„Isten soha nem hagy el minket...” – Évvégi hálaadás Kapuváron

2017. január 5. (csütörtök) 10:00

2016. december 31-én, Szilveszter napján 18 órai kezdettel év végi ünnepi szentmisét mutatott be Radó Tamás plébános atya a kapuvári Szent Anna-templomban. A templomot megtöltő kapuvári hívek hálát adtak a 2016-os évben kapott kegyelmekért. Imáikban megfogalmazódtak az Úrhoz intézett kéréseik a következő esztendőre: adjon jó egészséget, türelmet, megértést a mindennapok küzdelmeiben, nyújtson lelki vigasztalást a kudarcok elviseléséhez, békességet a családok mindennapi életében.

Szent László-év kezdődik – Közlemény

2017. január 4. (szerda) 13:00

Dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke hivatalában fogadta a Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghirdetett Szent László-év tanácsadó testületét. A Potápi Árpád János államtitkár úr által kinevezett testület tagjai közül Gaal Gergely elnök, dr. Lomnici Zoltán, Okos Márton, valamint Czibolya Gábor voltak jelen. A tanácsadó testület az erre az évre meghirdetett Szent László-év ünnepélyes megnyitásával és méltó lebonyolításával kapcsolatban kérte Veres András püspök és a Magyar Katolikus Egyház együttműködését. Veres András püspök örömmel vette a kezdeményezést, és felajánlotta szíves együttműködését a Szent László-év lebonyolításához. Megállapodtak, hogy az ünnepi év megnyitó eseményére Győrben, 2017. február 17-én, központi eseményére pedig 2017. június 26-27-én kerül sor.

Magyar nyelvű szentmise karácsony másnapján Horvátjárfaluban

2017. január 4. (szerda) 12:00

2016. december 26-án, Szent István első vértanú emléknapján a ma már közigazgatásilag Pozsony-Ligetfaluhoz tartozó városrészben, Horvátjárfaluban – mely 1947-ig Magyarországhoz tartozott Oroszvárral és Dunacsúnnyal egyetemben –, a helybéli Szent Miklós plébániatemplomban 10 órai kezdettel ünnepi magyar nyelvű szentmisére került sor.

Pásztorjáték a kapuvár-házhelyi templomban

2017. január 4. (szerda) 11:00

A kapuvár-házhelyi Sarlós Boldogasszony-templomunkban 2016. december 24-én 20.30-kor kezdődött a kis Jézus születésének történetét bemutató pásztorjáték. Kovácsné Varga Mária és Molnárné Szabó Judit lelkes felkészítő munkájával sikerült örömet szerezni a házhelyi templomba járóknak. A szülők, nagyszülők szemében örömkönnyek csillantak meg, látva gyermekeiket, unokáikat a korhű jelmezekben, akik mosolygós arccal, nagyon lelkesen adták elő a Kis Jézus születésének történetét. Valamennyi szereplő megérdemli a dicséretet. Köszönjük a két pedagógusnak, hogy fáradhatatlanul munkálkodtak a szép pásztorjáték megrendezésében, vállalták a szereplő 43 gyerek felkészítését. A szülőknek köszönjük támogató együttműködésüket, hogy a próbákra örömmel küldték gyermekeiket, segítették a szerepszövegek hibátlan elsajátítását.

Ferenc pápa levele minden püspöknek

2017. január 4. (szerda) 10:00

A Szentszék január 2-án hozta nyilvánosságra azt a levelet, amelyet a Szentatya aprószentek ünnepén (december 28-án) küldött el valamennyi püspöknek. Ferenc pápa azt kéri, hogy hallják meg a gyermekek sírását, tudatosítsák sanyarú életkörülményeiket, és tegyenek meg mindent életük és boldogságuk előmozdításáért. A Szentatya levelét alább teljes terjedelmében közöljük.

Betlehemes játékok Vitnyéden, Veszkényben és Osliban

2017. január 4. (szerda) 9:00

Tavaly decemberben három faluban, Vitnyéden, Veszkényben és Osliban is készültek betlehemes játékkal, hogy ezáltal próbálják szebbé tenni sokak karácsonyát. Karácsony a szeretet ünnepe! Az előadások szervezőjeként bízom benne, hogy ezt a szeretetet mindenki megérezte, akár szereplőként, akár nézőként volt jelen a templomokban. Köszönöm a szereplők (gyerekek, felnőttek) munkáját, a plébános atyák – Lőrincz Béla és dr. Szaradits József atya – segítségét, a kántorok, Tóth Imre és Kiss József gyönyörű orgonálását és énekét. Azoknak is hálával tartozom, akik bármiben is segítettek (fényképezés, ruhamosás, szintetizátor-szállítás, stb.).

