350 éves a Loretto-i templom Ausztriában

2009. június 29. (hétfő) 14:05

350 éves a Loretto-i templom Ausztriában 2009. június 28-án délelőtt 10 órai kezdettel ünnepi szentmisét mutatott be Paul Iby eisenstadti püspök Dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök részvételével, a Loretto-i Templom felszentelésének 350. évfordulóján.

Stotzingen Rudolf 1644-ben járt az olaszországi Lorettóban, ahol a Szent Család názáreti otthonát (casa sancta) őrzik, amelyet egy legenda szerint, angyalok repítettek át Názáretből Lorettóba. Stotzingen elkészíttette a kegyszobor másolatát és annak kápolnát építtetett a birtokán. 1650-ben Nádasdy Ferenc lett a vidék kegyura, aki egy évvel később lerakatta a kegytemplom és a szervita kolostor alapjait.

1683-ban, amikor a török sereg megindult Bécs ellen, nehéz napok köszöntöttek a falura. A kolostor erdélyi származású perjele szerencsére időben intézkedett és biztonságos helyre szállíttatta a rendház mozgatható értékeit. A törökök július 13-án szállták meg a falut és ez a legszomorúbb nap a helység történetében. A templomot felgyújtották, a házakat földig lerombolták. A török pusztítás után közel húsz évig tartott az újjáépítés munkája. Az elmenekített kincseket is visszahozták a kolostorba. Különös módon került vissza egy értékes Madonna-szobor a templomba. A fosztogató törökök magukkal vitték Bécs alá, ahol a lengyel csapatok zsákmánya lett. A csata után a török kincsekkel a szobrot is Vársoba szállították. A lengyel király, miután a kegytárgy talpazatára vésett felírásból megállapította annak eredetét, értesítette Esterházy Pál nádort és visszaküldte a szobrot a lorettoi templomba.

A lorettoi kegyhely a 18. században élte fénykorát. 1710-ben százezer búscús zarándokolt ide. 1746 júliusában Mária Terézia is ellátogatott Lorettoba. Negyven évvel később fia, II. József bezáratta a kolostort és elűzte a szerzeteseket a faluból. A kegyhelyre zarándokoló búcsúsok számát nem csökkentette ez az intézkedés. A második világháború után, a megszállás éveiben olyan súlyos károkat szenvedett a kolostor, amire a török dúlás óta nem volt példa.

1926-ban visszatértek a szerviták, de csekély számuk miatt a kolostornak csak egy részét lakták. 1953-ig maradtak. A súlyos károkat szenvedett templomot a falu plébánosa állította helyre a 60-as években. 1964-ben olasz szerzetesek, Szűz Mária Oblátusai vették át a zarándokhely szolgálatát, akik helyreállítatták a a kolostort is. Jelenleg is ők lakják a kolostor egyik szárnyát. A többi részen szobák állnak olyan csoportok, fiatalok és családok rendelkezésére, akik több napot szeretnének Lorettoban eltölteni.

Az ünnepségről készült többi fénykép megtekinthető:

a "350 Jahre Basilika Maria Loretto" címszó alatt

www.millesich.at/index.phpForrás: www.martinus.at
 

350 éves a Loretto-i templom Ausztriában

350 éves a Loretto-i templom Ausztriában

350 éves a Loretto-i templom Ausztriában

350 éves a Loretto-i templom Ausztriában

350 éves a Loretto-i templom Ausztriában

350 éves a Loretto-i templom Ausztriában

350 éves a Loretto-i templom Ausztriában

350 éves a Loretto-i templom Ausztriában

350 éves a Loretto-i templom Ausztriában