Szent László király ünnepe Agyagosszergényben

2018. július 3. (kedd) 12:00

Június 24-én ünnepelte búcsúját az agyagosszergényi Szent László Plébánia. Ezen a vasárnapon Szarka Gábor plébános mutatott be ünnepi szentmisét a plébániatemplomban. Búcsúhétfőn Németh László általános püspöki helynök, Agyagosszergény szülötte volt az egyházközség vendége. Június 27-én, Szent László napján Holpár Balázs újmisés atya celebrálta az ünnepi szentmisét. Az ünnepet megtisztelte Böcskei Győző atya, a soproni Szent István-templom plébánosa. 

Holpár Balázs atya szentbeszédében arra biztatta a jelenlévőket, hogy legyenek hiteles keresztények, mutassanak rá Jézusra, az ő útjára Szent László példáját követve, életüket hassa át a hit, a kitartás és az odaadás. Talentumaikat, tehetségüket, lehetőségeiket és idejüket az Istennel való személyes kapcsolatban kamatoztassák, hiszen erre épül a keresztény család és az egész társadalom. Holpár Balázs atya a szentmise végén újmisés áldásban részesítette a híveket.

Szöveg és fotó: Némethné Ács Anita