Megjelent a februári Hitvallás

2017. február 6. (hétfő) 12:00

Egyházmegyei lapunk, a Hitvallás legfrissebb, februári számában a Házasság hete alkalmából megszólaltatjuk egyházmegyénk családmozgalmainak tagjait (12-13. oldal), illetve jelezzük a győri programsorozatot (hátlap). Címlapunkon Vlaj Márk gondolatai olvashatóak a keresztény örömről, a 2. oldalon pedig beszámolunk vízkereszt ünnepének székesegyházi programjáról. Lapunkban beszélgetés olvasható Lukácsi Zoltán szemináriumi rektorral az ökumené történelmi távlatairól (11. oldal), valamint Paál Sándor Ede nemrég újmisés atyával (18. oldal). Beszámolunk a Győri Kincsesműhely elmúlt őszi foglalkozásairól (9. oldal), illetve ellátogattunk a maristák bicentenáriumi ünnepségére (14. oldal). A Szent László-évben indult új cikksorozatunk és konferencia-beharangozónk (17. oldal) mellett egyházmegyei híreink (2-5. oldal), lelkiségi írásaink és gyermekmese is olvasható lapszámunkban.

Veres András püspök imaszövetséget alapított Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

2017. február 6. (hétfő) 10:00

Veres András győri megyéspüspök február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony és Urunk bemutatása ünnepén, a megszentelt élet napján 18 órakor szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szertartás keretében megalapította az Apor Vilmos Imaszövetséget az új hivatásokért.

Keresztény társadalmi mártírium 1944-1956 – beharangozó

2017. február 3. (péntek) 10:00

A Mika Sándor Egyesület a Győri Egyházmegyei Levéltárral közösen február 9-én egész napos nemzetközi egyháztörténeti emlékkonferenciát szervez a budapesti Károlyi-palotában (Petőfi Irodalmi Múzeum). Rendezvényünkön azt a helytállást fogjuk bemutatni, amelyet a Kárpát-medence keresztény társadalma tanúsított az 1944-től itt erőszakkal kiépített, az ateizmust zászlajára tűző, bolsevik rendszerrel szemben. A konferencia díszvendégei olyan egyházi személyek, akik megjárták a börtönök, táborok, kínzókamrák poklát, és hűségükkel hitet tettek Krisztus és a magyarság ügye mellett. Az ő jelenlétük nevelő aktualitással mutatja föl a hitvallói helytállás megtartó erejét. Különleges kegyelmi lehetőség ez a találkozás a tudományos feltárómunka és a nemzeti közvélemény szempontjából is. Az emlékkonferenciáról bővebben a www.martyrium.hu honlapon, programjáról pedig itt tájékozódhatnak.

Farsangi keresztény batyus bál Pozsonyban

2017. február 2. (csütörtök) 12:00

A 2017-es esztendőben is immár hagyományosan megrendezték a farsangi időszakban kihagyhatatlan keresztény batyus bált Pozsonyban. Idén a megrendezésére január 14-én, mindjárt a farsangi időszak elején, igazi téli szombati napon került sor, helyszíne változatlanul a pozsony-óvárosi Duna utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium ebédlője volt.

Emlékezés Halmos László zeneszerzőre

2017. február 2. (csütörtök) 10:00

Halmos László zeneszerző, karnagy, tanár húsz évvel ezelőtt, 1997. január 26-án adta át lelkét Teremtőjének. Győr díszpolgáráról a győr-újvárosi Urunk színeváltozása-templom honlapján Horváth Csaba emlékezik meg.

Kárpát-medencei Szent László-út kiépítésébe kezdenek

2017. február 1. (szerda) 12:00

Elkezdődött az egész Kárpát-medencét érintő Szent László-út kiépítése a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és az erdélyi Iskola Alapítvány szervezésében. Az örökségút létrehozása első szakaszában negyvennégy települést köt majd össze. Az RMDSZ január 25-én adott ki közleményt a projekt elindulásáról. „Hálózatba szervezzük azokat a magyarlakta településeket, ahol a mai napig fellelhető az Árpád-házi király öröksége. A projekt által az erdélyi magyar emberek megismerhetik és megmutathatják értékeiket, a turizmus által munkahelyeket, jobb életkörülményeket teremthetünk, és a helyi termékek piacát is növelhetjük. A projekt megerősítheti az emberekben azt az érzést, hogy érdemes itthon, Erdélyben tervezni jövőt, mert olyan értékeink vannak, amelyekre büszkék lehetünk, s amelyeket hasznosítva jobban tudunk élni” – idézte a közlemény Hegedüs Csillát, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnökét.

