Örök nyugalomra helyezték Ács Lajos atyát

2018. október 8. (hétfő) 10:00

Szeptember 28-án a szanyi Szent Kereszt megtalálása templomban a feltámadás reményében vettek búcsút a falu szülöttétől, Ács Lajos nyugalmazott plébánostól, székesegyházi kanonoktól, aki életének 81., papságának 57. évében szentségekkel megerősítve hunyt el. A gyászmisét Veres András győri megyéspüspök mutatta be a paptestvérek koncelebrálásával.

A requiem keretében szentbeszédet mondott Lajos atya egykori tanítványa, Vörös Imre András József OCD, a Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány tartományfőnöke. A szónok mentora életpéldáját és papi jelmondatát idézve buzdított mindenkit a hiteles életre, melyen keresztül Krisztus személye érezhetővé és érthetővé válik: „Maradandó gyümölcsöt hozzatok” (Jn 15,16). A kármelita szerzetes hálát adott Lajos atya lelkipásztori szolgálatáért és hívek iránti elkötelezettségéért. 

A szentmisét követően a szanyi Dózsa utcai temetőben helyezték örök nyugalomra Ács Lajos atyát. 

Forrás: Szent Kereszt megtalálása Plébánia, Szany
Fotó: Tóth Imre 

 

Örök nyugalomra helyezték Ács Lajos atyát

Örök nyugalomra helyezték Ács Lajos atyát

Örök nyugalomra helyezték Ács Lajos atyát