Linzben is csatlakoztak a Szent László-emlékévhez

2017. március 16. (csütörtök) 11:00

Március 5-én a linzi Jó Pásztor-templomban szentmisével és előadással emlékeztek meg Szent László királyról. Szent László országépítő király volt, aki sokat tett a nemzet felemelkedéséért, a magyar államiság megerősítéséért, a kereszténység védelméért és a Kárpát-medencei népek együttműködéséért. Tizennyolc évi uralkodása alatt minden erejét Szent István örökségének fenntartására fordította. Az országot gazdaságilag felvirágoztatta, a törvényhozás által rendet teremtett – fejtette ki szentbeszédében a szentmise főcelebránsa, Vencser László, az ausztriai idegen nyelvű lelkészségek országos igazgatója, aki nagyon fontosnak tartja, hogy a figyelmünket minden eddiginél jobban ráirányítsuk „Szent István művének folytatójára.” A lelkipásztor kifejtette, a nagy király számos erénye: uralkodói-vezetői képessége, katonai rátermettsége, vallásos buzgalma, bőkezűsége, igazságérzete, bátorsága, bölcsessége, béketűrése ma is követendő példaként áll előttünk.

A Könnyező Szűzanya győri búcsúja – beharangozó

2017. március 16. (csütörtök) 10:00

A győri Nagyboldogasszony-székesegyházban őrzött kegyképen látható Szűzanya szeméből 320 évvel ezelőtt, 1697. március 17-én véres könnyek folytak. A könnyezés emlékére a Győri Egyházmegye minden évben megszervezi a Könnyező Szűzanya búcsúját a Káptalandombon álló székesegyházban. A búcsú idén március 17-én, pénteken, reggel 6 órakor – az egykori könnyezés órájában – a papság zarándoklatával kezdődik. Az ünnep 11 órakor folytatódik azzal a szentmisével, amelynek főcelebránsa Böcskei László nagyváradi megyéspüspök lesz. Pápai Lajos nyugalmazott győri megyéspüspök ezen a napon 18 órakor mutat be szentmisét.

Keresztútjárás az alsó tagozatosokkal Kapuváron

2017. március 15. (szerda) 12:00

Nagyböjt második kapuvári keresztúti ájtatosságán, március 10-én a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos kisdiákjai Vörösné Varga Erzsébet hitoktató vezetésével közösen imádkoztak, énekeltek a hívekkel. A keresztútjárás megkezdése előtt a kivetítőn Szent Patrik és a győri Könnyező Szűzanya képe volt látható, melyekről Radó Tamás plébános atya rövid elmélkedés tartott: „A Könnyező Szűzanya képét Walter Lynch írországi püspök hozta Magyarországra, amikor a Cromwell-féle üldözés idején menekülni kényszerült hazájából. Írországban évtizedek múlva újra kitört a katolikusüldözés, amikor parlamenti határozat alapján az ország összes püspökét száműzték. Szent Patriknak, Írország térítő apostolának és védőszentjének ünnepén, 1697. március 17-én, a győri képen ábrázolt Szűzanya szeméből reggel 6 órától 9 óráig véres könnyek hulltak, melyeket fehér gyolcskendővel itattak fel. Zichy Ferenc püspök 1767-ben emeltette a márványoltárt, melyen a kegykép látható. Egyházmegyénk papsága minden év március 17-én zarándoklattal egybekötött lelkigyakorlatot tart a Könnyező Szűzanya képe előtt.”

Nagyböjti lelkigyakorlat Sopronban

2017. március 15. (szerda) 10:00

Március 1-jén hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjti időszak. A soproni Szent György-templomban három napos lelkigyakorlat segített a híveknek a még elmélyültebb felkészülésben. A lelkigyakorlat március 6-án kezdődött, melynek vezetője Vértesaljai László jezsuita atya, a Vatikáni Rádió magyar adásának főszerkesztője volt. László atyának már ismerősek voltak a Szent György-templom hívei, ugyanis Henczel Szabolcs plébános szervezésével Rómában, a Vatikáni Rádióban néhányan már találkozhattak vele.  Vértesaljai László atya jezsuitaként először a kispesti Szent Ignác-szakkollégium igazgatója volt, majd a pesti Jézus Szíve-templom pásztora lett, amikor Rómába küldték a Vatikáni Rádióhoz. Attól kezdve a pápa rádiójából hirdeti, tolmácsolja Ferenc pápa tanítását, üzeneteit. Nemcsak a Vatikáni Rádió szerkesztőségének vezetője, hanem a Római Német-Magyar Kollégiumban a magyar kispapok lelkivezetője is. Elmondása szerint nagy örömmel érkezett Sopronba és már az első napon rendkívül meghatotta a zsúfolásig megtelt templom látványa. Sopron város valamennyi plébánosa jelen volt a lelkigyakorlaton, ahol a szentmisén való koncelebrálással, illetve gyóntatással segítették a lelkigyakorlat menetét.

