Dr. Schmidt Ferencre emlékeztek Győr-Szigetben

2016. december 19. (hétfő) 10:00

November 7-én a győr-szigeti Szent Rókus-templomban dr. Schmidt Ferencre emlékeztek halálának 25. évfordulóján, akit ebben a templomban kereszteltek meg, itt volt az esküvője, és ennek a templomnak volt az több évtizeden keresztül egyházközségi világi elnöke, majd haláláig templomatyja. A szentmisét dr. Schmatovich János nyugalmazott teológiai tanár, egykori győr-szigeti plébános mutatta be Zsebedics József plébánossal közös koncelebrációs mise keretében.

Fatimai engesztelő szentmise a győri székesegyházban

2016. december 19. (hétfő) 9:00

Mint minden hónap 13. napján, decemberben is fatimai engesztelő szentmisére került sor a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A 12 órakor kezdődő szertartást közös rózsafüzér-imádság előzte meg, majd a liturgia főcelebránsa, Bognár István plébános, püspöki irodaigazgató énekelve intonálta Az Úr angyala-imádságot a bevonulás előtt. István atya szentbeszédében egy evangéliumi történeten, egy Mária-ábrázoláson és egy személyes hangú levélen keresztül állította a hívek elé Szűz Mária alakját. Kiemelte, a kánai menyegzőn történtek nekünk is példát mutatnak Mária alázatosságáról, aki Jézusra mutatva így szólt a szolgáknak: „tegyetek meg mindent, amit mond.” A szónok kifejtette, Mária jelenléte az élet és a szeretet megsokszorozódását ígéri, s a fatimai jelenések közelgő 100 éves évfordulójára utalva buzdította a jelenlévőket, legyenek igazi Mária-tisztelő katolikusok. A szentmise végén a hívek leróhatták tiszteletüket a templomban kihelyezett fatimai Mária-szobor előtt.

A szeretet tettekre sarkall – Szociális intézményekbe látogatott a győri püspök

2016. december 16. (péntek) 10:00

Karácsony ünnepéhez közeledve dr. Veres András megyéspüspök december 15-én, csütörtökön délután felkereste a győri Anya-, Csecsemő és Gyermekotthont, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézményt és Gyermekotthont, valamint a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat likócsi szállóját, hogy megtapasztalható módon kifejezze az ünnep lényegét, az Isten közelségét. A megyéspüspök mindegyik közösségben kiemelte: „Isten szeretete a konkrét emberi tettekben válik nyilvánvalóvá… ha mással nem is, de egy jó szóval, megértéssel, megbocsátással és mosollyal mindegyikünk meg tudja ajándékozni embertársát. Ezek a szeretet-tettek pedig összeadódnak, és teszik a világot szeretetteljessé, élhetővé, békével átitatottá.”

Elhunyt Horváth Dori Tamás OSB

2016. december 16. (péntek) 9:00

Életének 69., szerzetességének 48., papságának 42. évében 2016. december 14-én elhunyt Horváth Dori Tamás OSB, a pannonhalmi és a győri bencés gimnázium korábbi igazgatója. Temetése december 23-án, 11 órakor lesz a győri Szent Ignác bencés templomban.

Gyertyás hajnali mise Kapuváron

2016. december 15. (csütörtök) 12:00

December 12-én hétfőn, a Radó Tamás plébános atya által bemutatott hajnali szentmisén csak az apró mécsesek világítottak, az adventi várakozás hangulatát varázsolták a kapuvári templomba. A miséző köszönetet mondott a jelenlévő híveknek buzgóságukért, s azért, hogy az adventi idő hajnali miséin mindig sokan vesznek részt, lelkes imádsággal, énekléssel kapcsolódnak be a liturgiába. Ezt követően – utalva az ünnepre – felolvasta dr. Kerekes Károly Ég-e a gyertyád? című versét. A szentmise záróáldása előtt örömmel hozta a jelenlévők tudomására, hogy elkészült a plébánia 2017-es évre összeállított képes naptárja, melynek címoldalán Szent Anna-plébániatemplomunk, az utolsó oldalon a Szent Márton-vándorszobor látható. A szerkesztésben Kiss-György Rita munkálkodott, a nyomdai előállítás Füzi József vállalkozó érdeme. Tamás atya megköszönte mindkettőjük áldozatos munkáját, és külön kiemelte, hogy a vállalkozó 1000 db-ot ajándékba adott a plébánia részére. A szép kivitelezésű naptárból a távozó hívek egyet-egyet ajándékba kaptak.

Megérkeztek Győrbe a bencés templom új harangjai

2016. december 15. (csütörtök) 11:00

Nagy utat tettek meg a győri bencés templom új harangjai, hiszen Innsbruckból eljutottak Rómába, ahol Ferenc pápa megáldotta őket. A hat harangot december 11-én a győri városháza előtt fogadták, majd lovaskocsik vitték a Széchenyi térre. Itt hat napon keresztül mindenki közelről is megcsodálhatja őket.

