Szállást keresett a Szent Család Bajon

2016. december 26. (hétfő) 10:00

Az idei adventben is elindult a baji Assisi Szent Ferenc-plébánián a „Szállást keres a Szent Család” népi ájtatossága. E különleges együtt imádkozás segíti a Megváltó születésére való várakozásunkat. A Szent Család-járás imádságsorozata segíti elcsöndesedésünket, elmélkedésünket, közösségbe tartozásunk érzésének elmélyítését. A december 15-vel kezdődő kilenc nap során a hívek minden nap más házhoz vittek egy, a Szent Családot ábrázoló képet, és közös imádsággal, énekléssel készültek fel Krisztus születésére. Advent negyedik vasárnapjának estéjén, december 18-án a Baji Hagyományőrző fiatalok látták vendégül a szállást kereső Szent Családot. A teljesen megtelt közösségi házban 18 órakor kezdődött a Szent Család fogadása. A fiatalok által vezetett imát követően a Szent Család tovább vándorolt útján, keresve az őket befogadókat. Lelkünket tegyük nyitottá, és méltóvá, hogy nálunk is illő szállást találjanak mindhárman, és így felkészülhessünk Karácsony szent ünnepére.

Karácsony éjféli mise a győri székesegyházban

2016. december 25. (vasárnap) 12:00

Ünnepi szentmisében emlékezett meg dr. Veres András megyéspüspök Krisztus születésének ünnepéről december 24-én éjféli kezdettel a győri Nagyboldogasszony-székesegyházba. A szertartás során a megyésfőpásztorral koncelebrált dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök, Németh László általános püspöki helynök, dr. Lukácsi Zoltán kanonok, főiskolai rektor, dr. Schmatovich János kanonok, valamint Mogyorósi Márk püspöki titkár.

A Megváltó születését ünnepeljük

2016. december 25. (vasárnap) 10:00

December 25-én Isten Fiának, Jézus Krisztusnak földi születését ünnepeljük. Az örömünnep tárgya a megtestesült Ige földi születése a Boldogságos Szűz Máriától Betlehemben. E születés az üdvtörténet központi eseménye, mert aki született, nemcsak egy az emberek közül, hanem Ő az Atyától a Szentháromságban az idő kezdete előtt születő Fiú. A megváltó Jézus születése mindenki számára üdvösséget hoz, aki engedi, hogy lelkében a kegyelem által megszülethessék.

Pásztorjáték Hegyeshalomban

2016. december 24. (szombat) 12:00

Advent negyedik vasárnapján, december 18-án 14 órakor a falu hittanosai adtak elő pásztorjátékot a hegyeshalmi Szent Bertalan-templomban. Az összegyűlt szülök, barátok és érdeklődő ismerősök nagy örömére előadott pásztorjátékra Pintérné Tuboly Marianna hitoktató készítette fel a gyerekeket.

Templommegáldás Magyarkimlén

2016. december 24. (szombat) 10:00

November 27-én, advent első vasárnapján került sor a magyarkimlei Sarlós Boldogasszony-templom megújult belsejének megáldására. A 15 órakor kezdődő, megáldással egybekötött szentmisét Veres András megyéspüspök mutatta be. A felújítási munkák során előkerült a középkori, karzatra felvezető lépcső, melynek feltárása és bemutatása szintén megtörtént. A Győri Egyházmegye 3,5 millió forinttal támogatta a javarészt önerőből finanszírozott felújítást, a kivitelezés helyi vállalkozók segítségével történt.

Adventi gyertyagyújtás Kapuváron

2016. december 23. (péntek) 12:00

Az adventi negyedik gyertyagyújtás szertartását az Ars Camerata kórus tartotta a kapuvári Szent Anna templomban december 17-én, szombaton az elővételezett esti szentmise keretében. A kórusszámok között prózai és verses részek, adventi imádságok váltakoztak, melyben Szent Lukács könyvéből a születés hírüladásának evangéliumát (Lk 1,26-37), Juhász Gyula Karácsony felé című versét, és rövid adventi imádságokat hallottunk. Az áhítat során az alábbi kórusművek hangzottak el: Pellegrini: Ó, jöjj le Messiásunk; Ó, jöjj, ó, jöjj, Emmanuel; Kelta áldás. A kórust vezényelte: Brandné Szabó Ildikó, orgonán közreműködött: Borsodiné Szabó Judit.

Hitvallás-exkluzív: Jézus születése – Képmeditáció

2016. december 23. (péntek) 10:00

Honlapunk új szolgáltatásaként egyházmegyei lapunk, a Hitvallás frissen megjelent számából közlünk egy-egy nagyobb terjedelmű írást. A karácsonyi ünnepekhez közeledve egy teológus és egy művész gondolatait osztjuk meg olvasóinkkal Giotto Jézus születése című művéről.