Új orgonakíséret született Szigeti Kilián OSB Magyar miséjéhez

2017. január 3. (kedd) 12:00

A Szigeti Kilián által 1966-ban írt „Missa Hungaricá”-hoz Maróti Gábor zeneszerző, győri egyházmegyés pap, valamint Kovács Szilárd, a pécsi székesegyház zeneigazgatója írtak új harmonizációt. Az egyházzenei kísérletről és a kezdeményezésről Kovács Szilárd számolt be a Pécsi Egyházmegye honlapján.

Egyházunk vértanúi 2016-ban

2017. január 3. (kedd) 11:00

2016-ban huszonnyolc papot, szerzetest, szeminaristát és világi munkatársat gyilkoltak meg világszerte – a statisztikát a Fides missziós hírügynökség tette közzé. Tizennégy pap, kilenc szerzetesnő, egy szeminarista és négy világi hívő vesztette életét erőszakos cselekmények következtében 2016-ban. Tizenketten közülük az amerikai kontinensen haltak meg. Jacques Hamel atya Európában lett terrorizmus áldozata: szentmise bemutatása közben gyilkolták meg Franciaországban. Az idei év során drámaian megnőtt a meggyilkolt szerzetesnők száma.

Maradjunk élő közösségben Istennel! – Újévi szentmise Győrben

2017. január 3. (kedd) 10:00

2017. január 1-jén, az új esztendő első napjának estéjén dr. Veres András megyéspüspök mutatott be szentmisét a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A 18 órakor kezdődő liturgia során a megyésfőpásztorral Németh László általános püspöki helynök, dr. Schmatovich János kanonok, nyugalmazott főiskolai tanár és Mogyorósi Márk püspöki titkár koncelebrált. Oltárszolgálatot a Győri Szeminárium kispapjai végeztek, a zenei szolgálatban a bazilika Palestrina-kórusa vett részt Katona Tibor kántor-karnagy vezetésével.

„Eljött a nap, mit várva vártunk...” – Utolsó roráté-mise Kapuváron

2017. január 3. (kedd) 9:00

A tavalyi év utolsó kapuvári rorátéját 2016. december 24-én Radó Tamás plébános atya tartotta, bevezetőjében az aznapi olvasmányban elhangzottak lényegére hívta fel figyelmünket. Dávid király elmondja Nátán prófétának, hogy házat, templomot kíván építeni az Istennek. Hasonlóan kezdtük az adventet mi is: templomot, hajlékot akartunk készíteni Jézusnak a szívünkbe.

Adománygyűjtés Agyagosszergényben

2017. január 2. (hétfő) 12:00

Az agyagosszergényi Szent László-templomban segítő szándékú emberek csomagjai érkeznek a Jézus Szíve-oltár elé az idei adventi időszakban. A Szarka Gábor plébános atya által meghirdetett adománygyűjtés a nagylózsi Szociális Otthon lakóinak, időseinek a megörvendeztetésére, megsegítésére történt. A hajnali misére érkező emberek kezében táskák és csomagok jelentek meg, melyeket a szeretet jegyében, az adventi jócselekedet tükrében, mások segítésére töltöttek meg. Tisztálkodási szerek, nem romlandó élelmek, befőttek, lekvárok, édességek, és még sorolhatnám a sort. Nagy örömmel tölt el, hogy a csomagok száma napról napra több és több. Biztos vagyok benne, hogy meglepetést szerzünk sokaknak. Hála és köszönet minden jószándékú embernek.

Pásztorjáték Peresztegen

2017. január 2. (hétfő) 11:00

Karácsony szent ünnepének előestéjén Jézus születésének a bemutatása igazi örömhír mindannyiunk számára. 2016. december 24-én 16 órakor került sor a peresztegi Szent Miklós-templomban a már több éves hagyománnyal rendelkező pásztorjátékra. Az előadáson a padsorokat teljesen megtöltötték a hívek, akik ezzel a műsorral igazi ajándékot kaptak a gyerekeken keresztül Jézustól. Az élő zenei kíséretről különböző hangszereken egyházközségünk felnőtt hívei gondoskodtak. Köszönjük mindenkinek az áldozatos munkáját, különösen Holczmann Zsuzsanna hitoktatóét, aki a peresztegi és sopronszécsenyi hittanos gyerekek teljes korosztályával már hetekkel korábban elkezdte a felkészülést.

Évvégi hálaadás a győri székesegyházban

2017. január 2. (hétfő) 10:00

December 31-én, a naptári év utolsó napján ünnepi szentmise keretében adott hálát az elmúlt év kegyelmeiért Bognár István püspöki irodaigazgató, székesegyházi plébános. A győri Nagyboldogasszony-székesegyházban 18 órakor kezdődő szertartáson dr. Lukácsi Zoltán kanonok, főiskolai rektor, dr. Martos Levente Balázs szemináriumi prefektus, Juhos Imre szemináriumi spirituális, valamint dr. Schmatovich János kanonok, nyugalmazott főiskolai tanár koncelebrált.

