Hittanos farsang Peresztegen

2017. március 8. (szerda) 10:00

Peresztegen már többéves hagyománya van hittanosok farsangjának. Február 25-én – farsang utolsó szombatján – az idei évben is megrendezték a gyerekek között nagyon népszerű játékos mulatságot. Az esemény helyszíne szokás szerint a plébánia hittanterme és udvara volt. A nap „díszvendége” a két seprű-báb, Farsang Ferkó és felesége Farsang Fáni volt. A résztvevőket az egész délutánt kitöltő vidám ügyességi és mókás versenyek várták. A vegyes csapatok a következőkben mérték össze tudásukat: golyószedés, betűtészta kirakó verseny, „chipses-müzlis madzag”, dominósor és kártyavárépítés, sütievő verseny, éneklés, kötélhúzás. A nap végén a gyerekek a bábokat tűzbe vetve vettek búcsút az idei év farsangjától.

Hamvazkodtak a csornai Rákóczi-iskolások

2017. március 7. (kedd) 12:00

„Hamvazkodjál, hívő lélek...” – szólt az ének március 1-jén, hamvazószerda reggelén, amikor a csornai Rákóczi-iskola közössége szentmisén vett részt a csornai Jézus Szíve-templomban. A szentmiseáldozatot Varga Balázs plébános atya, iskolánk püspöki biztosa mutatta be. A homlokunkra hulló hamu emlékeztet bennünket mulandóságunkra, és a bűnbánatra. A böjti idő jó alkalom arra, hogy a hívő ember magába nézve, elcsendesedve értékelje át életét, és a mulandó javak helyett inkább a maradandó szívbéli kincseket gyarapítsa. A szentmisében Balázs atya is arra ösztönözte az őt hallgató gyerekeket, hogy kisebb lemondások, jócselekedetek által szebbé tehetik a közelgő ünnepre való felkészülést, és örömet okozhatnak másoknak. Így gyarapíthatják lelkük kincseit. Akkor lesz igazán boldog húsvétunk, ha nem csak külsőségekben készülünk fel rá, hanem szívünk, lelkünk tisztaságával, és az embertársi szeretet ajándékaival várjuk a feltámadt Krisztust.

A Credo márciusi adása

2017. március 7. (kedd) 11:00

A 2012 őszén újraindult Credo című keresztény TV-magazin GyőrPlusz TV-n sugárzott, 2017. márciusi adása elérhető honlapunkon, a Videók menüpontban, valamint alább.

Farsangvégi operett-est a kapuvári plébánián

2017. március 7. (kedd) 10:00

Vidám farsangi hangulatban volt részük azoknak, akik eljöttek a kapuvári Szent Anna-plébániára február 28-án, kedden 18 órára, Budai Ibolya óvónő és Bognár Dávid kántor farsangbúcsúztató operett-estjére. A plébánia minden szegletét betöltötte az énekes-zenés est hangulata. A műsorban Lehár Ferenc, Kálmán Imre, Zerkovitz Béla, Huszka Jenő, Szirmai Albert operett-szerzők népszerű darabjaiból és Kacsóh Pongrác daljátékából csendültek fel az ismert slágerek.

Országos teremtésvédelmi képzést tartottak Esztergomban

2017. március 6. (hétfő) 12:00

Remélhetőleg hagyományteremtő  kezdeményezésként a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesülettel karöltve országos teremtésvédelmi képzést szervezett február 24-25. között az esztergomi Szent Adalbert Központban. Az összes magyarországi egyházmegyéből érkezett, összesen mintegy 40 résztvevő változatos ismeretekkel és gyakorlati ötletekkel gazdagodhatott a képzés során. A Győri Egyházmegyét a képzésen Dékány Ferenc EKIF-igazgató, lipóti plébános és Paksa Balázs ifjúsági és sajtóreferens képviselte.

Megjelent a márciusi Hitvallás

2017. március 6. (hétfő) 11:00

Egyházmegyei lapunk, a Hitvallás legfrissebb, márciusi számában beszámolunk az idei Szent László-év győri megnyitásáról (2. oldal), illetve bemutatjuk a baji Assisi Szent Ferenc-egyházközséget (12-13. oldal). Címlapunkon Váradi Kristóf gondolatai olvashatóak, a 3. oldalon pedig közöljük Veres András megyéspüspök Apor-imaszövetséget megalapító körlevelét. Lapunkban beszélgetés olvasható Varga Józsefné dr. Horváth Mária szakigazgatóval a Győri Hittudományi Főiskola kínálta új lehetőségekről (11. oldal), valamint a 90 éves Petra szervita nővérrel. (18. oldal). Megemlékezünk Kodály Zoltánról és Kitaibel Pálról (10. oldal), valamint ellátogattunk a győri Apor-óvoda Ismerjük meg-estjeire (14. oldal). A Házasság hete győri és soproni eseményei (23. oldal) mellett egyházmegyei híreink (2-5. oldal), lelkiségi írásaink és gyermekmese is olvasható lapszámunkban.

Átadták Az év levéltári kiadványa-díjakat

2017. március 6. (hétfő) 10:00

Február 28-án Budapest Főváros Levéltárában adták át Az év levéltári kiadványa-díjat. Az elismerésre – melyet a Magyar Levéltárosok Egyesülete alapított és immáron ötödik alkalommal oszt ki – négy kategóriában pályázhattak a levéltárak 2016-ban megjelent kiadványaikkal. Az elmúlt években egyre látványosabb volt az egyházi levéltárak előretörése, és ez idén sem történt másképp. A „Monográfiák, tanulmánykötetek” kategóriában az I. helyezést a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára Hegyi Ferenc: Szenctől Tatáig. A piarista rend és a műszaki-gazdasági szakoktatás kezdetei Magyarországon. (Sajtó alá rendezte: Koltai András – Szekér Barnabás) című kiadványa, míg a III. helyezést a Győri Egyházmegyei Levéltár „Primus inter omnes. Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára” (Szerk. Arató György – Nemes Gábor – Vajk Ádám) című kötete érte el. A Győri Egyházmegyei Levéltár ezzel az egyik legsikeresebb intézmény lett a díj történetében: az elmúlt öt évben négy díjat nyert, 2013-ban egy harmadik, tavaly és tavalyelőtt pedig egy-egy második hellyel büszkélkedhetett.

Győri lelki programok nagyböjtben – beharangozó

2017. március 3. (péntek) 10:00

Az idei év nagyböjtjének eddig szokásos győri lelki programjait több változás is érinti. A püspöki székvárosban hagyományosan sorra kerülő nagyböjt pénteki zarándoklatok a káptalandombi Nagyboldogasszony-székesegyház megkezdett felújítása miatt Győr egy-egy templomában lesznek megtartva, a Könnyező Szűzanya-kegykép egy másolatának jelenlétében. Ez lehetőséget ad arra is, hogy a zarándokló hívek ellátogassanak egymás templomaiba, s erősödjön a lelki közösség Győr hívő népének tagjai között.

Nyílt nap a Győri Szemináriumban

2017. március 3. (péntek) 9:00

A Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet az elmúlt szombaton, február 25-én várta nyílt napjára azokat a fiatal fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt, és Isten által meghívottnak érzik magukat. A nyitott napra a Győri és a Szombathelyi Egyházmegyéből összesen csaknem 40 fős társaság érkezett a Káptalandombra.

