Te Deumot ünnepeltek a Győri Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények munkatársai

2018. július 3. (kedd) 8:00

Kategória: Iskolák

Veres András megyéspüspök tanévzáró hálaadó szentmisét celebrált június 12-én a győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban a Győri Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények lelkipásztorainak és munkatársainak részvételével. Az ünnepség keretében a főpásztor három pedagógusnak adta át a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munkáért járó Szent Gellért-díjat. 

„Ti vagytok a föld sója” (Mt 5,13) – halljuk Jézus szavait. A só jó ízt ad az ételnek, ugyanakkor képes megőrizni azt a romlástól. Jézus azt akarja, hogy minden őt követő ember a föld sója legyen. A pedagógus feladata az, hogy értékekkel gazdagítsa a rábízott gyermekek életét – hangsúlyozta szentbeszédében a Győri Egyházmegye főpásztora. Ha a só ízét veszti, értéktelenné válik. Gondosan ügyelnünk kell arra, hogy a sót, amely az életünket jelenti, újra és újra felfrissítsük. 

Jézus hozzáteszi: „Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,14). Tudjuk, hogy Jézus az igazi világosság, mert ő az Isten Fia. Jézus egész életével, tanításával és szolgálatával fényeskedett környezetében. Még ellenségei is elismeréssel szóltak róla: így ember még nem beszélt. Tanításának olyan ereje van, ami senki máséhoz nem hasonlítható. Mindnyájan azt a küldetést kaptuk Krisztustól, hogy az ő világosságával világoskodjunk ebben a világban. A krisztusi napból érkező fényt kell közvetítenünk embertársaink számára. 

„A hegyen épült várost nem lehet elrejteni” (Mt 5,14). Vannak, akik tudatosan vállalják, hogy útjelzőkké, hegyre épült várossá váljanak. A pedagógusi hivatást választók is ilyenek. Az emberek érdeklődésének kereszttüzében nehéz mindig természetesen viselkedni. Azonban csak őszintén, szerepjátszástól mentesen lehet valódi értékeket átadni. Mindnyájunknak olyannak kell lenni, amilyennek az Úristen akar bennünket. Ezt támasztja alá Zusil rabbi története is, aki egy alkalommal azt mondta tanítványainak: „Ha a Teremtő Isten elé fogok állni, biztos vagyok abban, hogy nem azt fogja tőlem kérdezni az Úr, hogy miért nem voltam Mózes vagy Ábrahám. Azt fogja kérdezni, hogy miért nem voltam Zusil rabbi.” Legyünk azok, akiknek az Úristen akart bennünket, aki odaállított bennünket, ahol vagyunk, a hegyre! Ezt a szolgálatot mindig legyünk készek őszintén, jó szívvel végezni. Legyünk azok őszintén, teljes odaadással, akiknek az Úristen teremtett bennünket. Ebben újra és újra gyakorolnunk kell magunkat. Adja Isten, hogy ezen a nyáron legyen időnk és bátorságunk átgondolni, hogy milyen a saját hegyre épített életünk, hogy tudunk-e, akarunk-e mindazoknak világoskodni, akiknek az Úristen jelül állított a hegyre – zárta prédikációját Veres András megyéspüspök atya. 

A szentmisét megelőző ünnepségen – amelynek keretében felléptek az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont diákjai – az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság igazgatója, Kriston Pál elmondta, hogy az idei tanév jubileumokban gazdag volt: a kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda, valamint a szanyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola alapításának 25., a komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola fennállásának 20., a hozzá tartozó óvoda működésének 15. évfordulóját ünnepelték. Sopronban új óvoda épül, a győri Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda épületének felújítása pedig elkezdődött. Az oktatási intézmény egy új tornateremmel fog bővülni. 

Ezt követően Veres András megyéspüspök átadta Thomanné Dukkon Mártának, az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont óvodáját vezető pedagógusnak, az intézményegység alapító tagjának a Szent Gellért-díj arany fokozatát. Thomanné Dukkkon Márta negyven éve lelkiismeretesen, nagy hivatástudattal neveli a rábízott kisgyermekeket. Tizenöt éve az óvoda vezetője. Hitbeli elkötelezettsége, kiegyensúlyozott egyénisége és szakmai tapasztalata jelentősen meghatározta az óvodai nevelőtestület értékrendjének kialakulását. Szeretetet sugárzó, empatikus egyénisége, tapintatos magatartása miatt a gyermekek, a szülők és a kollégák is egyaránt nagy bizalommal fordulnak hozzá.

Borsodi Andrásné, a csornai II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola óvodapedagógusa a Szent Gellért-díj ezüst fokozatában részesült. 2003 óta tagja az oktatási intézmény nevelőtestületének. Szeretetteljes, nyugodt légkört teremt közösségeiben. Mesterként adja át szakmai tudását a pályakezdőknek. Feladatait a tőle telhető legnagyobb körültekintéssel, pontos tervezéssel végzi. Projektek, műsorok szerkesztésében a kreativitás jellemezi. Vallásgyakorlása követésre méltó. Nyugdíjazása előtt három évvel vállalta a minősítési eljárásban való megmérettetést, ezzel megkoronázva pedagógusi életútját.

A szanyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese, Varga Viktória számára szintén a Szent Gellért-díj ezüst fokozatát adományozta Veres András megyéspüspök. Varga Viktória 1994 óta a szanyi iskola munkatársa, 2003-tól igazgatóhelyettes. Tudását folyamatosan gyarapítja.  Mérnöktanári diplomája mellé matematika- és informatikatanári diplomát is szerzett. Tanári munkájára jellemző a precizitásra való törekvés: hogy minden tanulót eljuttasson a képességei szerinti legmagasabb szintre. Szívesen alkalmazza az informatikai technikát tanóráin. A katolikus nevelés iránti elkötelezettsége példamutató minden kolléga számára.

Győri Egyházmegye Sajtóirodája
Fotó: Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont, Győr

Te Deumot ünnepeltek a Győri Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények munkatársai

Te Deumot ünnepeltek a Győri Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények munkatársai

Te Deumot ünnepeltek a Győri Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények munkatársai

Te Deumot ünnepeltek a Győri Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények munkatársai

Te Deumot ünnepeltek a Győri Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények munkatársai

Te Deumot ünnepeltek a Győri Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények munkatársai

Te Deumot ünnepeltek a Győri Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények munkatársai

Te Deumot ünnepeltek a Győri Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények munkatársai

Te Deumot ünnepeltek a Győri Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények munkatársai

Te Deumot ünnepeltek a Győri Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények munkatársai

Te Deumot ünnepeltek a Győri Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények munkatársai

Te Deumot ünnepeltek a Győri Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények munkatársai

Te Deumot ünnepeltek a Győri Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények munkatársai

Te Deumot ünnepeltek a Győri Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények munkatársai

Te Deumot ünnepeltek a Győri Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények munkatársai

Te Deumot ünnepeltek a Győri Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények munkatársai

Te Deumot ünnepeltek a Győri Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények munkatársai

Te Deumot ünnepeltek a Győri Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények munkatársai

Te Deumot ünnepeltek a Győri Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények munkatársai

Te Deumot ünnepeltek a Győri Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények munkatársai

Te Deumot ünnepeltek a Győri Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények munkatársai

Te Deumot ünnepeltek a Győri Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények munkatársai

Te Deumot ünnepeltek a Győri Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények munkatársai