Vlaj Márk atya szentmisét mutatott be Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére

2018. szeptember 10. (hétfő) 8:00

Vlaj Márk győr-belvárosi segédlelkész szentmisét mutatott be Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban szeptember 3-án. A keresztény ember gyakran lát hőst a szentekben, főként a vértanúkban, akik életüket adták Krisztusért és embertársaikért. De miben különböznek a vértanúk a mondák és az eposzok hőseitől? A szentek nem sebezhetetlenek, nem vakmerők, nincs bennük exhibicionizmus, vagyis nem sütkéreznek a maguk szerezte dicsőségben: erősségük épp gyengeségükből származik – hangsúlyozta szentbeszédében Vlaj Márk atya.

Szent Pál szerényen beszél önmagáról: gyengesége tudatában megy a korintusiakhoz, nem bölcselkedő beszéddel akarja megnyerni őket, hivatásában semmiféle önös cél nem vezérli: „nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről” (vö. 1Kor 2,1-5). Az apostol egyetlen célja Krisztust hirdetni az embereknek. Jóllehet Boldog Apor Vilmos püspök kiváló szónok, lelkipásztor, tanult teológus és a mindennapi életben is jártas ember volt, papi és püspöki szolgálatát mégsem a saját fizikai, lelki erejére, intelligenciájára, hanem Istenre alapozta. Krisztusban, a Gondviselésben bízva tevékenykedett, felismerve saját határait.

A korintusiakhoz írt második levelében Szent Pál így fogalmaz: „legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém” (2Kor 12,9). Ugyanez a gondolat nyer megfogalmazást Boldog Apor Vilmos jelmondatában is: „A kereszt erősíti a gyengét és szelídíti az erőset.” A vértanú győri püspök életének középpontja Krisztus és az ő megváltói keresztáldozata volt, ebből merítette az erőt saját áldozatának vállalásához.

Boldog Apor Vilmos példája követendő példa a mai kor keresztényeinek is. Ugyan napjaink embereszménye, ideálja azt üzeni nekünk, hogy saját erőnkben, határozottságunkban túlzottan bízva legyünk úrrá a nehézségeken, mindenáron váljunk sikeressé. Apor püspök példája ezzel szemben annak belátására indít, hogy csak a Krisztusból és az Eucharisztiából merített erővel lehetünk képesek arra, hogy legyőzzük önmagunkat, félelmeinket, felülemelkedjünk gyengeségeinken.

Minket talán az Úr nem hív meg a vértanúságra olyan formában, mint a nagy szenteket, de kér a mindennapi keresztek, azaz a fehér vértanúság vállalására, a mindennapi nehézségek, kellemetlenségek türelmes elviselésére. Fogadjuk el gyengeségeinket és merítsünk erőt Jézus keresztjéből, az ő megváltói áldozatából, az Eucharisztiából! – bátorította a híveket Vlaj Márk atya.

Győri Egyházmegye Sajtóirodája