A lélek fittségének záloga a testi önmegtartóztatás – Veres András szentmisét mutatott be hamvazószerdán

2017. március 2. (csütörtök) 12:00

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke március 1-jén, hamvazószerdán szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A főpásztor homíliájában az aszkézis és a böjt értelmét állította a figyelem középpontjába. Veres András a szentmise elején elmondott köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a hamvazószerda nem egy szomorú, hanem egy örömteli időszak kezdetét jelenti.  A nagyböjtben megtapasztalhatjuk az Úrral való időzés belső örömét az elmélkedésen és az imádságon keresztül.  A megyéspüspök emlékeztetett arra, hogy a hamvazkodás a bűnbánat jele.

Megemlékező előadás Mindszenty József bíborosról Rajkán

2017. március 2. (csütörtök) 11:00

Február 24-én, pénteken 17 órától folytatódott az immár havi rendszerességgel megrendezett előadások sorozata a tavaly július 23-án a falunap keretében újra megnyitott és renovált rajkai Faluházban. Ezúttal a téma február 25-éhez, vagyis a kommunizmus áldozatainak emléknapjához kapcsolódva Mindszenty József esztergomi érsek, hercegprímás mártírsorsú bíboros életutja volt. A délután meghívott előadója dr. Perger Gyula egyháztörténész, plébános, püspöki referens, a szombathelyi egyházmegye gyűjteményi központjának igazgatója volt Vas megyéből, aki e sok feladata mellett négy község lelkipásztora is.

Rendalapító atyáikra emlékeztek a győri szervita nővérek

2017. március 2. (csütörtök) 10:00

Február 17-én egyházunk a Fájdalmas Szűzanya tiszteletét ápoló és elmélyítő szervita rend hét szent rendalapítójára emlékezik: Szent Bonfiglio, Bonagiunta, Manetto, Sostegno, Amadio, Uguccione és Alessio szerzetesekre. A hét szentet a Szűzanya egy olyan korban indította útra, amikor az egyház újból ráeszmélt a Vita Apostolica, az Apostoli Egyház eszményére. Ennek szellemében szó szerint és válogatás nélkül akarták követni az evangéliumot, mint Szent Ferenc. Miután rátaláltak a „drágagyöngyre”, az Apostolok Cselekedeteinek egyházát vették példaképül, s szegénységben és felebaráti szeretetben akartak élni. Február 19-én, vasárnap a Győr-Újvárosban élő szervita nővérek rendházuk kápolnájában emlékeztek meg a Szervita rendalapító atyákról.

Ön dönt adója 1+1 %-áról

2017. március 1. (szerda) 12:00

Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelemadónk egy részéről. Ennek 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel. Kérjük, támogassa egyházunk társadalmi szolgálatát adója egyházi 1%-ával! A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011. A második 1% felajánlására három alternatívát is figyelmükbe ajánlunk. Az Egyházi Iskolák és Templomok Fenntartásáért Alapítvány adószáma: 19111421-2-08. Az Alapítvány célja, hogy szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi, oktatási és művelődési törekvések megvalósításához anyagi segítséget és támogatást nyújtson. Az Egyházmegyei Szent Erzsébet Caritas Alapítvány adószáma: 19111438-1-08. Az Alapítvány célja, hogy tevékenységével segítse a Győri Egyházmegyei Karitász szociális és karitatív szolgálatát. A Pastores dabo vobis Alapítvány (adószáma: 18536735-1-8) a papnevelés támogatására jött létre.

125 éve született Boldog Apor Vilmos

2017. március 1. (szerda) 11:00

1892. február 29-én, 125 éve született Segesváron Boldog Apor Vilmos, Győr vértanú püspöke. A szentéletű elöljárót, a szegények és az üldözöttek istápolóját, a kiváló közéleti szervezőt és a szelíd szavú lelkipásztort már mártírhalála után közvetlenül is bensőséges tisztelet övezte, mely a magyarországi kommunista diktatúra ellenére sem halványult. Kortárs tiszteletének mérföldkövei: a 1997. november 9-iki római boldoggá-avatás, az azóta is rendszeres székesegyházi szentmisék a vértanú püspök szentté-avatásáért, a 2015-ben megrendezett Apor Vilmos-imaév, valamint a vértanú győri püspök nevével fémjelzett imaszövetség idei létrejötte a papi hivatásokért. Az évfordulón összeállítással emlékezünk Boldog Apor Vilmosra, melynek során felidézzük életrajzát, emlékezetét.

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

2017. március 1. (szerda) 10:00

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük Ferenc pápa 2017. nagyböjtjére kiadott üzenetét, melynek mottója: „Az Ige ajándék. A másik ember ajándék.”

Hamvazószerdával kezdődik a nagyböjti készület

2017. március 1. (szerda) 9:00

Hamvazószerdán – idén március 1-jén – veszi kezdetét a negyvennapos böjt, melynek során a keresztények húsvétra, Jézus Krisztus föltámadásának ünnepére készülnek. Hamvazószerdán és a rákövetkező vasárnapon a hívek homlokát az előző év virágvasárnapján szentelt barka hamujával hintik meg, vagy kis kereszt alakú hamujellel jelöli meg a pap, miközben hagyományosan a következőket mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!” vagy: „Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban!”

Szent László-kori pincerendszer húzódik Pannonhalma alatt

2017. február 28. (kedd) 12:00

Jelentős, középkori pincerendszert is magában foglaló épületrészeket azonosítottak a közelmúltban Pannonhalmán, ezzel egy évek óta zajló várostörténeti kutatás első mérföldkövéhez érkezett. A Gyümölcsoltó Boldogasszony bencés plébániatemplom telekterülete alatti pincék falazatából vett téglaminták eredete az Árpád-korra tehető. A városmag területén feltárt templombástya pincerészeinek korát a kutatók több mint 900 évesre datálták. A fiókboltozattal bővülő középkori pince a templombástya alatt nyolc méter mélységben húzódik.

Szentségimádás Kapuváron

2017. február 28. (kedd) 10:00

A farsangi időszak utolsó vasárnapján, február 26-án 14 órai kezdettel a kapuvári Szent Ferenc-templomban az Oltáriszentség magasztalására gyűltek össze a hívek. Az imaóra első részében az Oltáriszentség-rózsafüzért mondták el plébánosunk, Radó Tamás atya vezetésével. A tizedek között az Oltáriszentséget dicsőítő énekek hangzottak el. Az imaóra következő perceiben Bernáth Krisztián káplán atya előimádkozásával a legméltóságosabb Oltáriszentség litániáját imádkozták. Szentségimádás végén elimádkozták az Apor Vilmos Imaszövetség imádságát, melyben kérték a Győrött vérrel könnyezett Szűzanya közbenjárását, papi és szerzetesi hivatásokért.

Szentlélek-ünnep Sopronban

2017. február 27. (hétfő) 12:00

Február 18-án ünnepelte a katolikus karizmatikus megújulás világszerte megalakulásának 50. évfordulóját. Ehhez csatlakozott a 30 országos helyszín között a soproni Boldog Apor Vilmos Karizmatikus közösség a Szent György-templomban. Először az esti, püspöki szentmisén vettünk részt közösen, és itt adtunk hálát az Egyháznak, a közösségünknek és személyünknek adott kegyelmekért. Ezután az egyetemi kápolnába vonultunk, ahol hálaadással, bűnbánattal, dicsőítéssel és a jövőnkhöz kért új kegyelmekért fordultunk Istenünkhöz.

Hiányozhatnak-e a fiatalok Isten Országából? – Szabadegyetemi előadás Győrben

2017. február 27. (hétfő) 11:00

A Győri Hittudományi Főiskola „Hitünk és életünk” címmel megrendezett Szabadegyeteme február 22-én dr. Balázs Tamás teológiai tanár, plébános előadásával folytatódott. Tamás atya „Hiányozhatnak-e a fiatalok Isten Országából?” című előadása nagyszámú érdeklődőt vonzott a Papnevelő Intézet kápolnájába.