Baji ministránsok adventi „moházása”

2016. december 22. (csütörtök) 12:00

Sok generációra visszanyúlóan hagyomány Bajon a „moházás” szokása. A karácsonyi templomdíszítés egyik fő eszköze a moha, melyet a mellékoltáron megépítendő betlehem tájának kialakításához használják fel. A díszítéshez szükséges mohát, a nagyhéten kereplő fiatalok minden karácsony előtt a baji hegyben gyűjtik össze. A település több emberöltőre visszanyúló hagyománya szerint aki nem vesz részt a mohaszedésben, nem lehet részese a nagy heti kerepelésnek.

Mézeskalácsos karácsonyváró játszóház Kapuváron

2016. december 22. (csütörtök) 11:00

A korábbi évek hagyományainak megfelelően az idén is várták a gyerekeket a kapuvári Szent Anna-plébániára a karácsonyváró játszóházba. A tavalyi évhez hasonlóan az idei adventi játszóház fő programját a mézeskalács-sütés adta. December 17-én 10 órától kezdetét vette a mézeskalácsos és az ajándékkészítő játszóházi program.

Juhos Imre spirituális szabadegyetemi előadása a nevelésről

2016. december 22. (csütörtök) 10:00

A Győri Hittudományi Főiskola „Hitünk és életünk” címet viselő szabadegyetemének negyedik előadását december 14-én Juhos Imre atya, a szeminárium spirituálisa tartotta, „Nevelés – kinek a dolga?” címmel, mely ismét nagyszámú érdeklődőt vonzott a Főiskolára, a Szeminárium kápolnájába.

Édesség és tartósélelmiszerek gyűjtése Kapuváron

2016. december 21. (szerda) 12:00

Az idei esztendőben ismét bekapcsolódhattak a kapuvári gyerekek abba az édességgyűjtési akcióba, melynek keretében önzetlen adakozásukkal, édesség-adományaikkal hozzájárultak a szegényebb sorsú gyerekek karácsonyi megajándékozásához. A különféle édességeket rejtő csomagokat december 4-én a szentmisék előtt vagy után helyezték el az oltár elé. A december 11-re meghirdetett tartós élelmiszerek gyűjtése kapcsán a kapuvári Szent Anna-templom hívő közösségének önzetlen adakozása mutatkozott meg. Szent Erzsébet figyelmes szeretetét követve sokan tettek tanúbizonyságot segítő szándékukról. Szombat este és vasárnap délelőtt rengeteg adomány gyűlt össze az oltár előtt, melynek mennyisége december 12-én, hétfőn reggelig tovább gyarapodott. Mindez kifejezi azt a gondoskodást, figyelmet, melyet a Szent Anna-templom adakozó hívei tettek szegény sorsú embertársaikért. Köszönjük a lelkes támogatást!

Óvodások jártak a hegyeshalmi templomban

2016. december 21. (szerda) 10:00

December 15-én, csütörtökön délelőtt a falu óvodásai látogattak a hegyeshalmi Szent Bertalan-templomba. A 10.30-ra tervezett látogatásra készülve az óvodások megtanulták a Mennyből az angyal című karácsonyi népéneket, s ezzel köszöntötték a templomban jelen lévő Jézust. Szalai Kálmán plébános röviden bemutatta a templomot a gyerekeknek, majd karácsony közeledtének apropóján Jézus Krisztus születéséről mesélt nekik.

Rajzverseny Szent Miklósról Fertőszentmiklóson

2016. december 20. (kedd) 12:00

A fertőszentmiklósi gyermekek és fiatalok részére Németh István plébános atya rajzversenyt hirdetett „Szent Miklós püspök a mi védőszentünk” címmel. A kicsik, óvodások és kisiskolások rajzokkal nevezhettek, a kicsit nagyobbak és középiskolások számítógéppel készített fotómontázsokkal és egyéb fantázia szüleményekkel. A leadási határidőig sok szép pályamunka érkezett. A pályamunkák bírálatában Pappné Horváth Mária nyugdíjas rajzpedagógus vett részt. Az eredményhirdetésre és a pályamunkákból összeállított kiállítás ünnepélyes megnyitására december 6-án, Szent Miklós püspök ünnepnapján a katolikus népházban került sor. A kiállítást Tóthpál Tamás nyitotta meg, felidézve Szent Miklós püspök életét és jócselekedeteit. Az eredményhirdetésen minden pályázó jutalomban részesült: egy-egy tábla csoki volt a jutalma a szépen elkészített munkáknak. Kategóriánként az első három helyezett könyvjutalomban részesült. Minden részvevő pályázónak gratulálunk!

Szentségfelvétel Pinnyén

2016. december 20. (kedd) 11:00

December 11-én, a pinnyei Sarlós Boldogasszony-templomban két fiatal számára szolgáltatott ki szentségeket Ferling György plébános. A 11 órai szentmise keretében Koloszár Ádám és Koloszár Bianka vette fel a keresztség, az elsőáldozás és a bérmálás szentségét.

