Búcsúünnep a soproni Szent Margit-templomban

2017. február 1. (szerda) 11:00

A két éve, 2015. március 1-jén felszentelt soproni Árpádházi Szent Margit-templom búcsúját január 18-án a város lelkipásztoraival, január 22-én pedig Veres András megyéspüspökkel ünnepelték szentmise keretében.

A megszentelt élet napja – beharangozó

2017. február 1. (szerda) 10:00

Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére 1997 óta február 2-án adnak hálát a keresztények azért az ajándékért, amelyet az Úr a szerzeteseken, a megszentelt életet élőkön keresztül a Krisztus-hívők közösségének ad. A Szentatya az ünnepet meghirdető körlevelében így írt a megszentelt élet napjának céljairól: „A megszentelt élet napjának tehát hármas célja van: elsősorban annak a belső igénynek felel meg, hogy ünnepélyesebben dicsőítsük az Urat és adjunk hálát neki a megszentelt élet nagy ajándékáért. Ez az életforma ugyanis számtalan karizmával és az Isten országa ügyének teljesen átadott életek gyümölcseivel gazdagítja és táplálja a keresztény közösséget. (...) A megszentelt élet napjának célja másodsorban annak elősegítése, hogy Isten egész népe jobban ismerje és becsülje a megszentelt életet. (...) Harmadsorban a megszentelt élet napja közvetlenül a megszentelt személyeket érinti. Arra hívja őket, hogy közösen és ünnepélyesen köszönjék meg a csodákat, melyeket az Úr vitt végbe bennük, hívő tekintetükkel világosabban felfedezhessék életükben az isteni szépségnek a Lélek által kibocsátott sugarait, és elevenebb legyen bennük az egyházban és a világban betöltött helyettesíthetetlen küldetésük tudata.”

Borkultúra kettős tükörben – Könyvbemutató Kapuváron

2017. január 31. (kedd) 12:00

A Nádasi Alfonz katedra idei esztendőben első irodalmi estjét január 22-én, kedden 18 órai kezdettel tartották a kapuvári Szent Anna-plébánián. Programját dr. Cs. Varga István és dr. Rácz László társszerzők „Borkultúra – kettős tükörben” című könyvének bemutatása, dedikálása adta. Az előadás megkezdése előtt Tóth Imre egyházközségi alelnök köszöntötte a vendégeket: dr. Rácz Lászlót az egri Eszterházy Károly Egyetem tanárát, dr. Cs. Varga István irodalmi professzort, valamint a téma iránt érdeklődő hallgatóságot.

Prohászkás diákok budapesti színházlátogatása

2017. január 31. (kedd) 10:00

A Nemzeti Színház a történelmi magyar hősök emlékére szóló ifjúsági programsorozata részeként mutatta be a Fekete ég – Molnár Ferenc: A fehér felhő című darabját Budapesten, január 4-én. Az előadást a győri Prohászka-iskola 10. N osztálya is megtekintette Budapesten.

Az V. Katolikus–Ortodox Fórum üzenete

2017. január 30. (hétfő) 12:00

Az alábbiakban a Párizsban január 9. és 12. között megrendezett V. Katolikus–Ortodox Fórum zárónyilatkozata olvasható, melynek mottója: „Bízzatok, mert legyőztem a világot.” (Jn 16,33)

Kapuvári sikerek az Endrédy Vendel Térségi Matematikaversenyen

2017. január 30. (hétfő) 10:00

Január 21-én, szombaton rendezték meg a Közi Horváth József Népfőiskola szervezésében, az agyagosszergényi Általános Iskolában az Endrédy Vendel Térségi Matematikaversenyt, melyre 8 iskola 24 tanulóját nevezték. A népfőiskola 2016-ban hívta életre ismét az egykori matematika-fizika szakos tanár, iskolaigazgató, zirci apát nevét viselő versenyt. 4. osztályos kategóriában Horváth Mirtill Boróka, míg a 7. osztályosoknál Szalai András végzett az első helyen. Mindkét diák a kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola tanulója.