Buszos zarándoklat Máriavölgybe és Pozsonyba

2016. december 15. (csütörtök) 10:00

December 10-én, szombaton közös zarándoklatra indultak az agostyáni, baji, vértestolnai, és a tatai kapucinus templom hívei. Kora délelőtt érkeztek meg a zarándok a történelmi Magyarország első Mária-zarándokhelyére, Máriavölgybe.

Átadták az idei Szeretet Napok adományait Böjte Csabának

2016. december 15. (csütörtök) 9:00

Veres András győri megyéspüspök december 14-én személyes találkozás keretében adta át az idén megtartott XIV. Győri Szeretet Napok adományait Böjte Csaba ferences szerzetesnek. A minden év tavaszán a Győri Püspökség szervezésében megvalósuló jótékonysági rendezvény teljes bevételével Csaba testvér erdélyi árváit segíti. Ebben az évben a Győri Egyházmegye a Szeretet Napok révén mintegy kétmillió forinttal támogatja Böjte Csaba gyermekmentő szolgálatát, a jövő évi Szeretet Napokat a tervek szerint 2017. május 20-21-én rendezik meg.

Az adventi öröm vasárnapja Kapuváron

2016. december 14. (szerda) 12:00

A harmadik adventi gyertyagyújtás szertartását a kapuvári Szent Anna-templomban december 10-én az elővételezett esti szentmise elején tartotta a kapuvári Haydn-kórus. Előadásukban az alábbi művek hangzottak el: 1. Az Úr irgalma végtelen, 2. Luciani: Ave Maria, 3. Praetorius: Szép hajnalcsillag, 4. Amen. Az énekek mellett prózai és verses elemek váltakoztak, melyben a Bibliából vett idézeteket és Böjte Csaba ferences szerzetes elmélkedéseiből hangzott el néhány részlet. A kórust Kapuiné Titz Ildikó és Lukovits Györgyi vezényelte.

Régmúlt idők karácsonya a Szent László Látogatóközpontban

2016. december 14. (szerda) 11:00

Régmúlt karácsonyok hangulatába csöppenhetünk, ha ellátogatunk a győri Szent László Látogatóközpont kiállítására. Meghitt fények, különböző korokból feldíszített fenyőfák, korabeli szánkó, hintaló, fából készült Diótörő és megannyi angyalka, kézzel készült dísz ejti ámulatba a Káptalandomb 11. szám alá betérőket. A Szent László Látogatóközpont a szentendrei Hubay Ház, Karácsony Kiállítás és Szalontól kölcsönözte a november 24-én megnyílt tárlat anyagát. A megnyitón dr. Balázs Lívia néprajzkutató elevenítette fel a fenyőfaállítás, a műfenyők történetét és beszélt a karácsonyi díszek szimbólumrendszeréről is.

Szeplőtelen Fogantatás ünnepe Sopronban

2016. december 14. (szerda) 10:00

A Szeplőtelen Fogantatásról nevezett soproni orsolyita templom december 8-án ünnepelte búcsúnapját. A búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka Veres András megyéspüspök volt, aki a város papjaival együtt, nagyszámú hívő jelenlétében mutatta be a szentmisét. A szentmisén a zenei szolgálatot a templom kántorai mellett a Szent Orsolya Gimnázium kórusa végezte. Püspök atya prédikációjában kitért arra, hogy milyen hittitkot jelenít meg az ünnep, valamint arról beszélt, hogy mennyire fontosak a mi életünkben is az igenek. A szentmise végén a helyi közösség megköszönte megyéspüspök atyának a jelenlétét, tanítását és imádságát, majd a záróáldás következett. Az áldás után az ünneplő közösség csatlakozott a soproni Szent György-plébánia által szervezett gyertyás körmenethez a Várkerületben, ami a Mária-szobor római mintára történő megkoszorúzásával, és püspök atya áldásával végződött.

Ünnepi hálaadás Lócson

2016. december 14. (szerda) 9:00

A közelmúltban szép ünnepre került sor a Vas megyei Lócson. Több évi fáradhatatlan szervezés, anyagi forrás megteremtése és kitartó munka után a római katolikus Kisboldogasszony-templom külsőleg és belsőleg is megszépült. A lócsiak főpapi szentmise keretében adtak hálát az elmúlt években történt felújításokért.

Karitász-kiállítás nyílt Győrben

2016. december 13. (kedd) 12:00

December 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén 15 órakor került sor az idén 85 éves Magyar Katolikus Karitász történetét bemutató kiállítás megnyitójára a győri Generációk Házában. A kiállítást, mely bemutatja a katolikus szeretetszolgálat több mint nyolc évtizedes tevékenységét, Németh László általános püspöki helynök nyitotta meg, miután a jelenlévőket Szabó György egyházmegyei karitászigazgató köszöntötte. A kiállítás 2017. január 30-ig látogatható hétfőtől péntekig 8-20 óra és szombaton 10-18 óra között (2016. december 23-tól 2017. január 2. között zárva tart).

