A keresztből élet fakad – Pete Polgár Máté atya szentmisét mutatott be a Fatimai Szűzanya tiszteletére

2018. szeptember 5. (szerda) 13:00

Augusztus 13-án Pete Polgár Máté atya, a szombathelyi Brenner János Iskolaközpont lelkésze mutatott be szentmisét a Fatimai Boldogságos Szűzanya tiszteletére a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmisén koncelebrált Bognár István városplébános, püspöki irodaigazgató.

Pete Polgár Máté atya szentbeszédében a Szűzanya által hordozott örömről beszélt: győri kegyképén is megfigyelhetjük, hogy milyen boldogsággal tekint gyermekére. Talán már elhangzott Simeon jövendölése – „a te lelkedet is tőr járja át” (Lk 2,35) –, de Isten irgalmába vetett bizalma töretlen marad. A Szűzanya természetes mosolya magában hordozza a természetfeletti csodálatát.

Krisztus földi szolgálata során nyilvánvalóvá tette, hogy a kereszténység nincs kereszt, kereszthordozás nélkül. „Az Emberfiát az emberek kezére adják” (Mt 17,22): azt is kifejezi ez az üzenet, hogy rajtunk áll, mit kezdünk Krisztussal. Egy kiváló keresztény író, apologéta így fogalmazott: „Életed során a legfontosabb kérdés, hogy mit kezdesz Jézus Krisztussal, halálodkor az lesz a kérdés, hogy Jézus Krisztus mit kezd majd veled.”

Az emberiség történetének legdrámaibb napja a nagypéntek volt. Ezen a napon döntések sorozata született: a sokaság választott a rablógyilkos Barabás és a jótevő Úr Jézus Krisztus között. Hányan döntöttek rosszul akkor, és mennyien döntenek ma is rosszul! Az ókeresztény értelmezés szerint a Jézus testét átütő három szeg a közönyösséget, a tudatlanságot és a fanatizmust jelképezi. Krisztus jegyesét, az Egyházat is ez a három szeg sebzi meg ma is. A Cromwell Olivér által vezetett csapat is vallási fanatikusokból állt, meg voltak győződve arról, hogy Isten ügyét szolgálják a katolikusok üldözésével. Az üldözés hatására nem elpusztult, hanem megerősödött az igaz hit. A Mária-tisztelet megtartó erőnek bizonyult: a Szűzanya nem hagyja cserben az üldözötteket.

„Iskolalelkészként rakoncátlan diákjaimnak azt szoktam mondani: »Te még sok Üdvözlégy Máriámba fogsz kerülni«. Akikért elkezdtem külön imádkozni, akiket egészen a Szűzanya oltalmába ajánlottam, azok kivétel nélkül megtértek. Hatalmas közbenjáró égi Édesanyánk. Tiszteletreméltó Fulton Sheen amerikai érsek, médiaapostol mondta: ­„Az az ember még megmenthető, akiben van szeretet.” A Mária-tisztelet, a szentek tisztelete Krisztusba vetett hitünkben tart meg bennünket.

Gyakran talán félünk a hitünkről beszélni, templom előtt keresztet vetni, de szükség van ezekre a vallásosságunkat kifejező apró jelekre, ezekre a tüzekre, amelyek bevilágítják a világot – buzdította a híveket a lelkipásztor.

Pete Polgár Máté atya prédikációja zárásaként két történetet osztott meg, annak alátámasztására, hogy a keresztből élet fakad. Az első történet a spanyol polgárháború alatt játszódott: egy fiatalembert letartóztattak és hittagadásra akartak kényszeríteni. A börtönben a köztörvényes bűnözök közé vitték, akik a legaljasabb vádakkal illették, gúnyolták őt. Másnap hajnalban kivégzőosztag elé állították. A börtön ablakából nézték kaján vigyorral az arcukon a bűnözők, hogyan hal meg ez a fiú. Utolsó kérése az volt, hogy a furulyáján hadd játszhasson. A legcsodálatosabb dallam szólalt meg. A bűnözőknek is könny szökött az szemébe. A kivégzőosztag néhány tagja is elérzékenyült. Ennek ellenére végrehajtották a halálos ítéletet. De ez a csodálatos szimfónia, amely a fiú furulyájából felcsendült, ott maradt a fülekben, a szívekben.

1999 áprilisában az Egyesült Államokban két Istentől elfordult diák egy iskolában lövöldözött. Megtalálták az egyik keresztény lány naplóját, aki a lövöldözés áldozata lett. Rachel Joy Scott közvetlenül a lövöldözés előtt írta naplójába az utolsó bejegyzést, amelynek végére egy rózsát rajzolt. Rachel a rózsa mellé írt egy kérdést: „Lehet-e az életet az élet Teremtője nélkül élni?” A tragédia megválaszolta a kérdést. A diáklány a naplóban leírja, hogy egy alkalommal a bárba, ahol dolgozott, belépett egy ázott, idős asszony. Nem volt pénze, de megkérte, hogy hadd várhassa meg a bárban az autóbuszt. Teát készített neki, keksszel kínálta, és elbeszélgetett vele. Ez a szeretetszolgálat volt az ő életének legszebb istentisztelete. Minden emberi élet egy csodálatos virág, amit a Teremtő maga rajzolt a világba.

A Szűzanya, az öröm asszonya közbenjár értünk ma is. Talán úgy érezzük, hogy most még nem talál meghallgatásra az imádságunk, de idővel meg fogja hozni a gyümölcsét – bátorította a jelenlévőket Pete Polgár Máté atya.

Szeptember 13-án, a győri Nagyboldogasszony-székesegyház felszentelésének emléknapján déli 12 órai kezdettel Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök mutat be szentmisét a Székesegyházban a Győri Egyházmegye papságával. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Győri Egyházmegye Sajtóirodája