Németh László általános püspöki helynök vezette. A szentmisén Megyeri Ciprián győr-révfalui plébános és dr. Németh Gábor győr-kisbácsai plébános koncelebrált. 

Az egység abban áll, hogy mindannyian Krisztust keressük – Ökumenikus fórumot tartottak Győrben

2017. március 11. (szombat) 20:00

Március 9-én rendezték meg Az egység keresés című ökumenikus fórum a győri Hotel Rába City Centerben, a reformáció 500. évfordulója alkalmából. A fórumon jelen volt Veres András győri megyéspüspök, Steinbach József református és Szemerei János evangélikus püspök.

Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés

2017. március 10. (péntek) 10:00

A továbbiakban teljes terjedelmében közöljük a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívását a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésre, melyet felolvasnak nagyböjt 2. vasárnapjának minden szentmiséjén.

Liszt Ferenc abban is példakép, ahogyan segített a rászorulókon – Interjú Karal Violával

2017. március 9. (csütörtök) 12:00

Március 31-ig látható a Karal Viola zongora- és grafikusművész Liszt-grafikáiból nyílt jótékonysági tárlat a győri Szent László Látogatóközpontban a Győri Egyházmegyei Karitász és a harkai karitászcsoport szervezésében. A szervezők a kiállításon keresztül kívánják felhívni a figyelmet azoknak a rászorulóknak a helyzetére, akik számára nehézséget jelent a fűtési költségek rendezése. A kezdeményezés kapcsán kérdeztem a pozsonyi születésű, Burgenlandban élő zongora- és grafikusművészt háromnyelvűségről, a művészet és a karitatív tevékenység kapcsolatáról.

Vizsgáljatok felül mindent! – Međugorje a mariológia tükrében

2017. március 9. (csütörtök) 11:00

A Szűzanya nem jelent meg Međugorjéban – szögezte le Ratko Perić, a mostar-duvnói egyházmegye püspöke február 26-i közleményében. A nyilatkozat kapcsán parázs vita indult a Magyar Kurír olvasói között. Kovács Zoltán mariológust a szerkesztők arra kérték, ossza meg gondolatait a kérdésben.

Tataiak egyházközségi jótékonysági bálja

2017. március 9. (csütörtök) 10:00

A tatai Olimpiai Központban február 25-én a  négy testvér-egyházközség (Agostyán, Baj, Tata-Tóváros és Vértestolna) közös szervezésében, jótékonysági céllal egyházközségi farsangi bált rendeztünk a  vértestolnai plébánia felújítására, a  négy egyházközség közös céljainak megvalósítására. Külön köszönetünket fejezzük ki Kissné Fegyver Tündének a  bál előkészítéséért, illetve a  Lévai zenekarnak, akik idén is kiváló hangulatot teremtettek a  hajnalig tartó mulatság számára. A  bál céljait Tata művészei, borászai és családjai értékes tombolaajándékokkal, a hívek támogatójeggyel segítették elő. Részvételüket és bőkezű támogatásukat ezúton is hálásan köszönjük.

A tatai testvér-egyházközségek közös hamvazószerdája

2017. március 8. (szerda) 12:00

Március 1-jén, hamvazószerdán, a nagyböjt ünnepélyes kezdetén a tatai négy testvér-egyházközség – a tatai kapucinus templom, Agostyán, Baj és Vértestolna – hívei közös bűnbánati imaórával kezdték meg egyházunk legnagyobb ünnepére a felkészülést. A plébániák közösségeinek vezetésével egy-egy ima közös felhangzása segítette a bűnbánati időszakra a lelki készülődést.

Böjte Csaba: A mai Egyház a sarokban ülő, petrezselymet áruló vénleányhoz hasonlít

2017. március 8. (szerda) 11:00

Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője a Magnificat.ro honlapon március 4-én közzétett, alábbiakban közölt rövid írásában arról szól, hogy Jézus aktivitásával szemben a mai Egyház kifejezetten passzív.

„Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost, aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess engem!” A vámos erre fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók méltatlankodva fordultak a tanítványokhoz: „Hogyan lehet az, hogy ti a vámosokkal meg a bűnösökkel együtt esztek és isztok?” Jézus felelt meg nekik: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!” (Lk 5,27–32)