Kálmán Imre prefektus szentmisét mutatott be Boldog Apor Vilmos tiszteletére

2018. november 8. (csütörtök) 9:00

Kálmán Imre atya, a Hittudományi Főiskola prefektusa szentmisét mutatott be Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban november 5-én. A lelkipásztor hangsúlyozta, hogy a szerető Isten különösen közel jön hozzánk a szentek személyében.  Boldog Apor Vilmos püspök emléke is velünk él, hisz műveiben, tetteiben, mint Krisztust kereső, meg tudta valósítani azt az állandóságot, amelyet nem koptat el sem az idő, sem a felejtés.  Kihívást jelentett számára az elesettek megsegítése, ezért személye, példája olyan útmutatás, ami a lelkipásztori életben, szociális gondoskodásban az egyháznak kötelességeit villantja fel. Vajon honnan merített erőt ahhoz, hogy egy világháború idején azt hirdesse, van remény, s van értelme prédikálni, keresztelni, bérmálni, templomokat felszentelni? Boldog Apor Vilmos püspök egészen közel került Krisztushoz, aki kézbe vette és irányította életét.

Figyelnünk kell azokra az emberekre – hívta fel a figyelmet a szemináriumi elöljáró –, akik hiányt szenvednek testileg, lelkileg, anyagilag, és akik az Egyházra útmutatóként, segítőként tekintenek.  Bizonyára nagy szomorúsággal veszik tudomásul, ha az Egyház épp ezekkel az emberekkel idegenül, közömbösen viselkedik. A Karitász tevékenységben és ez által is az emberek lelkével szükséges törődni, nem lehet figyelmen kívül hagyni a problémákat és úgy tenni, mintha mindig minden rendben volna. Ne meneküljünk azok elől, akik gondokkal, lelki problémákkal küszködnek, csak mert nem feltétlenül boldog, örömteli kisugárzást nyújtanak számunkra. Tudjunk szembe fordulni azzal a kísértéssel, amely arra buzdít, hogy csak azzal a személlyel társalogjunk, aki pozitív vonzerővel bír, akinek csak örömei és élményei vannak, más különben könnyen nem kellemes társaságnak minősítjük. Apor Vilmos püspök éppen erre figyelmeztet egész életével, hogy számára a másik ember mindig „a lehetőség” volt Krisztust szolgálnia. Nem foglalkozott a segítségre szoruló ember társadalmi rangjával, sem származásával, hanem az emberi méltóságot igyekezett megőrizni mindenkiben, még saját magában is, legfőképpen azért, mert tudta, hogy minden egyes emberen keresztül Krisztus egészen közel jön számára.

„A kereszt erősíti a gyengét, és szelídíti az erőset.” –  Boldog Apor püspök híres jelmondatára utalva a lelkipásztor szerint ez az alázatot hordozó mondanivaló kifejezi, hogy az embert a kereszt terhével meg tudja törni, de egyszerre tudja Istenhez is vezetni. Ilyen gondolat csak annak az embernek juthat eszébe, aki már ezt a fájdalmat, de örömöt is egyben átélte, megtapasztalta. Nem kell aggódnunk, mert Isten számunkra a minden, és itt van köztünk, itt van a szívünkben – lelkesítette a híveket a prefektus.

A lelkipásztor Szent Imréről is említést tett szentbeszédében, aki sajnos nem tudott kibontakozni rövid élete miatt.  Azonban nagysága elsősorban a rendíthetetlen hit erejében rejlik, képes volt minden helyzetben hinni.  „Tudnak a rokon-lelkek holtukban is irányítani bennünket és vezetni. Érezzük meg azt a lelki közeli kapcsolatot, amely a földrajzi közelséget elfelejtve mindig meg lehet irányukba. Ezzel a hittel forduljunk Boldog Apor Vilmos püspök felé is, mint a hivatások segítőjéhez, hiszem, hogy nem csak elég kispapunk és papunk lesz, hanem méltó kispapjaink és papjaink lesznek.” – zárta bátorító elmélkedését Kálmán Imre győri prefektus.

Győri Egyházmegye Sajtóirodája/Bátayné Somogyvári Zita
Fotó: Hencz Márton

Kálmán Imre prefektus szentmisét mutatott be Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére

Kálmán Imre prefektus szentmisét mutatott be Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére

Kálmán Imre prefektus szentmisét mutatott be Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére

Kálmán Imre prefektus szentmisét mutatott be Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére

Kálmán Imre prefektus szentmisét mutatott be Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére

Kálmán Imre prefektus szentmisét mutatott be Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére

Kálmán Imre prefektus szentmisét mutatott be Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére

Kálmán Imre prefektus szentmisét mutatott be Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére

Kálmán Imre prefektus szentmisét mutatott be Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére

Kálmán Imre prefektus szentmisét mutatott be Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére

Kálmán Imre prefektus szentmisét mutatott be Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére

Kálmán Imre prefektus szentmisét mutatott be Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére

Kálmán Imre prefektus szentmisét mutatott be Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére

Kálmán Imre prefektus szentmisét mutatott be Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére