Templombúcsú Hegyeshalomban

2018. szeptember 2. (vasárnap) 21:00

Kapui Jenő mosoni esperes, plébános celebrált szentmisét augusztus 26-án a hegyeshalmi Szent Bertalan-templom búcsúünnepén. A hagyományosan nyár végén, enyhén ősziesbe forduló időben megtartott ünnepi szentmisére idén is sokan érkeztek a település Árpád-kori templomába.

Kapui Jenő atya, aki Szalai Kálmán plébánossal együtt mutatta be a szentmisét, prédikációjában elsőként hitünk titkára, az Eucharisztiára irányította a hívek figyelmét. Nem véletlen, fejtette ki, hogy az évközi vasárnapok evangéliumai már hetek óta az Oltáriszentség tanításával foglalkoznak. Ezúttal arról olvasunk, hogy az a nép, amely a csodálatos kenyérszaporítás után királlyá akarta tenni Jézust, most „kemény beszéde” hallatán elfordul a Megváltótól. „Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van” (Jn 6,54) – jelenti ki Jézus, és mi magunk is hajlamosak vagyunk azt mondani: „kemény beszéd” ez. Így született az egyháztörténet során sok szakadás, békétlenség, felekezet és szekta, minket azonban erősítsen a tény, hogy Jézus Krisztus újra és újra megjelenik valóságosan az oltáron minden szentmisében. Ezért tudjuk Péter apostollal együtt mondani: „az örök élet igéi nálad vannak”. 

Ott volt az apostolok között Szent Bertalan is, Hegyeshalom templomának védőszentje, folytatta prédikációját Kapui Jenő atya, aki ezután két fontos tanulságra mutatott rá. Elsőként Bertalan meghívásának történetét idézte fel az evangéliumból: Bertalan őszinte ember volt, habozás nélkül kimondta, mit gondol, azonban amikor rájött, hogy tévedett, nem ragaszkodott makacsul elképzeléséhez, hanem legyőzte önmagát, és megváltoztatta véleményét. A szónok kiemelte: ezt fontos elsajátítanunk tőle, hiszen hányszor és hányszor vagyunk úgy akár családunk körében, akár helyi közösségünkben, hogy mi bizony jobban tudjuk, s foggal-körömmel ragaszkodunk saját meggyőződésünkhöz. Ez gyakran napjaink közösségeinek széteséséhez vezethet; legyünk hát képesek beismerni tévedésünket, tudjunk bocsánatot kérni. Kapui Jenő atya ezután egy legendát elevenített fel, mely szerint egy alkalommal egy idegen ország pogány bálványa Szent Bertalan apostol szavára összedőlt. A főcelebráns hangsúlyozta, manapság is sokféle hamis bálvány mérgezi az életünket: a pénz és a hatalom bálványa nagyon könnyen üdvösségünk útjába állhat. Alig vesszük észre, de a magunk számára való gyűjtögetés, az önző akaratosság kártékony bálványimádás. Fontosabb-e számunkra mindez, mint az Isten akarata? – tette fel a kérdést Kapui Jenő atya. Ahogy Bertalan apostolt szíven találta Jézus Krisztus meghívása, úgy minket is apostolkodásra hív Isten megkeresztelkedésünk által. Kapui Jenő atya szentbeszéde zárásaként imában kérte Szent Bertalan apostol közbenjárását.

Szöveg és fotó: Paksa Balázs