Szent Imre főünnepe a Győri Szent Imre Plébánián

2018. november 7. (szerda) 8:30

November 5-én a Győri Szent Imre Plébánián a templom védőszentjére, Szent Imre hercegre főünnepe alkalmából emlékeztek.  Az esemény a  Szent Imre oltáránál bemutatott reggeli szentmisével kezdődött, majd egész napos szentségimádással folytatódott, végül a 18 órai ünnepi szentmisével ért véget. A szentmisét Ferling György atya, jelenlegi nagylózsi plébános mutatta be, aki a 90-es években a Szeminárium prefektusaként szolgált, és azokban az években rendszeresen a Szent Imre templom vasárnap esti szentmiséin mutatta be a  legszentebb áldozatot. 

A főünnep alkalmából most György atya is visszatekintett a múltba, amikor még prefektusként rendszeresen találkozhatott a „szentimrés” hívekkel. A jelenlegi szentmisén részt vettek a Szeminárium mai kispapjai is, akik ezúttal a Hittudományi Főiskola augusztusban kinevezett rektora, dr. Reisner Ferenc atya vezetésével tettek látogatást a Szent Imre templomba. A szentmise végén a kispapok mécseseket helyeztek el a Szent Imre szobornál, ahol közös énekléssel, közös imádságban fordultak Szent Imre közbenjárásáért. A templomban végül György atya ezüstmisés áldásban részesítette az ünnepen nagy számban részt vett híveket.

Forrás és fotó: Győri Szent Imre Plébánia

Szent Imre főünnepe a Győri Szent Imre Plébánián

Szent Imre főünnepe a Győri Szent Imre Plébánián

Szent Imre főünnepe a Győri Szent Imre Plébánián

Szent Imre főünnepe a Győri Szent Imre Plébánián

Szent Imre főünnepe a Győri Szent Imre Plébánián

Szent Imre főünnepe a Győri Szent Imre Plébánián

Szent Imre főünnepe a Győri Szent Imre Plébánián

Szent Imre főünnepe a Győri Szent Imre Plébánián

Szent Imre főünnepe a Győri Szent Imre Plébánián

Szent Imre főünnepe a Győri Szent Imre Plébánián

Szent Imre főünnepe a Győri Szent Imre Plébánián

Szent Imre főünnepe a Győri Szent Imre Plébánián

Szent Imre főünnepe a Győri Szent Imre Plébánián

Szent Imre főünnepe a Győri Szent Imre Plébánián