Hitvallás-exkluzív: Szükség van keresztény értékrendet képviselő emberekre

2017. március 13. (hétfő) 10:00

Honlapunk új szolgáltatásaként egyházmegyei lapunk, a Hitvallás frissen megjelent számából közlünk egy-egy nagyobb terjedelmű írást. Márciusi számunkban Varga Józsefné dr. Horváth Máriától, a Győri Hittudományi Főiskola szakigazgatójától érdeklődtünk a főiskola képzéseiről.

Foganásod gyógyított – Nagyböjti zarándoklat és ősbemutató Győr-Révfaluban

2017. március 12. (vasárnap) 10:00

Dr. Veres András győri megyéspüspök 2017 februárjában zarándoklatokat hirdetett meg a nagyböjti péntekekre a győri plébániákon. A nagyböjti zarándoklatok második állomása a győr-révfalui Szentháromság-templomban volt március 10-én, a győr-révfalui, a győr-bácsai és a győr-kisbácsai hívek részvételével. A nagyböjti zarándoklatok állomásain kihelyezik a győri német ispitához tartozó Szentháromság-templom festményét, amely a Szűzanyát a Kisded Jézussal ábrázolja – az alkotás a Nagyboldogasszony-székesegyházban található Könnyező Szűzanya-kegyképet reprezentálja –, valamint azt az ezüst ereklyetartóban őrzött kendőt, amellyel a Szűzanya véres könnyeit felitatták 1697. március 17-én. Győr-Révfaluban a keresztutat és a szentmisét Németh László általános püspöki helynök vezette. A szentmisén Megyeri Ciprián győr-révfalui plébános és dr. Németh Gábor győr-kisbácsai plébános koncelebrált. 

Az egység abban áll, hogy mindannyian Krisztust keressük – Ökumenikus fórumot tartottak Győrben

2017. március 11. (szombat) 20:00

Március 9-én rendezték meg Az egység keresés című ökumenikus fórum a győri Hotel Rába City Centerben, a reformáció 500. évfordulója alkalmából. A fórumon jelen volt Veres András győri megyéspüspök, Steinbach József református és Szemerei János evangélikus püspök.

Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés

2017. március 10. (péntek) 10:00

A továbbiakban teljes terjedelmében közöljük a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívását a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésre, melyet felolvasnak nagyböjt 2. vasárnapjának minden szentmiséjén.

Liszt Ferenc abban is példakép, ahogyan segített a rászorulókon – Interjú Karal Violával

2017. március 9. (csütörtök) 12:00

Március 31-ig látható a Karal Viola zongora- és grafikusművész Liszt-grafikáiból nyílt jótékonysági tárlat a győri Szent László Látogatóközpontban a Győri Egyházmegyei Karitász és a harkai karitászcsoport szervezésében. A szervezők a kiállításon keresztül kívánják felhívni a figyelmet azoknak a rászorulóknak a helyzetére, akik számára nehézséget jelent a fűtési költségek rendezése. A kezdeményezés kapcsán kérdeztem a pozsonyi születésű, Burgenlandban élő zongora- és grafikusművészt háromnyelvűségről, a művészet és a karitatív tevékenység kapcsolatáról.

Vizsgáljatok felül mindent! – Međugorje a mariológia tükrében

2017. március 9. (csütörtök) 11:00

A Szűzanya nem jelent meg Međugorjéban – szögezte le Ratko Perić, a mostar-duvnói egyházmegye püspöke február 26-i közleményében. A nyilatkozat kapcsán parázs vita indult a Magyar Kurír olvasói között. Kovács Zoltán mariológust a szerkesztők arra kérték, ossza meg gondolatait a kérdésben.

Tataiak egyházközségi jótékonysági bálja

2017. március 9. (csütörtök) 10:00

A tatai Olimpiai Központban február 25-én a  négy testvér-egyházközség (Agostyán, Baj, Tata-Tóváros és Vértestolna) közös szervezésében, jótékonysági céllal egyházközségi farsangi bált rendeztünk a  vértestolnai plébánia felújítására, a  négy egyházközség közös céljainak megvalósítására. Külön köszönetünket fejezzük ki Kissné Fegyver Tündének a  bál előkészítéséért, illetve a  Lévai zenekarnak, akik idén is kiváló hangulatot teremtettek a  hajnalig tartó mulatság számára. A  bál céljait Tata művészei, borászai és családjai értékes tombolaajándékokkal, a hívek támogatójeggyel segítették elő. Részvételüket és bőkezű támogatásukat ezúton is hálásan köszönjük.

A tatai testvér-egyházközségek közös hamvazószerdája

2017. március 8. (szerda) 12:00

Március 1-jén, hamvazószerdán, a nagyböjt ünnepélyes kezdetén a tatai négy testvér-egyházközség – a tatai kapucinus templom, Agostyán, Baj és Vértestolna – hívei közös bűnbánati imaórával kezdték meg egyházunk legnagyobb ünnepére a felkészülést. A plébániák közösségeinek vezetésével egy-egy ima közös felhangzása segítette a bűnbánati időszakra a lelki készülődést.