Püspöki áldás Szopor megújult templomán

2017. március 14. (kedd) 12:00

Március 5-én, nagyböjt első vasárnapján Veres András megyéspüspök szentmise keretében áldotta meg Szopor megújult katolikus templomát. A szentmisét püspök atya Kovács Pál plébános atyával és Mogyorósi Márk püspöki titkárral közösen mutatta be. A templom rossz műszaki állapota miatt szükséges volt a teljes felújítás, így ehhez tervek készültek (Supka-Kovács Tamás), majd a szükséges örökségvédelmi engedélyezési eljárást követően megkezdődtek az előkészületek a megvalósításhoz. Mivel a falu népe jelenleg is vegyes vallású, így szükség volt egyházmegyei támogatásra is a felújítási munka elvégzéséhez. A kivitelezést a csepregi Bauwerk Kft. végezte el, Kóczán Géza műszaki ellenőri felügyelete mellett. Természetesen a helyi közösség is sokat tett azért, hogy a felújítás a látható szép eredménnyel fejeződjön be. Püspök atya az ünnepen külön köszöntötte Őri Istvánné Erzsi nénit, valamint Varga Ferencet, aki nemcsak plébániai tanácsadó testületi tagként, hanem asztalosmesterként is helytállt a munkálatok során. A Győri Egyházmegye a felújítási munkákat 22 millió Ft-tal támogatta.

A Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére mutattak be szentmisét Győrben

2017. március 14. (kedd) 11:00

Minden hónap 13. napján a Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére mutatnak be szentmisét a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban, megemlékezve arról, hogy 1917. május 13-án a portugáliai Fatima közelében három pásztorgyermeknek megjelent a Szűzanya. A márciusi szentmisét a csallóközi Nyékvárkony lelkipásztora, Boros Károly plébániai kormányzó mutatta be. A szentmise elején Boros Károlyt Bognár István, a Nagyboldogasszony-székesegyház plébánosa köszöntötte. Bognár István elmondta, hogy a Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére bemutatott szentmise lelki előkészület a székesegyház március 17. és 19. között tartandó Könnyező Szűzanya-búcsújára. A székesegyház plébánosa emlékeztetett arra, hogy négy évvel ezelőtt, 2013. március 13-án választották meg a bíborosok Ferenc pápát.

„Atom Anti” sikeres és boldog – Bencés Szabadegyetem Győrben

2017. március 14. (kedd) 10:00

Emlékeznek még „Atom Antira”, a magyar cselgáncs első olimpiai bajnokára? 25 év telt el a barcelonai siker óta és sok víz lefolyt azóta Paksnál a Dunán. Kovács Antal paksiként szerzett sportsikereket, de a számos világ-, Európa-, és hazai bajnoki címei mellett egyetemet végzett, a magyar olimpikonok közül ő szerzett elsőként PhD fokozatot, ma pedig a Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója. Március 6-án, hétfőn a Bencés Diákok Győri Egyesületének meghívásának eleget téve tartott előadást a győri bencés gimnázium dísztermében.

A KaPI pályázatokat hirdetett a Szent László-év kapcsán

2017. március 13. (hétfő) 12:00

A Katolikus Pedagógiai Intézet (KaPI) az idei Szent László-év kapcsán pályázatokat ír ki, melyekkel Szent László király jubileumi évének megünneplésére hívja a gyermekeket, diákokat, diákcsoportokat, pedagógusokat. Pályázataink általános célja, hogy a gyermekek, tanulók és pedagógusok mélyebben megismerjék az ünnepelt szentet, az ő életét, a hozzá fűződő hagyományokat, és megfogalmazzák üzenetét a mai ifjúságnak. A pályázatokon részt vehet bármely, a Katolikus Pedagógiai Intézet pedagógiai szakmai szolgáltatását igénybe vevő egyházi köznevelési intézmény. A KaPI összesen 11 pályázatot hirdet, a részletes információk ezen az oldalon keresztül érhetőek el. Az egyes pályázatoknál megtalálhatóak a részletes kiírások (pdf), illetve elérhetőek a nevezési űrlapok. A pályázatokon való részvétel nevezéshez kötött, melynek határideje: 2017. április 10. A nevezés után a regisztrált pályázó módosítására indokolt esetben van mód, amit elektronikus formában a pályázati felelősnél lehet megtenni. Az űrlapot csak regisztrált felhasználók (intézmények) érhetik el. A pedagógusok, tanulók, gyermekek jelentkezését saját intézményük tudja rögzíteni. A pályaművek benyújtásának határideje: 2017. április 21.

