A hit gyümölcse az öröm – Főpásztori szentmise Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya ünnepén

2018. október 10. (szerda) 8:00

Október 8-án, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpátrónája főünnepén Veres András megyéspüspök szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A főpásztorral koncelebrált Németh László általános püspöki helynök, Bognár István városplébános, püspöki irodaigazgató, valamint a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet elöljárói, Reisner Ferenc rektor és Kálmán Imre prefektus. A szentmisén zenei szolgálatot végzett a Győri Székesegyház Énekkara Vántusné Gaál Zsófia karnagy vezetésével, Pődör Lea kántor közreműködésével. Előadásukban többek között felcsendült Kodály Zoltán Magyar mise című kompozíciója.

Veres András megyéspüspök a szentmisét felajánlotta az egész magyar nemzetért és a hitük, nemzetiségi hovatartozásuk miatt üldözöttekért, a Szűzanya oltalmába ajánlva őket. A főpásztor szentbeszédében Mária hitének és örömének összekapcsolódásáról beszélt. Mária Erzsébetnél tett látogatásakor így adott hangot örömének: „Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék” (Lk 1,48). Szent Jusztinusz szerint az angyali üdvözlet hallatára Máriában először a hit fogant meg, majd az élet, aztán az öröm. Mária méhében a hit által fogant meg az Isten Fia. Mindnyájunk számára fontos üzenet ez: csak a hit állapotában lehetséges Isten egyre mélyebb megismerése, és ebből biztosan öröm fog származni. Erzsébet azt mondta Máriának: „Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked” (Lk 1,45). A hit és a boldogság szorosan összefügg: mert csak a hit által tudjuk Jézust és az ő evangéliumát a szívünkbe fogadni, miként Mária tette. Mária elgondolkodott az angyal köszöntésén (vö. Lk 1,29), ezáltal maga Krisztus költözött a szívébe, a lelkébe, majd a testébe. A hit gyümölcse az öröm: aki hisz, nem él örömtelenül. 

A hívő ember életében is előfordulhatnak nehezebb időszakok, talán még a hitet is próbára teszi az élet egy-egy eseménye. A hit által Istenbe vetett bizalmunk segít bennünket abban, hogy ne essünk kétségbe. Ferenc pápa A hit világossága kezdetű enciklikájában rámutatott arra, hogy az öröm a hit nagyságának jele. Minél erősebb a hitünk, annál nagyobb az örömünk. Hiszen a hívő ember számára már maga az élet öröm. Az élet keresztjei, a szenvedés nem mond ellent a keresztény hit örömének: ennek megértéséhez elég, ha a Szűzanya életére tekintünk. Ugyan fájdalom töltötte el a szívét a kereszt tövében, de a hite nem hagyta cserben. Hitt abban, hogy mindaz, amit az angyal üzenetként közvetített számára, valóságos: az Isten Fia megváltást hoz minden ember számára. Minden szenvedés egy-egy lépcsőfok Isten felé – fogalmazta meg Tolsztoj. Kizárólag mély hittel, istenszeretettel lehet eljutni ennek felfedezésére. Ezt a hitet fejezi ki az egyik vallásos népénekünk: „Közelebb, közelebb, Uram, hozzád! / Boldogan ölelem keresztedet át. / Édes lesz az nekem, hisz te fogod kezem. / Közelebb, közelebb hozzád, Istenem!” 

A hit által a mi életünkben is megszületik Krisztus. Az ő születése legyőzhetetlen, elpusztíthatatlan örömet teremt bennünk. Kérjük a Szűzanya közbenjárását, segítsen, hogy hitünkben meg ne inogjunk, hogy a szükség idején is részesülhessünk a kegyelmi ajándékokban.  

Szent II. János Pál pápa figyelmeztetett arra, hogy az Istentől való elfordulás, a Teremtő parancsainak semmibevétele a 20. században tragédiákhoz vezetett. Mi nem akarunk elfordulni Istentől, nem akarjuk figyelmen kívül hagyni a Teremtő parancsait, hogy elkerüljük a tragédiákat. Az Úr adjon hitet, elkötelezettséget, bátorságot, hogy szeretetét közvetíthessük Európa és az egész világ számára – bátorította az egybegyűlteket a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. 

Győri Egyházmegye Sajtóirodája
Fotó: Ács Tamás