Elhunyt Fodróczy Kálmán

2017. január 16. (hétfő) 12:00

A győri püspök a maga, a Győri Egyházmegyei Papi Otthon, az egyházmegye papsága és a mélyen gyászoló rokonság nevében is fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Fodróczy Kálmán nyugalmazott plébános életének 83., papságának 58. évében 2017. január 12-én, szentségekkel megerősítve, a győri Egyházmegyei Papi Otthonban elhunyt. Temetése 2017. január 17-én, kedden a győri Szentlélek-templom altemplomában a 13 órakor kezdődő szentmisét követően lesz.

Örökfogadalom a győrújbaráti alexiánusoknál

2017. január 16. (hétfő) 11:00

Az alexiánus rend életében a december 8., a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe kiemelt helyet foglal el. A provincia, melynek neve a szeplőtelen fogantatást viseli, ezen az ünnepen tartja a szerzetes testvérek fogadalomtételeit. Tavaly az amerikai közösségben Tom Klein testvér, a magyarországi misszióban pedig Vendrey Leó testvér, a generális atya megbízásából Daniel McCormick provinciális testvér jelenlétében tette le örökfogadalmát. Az ünnepélyes szentmisét, melynek a kisbaráti Szeplőtelen Fogantatásról nevezett templom adott helyet, Veres András győri megyéspüspök celebrálta. Köszönjük minden résztvevőnek, köztük a német, amerikai és ír testvéreknek, hogy közösen ünnepelhettük meg ezt a napot, külön köszönjük a Szent Erzsébet Otthon dolgozóinak a szervezésben nyújtott segítségét.

Hitvallás-exkluzív: Beszélgetés Veres András megyéspüspökkel

2017. január 16. (hétfő) 10:00

Honlapunk új szolgáltatásaként egyházmegyei lapunk, a Hitvallás frissen megjelent számából közlünk egy-egy nagyobb terjedelmű írást. Januári számunkban Veres András püspök atyát szólaltatjuk meg eddigi tapasztalatairól és egyházmegyés terveiről.

Ökumenikus imahét egyházmegyénkben

2017. január 13. (péntek) 10:00

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sor kerül a Krisztus-hívők egységéért végzett imahétre. A 2017. január 15-22. között megrendezett imahét vezérfonalául szolgáló igéje: „Krisztus szeretete sürget minket.” (vö. 2Kor 5,14-20) Az imahéthez készült füzet előszava a reformáció 500. évfordulóját is megemlítve a következőkre figyelmeztet: „A keresztény világ azonban akkor tud jó úton maradni, ha nem egyszerűen a történelemből akar tanulni, hanem a Biblia üzenete alapján akar tájékozódni. A történelemből ugyan lehet okulni, de a Biblia az az erőforrás és útbaigazítás, amely a jó úton tartja Európa keresztény szellemiségét és kultúráját. Minden autóvezető tudja, hogy milyen fontosak az úton maradáshoz az aszfaltra festett irányító vonalak. Ezeket látva, segítséget kap az utazó ember a megérkezéshez. Imahetünkön a hazafelé tartó úton kap az egyház népe ebben a füzetben olyan igéket, amelyek erőt, biztatást, bátorítást és reményt adnak, hogy Isten vezetésével legyen a hazaérkezésünk.”

Megjelent a januári Hitvallás

2017. január 13. (péntek) 9:00

Egyházmegyei lapunk, a Hitvallás legfrissebb, januári számában a centenárium alkalmából felidézzük fatimai Szűzanya-jelenések történetét (12-13. oldal), illetve képriportot közlünk a sopron-főtéri Mária-szobor ünnepélyes megkoszorúzásáról (2. oldal). Címlapunkon Kálmán Imre plébános atya elmélkedik az újévi reménységről, a 22. oldalon diákok osztják meg gondolataikat ugyanebben a témában. Januári számunkban  dr. Veres András püspök atya beszél eddigi tapasztalatairól és terveiről (11. oldal), Kiss Zoltán és Hervai Sára a Szent Egyed-közösség győri alakulásával (14. oldal) Dékány Ferenc EKIF-igazgató atya pedig Ferenc pápa Laudato si enciklikájával kapcsolatban szólal meg (18. oldal). Egyházmegyei híreink (2-5. oldal) és kulturális rovatunk (16-17. oldal) mellett lelkiségi írásainkat is ajánljuk.

