Gyémántmisés lelkipásztorok találkoztak Piliscsabán

2018. október 8. (hétfő) 12:00

1958. június 15-én Papp Kálmán győri püspök tizenhárom diakónust szentelt pappá a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. Összetartó évfolyamtársak, évente találkoznak. Az Egyházközségi Nővérek Társaságának meghívására az idei találkozót szeptember 19-én Piliscsaba-Klotildligeten tartották, ahol Bindes Ferenc atya a nővérek anyaházának lelkipásztoraként rendszeresen segít a környező plébániák lelkipásztori munkájának ellátásában. Bindes Ferenc atya mellett Németh István, Péntek József és Rédly Elemér atya tudott részt venni a találkozón.

A házigazda nővérek nevében Gaál Mária vezetőnővér, a Szent Péter Kollégium igazgatója köszöntötte az atyákat és mindazokat, akik eljöttek velük együtt ünnepelni. Az Egyházközségi Nővérek Társaságát azért alapították nyolcvan évvel ezelőtt, hogy tagjaik a plébániákon folyó lelkipásztori munkát segítsék. Ma is ez a legfőbb feladatuk.

A gyémántmisés lelkipásztorok a találkozó keretében szentmisét mutattak be. Rédly Elemér atya szentbeszédében kiemelte: nem bánta meg, hogy követte az Úr Jézus hívását, mert benne nem lehet csalódni. „Én mégis csalódtam benne, mivel sokkal többet kaptam tőle, mint amire legszebb álmomban gondolni mertem volna!”– mondta meglepetésszerűen az ünnepelt. A lelkipásztorok öröme hasonlít az apostolok öröméhez, akik Jézus parancsára a kenyeret és a halat szétosztották. Az emberek nekik köszönték az ennivalót, pedig a csodát Jézus tette, az ő kezük által: kezükből nem fogyott el az étel, amíg valamennyien jól nem laktak. A papok a kegyelmet osztó Jézus keze és szája, akik által meghirdeti örömhírét, és feloldoz minket bűneink alól.

A négy lelkipásztor a 60 év szolgálat alatt több mint 120 ezer szentmisét mutatott be, megbecsülhetetlen számú feloldozást közvetített, harmincnál több hittankönyvet és teológiai könyvet írt, nem beszélve arról, hogy hány embernek hirdették és hirdetik ma is Isten szeretetét. Méltó, hogy hálás szívvel imádkozzunk értük, miként összes lelkipásztorunkért, és segítsük őket szolgálatukban. Imádkozzunk új papi és szerzetesi hivatásokért is, hogy a jövőben is legyenek, akik készségesen válaszolnak az Úr hívására. 

Forrás és fotó: Egyházközségi Nővérek Társasága, Piliscsaba