Böjte Csaba: A mai Egyház a sarokban ülő, petrezselymet áruló vénleányhoz hasonlít

2017. március 8. (szerda) 11:00

Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője a Magnificat.ro honlapon március 4-én közzétett, alábbiakban közölt rövid írásában arról szól, hogy Jézus aktivitásával szemben a mai Egyház kifejezetten passzív.

„Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost, aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess engem!” A vámos erre fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók méltatlankodva fordultak a tanítványokhoz: „Hogyan lehet az, hogy ti a vámosokkal meg a bűnösökkel együtt esztek és isztok?” Jézus felelt meg nekik: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!” (Lk 5,27–32)

Hittanos farsang Peresztegen

2017. március 8. (szerda) 10:00

Peresztegen már többéves hagyománya van hittanosok farsangjának. Február 25-én – farsang utolsó szombatján – az idei évben is megrendezték a gyerekek között nagyon népszerű játékos mulatságot. Az esemény helyszíne szokás szerint a plébánia hittanterme és udvara volt. A nap „díszvendége” a két seprű-báb, Farsang Ferkó és felesége Farsang Fáni volt. A résztvevőket az egész délutánt kitöltő vidám ügyességi és mókás versenyek várták. A vegyes csapatok a következőkben mérték össze tudásukat: golyószedés, betűtészta kirakó verseny, „chipses-müzlis madzag”, dominósor és kártyavárépítés, sütievő verseny, éneklés, kötélhúzás. A nap végén a gyerekek a bábokat tűzbe vetve vettek búcsút az idei év farsangjától.

Hamvazkodtak a csornai Rákóczi-iskolások

2017. március 7. (kedd) 12:00

„Hamvazkodjál, hívő lélek...” – szólt az ének március 1-jén, hamvazószerda reggelén, amikor a csornai Rákóczi-iskola közössége szentmisén vett részt a csornai Jézus Szíve-templomban. A szentmiseáldozatot Varga Balázs plébános atya, iskolánk püspöki biztosa mutatta be. A homlokunkra hulló hamu emlékeztet bennünket mulandóságunkra, és a bűnbánatra. A böjti idő jó alkalom arra, hogy a hívő ember magába nézve, elcsendesedve értékelje át életét, és a mulandó javak helyett inkább a maradandó szívbéli kincseket gyarapítsa. A szentmisében Balázs atya is arra ösztönözte az őt hallgató gyerekeket, hogy kisebb lemondások, jócselekedetek által szebbé tehetik a közelgő ünnepre való felkészülést, és örömet okozhatnak másoknak. Így gyarapíthatják lelkük kincseit. Akkor lesz igazán boldog húsvétunk, ha nem csak külsőségekben készülünk fel rá, hanem szívünk, lelkünk tisztaságával, és az embertársi szeretet ajándékaival várjuk a feltámadt Krisztust.

A Credo márciusi adása

2017. március 7. (kedd) 11:00

A 2012 őszén újraindult Credo című keresztény TV-magazin GyőrPlusz TV-n sugárzott, 2017. márciusi adása elérhető honlapunkon, a Videók menüpontban, valamint alább.

Farsangvégi operett-est a kapuvári plébánián

2017. március 7. (kedd) 10:00

Vidám farsangi hangulatban volt részük azoknak, akik eljöttek a kapuvári Szent Anna-plébániára február 28-án, kedden 18 órára, Budai Ibolya óvónő és Bognár Dávid kántor farsangbúcsúztató operett-estjére. A plébánia minden szegletét betöltötte az énekes-zenés est hangulata. A műsorban Lehár Ferenc, Kálmán Imre, Zerkovitz Béla, Huszka Jenő, Szirmai Albert operett-szerzők népszerű darabjaiból és Kacsóh Pongrác daljátékából csendültek fel az ismert slágerek.

Országos teremtésvédelmi képzést tartottak Esztergomban

2017. március 6. (hétfő) 12:00

Remélhetőleg hagyományteremtő  kezdeményezésként a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesülettel karöltve országos teremtésvédelmi képzést szervezett február 24-25. között az esztergomi Szent Adalbert Központban. Az összes magyarországi egyházmegyéből érkezett, összesen mintegy 40 résztvevő változatos ismeretekkel és gyakorlati ötletekkel gazdagodhatott a képzés során. A Győri Egyházmegyét a képzésen Dékány Ferenc EKIF-igazgató, lipóti plébános és Paksa Balázs ifjúsági és sajtóreferens képviselte.