Római hajléktalanoknak főztek a kapuvári ízvadászok

2017. január 12. (csütörtök) 12:00

Hatszáz emberre főztek meleg ételt a kapuvári Ízvadász Egyesület tagjai a Szent Egyed katolikus közösség római menhelyén 2017. január 6-án. A vízkereszti magyar adományért hosszú sorokban álltak a rászorulók. A Róma belvárosában, a Trastevere negyedben levő szegénykonyhán már hagyománnyá vált, hogy vízkereszt ünnepén a Magyarországról érkező szakácsok készítik az ünnepi ételt.

Vízkereszt a soproni Szent Orsolya-tagóvodában

2017. január 12. (csütörtök) 11:00

Vízkeresztkor emlékezünk meg a három napkeleti bölcsről, Gáspárról, Menyhértről és Boldizsárról, akiket a fényes csillag Betlehembe vezetett, hogy  kis Jézust meglátogassák. Nem érkeztek üres kézzel, ajándékot vittek a Kisdednek: aranyat, tömjént, mirhát. Ezen a napon nemcsak róluk emlékezünk meg, hanem arról, hogy ez a nap Jézus megkeresztelkedésének ünnepe. Úgy tartják, hogy ilyenkor a patakok vize aranyossá válik. Régen faluhelyen az asszonyok, férfiak összegyűltek és együtt imádkozva, énekelve mentek el a patakhoz, hogy a Jézus-áldott vízből otthonaikba vigyenek. Ilyenkor tartották a házszentelést is, kérve Isten áldását a házra és lakóira az új esztendőben. 2017. január 6-án, vízkereszt ünnepén Marics István plébános atya érkezett hozzánk, a soproni Szent Orsolya-tagóvodába, hogy második otthonunkat és a benne játszó, nevelkedő apróságainkat áldja meg, s hogy ebben az évben is kísérje Isten áldása az itt élők mindennapjait. A szép szertartás után szenteltvízzel megáldotta gyermekeinket, óvodánkat, majd karácsonyi énekszóra végigjártuk kis óvodánk minden szegletét. Ezentúl minálunk is felirat hirdeti: „20-C+M+B-17 – Christus Mansionem Benedicat! / Krisztus áldja meg e hajlékot!”

Ferenc pápa üzenete a vándorlók és menekültek 103. világnapjára

2017. január 12. (csütörtök) 10:00

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük Ferenc pápának „A sérülékeny és hangtalan kiskorú vándorlók” címmel 2017. január 11-jére, a vándorlók és menekültek 103. világnapjára írott üzenetét.

Forró teát osztottak és meleg ruhát gyűjtöttek a győri bencés diákok

2017. január 12. (csütörtök) 9:00

Az extrém hidegre való tekintettel január 10-én, kedden 19 óráig, másnap 7-8 óra között a győri Szent Mór Perjelség és a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium diákjai forró teát osztottak a győri Széchenyi téren. Ugyanott kabátokat, sálakat és egyéb meleg ruhát gyűjtöttek a rászorulók számára a Szabadfogas Mozgalom keretein belül.

„Érzékeny és nyitott a szívünk” – Odafigyelés és segítségnyújtás Agyagosszergényben

2017. január 11. (szerda) 12:00

A Győri Egyházmegye honlapján január 4-én olvastam Ferenc pápának a püspökökhöz írt levelét. „A jászol szemlélése azt is jelenti, hogy megtanuljuk meghallgatni azt, ami körülöttünk történik, hogy érzékeny és nyitott a szívünk felebarátaink fájdalmára.” – olvashatjuk a Szentatya sorait. Agyagosszergény önkormányzata nevében írom soraimat. Önkormányzatunknak nagyon fontos az emberek, gyermekek segítése.

