Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

2018. október 8. (hétfő) 11:00

Október 6-án a budapesti Magyar Szentek templomában ünnepi szentmisében adott hálát Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Katolikus Karitász elnöke, az egyházmegyei karitászigazgatók és mintegy 200 önkéntes és vendég azokért, akik önzetlenül segítik a rászorulókat. A szentmisét követően adták át a Caritas Hungarica díjat, amelyet ebben az évben 40 önkéntes vehetett át: köztük Lőrinczné Harcsa Julianna Gizella, a soproni Szent Imre Plébánia keretein belül működő karitászcsoport munkatársa, valamint Oroz Veronika, a nagybajcsi karitászcsoport tagja. 

Az ünnepen a Győri Egyházmegyét képviselte Kálmán Imre, a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet prefektusa, Németh István, a soproni Szent Imre Plébánia plébánosa, valamint Szabó György, a Győri Egyházmegyei Karitász igazgatója. A szentmise elején Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója köszöntötte a megjelenteket.

Spányi Antal püspök szentbeszédében kiemelte: Jézus egész életében, minden tettében az Atya szeretetét sugározta. Mindenki, aki Jézussal találkozott, az Isten jóságával találkozott. Mindenkinek felkínálta az ebben a jóságban való újjászületés és megújulás lehetőségét. Felkínálta szeretetének bűnbocsánatában a bűnök által okozott sebek gyógyulását, szeretetével új életet akart ajándékozni mindenkinek, és ezzel a szeretettel önmagunk fölé akar emelni bennünket, hogy ne ehhez a világhoz igazodjunk, hanem nézzük őt és kövessük őt, járjunk az ő nyomában, hogy elérkezzünk az atyai ház örömébe. „Mindnyájunk feladata, hogy Krisztus szeretetét egyre jobban befogadjuk és hordozzuk, és egész lelkünket, személyiségünket járja át és formálja át ez a krisztusi szeretet.” Fontos, hogy ne önmagunk bölcsességével, ne a magunk akaratával induljunk neki a világnak, hanem a szentmisék és a szentségek segítségével valóban Krisztus követségében járjunk – figyelmeztetett a főpásztor.

„Ha bennünk Krisztus van, mindenben és mindenkiben meglátjuk Isten csodáját, Isten szeretetét, Krisztus képmását.” A Katolikus Karitász elnöke Assisi Szent Ferencre emlékeztetett, aki számára minden Krisztusról beszélt, és aki a teremtett világban, az elesett emberben Krisztust látta és Krisztust megillető szeretettel tudott felé fordulni. S hogy mivel adhatom Krisztust? Szavaimmal, türelmemmel, figyelmemmel, de fontos, hogy ezt kiszámíthatóan tegyem, hogy az az elesett ember számíthasson szeretetemre, figyelmes hallgatásomra, megértő vigaszomra, emberi szavamra.

„XII. Piusz pápa arról beszélt, hogy a világ gondja a jók kifáradása. Ezért arra biztatott, hogy ne csak a bűnösökért, a rosszakért, a rászorulókért imádkozzunk, hanem a jókért is: hogy állhatatosak maradjanak, hogy megmaradjanak hűségben, kitartsanak a jóban. Küldetésünk önmagunkért és egymásért is, a jókért is imádkozni. Így erősítjük és így szilárdítjuk meg azt a jót, Isten gazdag országát, amelyet Krisztus hozott el szeretetével” – zárta szentbeszédét Spányi Antal püspök.

A Katolikus Karitász vezetősége 2012-ben alapította meg a Caritas Hungarica díjat. A díj célja biztosítani a karitászönkénteseket arról, hogy az Egyház értékeli a rászorulóknak nyújtott karitatív munkájukat. Ennek jeléül külön kitüntetéssel jutalmazza azokat az önkénteseket, akik ezen a téren Krisztus szeretetéről példaértékűen tettek tanúságot szolgálatukban.