Nagyböjti zarándoklat és megemlékezés Halmos László zeneszerzőről Győr-Újvárosban

2017. március 13. (hétfő) 11:00

Győrben igen szép szokás, hogy nagyböjt péntekjein a győri és Győr környéki plébániák hívei zarándokútra indulnak a Nagyboldogasszony-székesegyházba, ahol a vérrel könnyező Szűzanya kegyképét őrzik. Az idei zarándoklatok a Nagyboldogasszony-székesegyház felújítása miatt Győr egy-egy templomában lesznek megtartva, a Könnyező Szűzanya-kegykép egy másolatának jelenlétében. Ez lehetőséget ad arra is, hogy a zarándokló hívek ellátogassanak egymás templomaiba, s erősödjön a lelki közösség Győr hívő népének tagjai között. Az idei zarándoklaton március 3-án, nagyböjt első péntekjén rangban elsőként a győr-újvárosi, győr-szigeti, pinnyédi és Szent Erzsébet-telepi, valamint Kunsziget, Mosonszentmiklós és Öttevény településekről érkező hívek vettek részt a 18 órakor kezdődő ünnepi főpapi szentmisén és az előtte végzett keresztúton a győr-újvárosi Urunk színeváltozása-plébániatemplomban.

Hitvallás-exkluzív: Szükség van keresztény értékrendet képviselő emberekre

2017. március 13. (hétfő) 10:00

Honlapunk új szolgáltatásaként egyházmegyei lapunk, a Hitvallás frissen megjelent számából közlünk egy-egy nagyobb terjedelmű írást. Márciusi számunkban Varga Józsefné dr. Horváth Máriától, a Győri Hittudományi Főiskola szakigazgatójától érdeklődtünk a főiskola képzéseiről.

Foganásod gyógyított – Nagyböjti zarándoklat és ősbemutató Győr-Révfaluban

2017. március 12. (vasárnap) 10:00

Dr. Veres András győri megyéspüspök 2017 februárjában zarándoklatokat hirdetett meg a nagyböjti péntekekre a győri plébániákon. A nagyböjti zarándoklatok második állomása a győr-révfalui Szentháromság-templomban volt március 10-én, a győr-révfalui, a győr-bácsai és a győr-kisbácsai hívek részvételével. A nagyböjti zarándoklatok állomásain kihelyezik a győri német ispitához tartozó Szentháromság-templom festményét, amely a Szűzanyát a Kisded Jézussal ábrázolja – az alkotás a Nagyboldogasszony-székesegyházban található Könnyező Szűzanya-kegyképet reprezentálja –, valamint azt az ezüst ereklyetartóban őrzött kendőt, amellyel a Szűzanya véres könnyeit felitatták 1697. március 17-én. Győr-Révfaluban a keresztutat és a szentmisét Németh László általános püspöki helynök vezette. A szentmisén Megyeri Ciprián győr-révfalui plébános és dr. Németh Gábor győr-kisbácsai plébános koncelebrált. 

Az egység abban áll, hogy mindannyian Krisztust keressük – Ökumenikus fórumot tartottak Győrben

2017. március 11. (szombat) 20:00

Március 9-én rendezték meg Az egység keresés című ökumenikus fórum a győri Hotel Rába City Centerben, a reformáció 500. évfordulója alkalmából. A fórumon jelen volt Veres András győri megyéspüspök, Steinbach József református és Szemerei János evangélikus püspök.

Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés

2017. március 10. (péntek) 10:00

A továbbiakban teljes terjedelmében közöljük a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívását a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésre, melyet felolvasnak nagyböjt 2. vasárnapjának minden szentmiséjén.

Liszt Ferenc abban is példakép, ahogyan segített a rászorulókon – Interjú Karal Violával

2017. március 9. (csütörtök) 12:00

Március 31-ig látható a Karal Viola zongora- és grafikusművész Liszt-grafikáiból nyílt jótékonysági tárlat a győri Szent László Látogatóközpontban a Győri Egyházmegyei Karitász és a harkai karitászcsoport szervezésében. A szervezők a kiállításon keresztül kívánják felhívni a figyelmet azoknak a rászorulóknak a helyzetére, akik számára nehézséget jelent a fűtési költségek rendezése. A kezdeményezés kapcsán kérdeztem a pozsonyi születésű, Burgenlandban élő zongora- és grafikusművészt háromnyelvűségről, a művészet és a karitatív tevékenység kapcsolatáról.