Adventi hangverseny a győri Szent Kamillus-templomban

2016. december 13. (kedd) 11:00

A kőszegi Concordia-Barátság Énekegyesület december 11-én adventi jótékonysági hangversenyt adott a győri Szent Kamillus-templomban. Az esti szentmise után, 19 órakor kezdődő koncert során barokk, romantikus, kortárs magyar, valamint könnyűzenei szerzők műveinek segítségével idézték fel a karácsonyváró hangulatot, nagy sikert aratva a hallgatóság soraiban. A kórust Szilágyi Miklós vezényelte, közreműködött Bertáné Horváth Ágota zongorán, Pillisz Réka és Szilágyiné Gasztonyi Eszter fuvolán, Andrasek Hanna és Horváth Anna klarinéton, Marton Csaba kürtön, valamint Horváth Marcell ütőhangszereken.

Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára – Könyvajánló

2016. december 13. (kedd) 10:00

1934 őszén Breyer István győri megyéspüspök egy bizottságot hozott létre Bedy Vince nagyprépost elnökségével, melynek feladata az lett volna, hogy az 1938-as Szent István-évre elkészítse a győri egyházmegye monográfiáját. A bizottság tagjai számára hamar világossá vált, hogy egy ilyen tudományos igényű szintézisre nincs lehetőség, viszont útnak indították a Győregyházmegye múltjából című sorozatot, melynek hét kötetéből ötöt maga Bedy Vince jegyzett. Ezek a könyvek mind a mai napig megkerülhetetlenek a győri egyházmegye vagy akár a Győr város történetét kutatók számára.

Pro Cultura Christiana-díjban részesült Rieger Tibor szobrászművész

2016. december 12. (hétfő) 12:00

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Cultura Christiana-díjat adományozott Rieger Tibor szobrásznak. A kitüntetést a testület nevében a testület elnöke, Veres András győri megyéspüspök adta át december 7-én, Budapesten. A díjjal a püspöki konferencia elismerését fejezi ki azért a szolgálatért, amelyet munkásága folyamán Rieger Tibor a katolikus kultúra továbbadásáért végzett.

Templommegáldás és búcsú Peresztegen

2016. december 12. (hétfő) 11:00

December első napjai több különleges alkalmat is nyújtottak a peresztegi egyházközség híveinek az adventi várakozásban való elmélyülésre. A 2016-os évben fennállásának 210. évfordulójára befejeződött a peresztegi Szent Miklós-templom külső felújítása. A munkálatok költségeihez a pályázaton nyert összegen kívül hozzájárult a Győri Egyházmegye, a Peresztegi Önkormányzat, illetve a Peresztegről elszármazottak csoportja és egyházközségünk híveinek önzetlen adománya. A több éven keresztül tartó munkálatok végén Isten házához méltó külsőt kapott templomunk.

Dióssy Iván előadása a győri Apor-óvodában

2016. december 12. (hétfő) 10:00

December 1-jén a győri Apor-óvoda néhány fiatal ovis szülőjével együtt szervezett „Ismerjük meg!” előadássorozat harmadik alkalmának vendége Dióssy Iván római katolikus pap, mentálhigiénés szakember, triatlonista volt, aki mellesleg 21 maratont is teljesített. Iván atyát 60 éves kora után szentelték pappá a Veszprémi Főegyházmegyében. Ő régebben házasságban élt, teológiát tanult, diakónusként szolgált, és feleségével 3 gyermeket neveltek fel – ma már 3 unokája is van. Felesége halála után, 2012-ben szentelték pappá. Ma plébános és a Leányvári Hivatásőrző Házban mentálhigiénés szakemberként a szenvedélybeteg egyházi személyek gyógyulását segíti.

Személyi változások egyházmegyénkben

2016. december 12. (hétfő) 9:00

Dr. Veres András győri megyéspüspök rendelkezésének értelmében az alábbi változások lépnek életbe a Győri Egyházmegye területén.

Almaosztás és adventi Karitász-programok Győrben

2016. december 9. (péntek) 10:00

Huszonkét tonna almát osztott szét a rászorulók között a Győri Egyházmegyei Karitász. November 22-én, kedden a Győrben élő családok jutottak hozzá egy-egy doboz, azaz 14 kg almához. Szabó György, az Egyházmegyei Karitász igazgatója elmondta, Győrben ezer rászoruló családot tartanak nyilván, akik a különféle adományokból részesülhetnek, közülük ezúttal százan kaptak almacsomagot.