„Eljött a nap, mit várva vártunk...” – Utolsó roráté-mise Kapuváron

2017. január 3. (kedd) 9:00

A tavalyi év utolsó kapuvári rorátéját 2016. december 24-én Radó Tamás plébános atya tartotta, bevezetőjében az aznapi olvasmányban elhangzottak lényegére hívta fel figyelmünket. Dávid király elmondja Nátán prófétának, hogy házat, templomot kíván építeni az Istennek. Hasonlóan kezdtük az adventet mi is: templomot, hajlékot akartunk készíteni Jézusnak a szívünkbe.

Adománygyűjtés Agyagosszergényben

2017. január 2. (hétfő) 12:00

Az agyagosszergényi Szent László-templomban segítő szándékú emberek csomagjai érkeznek a Jézus Szíve-oltár elé az idei adventi időszakban. A Szarka Gábor plébános atya által meghirdetett adománygyűjtés a nagylózsi Szociális Otthon lakóinak, időseinek a megörvendeztetésére, megsegítésére történt. A hajnali misére érkező emberek kezében táskák és csomagok jelentek meg, melyeket a szeretet jegyében, az adventi jócselekedet tükrében, mások segítésére töltöttek meg. Tisztálkodási szerek, nem romlandó élelmek, befőttek, lekvárok, édességek, és még sorolhatnám a sort. Nagy örömmel tölt el, hogy a csomagok száma napról napra több és több. Biztos vagyok benne, hogy meglepetést szerzünk sokaknak. Hála és köszönet minden jószándékú embernek.

Pásztorjáték Peresztegen

2017. január 2. (hétfő) 11:00

Karácsony szent ünnepének előestéjén Jézus születésének a bemutatása igazi örömhír mindannyiunk számára. 2016. december 24-én 16 órakor került sor a peresztegi Szent Miklós-templomban a már több éves hagyománnyal rendelkező pásztorjátékra. Az előadáson a padsorokat teljesen megtöltötték a hívek, akik ezzel a műsorral igazi ajándékot kaptak a gyerekeken keresztül Jézustól. Az élő zenei kíséretről különböző hangszereken egyházközségünk felnőtt hívei gondoskodtak. Köszönjük mindenkinek az áldozatos munkáját, különösen Holczmann Zsuzsanna hitoktatóét, aki a peresztegi és sopronszécsenyi hittanos gyerekek teljes korosztályával már hetekkel korábban elkezdte a felkészülést.

Évvégi hálaadás a győri székesegyházban

2017. január 2. (hétfő) 10:00

December 31-én, a naptári év utolsó napján ünnepi szentmise keretében adott hálát az elmúlt év kegyelmeiért Bognár István püspöki irodaigazgató, székesegyházi plébános. A győri Nagyboldogasszony-székesegyházban 18 órakor kezdődő szertartáson dr. Lukácsi Zoltán kanonok, főiskolai rektor, dr. Martos Levente Balázs szemináriumi prefektus, Juhos Imre szemináriumi spirituális, valamint dr. Schmatovich János kanonok, nyugalmazott főiskolai tanár koncelebrált.

Vonaton érkezett a betlehemi láng Sopronba

2017. január 1. (vasárnap) 10:00

2016. december 23-án délután, borongós, ködös nap volt Sopronban. A ködös, borús napba fény érkezett: a betlehemi láng, hogy szeretetet, békét és örömöt hozzon a városba. A lángot először 1986-ban gyújtották meg advent kezdetén Betlehemben, hogy ez a különleges szimbólum Isten szeretetének és békéjének üzenetét hordozza a világban mindannyiunk számára.

Veres András: Szülessen meg bennünk a Messiás országa, mely öröm és béke!

2016. december 31. (szombat) 12:00

Az alábbiakban Veres András győri megyéspüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével készített évértékelő interjút olvashatnak, melynek nyomtatott változata az Új Ember karácsonyi számában jelent meg.

Karácsonyváró hangverseny a Győri Hittudományi Főiskolán

2016. december 31. (szombat) 10:00

December 19-én 18 órakor került sor a Győri Hittudományi Főiskolán az Egyházzenei Tanszék szervezésében az intézmény karácsonyi koncertjére. A hagyományosan, minden évben felhangzó zenei est idén rendhagyó kereteket kapott, mivel a főiskola tanárai és hallgatói csempésztek egy kis adventi hangulatot az iskola falai közé. Jelen volt dr. Veres András megyéspüspök, az iskola tanárai, kispapjai, hallgatói és kedves családtagok, érdeklődők.

