Rekollekción vettek részt a Győri Egyházmegye lelkipásztorai

2018. november 7. (szerda) 8:00

Szent Imre herceg ünnepén, november 5-én a Győri Egyházmegye papsága rekollekción vett részt. A Győri Hittudományi Főiskolán Martos Levente Balázs atya a házaspárok lelki kíséréséről tartott előadást. Délben az atyák ünnepi szentmisén koncelebráltak Veres András megyéspüspökkel a Nagyboldogasszony-székesegyházban.  Szent Imre herceg a világi tudományok mellett a lelki élet titkait is jól ismerte, olyan ifjú volt, akit szeretett az Isten és tiszteltek az emberek.  Tevékenysége és élete iránymutatást nyújt ma is az embereknek, a magyarság pedig a férfiélet örök mintaképét kapta tőle. 

A főpásztor felhívta a figyelmet, hogy imádkozzunk a magyar ifjúságért, akikhez a papság küldetése is szól. Szentbeszédében felidézte szent Imre herceg nemes lelkületét. Ha szeretünk valakit, akkor semmi sem fontosabb annál, minthogy lessük gondolatait, vágyait, hogy megtegyük számára azt, ami neki nagyon fontos és kedves. Ez  Istennel  legalább ennyire fontos, és ugyanúgy működik, mint az emberi  kapcsolatainkban. Érthető, hogy Szent Imre is azt a kérdést tette fel az Úrnak egy egész éjszakai imádság közepette, hogy mi lenne az a legszebb áldozat, amit meghozhatna az Úrért.  A megyéspüspök itt párhuzamot vont a papság melletti döntés hívószavával, hisz ez a hivatás is  abból a kérdésből születik, hogy  „mi lenne az az áldozat, amellyel leginkább tetszésedre lennék?”  Szent Imre azt a választ kapta, hogy a tisztaság lenne a legszebb és legnagyobb áldozat .  Pedig a tisztaság felajánlása bizonyára számára nem tűnt természetesnek, hisz  egy sportos, edzett, daliás herceg volt, aki vadászatokon is részt vett.  Mégis, felelősségteljesen vállalni tudta. E felajánlásért bizonyára meg kellett küzdenie, miként mindnyájunknak meg kell küzdenünk érte. Mindenkinek saját életállapotában újra és újra meg kell hoznia azt a legnagyobb áldozatot, ami a szeretetéből fakadhat.  Hiszen ha szeretünk valakit, akkor nem riadunk vissza az áldozat nagysága láttán, hanem ellenkezőleg. Ha valakit igazán szeretünk, akkor annál nagyobb buzgóságot, vágyat érzünk arra, hogy mindent felülmúló áldozatot hozzunk a szeretetünk bizonyítékára. Ha nem így van, akkor bizonyára a szeretetnek van hiányossága az életünkben. Szent Imre ünnepén érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon feltesszük-e magunknak a kérdést : „Uram, mi lenne az, aminek leginkább örülnél?” Valamint érdemes azon is elgondolkodni, hogy amit felajánlottunk, megtesszük-e teljes szívvel, teljes odaadással. Ha igen, akkor az Isten és emberek iránti szeretet is napról napra növekedni fog bennünk, és a szolgálat, amelyet végzünk, nem csak az embereknek, hanem Istennek is a tetszésére fog válni. „Adja Isten, hogy Szent Imre legyen ebben is segítőnk és oltalmazónk.” – zárta szentbeszédét Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke. 

Győri Egyházmegye Sajtóirodája/Bátayné Somogyvári Zita
Fotó: Kálmán Imre, Ács Tamás

Rekollekción a Győri Egyházmegye lelkipásztorai

Rekollekción a Győri Egyházmegye lelkipásztorai

Rekollekción a Győri Egyházmegye lelkipásztorai

Rekollekción a Győri Egyházmegye lelkipásztorai