Veres András püspök Apor-imaszövetséget alapít

2017. január 28. (szombat) 16:00

Veres András győri megyéspüspök az alábbiakban teljes terjedelmében olvasható körlevéllel fordul egyházmegyénk papjaihoz és híveihez, melyben arról tájékoztat, hogy 2017. február 2-án, a megszentelt élet napja alkalmából bemutatott székesegyházi szentmise keretében Apor Vilmos Imaszövetséget alapít. A kezdeményezést meghirdető körlevet az évközi 4. vasárnap szentmiséin felolvassák az egyházmegye templomaiban.

Januári iskolamise Szanyban

2017. január 27. (péntek) 10:00

„Tegye föl a kezét, akinek az angyalka hozott egy ehhez hasonló karácsonyfát, és most az, akinek a Jézuska tett is alá valamit!” – Takács Péter szanyi plébános atya kedves kérdéseire minden kis és nagy kéz a levegőbe emelkedett. A szanyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola januári iskolamiséjén vettünk részt, természetesen már mindenki ki is próbálta a karácsonyi ajándékát. Ennek kapcsán elmélkedett az atya arról, mi is lehet a karácsony üzenete.

Öt Templom Advent Fesztivál Győr-Újvárosban

2017. január 26. (csütörtök) 12:00

A győri Öt Templom Fesztivál szervezői a 2016-os adventben is szép programokkal, többek között hanuka-ünnepséggel, bibliaórákkal, adventi zenés-verses áhítattal próbálták a gyülekezetek és az érdeklődő emberek estéit szebbé tenni. Mindennap más templomban gyúltak ki a fények: a „tolerancia és a békesség fényei.” Az Öt Templom Advent Fesztivál majd' egy hónapos programjának köszönhetően az újvárosi Urunk színeváltozása-templomban és a Kossuth utca elején levő, Ráth Mátyás téri Nepomuki Szent János-kápolnában is is szép programokkal várták az érdeklődőket.

Megkezdődött a tatai kapucinus templom belső felújítása

2017. január 26. (csütörtök) 11:00

Komoly erőfeszítések és előkészületek után a tatai Szent Imre kapucinus templomban sikerült elkezdeni a villamoshálózat rekonstrukcióját, melynek során egy korábbi tűzeset során erősen rongálódott betáp-egységet felújították. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt 2015-ös pályázatnak köszönhetően a restaurálást előkészítő falkutatást, illetve a villamoshálózat szakszerű megtervezését, illetve a villamoshálózat korszerűsítéshez szükséges nyomvonalak – „csövezés” és a modern igényeknek megfelelő elosztóközpontok kialakítását – sikerült megvalósítani. Ezzel a munka első üteme lezárult. A Minisztérium újabb pályázatot írt ki, amelyet az előkészített dokumentumok alapján a rövid határidő ellenére beadott az egyházközség.

Ferenc pápa részvéttávirata Erdő Péter bíborosnak

2017. január 26. (csütörtök) 10:00

Az alábbiakban közreadjuk annak a táviratnak a szövegét, melyet a Szentatya nevében Pietro Parolin bíboros államtitkár küldött Erdő Péter bíborosnak, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érsekének.

Adventi összefogás a rászorulókért Sopronban

2017. január 25. (szerda) 12:00

Soproni Segítő Advent címmel, a már évek óta együtt dolgozó 4 civil szervezet: a Szent György- és a Szent Margit Caritas, a Soproni KÉSZ, és a szervező, Határok Nélkül Alapítvány, illetve azok önkéntesei fogtak össze, hogy megmutassák magukat a széles soproni közösségnek, és az összefogás erejével adományt gyűjtsenek a soproni Adventi Vásárban. A szervezők célja az volt, hogy az itt befolyt adományokból szebbé tegyék a soproni rászorulók karácsonyát, illetve támogassák a kárpátaljai szegényeket valamint a dévai árvákat. A projektet nem egyszeri megmozdulásnak szánták, hanem hagyományteremtő szándékkal indították.