Az újraházasodottakat és az új tartós kapcsolatban élőket integrálni kell

2016. december 30. (péntek) 10:00

Az egyházjogilag rendezetlen életállapotban lévőknek, újraházasodott vagy új tartós kapcsolatban élő elváltaknak tartott háromalkalmas AVE-kurzust az Emmánuel Közösség. A program záró szentmiséjét december 10-én Budapesten, a Szent Kereszt-templomban Erdő Péter bíboros mutatta be. A Magyar Kurír és Magyar Katolikus Rádió együttműködésében ez alkalomból kérdezte a bíboros főpásztort. A beszélgetés szerkesztett változatát Szent Család ünnepének alkalmából most közöljük.

Zsirán jártak az egyházmegye papnövendékei

2016. december 29. (csütörtök) 10:00

November 27-én, advent első vasárnapján a zsirai Szent Lőrinc-templomban 8 órakor kezdődött az ünnepi szentmise, melyet Juhos Imre atya, a Győri Papnevelő Intézet spirituálisa és Mészáros Miklós peresznyei plébános mutatott be. Eljöttek a Győri Szeminárium tanulói is: a hatodéves diakónusok, Holpár Balázs, Kaszás Csaba, Magyaros László és Sankó Szabolcs, valamint az ötödévesek, Both Zoltán, Mészáros Dávid és Varga Gábor.

Adventi lelkigyakorlat és egyházzenei áhítat Kapuváron

2016. december 28. (szerda) 10:00

Advent negyedik vasárnapján, december 18-án a 18 órai szentmisén különleges élményben volt részük a kapuvári Szent Anna-templomban összegyűlt híveknek. A szentmisét Radó Tamás plébános mutatta be, a nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszédet Szarka Gábor agyagosszergényi plébános tartotta. A liturgia zenei áhítatának gyönyörű perceiben három művész, Vámos Vica és Kéringer László énekművészek, valamint Jean Klára orgonaművész teremtett adventi karácsonyváró hangulatot. Tolmácsolásukban hallhattuk W.A. Mozart Laudate Dominum, J. S. Bach Liebster Herr Jesu, C. Franck Panis angelicus, Johann Sebastian Bach O Lieber Seele, Max Reger Mária bölcsődala, Josef Haydn „Et incarnatus est” a Cecília miséből, Johann Sebastian Bach Ária a Karácsonyi oratóriumból, Johann Sebastian Bach „Et misericordia” a Magnificat-ból című műveit. A zenés áhítat mellett lelkiekben is gazdagodtunk, a homíliában elhangzottak segítenek bennünket az Istennel való kapcsolat elmélyülésében.

Megjelent a SZEMlélek blog alapítójának interjúkötete – Könyvajánló

2016. december 27. (kedd) 10:00

Beer Mikós váci püspök, Gundel Takács Gábor és D. Tóth Kriszta is részt vett a SZEMlélek blog alapítója, Gégény István vendégeként a harminc interjút tartalmazó kötet bemutatóján december 19-én Budapesten, a Háló Közösségi és Kulturális Központban.

Ünnepi szentmise a győri székesegyházban

2016. december 26. (hétfő) 12:00

December 25-én 10 órakor ünnepi szentmisét mutatott be dr. Veres András megyéspüspök Urunk születésének alkalmából a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szépszámú hívősereg jelenlétében celebrált szentmisén a megyésfőpásztor Németh László általános püspöki helynökkel, dr. Schmatovich János kanonokkal, Nagy József kanonokkal, Erdész Ferenc prépost-kanonokkal, valamint Mogyorósi Márk püspöki titkárral koncelebrált. A szertartáson a Győri Szeminárium papnövendékei oltár-, a bazilika Palestrina-kórusának tagjai pedig zenei szolgálatot végeztek.

Szállást keresett a Szent Család Bajon

2016. december 26. (hétfő) 10:00

Az idei adventben is elindult a baji Assisi Szent Ferenc-plébánián a „Szállást keres a Szent Család” népi ájtatossága. E különleges együtt imádkozás segíti a Megváltó születésére való várakozásunkat. A Szent Család-járás imádságsorozata segíti elcsöndesedésünket, elmélkedésünket, közösségbe tartozásunk érzésének elmélyítését. A december 15-vel kezdődő kilenc nap során a hívek minden nap más házhoz vittek egy, a Szent Családot ábrázoló képet, és közös imádsággal, énekléssel készültek fel Krisztus születésére. Advent negyedik vasárnapjának estéjén, december 18-án a Baji Hagyományőrző fiatalok látták vendégül a szállást kereső Szent Családot. A teljesen megtelt közösségi házban 18 órakor kezdődött a Szent Család fogadása. A fiatalok által vezetett imát követően a Szent Család tovább vándorolt útján, keresve az őket befogadókat. Lelkünket tegyük nyitottá, és méltóvá, hogy nálunk is illő szállást találjanak mindhárman, és így felkészülhessünk Karácsony szent ünnepére.