Búcsúünnep a soproni Szent Margit-templomban

2017. február 1. (szerda) 11:00

A két éve, 2015. március 1-jén felszentelt soproni Árpádházi Szent Margit-templom búcsúját január 18-án a város lelkipásztoraival, január 22-én pedig Veres András megyéspüspökkel ünnepelték szentmise keretében.

A megszentelt élet napja – beharangozó

2017. február 1. (szerda) 10:00

Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére 1997 óta február 2-án adnak hálát a keresztények azért az ajándékért, amelyet az Úr a szerzeteseken, a megszentelt életet élőkön keresztül a Krisztus-hívők közösségének ad. A Szentatya az ünnepet meghirdető körlevelében így írt a megszentelt élet napjának céljairól: „A megszentelt élet napjának tehát hármas célja van: elsősorban annak a belső igénynek felel meg, hogy ünnepélyesebben dicsőítsük az Urat és adjunk hálát neki a megszentelt élet nagy ajándékáért. Ez az életforma ugyanis számtalan karizmával és az Isten országa ügyének teljesen átadott életek gyümölcseivel gazdagítja és táplálja a keresztény közösséget. (...) A megszentelt élet napjának célja másodsorban annak elősegítése, hogy Isten egész népe jobban ismerje és becsülje a megszentelt életet. (...) Harmadsorban a megszentelt élet napja közvetlenül a megszentelt személyeket érinti. Arra hívja őket, hogy közösen és ünnepélyesen köszönjék meg a csodákat, melyeket az Úr vitt végbe bennük, hívő tekintetükkel világosabban felfedezhessék életükben az isteni szépségnek a Lélek által kibocsátott sugarait, és elevenebb legyen bennük az egyházban és a világban betöltött helyettesíthetetlen küldetésük tudata.”

Borkultúra kettős tükörben – Könyvbemutató Kapuváron

2017. január 31. (kedd) 12:00

A Nádasi Alfonz katedra idei esztendőben első irodalmi estjét január 22-én, kedden 18 órai kezdettel tartották a kapuvári Szent Anna-plébánián. Programját dr. Cs. Varga István és dr. Rácz László társszerzők „Borkultúra – kettős tükörben” című könyvének bemutatása, dedikálása adta. Az előadás megkezdése előtt Tóth Imre egyházközségi alelnök köszöntötte a vendégeket: dr. Rácz Lászlót az egri Eszterházy Károly Egyetem tanárát, dr. Cs. Varga István irodalmi professzort, valamint a téma iránt érdeklődő hallgatóságot.

Prohászkás diákok budapesti színházlátogatása

2017. január 31. (kedd) 10:00

A Nemzeti Színház a történelmi magyar hősök emlékére szóló ifjúsági programsorozata részeként mutatta be a Fekete ég – Molnár Ferenc: A fehér felhő című darabját Budapesten, január 4-én. Az előadást a győri Prohászka-iskola 10. N osztálya is megtekintette Budapesten.

Az V. Katolikus–Ortodox Fórum üzenete

2017. január 30. (hétfő) 12:00

Az alábbiakban a Párizsban január 9. és 12. között megrendezett V. Katolikus–Ortodox Fórum zárónyilatkozata olvasható, melynek mottója: „Bízzatok, mert legyőztem a világot.” (Jn 16,33)

Kapuvári sikerek az Endrédy Vendel Térségi Matematikaversenyen

2017. január 30. (hétfő) 10:00

Január 21-én, szombaton rendezték meg a Közi Horváth József Népfőiskola szervezésében, az agyagosszergényi Általános Iskolában az Endrédy Vendel Térségi Matematikaversenyt, melyre 8 iskola 24 tanulóját nevezték. A népfőiskola 2016-ban hívta életre ismét az egykori matematika-fizika szakos tanár, iskolaigazgató, zirci apát nevét viselő versenyt. 4. osztályos kategóriában Horváth Mirtill Boróka, míg a 7. osztályosoknál Szalai András végzett az első helyen. Mindkét diák a kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola tanulója.

Veres András püspök Apor-imaszövetséget alapít

2017. január 28. (szombat) 16:00

Veres András győri megyéspüspök az alábbiakban teljes terjedelmében olvasható körlevéllel fordul egyházmegyénk papjaihoz és híveihez, melyben arról tájékoztat, hogy 2017. február 2-án, a megszentelt élet napja alkalmából bemutatott székesegyházi szentmise keretében Apor Vilmos Imaszövetséget alapít. A kezdeményezést meghirdető körlevet az évközi 4. vasárnap szentmiséin felolvassák az egyházmegye templomaiban.