Medgyesy S. Norbert: Énekelt történelem I. – Könyvajánló

2016. december 20. (kedd) 10:00

A szemléltető, gyakorlati pedagógia jól bevált módszerét követjük azzal, hogy a történelmi eseményeket – hiteles történeti, irodalmi és zenei források alapján – végigénekeltetjük. Könyvünkben a XVII–XVIII. századi iskolamesterek által papírra vetett, 8–25 versszakból álló, anyanyelvű, historikus-epikus tartalmú, rímes énekek találhatók, amelyek végigéneklik a szentek közül Márton és Adalbert püspök, István király, Imre herceg, László király és kortársai, valamint Erzsébet asszony életét. A kötet lapjain és lemezein a magyar államalapítás jeles személyeit és tetteiket 26 tételben elevenítjük meg. Az énekek sorrendje a történeti események időrendjét követi. Magyarázatokkal ellátott, kottás kiadványunk oktatási és ünnepi alkalmazását 2 CD-lemez segíti, amelyeken a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék diplomás és jelenlegi növendékei és a XVI. Gödöllői Szkólatábor (2015) diákjai énekelnek különböző hangszerek kíséretével.

Fertőszentmiklósra érkezett Szent Miklós püspök ereklyéje

2016. december 19. (hétfő) 12:00

Az idei év búcsúünnepén különös ajándékkal gazdagodott a fertőszentmiklósi Szent Miklós-templom. A dél-itáliai Bari városban nyugvó Szent Miklós püspök oldalbordájából származó csontereklyét kaptuk ajándékba. Az ereklyét Tóthpál Tamás a Szent György Lovagrend budavári priorja és Kovács Gábor legátusi tag hozta el templomunkba és adta át Németh István plébános részére a búcsúi ünnepi szentmise kezdetén. Az ünnepi szentmisét Turner Lajos, a fertőszéplaki esperesi kerület esperese celebrálta, szentbeszédet Tóth Miklós atya, Eszterháza plébánosa mondott.

Kiengesztelődni a múlttal – Harangszentelés Győrben

2016. december 19. (hétfő) 11:00

December 18-án, advent negyedik vasárnapján Várszegi Asztrik OSB püspök, pannonhalmi főapát, Veres András győri megyéspüspök, valamint Fazakas Márton OPraem csornai apát szentelte fel a győri Loyolai Szent Ignác bencés templom hat új harangját, amelyeket az innsbrucki Grassmayr harangöntödében készítettek.

Dr. Schmidt Ferencre emlékeztek Győr-Szigetben

2016. december 19. (hétfő) 10:00

November 7-én a győr-szigeti Szent Rókus-templomban dr. Schmidt Ferencre emlékeztek halálának 25. évfordulóján, akit ebben a templomban kereszteltek meg, itt volt az esküvője, és ennek a templomnak volt az több évtizeden keresztül egyházközségi világi elnöke, majd haláláig templomatyja. A szentmisét dr. Schmatovich János nyugalmazott teológiai tanár, egykori győr-szigeti plébános mutatta be Zsebedics József plébánossal közös koncelebrációs mise keretében.

Fatimai engesztelő szentmise a győri székesegyházban

2016. december 19. (hétfő) 9:00

Mint minden hónap 13. napján, decemberben is fatimai engesztelő szentmisére került sor a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A 12 órakor kezdődő szertartást közös rózsafüzér-imádság előzte meg, majd a liturgia főcelebránsa, Bognár István plébános, püspöki irodaigazgató énekelve intonálta Az Úr angyala-imádságot a bevonulás előtt. István atya szentbeszédében egy evangéliumi történeten, egy Mária-ábrázoláson és egy személyes hangú levélen keresztül állította a hívek elé Szűz Mária alakját. Kiemelte, a kánai menyegzőn történtek nekünk is példát mutatnak Mária alázatosságáról, aki Jézusra mutatva így szólt a szolgáknak: „tegyetek meg mindent, amit mond.” A szónok kifejtette, Mária jelenléte az élet és a szeretet megsokszorozódását ígéri, s a fatimai jelenések közelgő 100 éves évfordulójára utalva buzdította a jelenlévőket, legyenek igazi Mária-tisztelő katolikusok. A szentmise végén a hívek leróhatták tiszteletüket a templomban kihelyezett fatimai Mária-szobor előtt.

A szeretet tettekre sarkall – Szociális intézményekbe látogatott a győri püspök

2016. december 16. (péntek) 10:00

Karácsony ünnepéhez közeledve dr. Veres András megyéspüspök december 15-én, csütörtökön délután felkereste a győri Anya-, Csecsemő és Gyermekotthont, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézményt és Gyermekotthont, valamint a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat likócsi szállóját, hogy megtapasztalható módon kifejezze az ünnep lényegét, az Isten közelségét. A megyéspüspök mindegyik közösségben kiemelte: „Isten szeretete a konkrét emberi tettekben válik nyilvánvalóvá… ha mással nem is, de egy jó szóval, megértéssel, megbocsátással és mosollyal mindegyikünk meg tudja ajándékozni embertársát. Ezek a szeretet-tettek pedig összeadódnak, és teszik a világot szeretetteljessé, élhetővé, békével átitatottá.”