Átadták Az év levéltári kiadványa-díjakat

2017. március 6. (hétfő) 10:00

Február 28-án Budapest Főváros Levéltárában adták át Az év levéltári kiadványa-díjat. Az elismerésre – melyet a Magyar Levéltárosok Egyesülete alapított és immáron ötödik alkalommal oszt ki – négy kategóriában pályázhattak a levéltárak 2016-ban megjelent kiadványaikkal. Az elmúlt években egyre látványosabb volt az egyházi levéltárak előretörése, és ez idén sem történt másképp. A „Monográfiák, tanulmánykötetek” kategóriában az I. helyezést a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára Hegyi Ferenc: Szenctől Tatáig. A piarista rend és a műszaki-gazdasági szakoktatás kezdetei Magyarországon. (Sajtó alá rendezte: Koltai András – Szekér Barnabás) című kiadványa, míg a III. helyezést a Győri Egyházmegyei Levéltár „Primus inter omnes. Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára” (Szerk. Arató György – Nemes Gábor – Vajk Ádám) című kötete érte el. A Győri Egyházmegyei Levéltár ezzel az egyik legsikeresebb intézmény lett a díj történetében: az elmúlt öt évben négy díjat nyert, 2013-ban egy harmadik, tavaly és tavalyelőtt pedig egy-egy második hellyel büszkélkedhetett.

Győri lelki programok nagyböjtben – beharangozó

2017. március 3. (péntek) 10:00

Az idei év nagyböjtjének eddig szokásos győri lelki programjait több változás is érinti. A püspöki székvárosban hagyományosan sorra kerülő nagyböjt pénteki zarándoklatok a káptalandombi Nagyboldogasszony-székesegyház megkezdett felújítása miatt Győr egy-egy templomában lesznek megtartva, a Könnyező Szűzanya-kegykép egy másolatának jelenlétében. Ez lehetőséget ad arra is, hogy a zarándokló hívek ellátogassanak egymás templomaiba, s erősödjön a lelki közösség Győr hívő népének tagjai között.

Nyílt nap a Győri Szemináriumban

2017. március 3. (péntek) 9:00

A Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet az elmúlt szombaton, február 25-én várta nyílt napjára azokat a fiatal fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt, és Isten által meghívottnak érzik magukat. A nyitott napra a Győri és a Szombathelyi Egyházmegyéből összesen csaknem 40 fős társaság érkezett a Káptalandombra.

A lélek fittségének záloga a testi önmegtartóztatás – Veres András szentmisét mutatott be hamvazószerdán

2017. március 2. (csütörtök) 12:00

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke március 1-jén, hamvazószerdán szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A főpásztor homíliájában az aszkézis és a böjt értelmét állította a figyelem középpontjába. Veres András a szentmise elején elmondott köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a hamvazószerda nem egy szomorú, hanem egy örömteli időszak kezdetét jelenti.  A nagyböjtben megtapasztalhatjuk az Úrral való időzés belső örömét az elmélkedésen és az imádságon keresztül.  A megyéspüspök emlékeztetett arra, hogy a hamvazkodás a bűnbánat jele.

Megemlékező előadás Mindszenty József bíborosról Rajkán

2017. március 2. (csütörtök) 11:00

Február 24-én, pénteken 17 órától folytatódott az immár havi rendszerességgel megrendezett előadások sorozata a tavaly július 23-án a falunap keretében újra megnyitott és renovált rajkai Faluházban. Ezúttal a téma február 25-éhez, vagyis a kommunizmus áldozatainak emléknapjához kapcsolódva Mindszenty József esztergomi érsek, hercegprímás mártírsorsú bíboros életutja volt. A délután meghívott előadója dr. Perger Gyula egyháztörténész, plébános, püspöki referens, a szombathelyi egyházmegye gyűjteményi központjának igazgatója volt Vas megyéből, aki e sok feladata mellett négy község lelkipásztora is.

Rendalapító atyáikra emlékeztek a győri szervita nővérek

2017. március 2. (csütörtök) 10:00

Február 17-én egyházunk a Fájdalmas Szűzanya tiszteletét ápoló és elmélyítő szervita rend hét szent rendalapítójára emlékezik: Szent Bonfiglio, Bonagiunta, Manetto, Sostegno, Amadio, Uguccione és Alessio szerzetesekre. A hét szentet a Szűzanya egy olyan korban indította útra, amikor az egyház újból ráeszmélt a Vita Apostolica, az Apostoli Egyház eszményére. Ennek szellemében szó szerint és válogatás nélkül akarták követni az evangéliumot, mint Szent Ferenc. Miután rátaláltak a „drágagyöngyre”, az Apostolok Cselekedeteinek egyházát vették példaképül, s szegénységben és felebaráti szeretetben akartak élni. Február 19-én, vasárnap a Győr-Újvárosban élő szervita nővérek rendházuk kápolnájában emlékeztek meg a Szervita rendalapító atyákról.