Januári iskolamise Szanyban

2017. január 27. (péntek) 10:00

„Tegye föl a kezét, akinek az angyalka hozott egy ehhez hasonló karácsonyfát, és most az, akinek a Jézuska tett is alá valamit!” – Takács Péter szanyi plébános atya kedves kérdéseire minden kis és nagy kéz a levegőbe emelkedett. A szanyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola januári iskolamiséjén vettünk részt, természetesen már mindenki ki is próbálta a karácsonyi ajándékát. Ennek kapcsán elmélkedett az atya arról, mi is lehet a karácsony üzenete.

Öt Templom Advent Fesztivál Győr-Újvárosban

2017. január 26. (csütörtök) 12:00

A győri Öt Templom Fesztivál szervezői a 2016-os adventben is szép programokkal, többek között hanuka-ünnepséggel, bibliaórákkal, adventi zenés-verses áhítattal próbálták a gyülekezetek és az érdeklődő emberek estéit szebbé tenni. Mindennap más templomban gyúltak ki a fények: a „tolerancia és a békesség fényei.” Az Öt Templom Advent Fesztivál majd' egy hónapos programjának köszönhetően az újvárosi Urunk színeváltozása-templomban és a Kossuth utca elején levő, Ráth Mátyás téri Nepomuki Szent János-kápolnában is is szép programokkal várták az érdeklődőket.

Megkezdődött a tatai kapucinus templom belső felújítása

2017. január 26. (csütörtök) 11:00

Komoly erőfeszítések és előkészületek után a tatai Szent Imre kapucinus templomban sikerült elkezdeni a villamoshálózat rekonstrukcióját, melynek során egy korábbi tűzeset során erősen rongálódott betáp-egységet felújították. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt 2015-ös pályázatnak köszönhetően a restaurálást előkészítő falkutatást, illetve a villamoshálózat szakszerű megtervezését, illetve a villamoshálózat korszerűsítéshez szükséges nyomvonalak – „csövezés” és a modern igényeknek megfelelő elosztóközpontok kialakítását – sikerült megvalósítani. Ezzel a munka első üteme lezárult. A Minisztérium újabb pályázatot írt ki, amelyet az előkészített dokumentumok alapján a rövid határidő ellenére beadott az egyházközség.

Ferenc pápa részvéttávirata Erdő Péter bíborosnak

2017. január 26. (csütörtök) 10:00

Az alábbiakban közreadjuk annak a táviratnak a szövegét, melyet a Szentatya nevében Pietro Parolin bíboros államtitkár küldött Erdő Péter bíborosnak, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érsekének.

Adventi összefogás a rászorulókért Sopronban

2017. január 25. (szerda) 12:00

Soproni Segítő Advent címmel, a már évek óta együtt dolgozó 4 civil szervezet: a Szent György- és a Szent Margit Caritas, a Soproni KÉSZ, és a szervező, Határok Nélkül Alapítvány, illetve azok önkéntesei fogtak össze, hogy megmutassák magukat a széles soproni közösségnek, és az összefogás erejével adományt gyűjtsenek a soproni Adventi Vásárban. A szervezők célja az volt, hogy az itt befolyt adományokból szebbé tegyék a soproni rászorulók karácsonyát, illetve támogassák a kárpátaljai szegényeket valamint a dévai árvákat. A projektet nem egyszeri megmozdulásnak szánták, hanem hagyományteremtő szándékkal indították.

Magyar lelkipásztori találkozó Ausztriában

2017. január 25. (szerda) 11:00

Ägidius Zsifkovics kimartoni megyéspüspökkel is találkoztak az ausztriai magyar és magyarul beszélő katolikus lelkészek ez évi összejövetelük keretében, melyet január 9–11. között tartottak Kismartonban (Eisenstadt). Az Ausztriában működő magyar és magyarul beszélő katolikus papok éves találkozóját 2006-ig Bécsben tartották meg, majd a hagyomány esztendőkön át szünetelt. Pál László kismartoni püspöki helynök elevenítette fel öt évvel ezelőtt.

Ökumenikus istentisztelet Kapuváron

2017. január 25. (szerda) 10:00

Az idei esztendőben az ökumenikus imahetet január 15-22. között tartották, amelynek alapgondolata: „Megbékélés – Krisztus szorongató szeretete.” (2Kor 5,14-20) A bibliai igehely mondanivalója, hogy a megbékélés Isten ajándéka, amely az egész teremtettségre vonatkozik. A kapuvári Szent Anna-plébániatemplomban január 22-én 18 órakor kezdődött ökumenikus istentiszteleten a hívekkel közösen imádkoztak a felekezetek lelkipásztorai: dr. Vladár Gábor egyetemi tanár, református lelkész, Tubán József evangélikus lelkész és Radó Tamás kerületi esperes, házigazda plébános.