A díj célja továbbá buzdítani a közösségeket a karitatív tevékenységre Árpád-házi Szent Erzsébet példája nyomán; és példaképül állítani mások elé azokat a köztünk élő híveket, akik Krisztus szeretetével önzetlenül segítenek a rászorulókon Jézus tanítása szellemében: „Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek” (Mt 25,35–36).

A díjra minden évben egyházmegyénként legfeljebb három plébániai önkéntes karitászmunkatársat javasolhat a helyi karitászigazgató. Az elismerést azok a plébániai önkéntes karitászmunkatársak kapják, akik a legtöbbet tettek karitatív tevékenységben a rászorultakért: mint például az idősek, betegek, családok, gyermekek, a társadalom peremére sodródottak támogatása.


A díjat 2018-ban:


• a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében Báránkó Andrásné, Bojtos Józsefné és Rutkovszki Józsefné,

• az Egri Főegyházmegyében Baracskainé Sveda Erzsébet, Kovács Katalin és Szomolya István,

• az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében Kaján Józsefné, Pálinkás Jánosné és Szigetvári Györgyné,

• a Győri Egyházmegyében Lőrinczné Harcsa Julianna Gizella és Oroz Veronika,

• a Hajdúdorogi Főegyházmegyében Márkó Zoltán és Márkó Zoltánné,

• a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében Rasztik Tibor és Törteli Rózsa,

• a Kaposvári Egyházmegyében Ladencsics János Zoltán, Ladencsics János Zoltánné és Tulman Gézáné,

• a Miskolci Egyházmegyében Palkó Mihály,

• a Pannonhalmi Egyházmegyében Futó Györgyné és Markszné Koncz Zsuzsanna,

• a Pécsi Egyházmegyében Dombrádi Mária, Rizner Józsefné és Vidáné Tanos Katalin,

• a Szeged-Csanádi Egyházmegyében Ancsin Pálné, Dr. Herjeczki Jánosné és Szénási Ferencné,

• a Székesfehérvári Egyházmegyében Becker Gizella, Dömsödi Balázs és Kiss Károlyné,

• a Szombathelyi Egyházmegyében Gaál Dénesné, Dr. Szabó Ilona és Szamosvári Olivérné,

• a Váci Egyházmegyében Kozma Lászlóné, Onódi Kinga és Pethő Józsefné,

• a Veszprémi Főegyházmegyében Berzsenyi Janosits Éva, Dr. Lóderer Alajos Ferencné és Hajdóné Scheck Mária vehette át.


Az idei esztendőben egy támogatónak, Janas Hubertusnak is megköszönte a Karitász vezetősége, hogy közel 25 éve áldozatos szeretettel viseli szívén hazánk rászorulóinak sorsát és támogatásával évről-évre segíti a Karitász munkáját.

A díjak átadását követően Zagyva Richárd, a Karitász országos igazgatóhelyettese méltatta a díjazottakat. „Az elismerést kiérdemlő önkéntesek a Katolikus Karitász tevékenysége során kiemelkedő módon és rendszeresen segítik a legrászorultabb embertársaikat. Betegeket, magányos időseket látogatnak és fizikai, valamint lelki támogatással nyújtanak segítséget számukra.” Gyűjtéseket, jótékonysági programokat, segélyakciókat, nyári táborokat szerveznek, és nem riadnak vissza az adományok pakolásától, válogatásától vagy éppen kihordásától sem. „Sok időt szánnak a családok meglátogatására és szociális helyzetük felmérésére is, hogy a legjobb helyre jusson a segítség. Különösen érzékenyek a legelesettebbek, az idősek, betegségben szenvedők és a gyermekek problémái iránt. Mindezek mellett valamennyi díjazott különösen nagy odaadással, elhivatottsággal és türelemmel áll a rászorultak mellett vigaszt nyújtva a nehézséggel küzdők számára” – mondta Zagyva Richárd.

A díjazottak nevében Herjeczki Jánosné köszönte meg az elismeréseket.

Forrás: Katolikus Karitász
Fotó: Merényi Zita/Magyar Kurír

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal

Egyházmegyénk két tagjának munkáját is elismerték Caritas Hungarica díjjal