Karácsony éjféli mise a győri székesegyházban

2016. december 25. (vasárnap) 12:00

Ünnepi szentmisében emlékezett meg dr. Veres András megyéspüspök Krisztus születésének ünnepéről december 24-én éjféli kezdettel a győri Nagyboldogasszony-székesegyházba. A szertartás során a megyésfőpásztorral koncelebrált dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök, Németh László általános püspöki helynök, dr. Lukácsi Zoltán kanonok, főiskolai rektor, dr. Schmatovich János kanonok, valamint Mogyorósi Márk püspöki titkár.

A Megváltó születését ünnepeljük

2016. december 25. (vasárnap) 10:00

December 25-én Isten Fiának, Jézus Krisztusnak földi születését ünnepeljük. Az örömünnep tárgya a megtestesült Ige földi születése a Boldogságos Szűz Máriától Betlehemben. E születés az üdvtörténet központi eseménye, mert aki született, nemcsak egy az emberek közül, hanem Ő az Atyától a Szentháromságban az idő kezdete előtt születő Fiú. A megváltó Jézus születése mindenki számára üdvösséget hoz, aki engedi, hogy lelkében a kegyelem által megszülethessék.

Pásztorjáték Hegyeshalomban

2016. december 24. (szombat) 12:00

Advent negyedik vasárnapján, december 18-án 14 órakor a falu hittanosai adtak elő pásztorjátékot a hegyeshalmi Szent Bertalan-templomban. Az összegyűlt szülök, barátok és érdeklődő ismerősök nagy örömére előadott pásztorjátékra Pintérné Tuboly Marianna hitoktató készítette fel a gyerekeket.

Templommegáldás Magyarkimlén

2016. december 24. (szombat) 10:00

November 27-én, advent első vasárnapján került sor a magyarkimlei Sarlós Boldogasszony-templom megújult belsejének megáldására. A 15 órakor kezdődő, megáldással egybekötött szentmisét Veres András megyéspüspök mutatta be. A felújítási munkák során előkerült a középkori, karzatra felvezető lépcső, melynek feltárása és bemutatása szintén megtörtént. A Győri Egyházmegye 3,5 millió forinttal támogatta a javarészt önerőből finanszírozott felújítást, a kivitelezés helyi vállalkozók segítségével történt.

Adventi gyertyagyújtás Kapuváron

2016. december 23. (péntek) 12:00

Az adventi negyedik gyertyagyújtás szertartását az Ars Camerata kórus tartotta a kapuvári Szent Anna templomban december 17-én, szombaton az elővételezett esti szentmise keretében. A kórusszámok között prózai és verses részek, adventi imádságok váltakoztak, melyben Szent Lukács könyvéből a születés hírüladásának evangéliumát (Lk 1,26-37), Juhász Gyula Karácsony felé című versét, és rövid adventi imádságokat hallottunk. Az áhítat során az alábbi kórusművek hangzottak el: Pellegrini: Ó, jöjj le Messiásunk; Ó, jöjj, ó, jöjj, Emmanuel; Kelta áldás. A kórust vezényelte: Brandné Szabó Ildikó, orgonán közreműködött: Borsodiné Szabó Judit.

Hitvallás-exkluzív: Jézus születése – Képmeditáció

2016. december 23. (péntek) 10:00

Honlapunk új szolgáltatásaként egyházmegyei lapunk, a Hitvallás frissen megjelent számából közlünk egy-egy nagyobb terjedelmű írást. A karácsonyi ünnepekhez közeledve egy teológus és egy művész gondolatait osztjuk meg olvasóinkkal Giotto Jézus születése című művéről.

Baji ministránsok adventi „moházása”

2016. december 22. (csütörtök) 12:00

Sok generációra visszanyúlóan hagyomány Bajon a „moházás” szokása. A karácsonyi templomdíszítés egyik fő eszköze a moha, melyet a mellékoltáron megépítendő betlehem tájának kialakításához használják fel. A díszítéshez szükséges mohát, a nagyhéten kereplő fiatalok minden karácsony előtt a baji hegyben gyűjtik össze. A település több emberöltőre visszanyúló hagyománya szerint aki nem vesz részt a mohaszedésben, nem lehet részese a nagy heti kerepelésnek.