Vonaton érkezett a betlehemi láng Sopronba

2017. január 1. (vasárnap) 10:00

2016. december 23-án délután, borongós, ködös nap volt Sopronban. A ködös, borús napba fény érkezett: a betlehemi láng, hogy szeretetet, békét és örömöt hozzon a városba. A lángot először 1986-ban gyújtották meg advent kezdetén Betlehemben, hogy ez a különleges szimbólum Isten szeretetének és békéjének üzenetét hordozza a világban mindannyiunk számára.

Veres András: Szülessen meg bennünk a Messiás országa, mely öröm és béke!

2016. december 31. (szombat) 12:00

Az alábbiakban Veres András győri megyéspüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével készített évértékelő interjút olvashatnak, melynek nyomtatott változata az Új Ember karácsonyi számában jelent meg.

Karácsonyváró hangverseny a Győri Hittudományi Főiskolán

2016. december 31. (szombat) 10:00

December 19-én 18 órakor került sor a Győri Hittudományi Főiskolán az Egyházzenei Tanszék szervezésében az intézmény karácsonyi koncertjére. A hagyományosan, minden évben felhangzó zenei est idén rendhagyó kereteket kapott, mivel a főiskola tanárai és hallgatói csempésztek egy kis adventi hangulatot az iskola falai közé. Jelen volt dr. Veres András megyéspüspök, az iskola tanárai, kispapjai, hallgatói és kedves családtagok, érdeklődők.

Az újraházasodottakat és az új tartós kapcsolatban élőket integrálni kell

2016. december 30. (péntek) 10:00

Az egyházjogilag rendezetlen életállapotban lévőknek, újraházasodott vagy új tartós kapcsolatban élő elváltaknak tartott háromalkalmas AVE-kurzust az Emmánuel Közösség. A program záró szentmiséjét december 10-én Budapesten, a Szent Kereszt-templomban Erdő Péter bíboros mutatta be. A Magyar Kurír és Magyar Katolikus Rádió együttműködésében ez alkalomból kérdezte a bíboros főpásztort. A beszélgetés szerkesztett változatát Szent Család ünnepének alkalmából most közöljük.

Zsirán jártak az egyházmegye papnövendékei

2016. december 29. (csütörtök) 10:00

November 27-én, advent első vasárnapján a zsirai Szent Lőrinc-templomban 8 órakor kezdődött az ünnepi szentmise, melyet Juhos Imre atya, a Győri Papnevelő Intézet spirituálisa és Mészáros Miklós peresznyei plébános mutatott be. Eljöttek a Győri Szeminárium tanulói is: a hatodéves diakónusok, Holpár Balázs, Kaszás Csaba, Magyaros László és Sankó Szabolcs, valamint az ötödévesek, Both Zoltán, Mészáros Dávid és Varga Gábor.

Adventi lelkigyakorlat és egyházzenei áhítat Kapuváron

2016. december 28. (szerda) 10:00

Advent negyedik vasárnapján, december 18-án a 18 órai szentmisén különleges élményben volt részük a kapuvári Szent Anna-templomban összegyűlt híveknek. A szentmisét Radó Tamás plébános mutatta be, a nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszédet Szarka Gábor agyagosszergényi plébános tartotta. A liturgia zenei áhítatának gyönyörű perceiben három művész, Vámos Vica és Kéringer László énekművészek, valamint Jean Klára orgonaművész teremtett adventi karácsonyváró hangulatot. Tolmácsolásukban hallhattuk W.A. Mozart Laudate Dominum, J. S. Bach Liebster Herr Jesu, C. Franck Panis angelicus, Johann Sebastian Bach O Lieber Seele, Max Reger Mária bölcsődala, Josef Haydn „Et incarnatus est” a Cecília miséből, Johann Sebastian Bach Ária a Karácsonyi oratóriumból, Johann Sebastian Bach „Et misericordia” a Magnificat-ból című műveit. A zenés áhítat mellett lelkiekben is gazdagodtunk, a homíliában elhangzottak segítenek bennünket az Istennel való kapcsolat elmélyülésében.

Megjelent a SZEMlélek blog alapítójának interjúkötete – Könyvajánló

2016. december 27. (kedd) 10:00

Beer Mikós váci püspök, Gundel Takács Gábor és D. Tóth Kriszta is részt vett a SZEMlélek blog alapítója, Gégény István vendégeként a harminc interjút tartalmazó kötet bemutatóján december 19-én Budapesten, a Háló Közösségi és Kulturális Központban.