A győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ közös imára hív

2018. október 5. (péntek) 11:15

A győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ közös rózsafüzér imádságra hívja a híveket a Szűzanya hónapjában. Az imádságnak a gimnázium kápolnája ad helyet október 4-től október 27-ig, a tanítási napok minden reggelén, 7.30-tól. 

Az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozva október 18-án, magyarországi idő szerint 9 órakor világszerte gyermekek imádkoznak fél órán át a békéért és az egységért: hozzájuk kapcsolódnak  a Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ növendékei is. A kezdeményezés Pió atya gondolatán alapul: „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni". 

Ezzel az indítvánnyal egybehangzó a Szentszék szeptember 29-én kiadott közleménye. Ferenc pápa a rózsafüzér imádkozására hív mindannyiunkat, hogy Isten Anyja óvja meg az Egyházat a gonosz támadásaitól és Szent Mihály segítsen minket a gonosz ellen folytatott küzdelemben. Az elmúlt napok során, a balti országokban tett látogatása előtt a Szentatya találkozott Fréderic Fornos SJ atyával, az Imaapostolság vezetőjével, akit arra kért, hogy továbbítsa az egész világon minden hívő felé kérését, és hívjon meg mindenkit arra, hogy együtt imádkozzuk a rózsafüzért az ősi Sub tuum praesidium invokációval, és a Szent Mihály arkangyalhoz intézett imádsággal együtt, mivel Szent Mihály az, aki megvéd minket és segít a gonosszal folytatott harcunk során (vö. Jelenések könyve 12,7–12).

A Sub tuum praesidium invokáció a következőképpen hangzik: „Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz!”

A Szentatya másik kérése, hogy októberben a rózsafüzér imádkozását XIII. Leó pápa imájával zárjuk: „Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: »Parancsoljon neki az Isten!« Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.”


Forrás: Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ, Győr
Fotó: Magyar Kurír