Ön dönt adója 1+1 %-áról

2017. március 1. (szerda) 12:00

Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelemadónk egy részéről. Ennek 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel. Kérjük, támogassa egyházunk társadalmi szolgálatát adója egyházi 1%-ával! A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011. A második 1% felajánlására három alternatívát is figyelmükbe ajánlunk. Az Egyházi Iskolák és Templomok Fenntartásáért Alapítvány adószáma: 19111421-2-08. Az Alapítvány célja, hogy szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi, oktatási és művelődési törekvések megvalósításához anyagi segítséget és támogatást nyújtson. Az Egyházmegyei Szent Erzsébet Caritas Alapítvány adószáma: 19111438-1-08. Az Alapítvány célja, hogy tevékenységével segítse a Győri Egyházmegyei Karitász szociális és karitatív szolgálatát. A Pastores dabo vobis Alapítvány (adószáma: 18536735-1-8) a papnevelés támogatására jött létre.

125 éve született Boldog Apor Vilmos

2017. március 1. (szerda) 11:00

1892. február 29-én, 125 éve született Segesváron Boldog Apor Vilmos, Győr vértanú püspöke. A szentéletű elöljárót, a szegények és az üldözöttek istápolóját, a kiváló közéleti szervezőt és a szelíd szavú lelkipásztort már mártírhalála után közvetlenül is bensőséges tisztelet övezte, mely a magyarországi kommunista diktatúra ellenére sem halványult. Kortárs tiszteletének mérföldkövei: a 1997. november 9-iki római boldoggá-avatás, az azóta is rendszeres székesegyházi szentmisék a vértanú püspök szentté-avatásáért, a 2015-ben megrendezett Apor Vilmos-imaév, valamint a vértanú győri püspök nevével fémjelzett imaszövetség idei létrejötte a papi hivatásokért. Az évfordulón összeállítással emlékezünk Boldog Apor Vilmosra, melynek során felidézzük életrajzát, emlékezetét.

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

2017. március 1. (szerda) 10:00

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük Ferenc pápa 2017. nagyböjtjére kiadott üzenetét, melynek mottója: „Az Ige ajándék. A másik ember ajándék.”

Hamvazószerdával kezdődik a nagyböjti készület

2017. március 1. (szerda) 9:00

Hamvazószerdán – idén március 1-jén – veszi kezdetét a negyvennapos böjt, melynek során a keresztények húsvétra, Jézus Krisztus föltámadásának ünnepére készülnek. Hamvazószerdán és a rákövetkező vasárnapon a hívek homlokát az előző év virágvasárnapján szentelt barka hamujával hintik meg, vagy kis kereszt alakú hamujellel jelöli meg a pap, miközben hagyományosan a következőket mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!” vagy: „Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban!”

Szent László-kori pincerendszer húzódik Pannonhalma alatt

2017. február 28. (kedd) 12:00

Jelentős, középkori pincerendszert is magában foglaló épületrészeket azonosítottak a közelmúltban Pannonhalmán, ezzel egy évek óta zajló várostörténeti kutatás első mérföldkövéhez érkezett. A Gyümölcsoltó Boldogasszony bencés plébániatemplom telekterülete alatti pincék falazatából vett téglaminták eredete az Árpád-korra tehető. A városmag területén feltárt templombástya pincerészeinek korát a kutatók több mint 900 évesre datálták. A fiókboltozattal bővülő középkori pince a templombástya alatt nyolc méter mélységben húzódik.

Szentségimádás Kapuváron

2017. február 28. (kedd) 10:00

A farsangi időszak utolsó vasárnapján, február 26-án 14 órai kezdettel a kapuvári Szent Ferenc-templomban az Oltáriszentség magasztalására gyűltek össze a hívek. Az imaóra első részében az Oltáriszentség-rózsafüzért mondták el plébánosunk, Radó Tamás atya vezetésével. A tizedek között az Oltáriszentséget dicsőítő énekek hangzottak el. Az imaóra következő perceiben Bernáth Krisztián káplán atya előimádkozásával a legméltóságosabb Oltáriszentség litániáját imádkozták. Szentségimádás végén elimádkozták az Apor Vilmos Imaszövetség imádságát, melyben kérték a Győrött vérrel könnyezett Szűzanya közbenjárását, papi és szerzetesi hivatásokért.

Szentlélek-ünnep Sopronban

2017. február 27. (hétfő) 12:00

Február 18-án ünnepelte a katolikus karizmatikus megújulás világszerte megalakulásának 50. évfordulóját. Ehhez csatlakozott a 30 országos helyszín között a soproni Boldog Apor Vilmos Karizmatikus közösség a Szent György-templomban. Először az esti, püspöki szentmisén vettünk részt közösen, és itt adtunk hálát az Egyháznak, a közösségünknek és személyünknek adott kegyelmekért. Ezután az egyetemi kápolnába vonultunk, ahol hálaadással, bűnbánattal, dicsőítéssel és a jövőnkhöz kért új kegyelmekért fordultunk Istenünkhöz.

