Szemináriumi elöljáróink és papnövendékeink közös megemlékezése a Szent Imre szobornál

2018. november 8. (csütörtök) 10:00

A szeminárium elöljárói és papnövendékei a hagyományokhoz híven az idén is megemlékeztek az ifjúság védőszentjéről, Szent Imre hercegről. November 5-én délután közös ünneplés keretében koszorút helyeztek el Szent Imre szobránál a püspökség udvarán, Veres András győri megyéspüspök és Németh László püspöki helynök részvételével. Az eseményen a részt vevők égő mécsessel a kezükben kérték az Árpád-házi szent közbenjárását az egyházmegyéért, a papokért, a fiatalokért és önmagukért.

Istenünk, Te Szent Imrét tündöklő ifjúságában emelted szentjeid társaságába, miután sugallatodra neked szentelte életét. Engedd, hogy mindenkor közbenjáró segítőnk legyen nálad. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Szöveg: Kelemen Dávid
Fotó: Hencz Márton

Közös megemlékezés a Szent Imre szobornál

Közös megemlékezés a Szent Imre szobornál

Közös megemlékezés a Szent Imre szobornál

Közös megemlékezés a Szent Imre szobornál

Közös megemlékezés a Szent Imre szobornál

Közös megemlékezés a Szent Imre szobornál

Közös megemlékezés a Szent Imre szobornál

Közös megemlékezés a Szent Imre szobornál

Közös megemlékezés a Szent Imre szobornál