Teljes búcsút nyerhetnek a jubiláló magyaróvári plébániatemplomba látogatók

2018. szeptember 10. (hétfő) 9:00

A mosonmagyaróvári Szűz Mária királynő és Szent Gotthárd-templom felszentelésének 350., patrónusa, Szent Gotthárd halálának 980., és a szent ereklyéje befogadásának 10. évfordulója alkalmából jubileumi évet hirdetett, mely során teljes búcsút is nyerhetnek a templomba látogatók. A jeles alkalomból Bodó Zoltán plébános Veres András győri megyéspüspök közreműködésével a jubileumi év időszakára a teljes búcsú elnyerésének engedélyezését kérte a Szentszéktől. A Mauro Piacenza bíboros, apostoli penitenciárius aláírásával érkezett két dekrétum egyike engedélyezi, hogy a jubileumát ünneplő magyaróvári plébániatemplomban február 11-től november 25-ig tartó ünnepi időszak minden napján teljes búcsút lehet nyerni.

A szintén Rómában kiállított másik dokumentum Veres András megyéspüspököt hatalmazza fel arra, hogy ugyancsak a jubileumi évben, a magyaróvári templomban bemutatott szentmiséje alkalmával, a teljes búcsúval járó pápai áldásban részesítse a híveket, mely mindazok számára érvényes, aki rádió- és televíziós közvetítés segítségével kapcsolódnak be a szentmisébe.

A plébánia arra buzdítja a híveket, hogy egyénileg vagy csoportos zarándoklat során látogassanak el Mosonmagyaróvárra is, és éljenek a kivételes lehetőséggel. Krisztus az Egyházát a megváltás kegyelmeinek hordozójává tette, és így jogot kapott arra, hogy Isten atyai irgalmának kifejezéseként – bizonyos feltételek mellett – a kegyelmi állapotban lévő hívei számára megadja a bűnök ideig tartó büntetésének elengedését. Ennek feltétele az őszinte szentgyónás, szentáldozás és imádkozás a pápa szándékára (a magyaróvári templomban a Hiszekegy [ha a szentmisében nem hangzott el], Miatyánk, Üdvözlégy és Szent Gotthárd közbenjárásának kérése).

A megyéspüspök által gyakorolható pápai áldás révén azok is megkaphatják ezt a kegyelmet, akik betegség miatt nem tudnak részt venni a szertartáson, és mindazok, akik rádió- és televíziós közvetítés segítségével kapcsolódnak be a szentmisébe. Számukra is szükséges, hogy a kegyelem állapotában legyenek vagy meggyónjanak, szentáldozáshoz járuljanak és imádkozzanak a Szentatya szándékára.

A magyaróvári plébánia tehát hívja és várja mindazokat a katolikusokat, akik teljes búcsúban kívánnak részesülni, és ezen kegyelmeket elnyerni önmaguk és elhunyt szeretteik számára. A templom naponta 7.30 és 18.30 között áll az imádkozni, elcsendesedni vágyók előtt. A szentmisék rendje: hétfőn 7.30; kedd-szombat 18.00; vasárnap pedig 8.00; 9.00 (diákmise); 10.30, valamint 18.00. Hétköznap a szentmisék előtt van gyónási lehetőség, vasárnap pedig 8.00 és 9.00 óra között, a szentmisék előtt és alatt.

Csoportos zarándoklat esetén előzetes egyeztetésre a magyaróvári  Szűz Mária királynő és Szent Gotthárd Plébánia (Mosonmagyaróvár, Szent László tér 1.; telefon: 96/205-050) szívesen áll rendelkezésre.

Forrás: Magyar Kurír