Megjelent a márciusi Hitvallás

2017. március 6. (hétfő) 11:00

Egyházmegyei lapunk, a Hitvallás legfrissebb, márciusi számában beszámolunk az idei Szent László-év győri megnyitásáról (2. oldal), illetve bemutatjuk a baji Assisi Szent Ferenc-egyházközséget (12-13. oldal). Címlapunkon Váradi Kristóf gondolatai olvashatóak, a 3. oldalon pedig közöljük Veres András megyéspüspök Apor-imaszövetséget megalapító körlevelét. Lapunkban beszélgetés olvasható Varga Józsefné dr. Horváth Mária szakigazgatóval a Győri Hittudományi Főiskola kínálta új lehetőségekről (11. oldal), valamint a 90 éves Petra szervita nővérrel. (18. oldal). Megemlékezünk Kodály Zoltánról és Kitaibel Pálról (10. oldal), valamint ellátogattunk a győri Apor-óvoda Ismerjük meg-estjeire (14. oldal). A Házasság hete győri és soproni eseményei (23. oldal) mellett egyházmegyei híreink (2-5. oldal), lelkiségi írásaink és gyermekmese is olvasható lapszámunkban.

Átadták Az év levéltári kiadványa-díjakat

2017. március 6. (hétfő) 10:00

Február 28-án Budapest Főváros Levéltárában adták át Az év levéltári kiadványa-díjat. Az elismerésre – melyet a Magyar Levéltárosok Egyesülete alapított és immáron ötödik alkalommal oszt ki – négy kategóriában pályázhattak a levéltárak 2016-ban megjelent kiadványaikkal. Az elmúlt években egyre látványosabb volt az egyházi levéltárak előretörése, és ez idén sem történt másképp. A „Monográfiák, tanulmánykötetek” kategóriában az I. helyezést a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára Hegyi Ferenc: Szenctől Tatáig. A piarista rend és a műszaki-gazdasági szakoktatás kezdetei Magyarországon. (Sajtó alá rendezte: Koltai András – Szekér Barnabás) című kiadványa, míg a III. helyezést a Győri Egyházmegyei Levéltár „Primus inter omnes. Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára” (Szerk. Arató György – Nemes Gábor – Vajk Ádám) című kötete érte el. A Győri Egyházmegyei Levéltár ezzel az egyik legsikeresebb intézmény lett a díj történetében: az elmúlt öt évben négy díjat nyert, 2013-ban egy harmadik, tavaly és tavalyelőtt pedig egy-egy második hellyel büszkélkedhetett.

Győri lelki programok nagyböjtben – beharangozó

2017. március 3. (péntek) 10:00

Az idei év nagyböjtjének eddig szokásos győri lelki programjait több változás is érinti. A püspöki székvárosban hagyományosan sorra kerülő nagyböjt pénteki zarándoklatok a káptalandombi Nagyboldogasszony-székesegyház megkezdett felújítása miatt Győr egy-egy templomában lesznek megtartva, a Könnyező Szűzanya-kegykép egy másolatának jelenlétében. Ez lehetőséget ad arra is, hogy a zarándokló hívek ellátogassanak egymás templomaiba, s erősödjön a lelki közösség Győr hívő népének tagjai között.

Nyílt nap a Győri Szemináriumban

2017. március 3. (péntek) 9:00

A Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet az elmúlt szombaton, február 25-én várta nyílt napjára azokat a fiatal fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt, és Isten által meghívottnak érzik magukat. A nyitott napra a Győri és a Szombathelyi Egyházmegyéből összesen csaknem 40 fős társaság érkezett a Káptalandombra.

A lélek fittségének záloga a testi önmegtartóztatás – Veres András szentmisét mutatott be hamvazószerdán

2017. március 2. (csütörtök) 12:00

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke március 1-jén, hamvazószerdán szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A főpásztor homíliájában az aszkézis és a böjt értelmét állította a figyelem középpontjába. Veres András a szentmise elején elmondott köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a hamvazószerda nem egy szomorú, hanem egy örömteli időszak kezdetét jelenti.  A nagyböjtben megtapasztalhatjuk az Úrral való időzés belső örömét az elmélkedésen és az imádságon keresztül.  A megyéspüspök emlékeztetett arra, hogy a hamvazkodás a bűnbánat jele.

Megemlékező előadás Mindszenty József bíborosról Rajkán

2017. március 2. (csütörtök) 11:00

Február 24-én, pénteken 17 órától folytatódott az immár havi rendszerességgel megrendezett előadások sorozata a tavaly július 23-án a falunap keretében újra megnyitott és renovált rajkai Faluházban. Ezúttal a téma február 25-éhez, vagyis a kommunizmus áldozatainak emléknapjához kapcsolódva Mindszenty József esztergomi érsek, hercegprímás mártírsorsú bíboros életutja volt. A délután meghívott előadója dr. Perger Gyula egyháztörténész, plébános, püspöki referens, a szombathelyi egyházmegye gyűjteményi központjának igazgatója volt Vas megyéből, aki e sok feladata mellett négy község lelkipásztora is.