Magyar lelkipásztori találkozó Ausztriában

2017. január 25. (szerda) 11:00

Ägidius Zsifkovics kimartoni megyéspüspökkel is találkoztak az ausztriai magyar és magyarul beszélő katolikus lelkészek ez évi összejövetelük keretében, melyet január 9–11. között tartottak Kismartonban (Eisenstadt). Az Ausztriában működő magyar és magyarul beszélő katolikus papok éves találkozóját 2006-ig Bécsben tartották meg, majd a hagyomány esztendőkön át szünetelt. Pál László kismartoni püspöki helynök elevenítette fel öt évvel ezelőtt.

Ökumenikus istentisztelet Kapuváron

2017. január 25. (szerda) 10:00

Az idei esztendőben az ökumenikus imahetet január 15-22. között tartották, amelynek alapgondolata: „Megbékélés – Krisztus szorongató szeretete.” (2Kor 5,14-20) A bibliai igehely mondanivalója, hogy a megbékélés Isten ajándéka, amely az egész teremtettségre vonatkozik. A kapuvári Szent Anna-plébániatemplomban január 22-én 18 órakor kezdődött ökumenikus istentiszteleten a hívekkel közösen imádkoztak a felekezetek lelkipásztorai: dr. Vladár Gábor egyetemi tanár, református lelkész, Tubán József evangélikus lelkész és Radó Tamás kerületi esperes, házigazda plébános.

Szentségimádási nap Győr-Újvárosban

2017. január 24. (kedd) 12:00

Minden év január elsejétől kezdve a hónap közepéig szentségimádás kezdődik Győr templomaiban. Minden nap más és más templomokban imádjuk és dicsérjük a kenyér színében elrejtezett Krisztust. Ez emellett arra lehetőséget ad, hogy felkeressük a szentségimádásoknak otthont adó templomokat, megnézni egymás szép templomait, a karácsonyi időszakhoz mérten a templomi betlehemeket is. A győr-újvárosi Urunk színeváltozása-templom szentségimádási napja január 7. Ezen a napon 9 órakor kezdődött az ünnepi szentmise, melyet Zsebedics József plébános atya mutatott be. A szentmise után a pap előkészítette a szembemiséző oltárt, ahová az Oltáriszentséget tette. Híveink évről évre gyönyörű virágkompozíciókkal díszítik az oltárt, amely így igazi méltó helye a kihelyezett szentségi Jézusnak. 10 órától kezdődött a csendes imádság, amely 16 óráig tartott. A szentségimádási napot ünnepi szentmise zárta szentségeltétellel.

A doni áttörés hőseire emlékeztek Osliban és Veszkényben

2017. január 24. (kedd) 11:00

Január 15-én, vasárnap Osliban és Veszkényben a délelőtti szentmiséken emlékeztek meg a 74 évvel ezelőtti doni áttörés eseményeiről. Mindkét szentmisét dr. Szaradics József osli plébános, nyugalmazott ezredes celebrálta.

Vízkereszt ünnepe Tatán

2017. január 24. (kedd) 10:00

Január 6-án, Urunk megjelenésének, azaz vízkeresztnek Kovács Csaba Albert plébános mutatott be ünnepi szentmisét a tatai Szent Imre kapucinus templomban, melynek keretében sor került a vízszentelés szertartására is.

Veres András püspök imádságra hív a nemzeti gyásznapon

2017. január 23. (hétfő) 12:00

Tizenhatan meghaltak egy magyar diákokat szállító busz olaszországi balesetében, amely szombatra virradó éjjel történt Verona közelében. A tragédia kapcsán Veres András győri püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét kérdeztük a nemzeti gyásznapon.

Az ünneplő ember – Németh Gábor atya előadása Győrben

2017. január 23. (hétfő) 11:00

A Győri Hittudományi Főiskola Hitünk és életünk szabadegyetemének ötödik előadását január 18-án 18 órától a Győri Szeminárium ismét megtelt kápolnájában dr. Németh Gábor atya tartotta Az ünneplő ember címmel.

A szanyi Szent Anna-iskola diákjainak téli kirándulása

2017. január 23. (hétfő) 10:00

A szanyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola túraklubja 2016. decemberében a Bakonyba, Farkasgyepűre kirándult. A továbbiakban a túra egyik résztvevőjének beszámolója olvasható.