Karácsonyi rajzpályázat a csornai Rákóczi-iskolában

2017. január 11. (szerda) 11:00

A csornai Rákóczi-iskola az idei tanévben ismét karácsonyi rajzpályázatot hirdetett „Dicsőség mennyben az Istennek, békesség földön az embernek” mottóval a 4., 5. és 6. évfolyamos tanulóknak. A pályamunkákat szabadon választott technikával készíthették el. Az emberábrázolás a képzőművészetben a legnehezebb alkotások egyike, különösen, ha nem csak egy, hanem több alakot is meg kell jeleníteni a rajzlapon. Nagyon sok, szép és igényes pályamunka született, melyek által az adventi és karácsonyi időszakban szép élményben részesülhettek azokat, akik a templomba látogattak, és gyönyörködhettek a paravánra kihelyezett legszebb alkotásokban. Az eredményhirdetésre 2017. január 6-án, Vízkereszt ünnepén a szentmise után került sor. A díjakat Varga Balázs plébános, iskolánk püspöki biztosa adta át a díjazottaknak.

Jubiláns házaspárok ünnepi miséje Kapuváron

2017. január 11. (szerda) 10:00

A kapuvári Szent Anna-plébániatemplomban az idei esztendőben 29. alkalommal került sor a házasságkötésük évfordulóját ünneplő házaspárok megáldására. 2017. január 8-án a 9 órakor kezdődött ünnepi szentmisén erősítették meg a 25, 40, 45, 50, 55 és 60 évvel ezelőtt tett sírig tartó esküjüket. A szentmisét plébánosunk, Radó Tamás atya tartotta.

Cursillo-csoportok hálaadása Sopronban

2017. január 10. (kedd) 12:00

A soproni Szent István-templomban 2016. december 29-én hálaadásra jöttek össze a Cursullo-imaközösség tagjai. Többek között Győrből, Hegykőről, Fertőszentmiklósról, Pinnyéről és más helységekből is érkeztek hozzánk. A szentmisét Butsy Lajos fertőrákosi plébános mutatta be Finta József csepregi esperes-plébános koncelebrálásával és Holpár Balázs diakónus szolgálatával.

Betlehemezés és pásztorjáték Agyagosszergényben

2017. január 10. (kedd) 11:00

Immár második éve elevenítünk fel egy régi hagyományt, a betlehemezést Agyagosszergényben. December 23-án késő délután elindultunk, hogy megörvendeztessük azokat, akik egyedül töltik az ünnepeket vagy betegségük, öregségük miatt nem tudnak részt venni a karácsonyi pásztorjátékon, illetve a szentmiséken. Nagy örömmel fogadtak mindenhol bennünket. A betlehemi láng világította meg lámpásunkban az utcákat, a házakat. A fából faragott Betlehem, valamint a gyermekek éneke, kántálása sokszor könnyeket csalt az emberek szemébe. Mézeskalácsot, szaloncukrot és képecskét vittünk ajándékba az időseknek. A hideg és a gyalogosan hosszúnak tűnő utcák ellenére vidáman, lelkileg feltöltődve tértünk be a Szent László-plébánia udvarára, ahol közös énekkel zártuk az estét. Sok embernek szereztünk örömet, s igazi, a betlehemi Jézussal áldott karácsonyt.

