Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

2018. július 31. (kedd) 21:00

Huszonöt éve, 1993. június 18-án a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban szentelte áldozópappá Balázs Tamás atyát, a győri Szent Imre-templom plébánosát  Pápai Lajos megyéspüspök. Balázs Tamás atya pappá szentelésének huszonötödik évfordulóját a győri Szent Imre-templomban ünnepelte június 17-én Udvardy György pécsi megyéspüspökkel, számos paptestvérével, családtagjaival, a Szent Imre Plébánia munkatársaival és a hívekkel. A szentmisén a zenei szolgálatot Soós Gábor orgonaművész és a templom szkólája biztosította, Stepper Tibor trombitajátékával gazdagította az ünnepet. 

Az ünnepi szentmisén szentbeszédet mondott Tájmel Antal győr-szabadhegyi plébános. A prédikációt az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük:

A napraforgó az egyik nap ezt mondta magában: „A nektárom az enyém!” Az édes nedvemet egyetlen méhecskének sem engedem megdézsmálni. Egy ideig virágzott még, aztán elhervadt anélkül, hogy termést hozott volna. Egy másik napon a búzaszem fakadt ki: „én én vagyok!” A mag érett volt, aranysárga és tele volt életerővel. „Nem hagyom, hogy elvessenek a földbe” – mondta. Így aztán ép maradt, de magányos lett és termést sem hozott. Egy harmadik nap a citrom szólalt meg méltatlankodva: „Nem hagyom magam félbevágni és kifacsarni!” Egy ideig a héjában lapult, aztán bomlásnak indult, végül pedig a kukába került.

A bölcs történet a természetben zajló folyamatokat megfigyelve embereknek szóló tanulságokat tartogat. Aki másoknak odaad magából valamit, az először úgy érezheti, hogy saját maga kevesebb lesz. Aki az egész életét odaadja másokért, az úgy gondolhatja, hogy önmaga megsemmisül. Aki mások életét szeretné felüdíteni, az fárasztónak tarthatja ezt. Ha viszont a nehézségek ellenére mégis van bátorsága ehhez, különös örömet érez. Megtapasztalja, hogy mások gazdagításával az élete nem beszűkül, hanem éppen eközben tágul ki.

Amikor Jézus meghirdette az Isten országáról szóló üzenetét, akkor ezt a mások felé való odafordulást nemcsak tanította, hanem az élete példájával is alátámasztotta. Márk evangéliumából nem véletlenül sugárzik a mások szolgálatára indító felszólítás. A keresztény közösség vezetője, az evangélista nem ismer gyorsan megtehető, fáradság nélküli utakat Jézus követésében. Még azok sem járhatnak ilyen utakon, akik Jézus közvetlen közelségében vannak. Attól sem riad meg a szerző, hogy a tanítványoknak ez a magatartása szemben áll mindazzal, amit a világ elvár és gyakorol. Jézus háromszor is használja a „közöttetek” kifejezést: „Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, s vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. Közöttetek azonban ne így legyen. Ha valaki közületek nagy akar lenni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája” (Mk 10,42-44). 

Tamás atyának volt bátorsága, hogy a magáévá tegye Jézus útmutatását, és a nehézségeket megtapasztalva is kitartott mások szolgálatának útján, immár huszonöt éve. A gyóntatószékbe ülve a magát vádoló bűnöst nemcsak feloldozza, hanem érezteti vele, hogy sokkal több szunnyad benne a bűneinél: rengeteg jó megtételére képes. A lelkipásztori szolgálatra készülő kispapokat nemcsak tanítja és vizsgáztatja, hanem arra neveli őket, hogy elsajátítsák, hogyan kell másokat megmenteni és felemelni. A hitoktatóknak nemcsak az ismereteit bővíti, hanem azon fáradozik, hogy ezeket az órákon hitelesen és vonzó formában tudják továbbadni tanítványaiknak. A súlyos betegek kórházi ágya mellett nemcsak a szentségek kiszolgáltatását végzi, hanem azt a reményt is élteti, hogy az Isten hatalma minden nehézségen képes túlemelni őket. A gyermekekkel, ministránsokkal és fiatalokkal való foglalkozásokon nemcsak órát tart, hanem a Jézussal való kapcsolat örömét és vidámságát is szeretné megtapasztaltatni velük. A szentmiseáldozat bemutatását nemcsak kötelességszerűen végzi, hanem annak átélt végzésével szeretné éreztetni Jézus közelségének a biztonságot és életet ajándékozó erejét. Márk evangélista Jézus követendő példáját nem csupán a közösség felelőseinek a figyelmébe ajánlja, hanem mindannyiunkéba. Jézus „nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért” (Mk 10,45). Ez a Jézus értékeli majd valamennyiünk szolgálatát. Ő dönti majd el, kinek mennyit ért a szolgálata. Aki a szolgálatban hasonlít Jézushoz, az a barátjává lesz, annak része lesz az ő közösségében és dicsőségében. 

A napraforgó, ha odaadja a nektárját, akkor értékes, olajos magok érlelődnek benne. Ha a búzaszem engedi, hogy elvessék a földbe, akkor sok élet fakad belőle. Ha a citrom engedi, hogy kifacsarják, akkor sokakat felüdít. Tamás atya, a rádbízottak szolgálatához legyen továbbra is bátorságod és erőd Isten segítségével! Mi pedig az imáinkkal fogunk továbbra is támogatni. 

***

A szentmise végén került sor az ünnepelt köszöntésére. Először az egyházközség hívei nevében Tóth Imre, a plébániai tanácsadó testület világi elnöke köszöntötte az ünnepeltet és adta át részére a hívek ajándékát, egy Szűz Máriát ábrázoló tűzzománc képet, majd a ministránsok képviseletében Gyurics Janka köszöntötte Tamás atyát. A ministránsok egy őket ábrázoló csoportképet adtak ajándékba a lelkipásztornak. Ezt követően huszonöt hittanos gyermek huszonöt virágot megjelenítve szólt Tamás atyához Pozsgai Ágnes hitoktató ez alkalomra ír versével. Majd a kezükben tartott virágot átadták az ünnepeltnek. A szentmise végén Tamás atya köszönetet mondott minden jelenlévőnek, majd ezüstmisés áldásban részesítette őket. 

Forrás és fotó: Vaday Tamás/Szent Imre Plébánia, Győr  

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya

Ezüstmisét ünnepelt Balázs Tamás atya