Vizsgáljatok felül mindent! – Međugorje a mariológia tükrében

2017. március 9. (csütörtök) 11:00

A Szűzanya nem jelent meg Međugorjéban – szögezte le Ratko Perić, a mostar-duvnói egyházmegye püspöke február 26-i közleményében. A nyilatkozat kapcsán parázs vita indult a Magyar Kurír olvasói között. Kovács Zoltán mariológust a szerkesztők arra kérték, ossza meg gondolatait a kérdésben.

Tataiak egyházközségi jótékonysági bálja

2017. március 9. (csütörtök) 10:00

A tatai Olimpiai Központban február 25-én a  négy testvér-egyházközség (Agostyán, Baj, Tata-Tóváros és Vértestolna) közös szervezésében, jótékonysági céllal egyházközségi farsangi bált rendeztünk a  vértestolnai plébánia felújítására, a  négy egyházközség közös céljainak megvalósítására. Külön köszönetünket fejezzük ki Kissné Fegyver Tündének a  bál előkészítéséért, illetve a  Lévai zenekarnak, akik idén is kiváló hangulatot teremtettek a  hajnalig tartó mulatság számára. A  bál céljait Tata művészei, borászai és családjai értékes tombolaajándékokkal, a hívek támogatójeggyel segítették elő. Részvételüket és bőkezű támogatásukat ezúton is hálásan köszönjük.

A tatai testvér-egyházközségek közös hamvazószerdája

2017. március 8. (szerda) 12:00

Március 1-jén, hamvazószerdán, a nagyböjt ünnepélyes kezdetén a tatai négy testvér-egyházközség – a tatai kapucinus templom, Agostyán, Baj és Vértestolna – hívei közös bűnbánati imaórával kezdték meg egyházunk legnagyobb ünnepére a felkészülést. A plébániák közösségeinek vezetésével egy-egy ima közös felhangzása segítette a bűnbánati időszakra a lelki készülődést.

Böjte Csaba: A mai Egyház a sarokban ülő, petrezselymet áruló vénleányhoz hasonlít

2017. március 8. (szerda) 11:00

Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője a Magnificat.ro honlapon március 4-én közzétett, alábbiakban közölt rövid írásában arról szól, hogy Jézus aktivitásával szemben a mai Egyház kifejezetten passzív.

„Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost, aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess engem!” A vámos erre fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók méltatlankodva fordultak a tanítványokhoz: „Hogyan lehet az, hogy ti a vámosokkal meg a bűnösökkel együtt esztek és isztok?” Jézus felelt meg nekik: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!” (Lk 5,27–32)

Hittanos farsang Peresztegen

2017. március 8. (szerda) 10:00

Peresztegen már többéves hagyománya van hittanosok farsangjának. Február 25-én – farsang utolsó szombatján – az idei évben is megrendezték a gyerekek között nagyon népszerű játékos mulatságot. Az esemény helyszíne szokás szerint a plébánia hittanterme és udvara volt. A nap „díszvendége” a két seprű-báb, Farsang Ferkó és felesége Farsang Fáni volt. A résztvevőket az egész délutánt kitöltő vidám ügyességi és mókás versenyek várták. A vegyes csapatok a következőkben mérték össze tudásukat: golyószedés, betűtészta kirakó verseny, „chipses-müzlis madzag”, dominósor és kártyavárépítés, sütievő verseny, éneklés, kötélhúzás. A nap végén a gyerekek a bábokat tűzbe vetve vettek búcsút az idei év farsangjától.

Hamvazkodtak a csornai Rákóczi-iskolások

2017. március 7. (kedd) 12:00

„Hamvazkodjál, hívő lélek...” – szólt az ének március 1-jén, hamvazószerda reggelén, amikor a csornai Rákóczi-iskola közössége szentmisén vett részt a csornai Jézus Szíve-templomban. A szentmiseáldozatot Varga Balázs plébános atya, iskolánk püspöki biztosa mutatta be. A homlokunkra hulló hamu emlékeztet bennünket mulandóságunkra, és a bűnbánatra. A böjti idő jó alkalom arra, hogy a hívő ember magába nézve, elcsendesedve értékelje át életét, és a mulandó javak helyett inkább a maradandó szívbéli kincseket gyarapítsa. A szentmisében Balázs atya is arra ösztönözte az őt hallgató gyerekeket, hogy kisebb lemondások, jócselekedetek által szebbé tehetik a közelgő ünnepre való felkészülést, és örömet okozhatnak másoknak. Így gyarapíthatják lelkük kincseit. Akkor lesz igazán boldog húsvétunk, ha nem csak külsőségekben készülünk fel rá, hanem szívünk, lelkünk tisztaságával, és az embertársi szeretet ajándékaival várjuk a feltámadt Krisztust.