Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

2018. szeptember 1. (szombat) 17:00

Veres András megyéspüspök szeptember 1-jén hálaadó szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban, amelyre mintegy háromszáz jubiláns házaspár gyűlt össze családtagjaik kíséretében a Győri Egyházmegye különböző településeiről. A legfiatalabbak az ötödik, a legidősebbek között pedig voltak, akik közel a hetvenedik házasságban együtt töltött évért adtak hálát.

A Győri Egyházmegye főpásztora köszöntőjében örömének adott hangot, hogy a házaspárokat a paptestvérek is elkísérték: „Ma különösen is igaz: a megosztott öröm dupla öröm. Az Egyház a családok családja, így természetes, hogy a lelkipásztorok is imádkoznak a hívekért.”

Veres András megyéspüspök szentbeszédében Pál apostol keresztény családról szóló tanítását értelmezte: „Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, amint Krisztus is feje az Egyháznak; ő a test üdvözítője. (…) Ti férjek, szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az Egyházat!” (Ef 5,22-25). Ahhoz, hogy Pál apostol gondolatának valódi értelmét megértsük, a teremtéstörténetre kell visszagondolnunk: Isten férfinak és nőnek alkotta meg az embert, szívükbe oltva az egymás iránti vágyat, szeretetet. Azonban a bűn megmételyezte ezt a legtermészetesebb, Istentől rendelt közösséget is. A másik fölötti uralkodás vágya, a „nem szolgálok” önzése a bűn következménye. Jézus ezért tanítja minden kor keresztényeit arra, hogy Isten milyennek akarja a házasságot. 

Márk evangéliumában olvassuk: „Az ember (…) elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten összekötött, azt ember ne válassza szét” (Mk 10,6-9). Ha két ember igazán szereti egymást, akkor magától értetődő részükről az elköteleződés szándéka. A feltétel nélküli teljes odaadás a szeretet, a szerelem természetéből fakad. Így egyiküket sem az uralkodás, hanem a kölcsönös odaadás vágya ösztönzi: hogy egyre inkább odaadja magát a másiknak a szolgáló szeretetben.

Szükségünk van arra, hogy Isten megerősítse a jóval gyarló, gyenge emberi természetünket. Számunkra, hívő emberek számára nem lehet kétséges: Isten ajándékai által a férfi és a nő jobbá válik a házasságban. Jézus szentségi rangra emelte a házasságot: a kánai menyegzőn a Jézus által borrá változtatott víz is jobb volt, mint az a bor, amit a házigazda kínált korábban a vendégeinek. Az Istenbe vetett közös hit sok olyan erővel, ajándékkal megtölti a házastársak szívét, amelyeket az Úr nélkül élő társak biztosan nem tudnak megtapasztalni. Vasadi Péter költő írja: „A házasság nem az, aminek megkötésekor mutatja magát, de bizonyos, hogy az akar lenni, aminek ilyenkor látjuk: egyetlen, megszakíthatatlan szövetség, amelynek tanúja és jóváhagyója nem kisebb személyiség, mint maga Isten.” 

Pál apostol efezusiakhoz írt levelének ötödik fejezetében Jézus és az Egyház kapcsolatát párhuzamba állítja a házastársi szeretettel. Pál apostol azt kéri, hogy a házastársak legyenek egymásnak alárendeltjei a szeretetben. A szerető személy nem fél attól, hogy alávesse magát a másiknak, aki viszontszereti őt. Pál apostol arra buzdítja az asszonyokat, hogy engedelmeskedjenek férjüknek, a férfiakat pedig arra kéri, hogy úgy szeressék feleségüket, miként Krisztus szereti az Egyházat, mint Krisztus, aki meghalt az Egyházért.  Ha ilyen kapcsolat van férj és feleség között, akkor egyikük sem fogja magát megalázva érezni, sőt, sokkal inkább Krisztushoz érzi magát hasonlónak. Az Egyház feje Krisztus, aki „nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért” (Mk 10,45). Ha mindezt figyelembe vesszük, sohasem fogjuk félreértelmezni azt, mit jelent szeretetben alávetni magunkat a másiknak, szeretetből szolgálni teljes odaadással. Gyermekkoromban sokszor hallottam: „A család feje a férfi, de a nyaka az asszony, és a fej arra fordul, amerre a nyak akarja.” Igen, ebben áll a házasság szentsége. 

Az idősödő házaspárok már tapasztalatból tudják, amit a fiatalabbak még csak sejtenek, vagy még nem is gondoltak rá igazán, hiszen még jobban bíznak saját erejükben: hálát kell adni Istennek, hogy annyi veszélyben, nehézségben, küzdelemben megőrizte őket egymásnak a házasság szentségében. Ugyanakkor köszönetet kell mondaniuk házastársuknak is, hogy kitartottak szeretetben, hűségben és szolgálatkészségben. Az idősebbek saját életük tanúságtételével erősítik a fiatalabbakat. 

Azt kívánom, hogy tudjanak mindig hálatelt szívvel Istenre és szeretteikre gondolni. Isten tegye teljessé örömüket, azt a jót, amit megkezdett szívükben öt, tíz, húsz, harminc, negyven, ötven, hatvan, hatvanöt, hatvankilenc évvel ezelőtt – zárta prédikációját a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. 

Az ünnep a házassági eskü megerősítésével folytatódott, majd az emléklapok átadásával és Püspökvár kertjében tartott fogadással zárult. „Öt év múlva találkozzunk ugyanitt a következő kerek évforduló alkalmából!” – búcsúzott Veres András püspök atya az ünnepeltektől. 

Győri Egyházmegye Sajtóirodája
Fotó: Merényi Zita/Magyar Kurír 

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben

Egy életre elköteleződni a szolgáló szeretetben – Jubiláns házaspárok adtak hálát Győrben