Mária palástja alatt elfér az egész világ – Horváth István atya szentmisét celebrált a Fatimai Szűzanya tiszteletére

2018. július 31. (kedd) 12:00

Július 13-án Horváth István mocsai plébános szentmisét mutatott be a Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmisén koncelebrált Bognár István városplébános és Magyaros László győr-belvárosi segédlelkész. A szentmise végén Horváth István atya körmenetet vezetett a Székesegyház körül a Fatimai Szűzanya szobrával.

Győrt három „szent oszlop” tartja: a vérrel Könnyező Szűzanya, Szent László királyunk, valamint Boldog Apor Vilmos vértanú püspök – kezdte szentbeszédét Horváth István atya. Az imádkozó Szűzanyát és a gyermek Jézust ábrázoló győri kegykép Walter Lynch clonferti püspöké volt, akinek az írországi katolikusok üldözése miatt menekülnie kellett hazájából, a képet magával vitte a száműzetésbe. Püsky János püspök Győrbe hívta az ír püspököt, akit kanonokká és püspöki helynökké nevezett ki. Walter Lynch Győrben élt 1663-ban bekövetkezett haláláig. A katolikusok üldözése Lynch püspök halála után tovább erősödött Írországban. 1697. március 16-án a dublini parlament elfogadta a száműzetési törvényt, amely gyakorlatilag halálra ítélte az ír katolicizmust. A Rómához hű egyházi személyek a teljes vagyonelkobzás és kivégzés elől száműzetésbe kényszerültek. A parlamenti határozat napján, 1697. március 17-én Szent Patriknak, Írország térítő apostolának és védőszentjének ünnepén a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban elhelyezett képen ábrázolt Szűzanya szeméből reggel 6 órától 9 óráig véres könnyek gördültek alá számos hívő és pap jelenlétében. A Szűzanya véres könnyeivel fejezi ki együttérzését a szenvedő hívekkel. Mária palástja alatt nem csupán Győr, nemcsak Magyarország, hanem az egész világ is elfér. 

Második „szent oszlopunkat”, László királyt így dicséri az ének: „Idvezlégy kegyelmes Szent László király! / Magyarországnak édes oltalma, / szent kerályok közt drágalátus gyöngy, / csillagok között fényességes csillag. // Szentháromságnak vagy te szolgája, / Jézus Krisztusnak nyomdoka követi, / Te szent léleknek tiszta edénye, / Szűz Máriának választott vitéze.” Prohászka Ottokár püspök rámutatott: „A magyar eszmény Lászlóban lett kereszténnyé és szentté”. Szent László király sziklájára bátran felkéredzkedhetünk, hogy megszilárduljon a hitünk.  

Harmadik oszlopunk Boldog Apor Vilmos, Győr vértanú püspöke, aki a Püspökvár pincéjében adta életét a rábízottakért 1945 nagypéntekén. Ő a „meg nem hajló szálfa”, akire bizalommal támaszkodhatunk. 

Azért gyűltünk ma össze, hogy három oszlopunk közül az elsőt, a Szűzanyát köszöntsük, miként hívek százai, ezrei teszik ezt Csíksomlyón, Fatimában, Lourdes-ban és szerte a világon. Szent II. János Pál pápa rávilágít arra, hogy melyek azok az erények, amelyeket meg kell tanulnunk Máriától. Ezek közül a legfontosabb a hűség, amely a kitartás társerénye. Mária hűsége elsősorban az alázatos keresést jelenti. Mária szeretettel kutatta a reá és a világra vonatkozó isteni terveket. „Miképpen lesz mindez?” – kérdezte az angyaltól. Mária Zakariással ellentétben hisz az Úr szavának: ebben nyilvánul meg élő hite. Nincs hűség türelmes keresés nélkül, a türelem ugyanakkor az elfogadást is jelenti. A „miképpen lesz?” kérdés Mária ajkán „legyenné” változott, azaz: történjék Isten akarata szerint, készen állok, elfogadom. A hűség harmadik ismertetőjele a következetesség. Inkább vállalja a környezetében élők értetlenkedését, akár az üldöztetést is, mintsem elszakadjon Istentől. A hűség negyedik megnyilatkozása az állhatatosság. Könnyű kitartani egy-két napig, a lelkesedés pillanatában, de nagyon nehéz egy egész életen át. Mária első „legyenje” a kereszt tövében érte el teljességét.  

Ha Jézus iskolájába beiratkozunk, kiváló nevelőnk lesz Mária. Mária imádságos lelkületét szépen jellemzi a következő ének: „Mária kis hajlékában, / Názáretnek városában, / Istenhez fohászkodik / És buzgón imádkozik.” Az imádságos lelkületet el kell sajátítanunk a Szűzanyától, kérve közbenjárását. Szent Antal szavai is erre buzdítanak bennünket: „Ne legyen egyetlen nap az életemben, amelyen őt ne dicsérném, segítségül ne hívnám és édesanyai szeretetébe magamat ne ajánlanám.”

Augusztus 13-án 12 órai kezdettel Pete Polgár Máté, a szombathelyi Brenner János Nevelési Központ lelkésze mutat be szentmisét a Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmise előtt, 11.30-tól rózsafüzért imádkozunk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Győri Egyházmegye Sajtóirodája
Fotó: Ács Tamás 

Mária palástja alatt elfér az egész világ – Horváth István atya szentmisét mutatott be a Fatimai Szűzanya tiszteletére

Mária palástja alatt elfér az egész világ – Horváth István atya szentmisét mutatott be a Fatimai Szűzanya tiszteletére

Mária palástja alatt elfér az egész világ – Horváth István atya szentmisét mutatott be a Fatimai Szűzanya tiszteletére

Mária palástja alatt elfér az egész világ – Horváth István atya szentmisét mutatott be a Fatimai Szűzanya tiszteletére

Mária palástja alatt elfér az egész világ – Horváth István atya szentmisét mutatott be a Fatimai Szűzanya tiszteletére

Mária palástja alatt elfér az egész világ – Horváth István atya szentmisét mutatott be a Fatimai Szűzanya tiszteletére

Mária palástja alatt elfér az egész világ – Horváth István atya szentmisét mutatott be a Fatimai Szűzanya tiszteletére

Mária palástja alatt elfér az egész világ – Horváth István atya szentmisét mutatott be a Fatimai Szűzanya tiszteletére

Mária palástja alatt elfér az egész világ – Horváth István atya szentmisét mutatott be a Fatimai Szűzanya tiszteletére

Mária palástja alatt elfér az egész világ – Horváth István atya szentmisét mutatott be a Fatimai Szűzanya tiszteletére

Mária palástja alatt elfér az egész világ – Horváth István atya szentmisét mutatott be a Fatimai Szűzanya tiszteletére

Mária palástja alatt elfér az egész világ – Horváth István atya szentmisét mutatott be a Fatimai Szűzanya tiszteletére

Mária palástja alatt elfér az egész világ – Horváth István atya szentmisét mutatott be a Fatimai Szűzanya tiszteletére

Mária palástja alatt elfér az egész világ – Horváth István atya szentmisét mutatott be a Fatimai Szűzanya tiszteletére

Mária palástja alatt elfér az egész világ – Horváth István atya szentmisét mutatott be a Fatimai Szűzanya tiszteletére