Hiányozhatnak-e a fiatalok Isten Országából? – Szabadegyetemi előadás Győrben

2017. február 27. (hétfő) 11:00

A Győri Hittudományi Főiskola „Hitünk és életünk” címmel megrendezett Szabadegyeteme február 22-én dr. Balázs Tamás teológiai tanár, plébános előadásával folytatódott. Tamás atya „Hiányozhatnak-e a fiatalok Isten Országából?” című előadása nagyszámú érdeklődőt vonzott a Papnevelő Intézet kápolnájába.

Tudatosabb és elkötelezettebb emberekre van szükség – Interjú Veres András győri megyéspüspökkel

2017. február 27. (hétfő) 10:00

Február 17-én, pénteken nyitotta meg Győrött Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a Szent László jubileumi évet. Ebből az alkalomból a győri megyéspüspököt Szent László alakjáról, példájáról és a tervezett programokról kérdeztük.

Érszegi Márk Aurél Vatikán-szakértő tartott előadást Győrben

2017. február 24. (péntek) 10:00

Érszegi Márk Aurél, a Szentszéki Magyar Nagykövetség első tanácsosa, Vatikán-szakértő, volt pannonhalmi bencés diák tartott ismeretterjesztő előadást a pápaságról és a Vatikánról a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium dísztermében február 21-én. A program a Bencés Diákok Győri Egyesülete által szervezett szabadegyetem keretében valósult meg.

Aporos öregdiák találkozó Győrben

2017. február 23. (csütörtök) 12:00

Három éve, hogy a legutóbbi győri Aporos öregdiák-találkozót megszerveztük. Most újult erővel hálaadásra gyűltünk össze 2017. februárjában, amelynek aktualitását a Szentlélek-templom felszentelésének 30 éves jubileuma adta. A templomban közösen vettünk részt szentmisén, ahol az ismerős dalokat a „régiek”-ből alakult zenekar vezette. A diákok részéről Markovszky Szabolcs mondott köszöntőt, Benkovich Ferenc plébános atya pedig szívhez szóló beszéddel szólt a fiatalokhoz. Az ünnepség az Apor-iskolában folytatódott, ahol Spissics Blanka népdalcsokrát követően Kiss Zoltán igazgató köszöntötte a vendégeket. Simon András (12. b) vibrafonjátékát követően Bánki Renáta és Gombos Liza táncprodukciója következett. A műsort a tanárok éneke zárta. A közös vacsorát egy jó beszélgetés és nosztalgiázás követte. A rendezvény lebonyolítását rengeteg önkéntes segítette, akiknek ezúton is hálás köszönettel tartozunk.

Püspöki látogatás és áldás a soproni Szent Orsolya-iskolában

2017. február 23. (csütörtök) 11:00

Dr. Veres András megyéspüspök február 20-án látogatást tett a soproni Szent Orsolya Gimnáziumban és Általános Iskolában, a havi rekollekciós előadás keretében találkozott a nevelőtestülettel. Püspök atya a közelmúltban lezárult Házasság hetéhez kapcsolódóan a szolgáló szeretetről beszélt. Előadásában a szeretetnek arról az aspektusáról szólt, mely minden közösségnek lételeme kellene, hogy legyen a családtól az iskolai nevelőtestületen át egészen a szélesebb társadalomig. A szolgáló szeretetben a katolikus iskola közösségének mindenkor példát kell mutatni – mondta többek között. Az előadást követően megbeszélést folytatott az iskola vezetőségével, melynek során áttekintették az intézményben a közeljövőben folytatódó, állami támogatással megvalósuló rekonstrukciós munkálatok ütemezését.

Előadás a párválasztásról a győri Házasság hetében

2017. február 23. (csütörtök) 10:00

Bogdányi Mária győri evangélikus egyetemi lelkész és férje, Bogdányi Gábor, az evangélikus egyház internet-munkacsoportjának vezetője tartott előadást Győrben a Házasság hete ökumenikus szervezésű programjának keretében. A családtréner házaspár a február 15-i alkalmon „Hát én immár kit válasszak?” címmel a párválasztás kérdéseiről beszélt a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának egyik tantermében összegyűlt hallgatóságnak. Az előadók a „hol?”, „mikor?”, „kit?” és „hogyan?” kérdésekre válaszolva gyakorlati tippeket adtak a társtaláláshoz. Kitértek a kapcsolatot összetartó, erősítő és az együttélést nehezítő tényezőkre is. A személyes történetekkel, képekkel és kisfilmekkel színesített prezentáció végén a jelenlévők kérdéseire is válaszolt a Bogdányi házaspár.

Ételosztás rászorulóknak Sopronban

2017. február 22. (szerda) 12:00

A soproni Szent Imre-plébánia karitász-csoportja hajléktalan és rászoruló embertársainkat látta vendégül egy ebédre  városi összefogás keretében  január 21-én 13 órakor a Kristály Üzletház földszintjén az Esélyegyenlőségi Iroda helyiségében. A Kálmán Imre plébános által vezetett étkezési imádság után 100 adag meleg ételt osztottunk ki. Az adakozók jóvoltából friss péksüteményt és gyümölcsöt is tudtunk ajándékozni. A helyszínen segítőknek köszönjük minden áldozatát és szeretetét.