Közösségi élmények a győri egyházmegyei Kincsesműhelyben

2017. január 10. (kedd) 10:00

Az elsősorban nyugdíjasoknak és kismamáknak ajánlott múzeumi szakkör, a Kincsesműhely, 2016 októberétől várta ismét a látogatókat a győri Egyházmegyei Kincstárban és Könyvtárban. Igyekeztünk az őszi és téli évszak jeles napjait sorra véve egyházi ünnepek és a kincstár anyagának kiemelt tárgyai köré szervezni a foglalkozásokat. Mint a korábbi alkalmak során, most is minden alkalommal alkotó tevékenység társult az ismeretek átadásához, a lelki és kulturális élményekhez. Kiemelt célunk a programokkal a tudásmegosztás és élményátadás mellett a kapcsolatok születése, erősítése, a közösségépítés. Azt szeretnénk, hogy egy erős baráti társaság szülessen az azonosan gondolkodó, keresztény értékeket fontosnak tartó idős és fiatalabb látogatókból és természetesen a múzeum munkatársaiból. Mikor a félévet záró utolsó foglalkozásunkra – mely Szent Miklós alakjához kapcsolódott – kis mikulás szeretetcsomagokkal érkezett egy kedves házaspár, úgy éreztük, ez utóbbi célunk meg is valósult.

A Credo januári adása

2017. január 10. (kedd) 9:00

A 2012 őszén újraindult Credo című keresztény TV-magazin GyőrPlusz TV-n sugárzott, 2017. januári adása elérhető honlapunkon, a Videók menüpontban, valamint alább.

Könnyező Szűzanya-búcsú Ringelai-ben

2017. január 9. (hétfő) 12:00

Advent harmadik vasárnapján, 2016. december 10-én dr. Veres András megyéspüspök mutatott be ünnepi szentmisét a németországi Ringelai katolikus templomában a Könnyező Szűzanya búcsújának alkalmából, kinek győri kegykép-másolatát itt őrzik. A győri megyéspüspök a 17 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka volt, vele koncelebrált Magnus König plébános, a szertartáson a hívek mellett jelen volt Max Köberl, Ringelai polgármestere is. A szentmise után német bajor adventi szokás szerint Szent Család-keresésre került sor a templomban.

A KELET Nyugaton – Szombathelyen rendezik az egyetemi lelkészségek találkozóját

2017. január 9. (hétfő) 11:00

2017. február 3-5. között Szombathely ad otthont a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek Találkozójának. Még nincs tíz éve, hogy elindult az egyetemi lelkészségek rendszeres találkozója. Az azonban már az első alkalommal kiderült, óriási az igény a személyes párbeszédre, az élmények, tapasztalatok megosztására, jó gyakorlatok átvételére. Az amúgy szintén fiatal Szombathelyi Egyetemi Lelkészség vállalta magára a feladatot, hogy 2017-ben otthont ad a programnak. A főszervezővel, az egyetemi lelkészség vezetőjével, dr. Németh Norbert atyával beszélgettünk.

Vízkereszt ünnepe a győri székesegyházban

2017. január 9. (hétfő) 10:00

2017. január 6-án, vízkereszt ünnepe alkalmából szentmisét mutatott be dr. Veres András megyéspüspök a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A 18 órakor kezdődő liturgia elején került sor a vízszentelés szertartására, majd a jelenlévők meghintésére. A megyésfőpásztorral Németh László általános püspöki helynök,  dr. Lukácsi Zoltán kanonok, szemináriumi rektor, dr. Schmatovich János kanonok, Juhos Imre szemináriumi spirituális, valamint Mogyorósi Márk püspöki titkár koncelebrált, a zenei szolgálatot a székesegyház Palestrina-kórusa végezte Katona Tibor kántor-karnagy vezetésével.

Vízkereszt, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe

2017. január 6. (péntek) 10:00

Vízkeresztet január 6-án ünnepli a katolikus egyház parancsolt ünnepként. Az epifánia („epiphania Domini”, az „Úr megjelenése”) néven is ismert vízkereszt Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar vízkereszt elnevezés az ilyenkor hagyományosan végzett vízszentelésből eredeztethető. Alexandriai Szent Kelemen számolt be arról, hogy január 6-án már a gnosztikus Bazilidesz (II. század) követői megünnepelték Jézus keresztségét, mert azt vallották, hogy az ember Jézus a keresztségkor vált Isten Fiává. E napot az egyiptomiak a Nílus vize ünnepeként ismerték, mely szerint e napon merítettek a Nílus vizéből és megszentelték azt. A III. század során az egyházatyák tisztázni akarták az ünnep hittani tartalmát.